21.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 327/5


DECIZIA (PESC) 2018/2054 A CONSILIULUI

din 21 decembrie 2018

de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 22 aprilie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/184/PESC (1) privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei.

(2)

La 26 aprilie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/655 (2) care oferă un cadru legal pentru măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane fizice din cadrul forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw) și al poliției de frontieră care sunt răspunzătoare pentru încălcări grave ale drepturilor omului, pentru obstrucționarea acordării ajutorului umanitar civililor care au nevoie de ajutor și obstrucționarea desfășurării de investigații independente privind presupuse încălcări grave ale drepturilor omului sau abuzuri grave împotriva acestora.

(3)

La 25 iunie 2018, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2018/900 (3) care a adăugat pe listă șapte funcționari de rang înalt din cadrul forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw) și al poliției de frontieră pentru implicarea lor în atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine sau asocierea lor cu acestea.

(4)

La 17 septembrie 2018, misiunea internațională independentă de stabilire a faptelor (FFM) a Consiliului pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite a publicat raportul său detaliat cu privire la Myanmar/Birmania, în care s-a concluzionat că au fost comise încălcări grave ale drepturilor omului și abuzuri grave împotriva acestora în statele Kachin, Rakhine și Shan, în special de către forțele armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw) și de către poliția de frontieră, și că multe dintre respectivele încălcări se califică drept infracțiuni dintre cele mai grave în temeiul dreptului internațional.

(5)

În lumina concluziilor FFM și având în vedere responsabilitatea pentru încălcările drepturilor omului comise de unele componente ale forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw) și ale poliției de frontieră, șapte persoane ar trebui incluse pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive din anexa la Decizia 2013/184/PESC.

(6)

Anexa la Decizia 2013/184/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2013/184/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 21 decembrie 2018.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Decizia 2013/184/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei și de abrogare a Deciziei 2010/232/PESC (JO L 111, 23.4.2013, p. 75).

(2)  Decizia (PESC) 2018/655 a Consiliului din 26 aprilie 2018 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei (JO L 108, 27.4.2018, p. 29).

(3)  Decizia (PESC) 2018/900 a Consiliului din 25 iunie 2018 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei (JO L 160 I, 25.6.2018, p. 9).


ANEXĂ

Persoanele enumerate în continuare se adaugă pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor prevăzută în anexa la Decizia 2013/184/PESC:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„8.

Ba Kyaw

 

Ba Kyaw este sergent-major în cadrul celui de al 564-lea batalion de infanterie ușoară al forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw). El a comis atrocități și încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv ucideri, deportări și tortură, împotriva populației Rohingya din statul Rakhine în a doua jumătate a anului 2017. Acesta a fost identificat în special drept unul dintre principalii autori ai masacrului de la Maung Nu din 27 august 2017.

21.12.2018

9.

Tun Naing

 

Tun Naing este comandantul bazei poliției de frontieră din Taung Bazar. În această calitate, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către poliția de frontieră din Taung Bazar înaintea, în jurul și după data de 25 august 2017, inclusiv detenție forțată, maltratare și tortură.

21.12.2018

10.

Khin Hlaing

Data nașterii: 2 mai 1968

Generalul de brigadă Khin Hlaing a fost comandantul celei de a 99-a divizii de infanterie ușoară și este în prezent comandantul comandamentului de nord-est al forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw). În calitatea de comandant al celei de a 99-a divizii de infanterie ușoară, a supravegheat operațiile militare desfășurate în statul Shan în 2016 și la începutul lui 2017. În acest context, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației rurale aparținând minorităților etnice în statul Shan în a doua jumătate a anului 2016 de către cea de a 99-a divizie de infanterie ușoară. Printre acestea se numără uciderile ilegale, detenția forțată și distrugerea satelor.

21.12.2018

11.

Aung Myo Thu

 

Maiorul Aung Myo Thu este comandantul brigăzii de luptă a celei de a 33-a divizii de infanterie ușoară a forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw). În calitatea de comandant al brigăzii de luptă a celei de a 33-a divizii de infanterie ușoară, a supravegheat operațiile militare desfășurate în statul Rakhine în 2017. În acest context, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către cea de a 33-a divizie de infanterie ușoară în a doua jumătate a anului 2017. Printre acestea se numără uciderile ilegale, violența sexuală și detenția forțată.

21.12.2018

12.

Thant Zaw Win

 

Thant Zaw Win este maior în cadrul celui de al 564-lea batalion de infanterie ușoară al forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw). În această calitate, el a supravegheat operațiile militare desfășurate în statul Rakhine și este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către cel de al 564-lea batalion de infanterie ușoară, în special în și în jurul satului Maung Nu la 27 august 2017. Printre acestea se numără uciderile ilegale, violența sexuală și incendierea sistematică a caselor și clădirilor populației Rohingya.

21.12.2018

13.

Kyaw Chay

 

Kyaw Chay este caporal în cadrul poliției de frontieră. El a fost staționat anterior în Zay Di Pyin și a fost comandantul bazei poliției de frontieră din Zay Di Pyin în perioada din jurul datei de 25 august 2017, când au fost comise o serie de încălcări ale drepturilor omului de către poliția de frontieră sub comanda sa. În acest context, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise împotriva populației Rohingya din statul Rakhine de către poliția de frontieră în perioada respectivă. De asemenea, a participat la încălcări grave ale drepturilor omului. Printre aceste încălcări se numără maltratarea deținuților și tortura.

21.12.2018

14.

Nyi Nyi Swe

 

Generalul-maior Nyi Nyi Swe a fost comandantul comandamentului de nord al forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw). În această calitate, el este responsabil pentru atrocitățile și încălcările grave ale drepturilor omului comise în statul Kachin în perioada cuprinsă între mai 2016 și aprilie 2018 (până la numirea sa în funcția de comandant al comandamentului de sud-vest) de către comandamentul de nord, inclusiv maltratarea civililor. El este, de asemenea, responsabil pentru obstrucționarea acordării ajutorului umanitar civililor care aveau nevoie de ajutor din statul Kachin în perioada respectivă, în special blocarea transporturilor de alimente.

21.12.2018”