10.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 215/37


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/561 al Comisiei din 11 aprilie 2016 de modificare a anexei IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 în ceea ce privește modelul de certificat de sănătate animală pentru pisicile, câinii și dihorii domestici deplasați într-un stat membru dintr-un teritoriu sau o țară terță în scopuri necomerciale

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 96 din 12 aprilie 2016 )

La pagina 29, în anexa de modificare a părții 1 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013, la rubrica I.28:

în loc de:

Image

Textul imaginii

,

se citește:

Image

Textul imaginii

La pagina 31, în anexa de modificare a părții 1 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013, în tabelul din secțiunea II.3.1:

în loc de:

Image

Textul imaginii

se citește:

Image

Textul imaginii