25.9.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 245/9


Rectificare la Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 348 din 29 decembrie 2017 )

La pagina 13, articolul 2 punctul10:

în loc de:

„10.

«2.

livrările de bunuri menționate la articolul 33, cu excepția cazului în care o persoană impozabilă utilizează regimul special de la titlul XII capitolul 6 secțiunea 3;».”,

se citește:

„10.

«2.

livrările de bunuri menționate la articolul 33 litera (a), cu excepția cazului în care o persoană impozabilă utilizează regimul special de la titlul XII capitolul 6 secțiunea 3;».”