8.7.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 183/70


RECOMANDAREA (UE) 2016/1111 A COMISIEI

din 6 iulie 2016

privind monitorizarea nichelului în alimente

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1)

Nichelul este un metal larg răspândit pe suprafața Pământului. Nichelul este prezent în alimente și în apa potabilă ca urmare a activității naturale și antropice.

(2)

Autoritatea elenă pentru siguranța alimentară a solicitat Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „EFSA”) să evalueze riscul pentru sănătatea umană reprezentat de prezența nichelului în alimente, în special în legume.

(3)

Grupul științific pentru contaminanții din lanțul alimentar (Grupul CONTAM) al EFSA a decis extinderea evaluării riscurilor la apa potabilă și a adoptat un aviz științific privind riscurile pentru sănătatea publică legate de prezența nichelului în alimente și în apa potabilă (1). Prezentul aviz a identificat toxicitatea pentru reproducere și dezvoltare ca efect critic pentru caracterizarea riscurilor legate de o expunere orală cronică la nichel. O erupție eczematoasă și agravarea reacțiilor alergice au fost identificate ca efect critic pentru expunerea orală acută la nichel în cazul persoanelor cu sensibilitate la acest metal.

(4)

Datele referitoare la prezența nichelului în alimente și apă potabilă au fost colectate în 15 țări europene diferite. Cu toate acestea, având în vedere că 80 % din totalul de date colectate au fost colectate într-un singur stat membru, ar fi necesar un set de date mai extinse din punct de vedere geografic pentru a verifica prezența nichelului în alimente în întreaga Uniune.

(5)

Pentru anumite grupuri de alimente considerate de EFSA în avizul său științific ca principale surse de expunere prin alimentație, au fost disponibile doar date limitate referitoare la ocurență. În vederea adoptării unor eventuale măsuri viitoare de gestionare a riscurilor, ar fi de dorit să se dispună de mai multe informații cu privire la conținutul de nichel în alimentele care fac parte din aceste grupuri,

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

1.

Statele membre ar trebui, cu implicarea activă a operatorilor din sectorul alimentar și a altor părți interesate, să monitorizeze prezența nichelului în alimente pe parcursul anilor 2016, 2017 și 2018. Monitorizarea ar trebui să se concentreze pe cereale, produse pe bază de cereale, preparate pentru sugari, formule de continuare, preparate pe bază de cereale pentru copii destinate sugarilor și copiilor de vârstă mică, preparate pentru copii, alimentele destinate unor scopuri medicale speciale destinate în mod specific sugarilor și copiilor de vârstă mică, suplimente alimentare, leguminoase, fructe cu coajă lemnoasă și semințe oleaginoase, lapte și produse lactate, băuturi alcoolice și nealcoolice, zahăr și produse de cofetărie (inclusiv cacao și de ciocolată), fructe, legume și produse pe bază de legume (inclusiv ciuperci), frunze uscate de ceai, părți uscate de alte plante utilizate pentru infuzii și moluște bivalve.

2.

Procedurile de prelevare a probelor se efectuează în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 333/2007 al Comisiei (2) pentru a se asigura că probele sunt reprezentative pentru lotul din care au fost prelevate.

3.

Probele ar trebui analizate astfel cum sunt comercializate. Conținutul total de nichel ar trebui să fie analizat în conformitate cu standardul EN 13804:2013: „Produse alimentare – Determinarea elementelor și a speciilor lor chimice. Considerații generale și cerințe specifice”, de preferință prin utilizarea unei metode analitice bazate pe spectrometria de absorbție atomică în flacără FAAS sau pe spectrometria de absorbție atomică cu tehnică cuptor cu grafit (GFAAS), pe spectrometria cu emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES) sau pe spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS).

4.

Statele membre, operatorii din industria alimentară și alte părți interesate ar trebui să furnizeze EFSA datele monitorizării exprimate pe baza greutății totale, împreună cu informațiile stabilite de EFSA, în formatul electronic de raportare stabilit de aceasta, în vederea compilării lor într-o bază de date până la data de 1 octombrie a anilor 2016, 2017 și 2018. Datele privind prezența disponibile referitoare la anii precedenți care nu au fost încă furnizate ar trebui să fie transmise potrivit acelorași modalități, cât mai curând posibil.

Adoptată la Bruxelles, 6 iulie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  Grupul pentru contaminanții din lanțul alimentar al EFSA (CONTAM), 2015. Aviz științific privind riscurile pentru sănătatea publică legate de prezența nichelului în alimente și în apa potabilă. EFSA Journal 2015;13(2):4002, 202 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4002.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 333/2007 al Comisiei din 28 martie 2007 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și de analiză pentru controlul nivelurilor de oligoelemente și de contaminanți rezultați în urma prelucrării din produsele alimentare (JO L 88, 29.3.2007, p. 29).