12.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 7/35


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/50 AL COMISIEI

din 11 ianuarie 2018

de modificare pentru a 280-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat anterior.

(2)

La 26 decembrie 2017, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a hotărât să elimine o mențiune și să modifice o mențiune de pe lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 ianuarie 2018.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1.

Mențiunea: „Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein [alias: (a) Abu Zubaida; (b) Abd Al-Hadi AlWahab; (c) Zain Al-Abidin Muhammad Husain; (d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn; (e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah; (f) Abu Zubaydah; (g) Tariq Hani]. Data nașterii: 12.3.1971. Locul nașterii: Riad, Arabia Saudită. Cetățenie: palestiniană. Alte informații: (a) asociat apropiat al lui Osama ben Laden și intermediar în deplasările de teroriști; (b) se află în custodia Statelor Unite ale Americii din iulie 2007. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.1.2001.” de la rubrica „Persoane fizice” se elimină.

2.

Mențiunea: „Seifallah Ben Hassine [alias: (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh alTunisi; (f) Abou Iyadh el-Tounsi; (g) Abu Ayyad al-Tunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh]. Data nașterii: 8.11.1965. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.9.2014.” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următorul text:

„Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassinee [alias: (a) Seif Allah ben Hocine; (b) Saifallah ben Hassine; (c) Sayf Allah 'Umar bin Hassayn; (d) Sayf Allah bin Hussayn; (e) Abu Iyyadh al-Tunisi; (f) Abou Iyadh el-Tounsi; (g) Abu Ayyad alTunisi; (h) Abou Aayadh; (i) Abou Iyadh; (j) Seifallah ben Amor ben Hassine]. Adresă: (a) 60 Rue de la Libye, Hammam Lif, Ben Arous, Tunisia; (b) Libia (locație posibilă din iulie 2017). Data nașterii: 8.11.1965. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: G557170 (pașaport tunisian eliberat la 16.11.1989). Numărul național de identificare: 05054425 [carte de identitate tunisiană eliberată la 3.5.2011 (eliberată în Hammam Lif)]. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.9.2014.”