28.1.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 23/122


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1825 al Comisiei din 6 septembrie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 901/2014 privind cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 279 din 15 octombrie 2016 )

La pagina 79, în anexă, punctul 3 litera (c) de înlocuire a punctului 5 din apendicele 1 din anexa V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 901/2014 se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

în apendicele 1, punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

«5.

Exemplu în cazul unei motociclete din categoria L3e-A3 cu informații suplimentare pentru vehiculul convertit (CV), o motocicletă din categoria L3e-A2, de la exteriorul dreptunghiului inscripționat în mod clar. În acest caz, în scopul unei modificări temporare și reversibile autorizată, făcută de producător la motocicleta înmatriculată pentru prima oară în categoria L3e-A3 cu scopul de a o înmatricula la nivel național după conversia la categoria L3e-A2 cu putere redusă (de exemplu, destinată conducătorilor cu permis de conducere pentru categoria A2):

MOTORUDOLPH

L3e-A3

e4*168/2013*2691

JRM00DBP008002211

84 dB(A) — 4 250 min– 1

maxim 352 kg

L3e-A2

e4*168/2013*2692

83 dB(A) — 3 750 min– 1

35 kw»”