10.8.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 203/37


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1114 A COMISIEI

din 9 august 2018

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

[notificată cu numărul C(2018) 5510]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsuri zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre în care au fost confirmate cazuri de această boală la porci domestici sau sălbatici („statele membre în cauză”). În părțile I-IV din anexa la decizia de punere în aplicare respectivă sunt enumerate și delimitate anumite zone din statele membre în cauză, diferențiate în funcție de nivelul de risc pe baza situației epidemiologice a bolii respective. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată de mai multe ori pentru a ține seama de evoluția situației epidemiologice în Uniune în ceea ce privește pesta porcină africană, evoluție care trebuia să se reflecte în anexa respectivă. Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a fost modificată ultima dată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1068 a Comisiei (5), în urma unor cazuri recente de pestă porcină africană în Letonia, Lituania și Polonia.

(2)

Riscul de răspândire a pestei porcine africane în rândul faunei sălbatice este legat de răspândirea lentă naturală a acestei boli în rândul efectivelor de porci sălbatici și, de asemenea, de riscurile legate de activitatea umană, după cum a demonstrat recenta evoluție epidemiologică a acestei boli în Uniune și după cum a fost documentat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) în avizul științific al Grupului pentru sănătatea și bunăstarea animalelor publicat la 14 iulie 2015, în raportul științific al EFSA privind analizele epidemiologice referitoare la pesta porcină africană în statele baltice și în Polonia publicat la 23 martie 2017 și în raportul științific al EFSA privind analizele epidemiologice referitoare la pesta porcină africană în statele baltice și în Polonia publicat la 7 noiembrie 2017 (6).

(3)

De la data adoptării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1068, situația epidemiologică din Uniune a evoluat în ceea ce privește pesta porcină africană, existând și alte cazuri de apariție a acestei boli care trebuie să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(4)

În iulie 2018, au fost observate mai multe focare de pestă porcină africană la porci domestici în districtele Bartoszyce, Chełmski, Kętrzyn, Lubartów, Mińsk și Węgorzewski din Polonia. Aceste focare de pestă porcină africană la porci domestici prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, aceste zone din Polonia afectate de pesta porcină africană ar trebui incluse acum în lista din partea III, în loc de părțile I și II, a anexei respective.

(5)

În iulie și august 2018, au fost observate două focare de pestă porcină africană la porci domestici în județul Galați din România. Aceste focare de pestă porcină africană la porci domestici prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, această zonă din România afectată de pesta porcină africană ar trebui inclusă acum în lista din partea III, în loc de partea I, a anexei respective.

(6)

În iulie 2018, a fost observat un focar de pestă porcină africană la porci domestici în districtul Šiauliai, lângă frontiera cu districtul Telšiu din Lituania. Acest focar de pestă porcină africană la porci domestici prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, această zonă din Lituania afectată de pesta porcină africană ar trebui inclusă acum în lista din partea III, în loc de partea II, a anexei respective.

(7)

În august 2018, a fost observat un focar de pestă porcină africană la porci domestici în districtul Saldus din Letonia. Acest focar de pestă porcină africană la porci domestici prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, această zonă din Letonia afectată de pesta porcină africană ar trebui inclusă acum în lista din partea III, în loc de partea II, a anexei respective.

(8)

În august 2018, a fost observat un focar de pestă porcină africană la porci domestici în districtul Lubaczowski din Polonia. Acest focar de pestă porcină africană la porci domestici prezintă un nivel crescut de risc care ar trebui să se reflecte în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, ar trebui incluse în lista din partea III din anexa respectivă noi zone din Polonia afectate de pesta porcină africană.

(9)

Pentru a se ține seama de recentele evoluții ale situației epidemiologice a pestei porcine africane în Uniune și pentru a combate într-un mod proactiv riscurile asociate cu răspândirea acestei boli, ar trebui delimitate noi zone de risc sporit cu o suprafață suficientă în Letonia, Lituania, Polonia și România, care ar trebui incluse în mod corespunzător în listele din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Prin urmare, anexa respectivă ar trebui modificată în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 august 2018.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1068 a Comisiei din 27 iulie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre (JO L 192, 30.7.2018, p. 43).

(6)  EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.


ANEXĂ

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu următorul text:

ANEXĂ

PARTEA I

1.   Republica Cehă

Următoarele zone din Republica Cehă:

okres Uherské Hradiště;

okres Kroměříž;

okres Vsetín;

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bělov;

Biskupice u Luhačovic;

Bohuslavice nad Vláří;

Brumov;

Bylnice;

Divnice;

Dobrkovice;

Dolní Lhota u Luhačovic;

Drnovice u Valašských Klobouk;

Halenkovice;

Haluzice;

Hrádek na Vlárské dráze;

Hřivínův Újezd;

Jestřabí nad Vláří;

Kaňovice u Luhačovic;

Kelníky;

Kladná-Žilín;

Kochavec;

Komárov u Napajedel;

Křekov;

Lipina;

Lipová u Slavičína;

Ludkovice;

Luhačovice;

Machová;

Mirošov u Valašských Klobouk;

Mysločovice;

Napajedla;

Návojná;

Nedašov;

Nedašova Lhota;

Nevšová;

Otrokovice;

Petrůvka u Slavičína;

Pohořelice u Napajedel;

Polichno;

Popov nad Vláří;

Poteč;

Pozlovice;

Rokytnice u Slavičína;

Rudimov;

Řetechov;

Sazovice;

Sidonie;

Slavičín;

Smolina;

Spytihněv;

Svatý Štěpán;

Šanov;

Šarovy;

Štítná nad Vláří;

Tichov;

Tlumačov na Moravě;

Valašské Klobouky;

Velký Ořechov;

Vlachova Lhota;

Vlachovice;

Vrbětice;

Žlutava.

2.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Ungaria

Următoarele zone din Ungaria:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 651000, 651100, 651200, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900 és 653403 kódszámúvalamint 656100, 656200, 656300, 656400, 656701, 657010, 657100, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658401, 658402, 658403, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe;

Hajdú-Bihar megye 900850, 900860, 900930, 900950 és 903350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe;

Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe;

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe;

Nógrád megye 550110, 550120, 550130, 550210, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550710, 550810, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 551810, 551821, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553110, 553250, 553260 és 553350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe;

Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 és 573450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe;

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852050, 852150, 852250, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150, 856250, 856260, 856850, 856950, 857050, 857150, 857350, 857450 és 857550.

4.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Aizputes novads;

Alsungas novads;

Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts;

Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta;

Skrundas novada,Nīkrācesun Rudbāržu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz dienvidiem no autoceļa A9, Skrundas pilsēta;

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes;

Vaiņodes novads;

Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

5.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos;

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytyvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijos;

Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijo;

Pagėgių savivaldybė;

Plungės rajono savivaldybė;

Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos;

Rietavo savivaldybė;

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos;

Šilalės rajono savivalybė;

Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos;

Tauragės rajono savivaldybė.

6.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Stare Juchy w powiecie ełckim;

gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 650 w powiecie gołdapskim;

gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 650 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim;

gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim;

gminy Giżycko z miastem Giżycko, Kruklanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim;

gmina Mikołajki w powiecie mrągowskim;

gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim;

gminy Kętrzyn z miastem Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr. 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr. 590 do skrzyżowania z drogą nr. 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr. 590 w powiecie kętrzyńskim;

część gminy Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński, na południe i zachód od granic miasta Lidzbark Warmiński i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 511, miasto Lidzbark Warmiński, Lubomino, Orneta i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 513 w powiecie lidzbarskim;

część gminy Wilczęta położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 509 w powiecie braniewskim;

gminy Elbląg, Godkowo, Pasłęk i Tolkmicko i część gminy Milejewo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. S22 w powiecie elbląskim;

powiat miejski Elbląg;

gminy Dobre Miasto i Jeziorany w powiecie olsztyńskim.

 

w województwie podlaskim:

gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim;

gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim;

gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim;

gmina Poświętne w powiecie białostockim;

gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. S8 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim;

gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim;

gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim;

gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 63 w powiecie sokołowskim;

gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzbno i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim;

część gminy Kotuń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim;

gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim;

powiat miejski Ostrołęka;

powiat ostrowski;

gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim;

gmina Krasne w powiecie przasnyskim;

gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim;

gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Glinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim;

gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim;

gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim;

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 62 w powiecie wyszkowskim;

gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Tłuszcz w powiecie wołomińskim;

gminy Dobre, Jakubów, Mrozy, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim;

gminy Garwolin z miastem Garwolin, Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Sobolew, Trojanów, Wilga i Żelechów w powiecie garwolińskim;

gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 48 w powiecie kozienickim;

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim;

powiat żyrardowski;

gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim;

gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 48 w powiecie białobrzeskim;

gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim;

gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim;

gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.

 

w województwie lubelskim:

gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim;

gminy Łęczna i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 829 w powiecie łęczyńskim;

gminy Miączyn, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim;

gminy Trzeszczany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim;

gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim;

gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężyca w powiecie ryckim;

gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim;

gminy Mełgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr. S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr. 17 i nr. S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gminy Kraśniczyn, Gorzków, Izbica, Żółkiewka, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw i miasto Krasnystaw w powiecie krasnostawskim;

gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Susiec, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim;

gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim;

powiat miejski Lublin.

 

w województwie podkarpackim:

gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr. 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim;

gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim.

7.   România

Următoarele zone din România:

județul Alba cu următoarele delimitări:

la nord de drumul național 7;

județul Arad cu următoarele delimitări:

în partea de nord a liniei marcate de următoarele localități:

Macea;

Șiria;

Bârzava;

Toc, care se intersectează cu drumul național 7;

la nord de drumul național 7;

județul Bistrița-Năsăud;

județul Brașov cu următoarele delimitări:

În partea de est a liniei marcate de drumul național 1A de la intrarea în județul Brașov și drumul național 103B care intersectează localitatea Dălghiu;

județul Cluj;

județul Covasna;

județul Giurgiu;

județul Harghita;

județul Hunedoara cu următoarele delimitări:

la nord de linia marcată de următoarele localități:

Brănișca;

municipiul Deva;

Turdaș;

localitățile Zam și Aurel Vlaicu, care se intersectează cu drumul național 7;

la nord de drumul național 7;

Județul Iași;

județul Ilfov;

județul Maramureș;

județul Neamț;

județul Prahova.

PARTEA II

1.   Republica Cehă

Următoarele zone din Republica Cehă:

katastrální území obcí v okrese Zlín:

Bohuslavice u Zlína;

Bratřejov u Vizovic;

Březnice u Zlína;

Březová u Zlína;

Březůvky;

Dešná u Zlína;

Dolní Ves;

Doubravy;

Držková;

Fryšták;

Horní Lhota u Luhačovic;

Horní Ves u Fryštáku;

Hostišová;

Hrobice na Moravě;

Hvozdná;

Chrastěšov;

Jaroslavice u Zlína;

Jasenná na Moravě;

Karlovice u Zlína;

Kašava;

Klečůvka;

Kostelec u Zlína;

Kudlov;

Kvítkovice u Otrokovic;

Lhota u Zlína;

Lhotka u Zlína;

Lhotsko;

Lípa nad Dřevnicí;

Loučka I;

Loučka II;

Louky nad Dřevnicí;

Lukov u Zlína;

Lukoveček;

Lutonina;

Lužkovice;

Malenovice u Zlína;

Mladcová;

Neubuz;

Oldřichovice u Napajedel;

Ostrata;

Podhradí u Luhačovic;

Podkopná Lhota;

Provodov na Moravě;

Prštné;

Příluky u Zlína;

Racková;

Raková;

Salaš u Zlína;

Sehradice;

Slopné;

Slušovice;

Štípa;

Tečovice;

Trnava u Zlína;

Ublo;

Újezd u Valašských Klobouk;

Velíková;

Veselá u Zlína;

Vítová;

Vizovice;

Vlčková;

Všemina;

Vysoké Pole;

Zádveřice;

Zlín;

Želechovice nad Dřevnicí.

2.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

3.   Ungaria

Următoarele zone din Ungaria:

Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe;

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760 és 857650 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

4.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Ādažu novads;

Aglonas novads;

Aizkraukles novads;

Aknīstes novads;

Alojas novads;

Alūksnes novads;

Amatas novads;

Apes novads;

Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielauces pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta;

Babītes novads;

Baldones novads;

Baltinavas novads;

Balvu novads;

Bauskas novads;

Beverīnas novads;

Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109;

Burtnieku novads;

Carnikavas novads;

Cēsu novads;

Cesvaines novads;

Ciblas novads;

Dagdas novads;

Daugavpils novads;

Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta;

Dundagas novads;

Engures novads;

Ērgļu novads;

Garkalnes novads;

Gulbenes novads;

Iecavas novads;

Ikšķiles novads;

Ilūkstes novads;

Inčukalna novads;

Jaunjelgavas novads;

Jaunpiebalgas novads;

Jaunpils novads;

Jēkabpils novads;

Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts;

Kandavas novads;

Kārsavas novads;

Ķeguma novads;

Ķekavas novads;

Kocēnu novads;

Kokneses novads;

Krāslavas novads;

Krimuldas novads;

Krustpils novads;

Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta;

Lielvārdes novads;

Līgatnes novads;

Limbažu novads;

Līvānu novads;

Lubānas novads;

Ludzas novads;

Madonas novads;

Mālpils novads;

Mārupes novads;

Mazsalacas novads;

Mērsraga novads;

Naukšēnu novads;

Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts;

Ogres novads;

Olaines novads;

Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts;

Pārgaujas novads;

Pļaviņu novads;

Preiļu novads;

Priekuļu novads;

Raunas novads;

republikas pilsēta Daugavpils;

republikas pilsēta Jelgava;

republikas pilsēta Jēkabpils;

republikas pilsēta Jūrmala;

republikas pilsēta Rēzekne;

republikas pilsēta Valmiera;

Rēzeknes novads;

Riebiņu novads;

Rojas novads;

Ropažu novads;

Rugāju novads;

Rundāles novads;

Rūjienas novads;

Salacgrīvas novads;

Salas novads;

Salaspils novads;

Saldus novada Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, Zaņas, Ezeres un Pampāļu pagasts;

Saulkrastu novads;

Sējas novads;

Siguldas novads;

Skrīveru novads;

Skrundas novada Raņķu pagasts un Skrundas pagasta daļa, kas atrodas uz Ziemeļiem no autoceļa A9;

Smiltenes novads;

Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes;

Strenču novads;

Talsu novads;

Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagast;

Tukuma novads;

Valkas novads;

Varakļānu novads;

Vārkavas novads;

Vecpiebalgas novads;

Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts;

Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta;

Viesītes novads;

Viļakas novads;

Viļānu novads;

Zilupes novads.

5.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslavo ir Simno seniūnijos;

Anykščių rajono savivaldybė;

Biržų miesto savivaldybė;

Biržų rajono savivaldybė;

Druskininkų savivaldybė;

Elektrėnų savivaldybė;

Ignalinos rajono savivaldybė;

Jonavos rajono savivaldybė;

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos;

Kaišiadorių miesto savivaldybė;

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos;

Kalvarijos savivaldybė;

Kauno miesto savivaldybė;

Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos;

Kazlų Rūdos savivaldybė;

Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos;

Kupiškio rajono savivaldybė;

Marijampolės savivaldybė;

Molėtų rajono savivaldybė;

Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211;

Panevėžio rajono savivaldybė;

Pasvalio rajono savivaldybė;

Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija;

Prienų miesto savivaldybė;

Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos;

Rokiškio rajono savivaldybė;

Šalčininkų rajono savivaldybė;

Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija;

Širvintų rajono savivaldybė;

Švenčionių rajono savivaldybė;

Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryškėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos;

Ukmergės rajono savivaldybė;

Utenos rajono savivaldybė;

Vilniaus miesto savivaldybė;

Vilniaus rajono savivaldybė;

Vilkaviškio rajono savivaldybė;

Visagino savivaldybė;

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim;

gmina Młynary i część gminy Milejewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. S22 w powiecie elbląskim;

powiat olecki;

gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 58 w powiecie piskim;

gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. E28 i S22 i miasto Braniewo, część gminy Wilczęta położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę 509 w powiecie braniewskim;

 

w województwie podlaskim:

powiat grajewski;

gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim;

gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim;

powiat miejski Łomża;

gminy, Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim;

gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 685,część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr. 685, a następnie nr. 66 i nr. 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim;

gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim;

część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. S8 w powiecie zambrowskim;

gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim;

gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim;

gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim;

gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim;

gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim;

powiat miejski Suwałki;

powiat augustowski;

gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim;

powiat miejski Białystok.

 

w województwie mazowieckim:

gminy Przesmyki, Wodynie, część gminy Mordy położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim;

gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 63 w powiecie sokołowskim;

powiat łosicki,

gmina Brochów w powiecie sochaczewskim;

gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim;

gmina Joniec w powiecie płońskim;

gmina Pokrzywnica w powiecie pułtuskim;

gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim;

część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 62 w powiecie wyszkowskim;

gmina Sulejówek i części gminy Latowicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr. 802 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim;

gmina Borowie w powiecie garwolińskim;

gminy Celestynów, Józefów, Karczew, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory i Wiązowna w powiecie otwockim;

powiat warszawski zachodni;

powiat legionowski;

powiat piaseczyński;

powiat pruszkowski;

gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim;

gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim;

gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 48 w powiecie kozienickim;

część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 48 w powiecie białobrzeskim;

powiat miejski Warszawa.

 

w województwie lubelskim:

gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Wohyń, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim;

gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr. 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim;

gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie bialskim;

powiat miejski Biała Podlaska;

część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr. 813 w powiecie parczewskim;

gminy Niedźwiada, Ostrówek i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 19 w powiecie lubartowskim;

gmina Trawniki i część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr. S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr. 17 i nr. S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;

gmina Fajsławice i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 17 w powiecie krasnostawskim;

gminy Milejów, Puchaczów, część gminy Ludwin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 820 i część gminy Cyców położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr. 82 i 838 w powiecie łęczyńskim;

gminy Dołhobyczów, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim;

gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim;

część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim;

gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.

PARTEA III

1.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielauces pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96;

Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta;

Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104;

Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvbērzes pagasts;

Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118;

Neretas novada Mazzalves pagasts;

Ozolnieku novada Salgales pagasts;

Saldus novada Novadnieku, Kursīšu, Zvārdes, Saldus, Zirņu, Lutriņu un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta;

Tērvetes novada Bukaišu pagasts;

Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

2.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

Akmenės rajono savivaldybė;

Alytaus miesto savivaldybė;

Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos;

Birštono savivaldybė;

Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos;

Joniškio rajono savivaldybė;

Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos;

Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos;

Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Josvainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos;

Kelmės rajono savivaldybė: Tytyvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105;

Lazdijų rajono savivaldybė;

Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos;

Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos;

Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos;

Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos;

Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnujų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1;

Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos;

Šiaulių miesto savivaldybė;

Šiaulių rajono savivaldybė;

Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija;

Trakų rajono savivaldybė;

Varėnos rajono savivaldybė.

3.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

 

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. E28 i S22 w powiecie braniewskim;

gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce, Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępopol w powiecie bartoszyckim;

część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 513 i część gminy Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 511 w powiecie lidzbarskim;

gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy łączącą miejscowości Krelikiejmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr. 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr. 590 do skrzyżowania z drogą nr. 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr. 590 w powiecie kętrzyńskim;

gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr. 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr. 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przystań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przystań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim;

część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 650 w powiecie gołdapskim;

 

w województwie podlaskim:

gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim;

gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 663 w powiecie sejneńskim;

gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 19 w powiecie bielskim;

gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 685,część gminy Kleszczele położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr. 685, a następnie nr. 66 i nr. 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 685 w powiecie hajnowskim;

gmina Goniądz w powiecie monieckim;

 

w województwie mazowieckim:

gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim;

gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim;

gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim;

gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, Mokobody, Siedlce, Suchożebry, część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków, część gminy Mordy położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim;

powiat miejski Siedlce;

gmina Siennica, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barcząckie do wschodniej granicy gminy, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i części gminy Latowicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr. 802 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim;

gmina Kołbiel w powiecie otwockim;

gminy Parysów i Pilawa w powiecie garwolińskim;

 

w województwie lubelskim:

gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojsławice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim;

powiat miejski Chełm;

gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim;

gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulin, Stary Brus, Wyryki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim;

część gminy Cyców położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr. 82 i 838 części gminy Ludwin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 820 i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 829 w powiecie łęczyńskim;

gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr. 813 w powiecie parczewskim;

gminy Janów Podlaski, Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice w powiecie bialskim;

gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr. 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 19 w powiecie radzyńskim;

gminy Jeziorzany, Michów, Kock, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów i część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 19 w powiecie lubartowskim;

gminy Adamów, Serokomla Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr. 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr. 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr. 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnąca od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;

gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr. 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim;

gmina Baranów w powiecie puławskim;

gminy Nowodwór i Ułęż w powiecie ryckim;

 

w województwie podkarpackim:

gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr. 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr. 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnąca w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików – na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.

4.   România

Următoarele zone din România:

județul Constanța;

județul Satu Mare;

județul Tulcea;

județul Bacău;

județul Bihor;

județul Brăila;

județul Buzău;

județul Călărași;

județul Galați;

județul Ialomița;

județul Sălaj;

județul Vaslui;

județul Vrancea.

PARTEA IV

Italia

Următoarele zone din Italia:

întregul teritoriu al Sardiniei.