17.3.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 84/53


Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă pentru anul financiar 2017

(2017/C 84/11)

SITUAȚIA VENITURILOR

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2017

Exercițiul financiar 2016

Exercițiul financiar 2015

1

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

1 0

SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

 

Titlul 1 — Total

15 037 500

15 083 700

14 732 995,—

2

ALTE SUBVENȚII

2 0

ALTE SUBVENȚII

160 100

100 100

100 100,—

2 2

ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE

p.m.

1 589 454

594 828,—

 

Titlul 2 — Total

160 100

1 689 554

694 928,—

5

VENITURI DIVERSE

5 0

ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE

p.m.

p.m.

0,—

5 2

VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE

p.m.

p.m.

5 399,05

5 4

VENITURI DIVERSE

p.m.

p.m.

73 190,99

5 9

ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ

p.m.

p.m.

88,03

 

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

78 678,07

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

p.m.

p.m.

0,—

 

Titlul 6 — Total

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTAL GENERAL

15 197 600

16 773 254

15 506 601,07

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2017

Credite 2016

Execuție 2015

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

5 671 100

5 615 100

5 237 749,89

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

19 000

36 000

22 132,05

1 5

MOBILITATEA

15 000

24 000

13 903,16

1 6

SERVICIUL SOCIAL

p.m.

p.m.

0,—

1 8

REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE

p.m.

p.m.

0,—

 

Titlul 1 — Total

5 705 100

5 675 100

5 273 785,10

2

CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

633 260

614 900

585 730,87

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

542 800

542 800

633 607,84

2 2

BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE

36 150

13 400

19 937,21

2 3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ

54 500

43 500

32 083,84

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII

108 600

135 350

112 321,92

 

Titlul 2 — Total

1 375 310

1 349 950

1 383 681,68

3

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

3 0

DOMENII DE PRIORITATE ȘI ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

8 014 690

 

 

3 1

SPRIJIN PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

102 500

 

 

3 2

COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE

3 985 735

3 844 749,21

3 3

COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE

1 441 015

1 526 813,72

3 4

PREVENIRE ȘI CERCETARE

2 732 000

2 660 052,20

 

Titlul 3 — Total

8 117 190

8 158 750

8 031 615,13

4

CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE

4 6

PROGRAMUL IPA III PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA

29 750,63

4 7

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII VÂRSTNICI

p.m.

941 295

402 545,86

4 8

ENPI — INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINĂTATE ȘI PARTENERIAT

138 059

159 865,77

4 9

NOUL PROGRAM IPA II

p.m.

410 000

0,—

 

Titlul 4 — Total

p.m.

1 489 354

592 162,26

5

PROVIZIOANE

5 0

PROVIZIOANE

p.m.

p.m.

0,—

 

Titlul 5 — Total

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTAL GENERAL

15 197 600

16 673 154

15 281 244,17

Schema de personal

Categorie și grad

2015

2016

2017

31.12.2015

Autorizate

31.12.2016

Autorizate

Autorizate

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

2

1

2

2

2

AD 12

1

1

1

1

2

AD 11

1

2

1

1

1

AD 10

1

2

2

3

3

AD 9

1

2

1

1

3

AD 8

6

6

7

7

5

AD 7

6

5

5

5

7

AD 6

4

4

3

3

AD 5

Total grad AD

23

24

23

24

24

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

2

2

2

3

3

AST 5

3

4

8

7

7

AST 4

7

5

2

2

2

AST 3

2

2

2

2

3

AST 2

2

3

1

1

AST 1

 

Total grad AST

17

18

16

17

16

AST/SC6

 

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

 

Total grad AST/SC

 

 

 

 

 

Total

40

42

39

41

40

Numărul estimat de agenți contractuali, personal local și experți naționali detașați în 2016 (exprimat în echivalent normă întreagă)

Posturi de agenți contractuali

31.12.2015

31.12.2016

2017

FG IV

2

2

2

FG III

12

13

12

FG II

10

9

10

FG I

Total FG

24

24

24

Personal local

1

1

1

Posturi de experți naționali detașați

Total

25

25

25