2.3.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 60/57


Rectificare la Orientarea (UE) 2016/2249 a Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2016 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2016/34)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 347 din 20 decembrie 2016 )

La pagina 43, articolul 13:

în loc de:

„(2)   Prin derogare de la articolul 3 litera (b), articolul 9 alineatul (4), articolul 15 alineatul (1) și articolul 17 alineatul (2), în cazul evaluării instrumentelor sintetice se poate aplica următorul tratament alternativ:”,

se citește:

„(2)   Prin derogare de la articolul 3 alineatul (2), articolul 9 alineatul (4), articolul 15 alineatul (1) și articolul 17 alineatul (2), în cazul evaluării instrumentelor sintetice se poate aplica următorul tratament alternativ:”.