17.5.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 122/35


Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2017/390 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerințe prudențiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare și instituțiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 65 din 10 martie 2017 )

La pagina 17, articolul 6 alineatul (1) litera (a) punctul (iii):

în loc de:

„(iii)

rezultatul net după impozitare estimat pentru cel mai recent exercițiu financiar pentru care rezultatele auditate nu sunt încă disponibile;”,

se citește:

„(iii)

rezultatul net după impozitare estimat pentru exercițiul financiar anterior, în cazul în care rezultatele auditate nu sunt încă disponibile;”.

La pagina 32, articolul 26 alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Un prestator de servicii bancare de tip CSD dispune de proceduri efective de rambursare a creditului intraday, prin care îndeplinește cerințele de la alineatele (2) și (3).”,

se citește:

„(1)   Un prestator de servicii bancare de tip CSD dispune de proceduri efective de rambursare a creditului intraday, care îndeplinesc cerințele de la alineatul (2).”