15.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/117


DECIZIA (PESC) 2019/416 A CONSILIULUI

din 14 martie 2019

de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC (1).

(2)

Având în vedere recurgerea la forță de către Federația Rusă, care s-a soldat cu arestarea unor militari ucraineni și cu confiscarea unor vase la 25 noiembrie 2018 în strâmtoarea Kerch, ceea ce constituie o încălcare atât a dreptului internațional, cât și a suveranității și a integrității teritoriale a Ucrainei, Consiliul consideră că pe lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive astfel cum sunt prevăzute în anexa la Decizia 2014/145/PESC ar trebui adăugate opt persoane.

(3)

Prin urmare, anexa la Decizia 2014/145/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Persoanele care figurează în anexa la prezenta decizie se adaugă pe lista prevăzută în anexa la Decizia 2014/145/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 14 martie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 16).


ANEXĂ

Se adaugă următoarele persoane pe lista persoanelor prevăzută în anexa la Decizia 2014/145/PESC:

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„176.

Sergey Nikolayevich STANKEVICH

(Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ)

Sexul: masculin;

Data nașterii: 27.1.1963

Șef al direcției poliției de frontieră din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse pentru „Republica Crimeea și orașul Sevastopol”, contraamiral. În această calitate, a fost responsabil de acțiunile pe care flota navală a pazei de coastă a Federației Ruse le-a desfășurat la 25 noiembrie 2018 împotriva Ucrainei și care au împiedicat accesul vaselor ucrainene la coasta lor din Marea Azov, subminând astfel integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei și subminând securitatea Ucrainei prin perturbarea circulației și operabilității vaselor marinei ucrainene.

Acțiunile în chestiune au sprijinit, de asemenea, consolidarea anexării ilegale a peninsulei Crimeea la Federația Rusă.

15.3.2019

177.

Andrey Borisovich SHEIN

(Андрей Борисович ШЕИН)

Sexul: masculin;

Data nașterii: 10.6.1971

Șef adjunct al direcției poliției de frontieră – șef al unității de pază de coastă din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse pentru „Republica Crimeea și orașul Sevastopol”. În această calitate, a participat la operațiile împotriva navelor ucrainene și a echipajelor acestora în cadrul acțiunilor desfășurate la 25 noiembrie 2018 de către Federația Rusă împotriva Ucrainei, care au împiedicat accesul vaselor ucrainene la coasta lor din Marea Azov, subminând astfel integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei și subminând securitatea Ucrainei prin perturbarea circulației și operabilității vaselor marinei ucrainene.

Acțiunile în chestiune au sprijinit, de asemenea, consolidarea anexării ilegale a peninsulei Crimeea la Federația Rusă.

15.3.2019

178.

Aleksey Mikhailovich SALYAEV/

Aleksey Mikhailovich SALYAYEV

Oleksii Mykhailovych SALIAIEV

(Алексей Михайлович САЛЯЕВ, Олексій Михайлович САЛЯЄВ)

Sexul: masculin;

Data nașterii: 22.8.1978

Comandant al navei de patrulare la frontieră „Don” (număr de identificare: 353) a Serviciul de Pază de Frontieră din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse. S-a aflat la comanda vasului care a participat activ la acțiunile desfășurate la 25 noiembrie 2018 de către Federația Rusă împotriva vaselor ucrainene și a echipajelor acestora și a ciocnit cu pintenul etravei remorcherul de estuar „Yany Kapu” al Marinei Ucrainene. Acțiunile în chestiune au împiedicat accesul vaselor ucrainene la coasta lor din Marea Azov, subminând astfel integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei și subminând securitatea Ucrainei prin perturbarea circulației și operabilității vaselor marinei ucrainene.

Acțiunile în chestiune au sprijinit, de asemenea, consolidarea anexării ilegale a peninsulei Crimeea la Federația Rusă.

15.3.2019

179.

Andrei SHIPITSIN / SHYPITSIN

(Андрей ШИПИЦИН/ ШИПІЦИН)

Sexul: masculin;

Data nașterii: 25.12.1969

Comandant al navei de patrulare la frontieră „Izumrud” a Serviciul de Pază de Frontieră din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse. S-a aflat la comanda vasului care a participat activ la acțiunile desfășurate la 25 noiembrie 2018 de către Federația Rusă împotriva vaselor ucrainene și a echipajelor acestora, care au împiedicat accesul vaselor ucrainene la coasta lor din Marea Azov, subminând astfel integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei și subminând securitatea Ucrainei prin perturbarea circulației și operabilității vaselor marinei ucrainene.

Acțiunile în chestiune au sprijinit, de asemenea, consolidarea anexării ilegale a peninsulei Crimeea la Federația Rusă.

15.3.2019

180.

Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN / Oleksii Volodymyrovich SHATOKHIN

(Алексей Владимирович ШАТОХИН / Олексій Володимирович ШАТОХІН)

Sexul: masculin;

Data nașterii: 26.1.1971

Șef al Serviciului Punctului de Control Kerch pentru „Republica Crimeea și orașul Sevastopol” din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse. A participat la operațiile împotriva navelor ucrainene în cadrul acțiunilor desfășurate la 25 noiembrie 2018 de către Federația Rusă împotriva vaselor ucrainene și a echipajelor acestora, care au împiedicat accesul vaselor ucrainene la coasta lor din Marea Azov, subminând astfel integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei și subminând securitatea Ucrainei prin perturbarea circulației și operabilității vaselor marinei ucrainene.

Acțiunile în chestiune au sprijinit, de asemenea, consolidarea anexării ilegale a peninsulei Crimeea la Federația Rusă.

15.3.2019

181.

Ruslan Alexandrovich ROMASHKІN

(Руслан Александрович РОМАШКИН)

Sexul: masculin;

Data nașterii: 15.6.1976

Șef al Serviciului Punctului de Control din „Republica Crimeea și orașul Sevastopol” din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Federației Ruse. În această calitate, el a fost responsabil de coordonarea acțiunilor desfășurate la 25 noiembrie 2018 de către forțele Federației Ruse împotriva vaselor ucrainene și a echipajelor acestora, care au împiedicat accesul vaselor ucrainene la coasta lor din Marea Azov, subminând astfel integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei și subminând securitatea Ucrainei prin perturbarea circulației și operabilității vaselor marinei ucrainene.

Acțiunile în chestiune au sprijinit, de asemenea, consolidarea anexării ilegale a peninsulei Crimeea la Federația Rusă.

15.3.2019

182.

Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV

(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ; Сергій Олексійович ЩЕРБАКОВ)

Sexul: masculin;

Data nașterii: 2.11.1986

Comandant al navei antisubmarin „Suzdalets” din cadrul Flotei Mării Negre a Federației Ruse. A comandat nava care a participat la acțiunile desfășurate la 25 noiembrie 2018 de către Federația Rusă împotriva navelor ucrainene și a echipajelor acestora și a participat activ la blocarea remorcherului „Yani Kapu” și la confiscarea canonierei înarmate „Nikopol”. Acțiunile în chestiune au împiedicat accesul vaselor ucrainene la coasta lor din Marea Azov, subminând astfel integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei și subminând securitatea Ucrainei prin perturbarea circulației și operabilității vaselor marinei ucrainene.

Acțiunile în chestiune au sprijinit, de asemenea, consolidarea anexării ilegale a peninsulei Crimeea la Federația Rusă.

15.3.2019

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Sexul: masculin;

Data nașterii: 22.8.1961

Locul nașterii: Ussuriisk, Ținutul Primorie, Federația Rusă

Comandant al Districtului militar din sud al forțelor armate ruse, general-colonel și responsabil de forțele militare din regiune, inclusiv din teritoriile ilegal anexate Crimeea și Sevastopol. În această calitate, el a fost responsabil de acțiunile Flotei Mării Negre și ale altor forțe militare desfășurate la 25 noiembrie 2018 de către Federația Rusă împotriva Ucrainei, care au împiedicat accesul vaselor ucrainene la coasta lor din Marea Azov, subminând astfel integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei și subminând securitatea Ucrainei prin perturbarea circulației și operabilității vaselor marinei ucrainene.

Acțiunile în chestiune au sprijinit, de asemenea, consolidarea anexării ilegale a peninsulei Crimeea la Federația Rusă.

15.3.2019”