10.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 260/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1834 AL COMISIEI

din 9 octombrie 2017

de modificare pentru a 279-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La 4 octombrie 2017, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să modifice o mențiune de pe lista sa a persoanelor, grupurilor și entităților cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 octombrie 2017.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002, la rubrica „Persoane fizice”, datele de identificare de la următoarea mențiune:

„Isnilon Totoni Hapilon [alias (a) Isnilon Hapilun, (b) Isnilun Hapilun, (c) Abu Musab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon]. Data nașterii: (a) 18.3.1966, (b) 10.3.1967. Locul nașterii: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză.”

se înlocuiesc cu următorul text:

„Isnilon Totoni Hapilon [alias (a) Isnilon Hapilun, (b) Isnilun Hapilun, (c) Abu Musab, (d) Salahudin, (e) Tuan Isnilon]. Data nașterii: (a) 18.3.1966, (b) 10.3.1967. Locul nașterii: Bulanza, Lantawan, Basilan, Filipine. Cetățenie: filipineză. Adresă: (a) Basilan, Filipine (până în 2016), (b) Lanao del Sur, Filipine (începând din 2016). Alte informații: descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: șaten; înălțime: 5 picioare și 6 țoli – 168 cm; greutate: 120 de livre – 54 kg; constituție: zveltă; culoarea tenului: deschisă; are semne din naștere pe față. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 6.12.2005.”