9.12.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 326/55


Rectificare la Regulamentul (UE) 2017/2228 al Comisiei din 4 decembrie 2017 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 319 din 5 decembrie 2017 )

La pagina 4, în anexă, în tabel, la coloana a „Nr. crt.”:

în loc de:

„X”,

se citește:

„306”.

La pagina 5, în anexă, în tabel, la coloana a „Nr. crt.”:

în loc de:

„Y”,

se citește:

„307”.