12.11.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 407/9


Rectificare la situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2018

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 108 din 22 martie 2018 )

(2018/C 407/08)

La pagina 109, capitolul 1 1, coloana „Credite 2018”:

în loc de:

„3 923 000”,

se citește:

„3 239 000”.

La pagina 109, rândul „Titlul 1 — Total”, coloana „Credite 2018”:

în loc de:

„4 607 000”,

se citește:

„3 923 000”.

La pagina 110, rândul „TOTAL GENERAL”, coloana „Credite 2018”:

în loc de:

„9 900 720”,

se citește:

„9 216 720”.