9.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 302/62


DECIZIA (UE) 2016/1945 A COMISIEI

din 14 octombrie 2016

privind echivalențele între categoriile de permise de conducere

[notificată cu numărul C(2016) 6517]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (1), în special articolul 13 alineatul (1) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Directiva 2006/126/CE prevede că este necesar ca toate permisele de conducere eliberate de statele membre să fie recunoscute reciproc. Principiul recunoașterii reciproce ar trebui să se aplice și în cazul permiselor de conducere eliberate înainte de data aplicării acestui principiu.

(2)

Principiul recunoașterii reciproce a permiselor de conducere implică recunoașterea tuturor drepturilor conferite unui titular de permis în conformitate cu dispozițiile de drept intern în vigoare la acel moment.

(3)

Directiva 2006/126/CE prevede că statele membre trebuie să stabilească echivalențele între categoriile de permise de conducere eliberate înainte de punerea în aplicare a respectivei directive și cele definite la articolul 4 din directivă. Comisia ar trebui să-și dea acordul cu privire la aceste echivalențe, într-o formă juridică având caracter obligatoriu.

(4)

De la adoptarea Deciziei 2014/209/UE a Comisiei (2), Germania, Franța, Croația și Țările de Jos au notificat corecții ale tabelelor de echivalențe din anexa la decizia respectivă. Comisia a examinat aceste corecții și își poate da acordul în privința lor. Prin urmare, tabelele de echivalențe ar trebui modificate în consecință.

(5)

Decizia 2014/209/UE ar trebui abrogată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie se aplică tuturor permiselor de conducere valabile eliberate în statele membre și aflate în circulație.

Articolul 2

Comisia este de acord cu privire la tabelele de echivalențe între categoriile de permise de conducere care au fost eliberate de statele membre înainte de punerea în aplicare a Directivei 2006/126/CE și cu privire la categoriile armonizate de permise de conducere definite la articolul 4 din directiva respectivă, astfel cum figurează în anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Comisia este de acord că:

(a)

categoriile de permise de conducere eliberate înainte de punerea în aplicare a Directivei 2006/126/CE dau dreptul titularului de a conduce vehicule din categoriile corespunzătoare descrise în anexa la prezenta decizie, fără preschimbarea permisului de conducere;

(b)

se pot aplica anumite restricții, astfel cum se prevede în anexă pentru dreptul în cauză;

(c)

la preschimbarea unui permis de conducere cu modelul de permis de conducere al Uniunii Europene descris în anexa I la Directiva 2006/126/CE, se acordă dreptul echivalent astfel cum se descrie în anexa la prezenta decizie.

Articolul 4

Decizia 2014/209/UE se abrogă.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 octombrie 2016.

Pentru Comisie

Violeta BULC

Membru al Comisiei


(1)  JO L 403, 30.12.2006, p. 18.

(2)  Decizia 2014/209/UE a Comisiei din 20 martie 2014 privind echivalențele între categoriile de permise de conducere (JO L 120, 23.4.2014, p. 1).


ANEXĂ

Codurile folosite în prezenta anexă pentru a indica restricționarea drepturilor corespunzătoare sunt coduri armonizate ale Uniunii Europene, astfel cum se specifică în anexa I la Directiva 2006/126/CE.

MODELE ELIBERATE ÎN BELGIA

Model Belgia 1 (B1)

Eliberat în Belgia de la 1 ianuarie 1967 până la 31 decembrie 1988

Descriere: acest model este eliberat într-una dintre limbile următoare: neerlandeză, franceză și germană. Există diferențe în ceea ce privește culoarea și modul de imprimare a modelului. Model de șase pagini, din hârtie de culoare roz (105/222 mm).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul B1

Categorii corespunzătoare

Observații

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B, BE

 

B*

AM, A1, A2, A, B, BE

1

C

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

AF

AM, A1, A2, A cu coduri UE pentru vehicule adaptate

2

BF

B cu coduri UE pentru vehicule adaptate

2

Informații suplimentare:

1.

B* pentru vehicule din categoria B folosite ca taxi, pentru închiriat, pentru transport de personal etc.

2.

Pentru a avea dreptul de a conduce vehicule din categoria AF și/sau BF, era necesară validarea categoriei A și/sau B, precum și a categoriei F, împreună cu indicarea pe permis a numărului plăcii de înmatriculare.

Model Belgia 2 (B2)

Eliberat în Belgia de la 1 ianuarie 1989 până la 30 septembrie 1998

Descriere: acest model este eliberat într-una dintre limbile următoare: neerlandeză, franceză și germană. Există diferențe în ceea ce privește culoarea și modul de imprimare a modelului. Model de șase pagini, din hârtie de culoare roz (106/222 mm).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul B2

Categorii corespunzătoare

(A3)

AM

A2

AM, A1, A2, A

A1

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Model Belgia 3 (B3)

Eliberat în Belgia de la 1 ianuarie 1998

Descriere: acest model este eliberat într-una dintre limbile următoare: neerlandeză, franceză și germană. Model de șase pagini, din hârtie de culoare roz (106/222 mm).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul B3

Categorii corespunzătoare

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE. C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

Model Belgia 4 (B4)

Eliberat în Belgia de la 1 iulie 2010

Descriere: acest model este eliberat într-una dintre limbile următoare: neerlandeză, franceză și germană. Model tip card, de culoare roz, din policarbonat, confecționat în conformitate cu dispozițiile din anexa I la Directiva 2006/126/CE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul B4

Categorii corespunzătoare

(A3)

AM

(G)

(A<)

AM, A1, A2

A

AM, A1, A2, A

B

AM, B

BE

AM, B, BE

C1

AM, B, C1

C1E

AM, B, BE. C1, C1E

C

AM, B, C1, C

CE

AM, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B, D1

D1E

AM, B, BE, D1, D1E

D

AM, B, D1, D

DE

AM, B, BE, D1, D1E, D, DE

MODELE ELIBERATE ÎN BULGARIA

Model Bulgaria 1 (BG1)

Eliberat în Bulgaria de la 1 ianuarie 2010 până la 19 ianuarie 2013

Descriere: în conformitate cu Directiva 2006/126/CE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul BG1

Categorii corespunzătoare

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tr6

Ttm

Tkt

MODELE ELIBERATE ÎN REPUBLICA CEHĂ

Model Republica Cehă 1 (CZ1)

Eliberat în Republica Cehă de la 1 ianuarie 2001 până la 30 aprilie 2004

Descriere: material: hârtie multicoloră de tip bancnotă, în folie de plastic. Imaginea holografică circulară (cu „CZ” în centru) laminată se suprapune peste fotografie în partea stângă jos. Fotografie: 35 mm × 45 mm, fixată în spațiul cadrului de pe fața documentului, cu o ștampilă oficială care conține numele autorității emitente și stema țării.

Valabilitatea permisului de conducere: pe viață. Acest model trebuie preschimbat până la 31 decembrie 2013.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul CZ1

Categorii corespunzătoare

AM

AM

A1

AM, A1

A (18 ani și peste)

AM, A1, A2

A (21 ani și peste)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

T (categoria națională tractoare agricole)

Model Republica Cehă 2 (CZ2)

Eliberat în Republica Cehă de la 1 mai 2004

Descriere: material: card de plastic din policarbonat, cu dimensiunile ID1 – 54 × 86 mm (dimensiunile unui card de credit), cu cuvintele „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ” și numele țării „ČESKÁ REPUBLIKA” în partea de sus. Cuvintele „MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ” și „PERMIS DE CONDUCERE” în limbile UE apar în partea dreaptă a cardului. Semnul distinctiv al statului membru care a eliberat permisul („CZ”), tipărit în negativ într-un dreptunghi albastru și înconjurat de douăsprezece stele galbene, figurează în colțul din stânga sus al cardului. Datele personale sunt gravate cu laser, inclusiv fotografia și semnătura titularului. Gravare în pozitiv în relief mare cu ghiloșuri și cu literele „CZ” pe ambele fețe ale cardului. Logo cu literele „CZ” în colțul din dreapta sus al feței permisului, în cerneală optic variabilă care trece de la auriu la verde. O imagine modificabilă, situată în colțul din dreapta jos al feței permisului, înfățișează fotografia titularului și numărul permisului de conducere (același număr ca cel din câmpul 5).

Valabilitatea permisului de conducere: 10 ani

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul CZ2

Categorii corespunzătoare

AM

AM

A1

AM, A1

A (18 ani și peste)

AM, A1, A2

A (21 ani și peste)

AM, A1, A2, A

B1

AM, B1

B

AM, B1, B

BE

AM, B1, B, BE

C1

AM, B1, B, C1

C1E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

C

AM, B1, B, C1, C

CE

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

AM, B1, B, D1

D1E

AM, B1, B, BE, D1, D1E

D

AM, B1, B, D1, D

DE

AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

T (categoria națională tractoare agricole)

MODELE ELIBERATE ÎN DANEMARCA

Model Danemarca 1 (DK1)

Eliberat în Danemarca până la 30 aprilie 1986

Descriere: model de patru pagini, de culoare roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul DK1

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Informații suplimentare:

1.

Categoria A1 daneză este reprezentată de motocicletele fără ataș, iar A2 este reprezentată de motocicletele cu ataș. Prin urmare, aceste categorii nu corespund subcategoriilor A1 și A2, astfel cum sunt definite în Directiva 2006/126/CE. Dreptul de a conduce vehicule din categoria A1 daneză este limitat la motociclete fără ataș, iar, în cazul categoriei A2, este limitat la motociclete cu ataș. Titularii permiselor pentru categoriile A1 și/sau A2 daneze au dreptul de a obține permise integrale pentru categoriile AM, A1, A2 și A în alte state membre.

2.

Titularii permiselor pentru categoria B daneză sunt, de asemenea, autorizați să conducă tricicluri cu motor.

Acest model nu mai este valabil pentru conducerea autovehiculelor în Danemarca, deoarece în perioada 1991-1993 s-a instituit preschimbarea obligatorie a tuturor permiselor. Cu toate acesta, permisul poate fi preschimbat cu un nou permis de conducere eliberat în Danemarca, recunoscut de celelalte state membre până la 19 ianuarie 2033.

Model Danemarca 2 (DK2)

Eliberat în Danemarca de la 1 mai 1986 până la 30 iunie 1996

Descriere: model de patru pagini, cu linii roz și bej.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul DK2

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

AM, A1, A2, A

1

A2

AM, A1, A2, A

1

B

AM, B1, B

2

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Informații suplimentare:

1.

Categoria A1 daneză este reprezentată de motocicletele fără ataș, iar A2 este reprezentată de motocicletele cu ataș. Prin urmare, aceste categorii nu corespund subcategoriilor A1 și A2, astfel cum sunt definite în Directiva 2006/126/CE. Dreptul de a conduce vehicule din categoria A1 daneză este limitat la motociclete fără ataș, iar, în cazul categoriei A2, este limitat la motociclete cu ataș. Titularii permiselor pentru categoriile A1 și/sau A2 daneze au dreptul de a obține permise integrale pentru categoriile AM, A1, A2 și A în alte state membre.

2.

Titularii permiselor pentru categoria B daneză sunt, de asemenea, autorizați să conducă tricicluri cu motor.

Model Danemarca 3 (DK3)

Eliberat în Danemarca de la 1 iulie 1996 până la 13 aprilie 1997

Descriere: model de patru pagini, cu linii roz și bej.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul DK3

Categorii corespunzătoare

Observații

A (motocicletă mică)

AM, A1,

1

A (motocicletă mare)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Informații suplimentare:

1.

Titularii permiselor pentru categoria A daneză (motocicletă mică) sunt autorizați să conducă:

(a)

motociclete cu două roți fără ataș cu un raport putere/greutate (plus apă, ulei și combustibil) care nu depășește 0,16 kW/kg și cu o putere care nu depășește 25 kW;

(b)

motociclete cu două roți cu ataș cu un raport putere/greutate (plus apă, ulei și combustibil) care nu depășește 0,16 kW/kg;

(c)

tricicluri cu motor;

(d)

vehiculele menționate la literele (a), (b) și (c), cu remorcă;

(e)

motorete mari.

2.

Titularii permiselor pentru categoria A daneză (motocicletă mare) sunt autorizați să conducă:

(a)

vehiculele menționate la punctul 1;

(b)

motociclete cu două roți fără ataș cu un raport putere/greutate (plus apă, ulei și combustibil) care depășește 0,16 kW/kg sau cu o putere care depășește 25 kW;

(c)

motociclete cu două roți cu ataș cu un raport putere/greutate (plus apă, ulei și combustibil) care depășește 0,16 kW/kg;

(d)

vehiculele menționate la literele (b) și (c), cu remorcă.

3.

Titularii permiselor pentru categoria B daneză sunt, de asemenea, autorizați să conducă tricicluri cu motor.

Model Danemarca 4 (DK4)

Eliberat în Danemarca de la 14 aprilie 1997

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE a Consiliului (1).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul DK4

Categorii corespunzătoare

Observații

A (motocicletă mică)

AM, A1

1

A (motocicletă mare)

AM, A1, A2, A

2

B

AM, B1, B

3

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Informații suplimentare

1.

Titularii permiselor pentru categoria A daneză (motocicletă mică) sunt autorizați să conducă:

(a)

motociclete cu două roți fără ataș cu un raport putere/greutate (plus apă, ulei și combustibil) care nu depășește 0,16 kW/kg și cu o putere care nu depășește 25 kW;

(b)

motociclete cu două roți cu ataș cu un raport putere/greutate (plus apă, ulei și combustibil) care nu depășește 0,16 kW/kg;

(c)

tricicluri cu motor;

(d)

vehiculele menționate la literele (a), (b) și (c), cu remorcă;

(e)

motorete mari.

2.

Titularii permiselor pentru categoria A daneză (motocicletă mare) sunt autorizați să conducă:

(a)

vehiculele menționate la punctul 1;

(b)

motociclete cu două roți fără ataș cu un raport putere/greutate (plus apă, ulei și combustibil) care depășește 0,16 kW/kg sau cu o putere care depășește 25 kW;

(c)

motociclete cu două roți cu ataș cu un raport putere/greutate (plus apă, ulei și combustibil) care depășește 0,16 kW/kg;

(d)

vehiculele menționate la literele (b) și (c), cu remorcă.

3.

Titularii permiselor pentru categoria B daneză sunt, de asemenea, autorizați să conducă tricicluri cu motor.

Nu se poate determina data primei eliberări a categoriilor de permise de conducere eliberate înainte de 1 mai 1986. În acest caz, poate fi înscris simbolul „<” sau „≤” în coloana 10 a permisului, alături de mențiunea anului, care arată că permisul de conducere a fost eliberat înainte de anul respectiv sau în cursul acestuia.

Până la 19 ianuarie 2013, normele daneze privind dreptul de a conduce motorete mici sunt după cum urmează:

Fiecare dintre următoarele permite unei persoane să conducă o motoretă mică în Danemarca:

(a)

un permis de motoretă;

(b)

un permis de conducere pentru conducerea unui tractor; sau

(c)

vârsta de 18 ani sau mai mult.

MODELE ELIBERATE ÎN GERMANIA

Model Germania 1 (D1)

Eliberat în Germania până la 31 martie 1986 (în cazuri speciale, data eliberării poate fi ulterioară datei de 31 martie 1986)

Descriere: patru pagini, de culoare gri. În practică, pot apărea numeroase diferențe de culoare și de formă, întrucât modelele au fost eliberate în decurs de peste 40 de ani. Modelele eliberate în Landul Saar pot avea mărimi diferite și sunt bilingve (germană și franceză).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul D1

Categorii corespunzătoare

Observații

1

AM, A1, A2, A

1

1 beschränkt auf Leichtkrafträder:

1.4.1980-31.3.1986

AM, A1

7

2

AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3, 5, 8

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

3, 4, 5, 9

4

AM

6

5

 

Informații suplimentare:

Pot apărea alte drepturi foarte specifice și limitate, care nu sunt prezentate în tabele. În rarele cazuri în care apare această situație, se vor contacta autoritățile germane care le-au eliberat, atunci când există îndoieli privind domeniul de aplicare al unui anumit drept.

1.

Dacă un permis „Klasse 1” a fost obținut înainte de 1 decembrie 1954 (înainte de 1 octombrie 1960 în Landul Saar), titularul acestuia are dreptul de a conduce și vehicule din categoria B, fără a fi necesară preschimbarea permisului.

2.

Dacă titularul unui drept pentru „Klasse 2” a împlinit vârsta de 50 de ani înainte de 1 ianuarie 2000, valabilitatea dreptului său a încetat la 31 decembrie 2000. În cazul în care respectivul titular și-a preschimbat permisul cu unul de tip nou până la 1 ianuarie 2001, se aplică perioada de valabilitate și periodicitatea examinării medicale pentru noul tip de permis. Dacă titularul a împlinit vârsta de 50 de ani după 31 decembrie 1999, el trebuie să-și preschimbe permisul de conducere cu unul de tip nou cel mai târziu la data împlinirii vârstei de 50 de ani, noul permis având o perioadă de valabilitate de cinci ani.

3.

Dacă un permis „Klasse 2” sau „Klasse 3” a fost obținut înainte de 1 decembrie 1954 (înainte de 1 octombrie 1960 în Landul Saar), titularul are dreptul de a conduce și vehicule din categoria A.

Dacă un permis „Klasse 2” sau „Klasse 3” a fost obținut după termenele menționate anterior, dar înainte de 1 aprilie 1980, titularul are dreptul de a conduce și vehicule din categoria A1.

4.

Titularul unui permis „Klasse 3” are și dreptul de a conduce un vehicul din categoria CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nu mai mult de trei osii în total).

5.

Titularul unui permis „Klasse 3” are dreptul de a conduce autobuze fără călători cu o greutate maximă de 7, 5 tone pe teritoriul național. Titularul unui permis „Klasse 2” are dreptul de a conduce autobuze fără călători pe teritoriul național.

6.

Dacă un drept pentru „Klasse 4” a fost acordat înainte de 1 decembrie 1954 (înainte de 1 octombrie 1960 în Landul Saar), el nu vizează numai o categorie națională, ci acordă titularului și dreptul de a conduce următoarele categorii de vehicule: A, B.

Dacă un permis „Klasse 4” a fost eliberat după termenele menționate anterior, dar înainte de 1 aprilie 1980, titularul are dreptul de a conduce vehicule din categoria A1.

7.

Permisul pentru categoria A1 este, de asemenea, valabil pentru motocicletele din categoria A1 cu un raport putere/greutate de peste 0,1 kW/kg (codul 79.05).

8.

Permisul pentru categoria A1 este, de asemenea, valabil pentru motocicletele din categoria A1 cu un raport putere/greutate de peste 0,1 kW/kg (codul 79.05). Categoria A este limitată la tricicluri (codul 79.03) și la tricicluri combinate cu o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg (codul 79.04). Permisul pentru categoria BE este, de asemenea, valabil pentru vehiculele din categoria BE în cazul cărora masa maximă autorizată a remorcii depășește 3 500 kg (codul 79.06).

9.

Categoriile A1 și A sunt limitate la tricicluri (codul 79.03) și la tricicluri combinate cu o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg (codul 79.04). Permisul pentru categoria BE este, de asemenea, valabil pentru vehiculele din categoria BE în cazul cărora masa maximă autorizată a remorcii depășește 3 500 kg (codul 79.06).

Model Germania 2 (D2)

Eliberat în Republica Democrată Germană până în 1969

Descriere: model de patru pagini, de culoare gri.

Modificarea legislativă care a avut loc la 1 aprilie 1957 a modificat domeniul de aplicare și definițiile categoriilor. Din această cauză sunt necesare două tabele de echivalențe pentru acest model.

D2a: Model eliberat până la 31 martie 1957

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul D2a

Categorii corespunzătoare

Observații

1

AM, A1, A2, A, B

 

2

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 5

3

AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C

2, 3, 4, 5

4

AM, A1, A2, A, B

4

D2b: Model eliberat de la 1 aprilie 1957 până în 1969

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul D2b

Categorii corespunzătoare

Observații

1

AM, A1, A2, A

 

2

AM, A1, B

4

3

AM, A1

6

4

AM, A1, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 5

5

AM, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 4, 5

Informații suplimentare:

Pot apărea alte drepturi foarte specifice și limitate, care nu sunt prezentate în tabele. În rarele cazuri în care apare această situație, se vor contacta autoritățile germane care le-au eliberat, atunci când există îndoieli privind domeniul de aplicare al unui anumit drept.

1.

Dacă titularul unui drept pentru „Klasse 2” eliberat înainte de 1 aprilie 1957 sau al unui drept pentru „Klasse 5” eliberat după 31 martie 1957 a împlinit vârsta de 50 de ani înainte de 1 ianuarie 2000, valabilitatea dreptului său a încetat la 31 decembrie 2000. În cazul în care titularul și-a preschimbat permisul cu unul de tip nou până la 1 ianuarie 2001 inclusiv, se aplică perioada de valabilitate și periodicitatea examinării medicale pentru noul tip de permis. Dacă titularul a împlinit vârsta de 50 de ani după 31 decembrie 1999, el trebuie să-și preschimbe permisul de conducere cu unul de tip nou cel mai târziu la data împlinirii vârstei de 50 de ani, noul permis având o perioadă de valabilitate de cinci ani.

2.

Titularul unui permis „Klasse 3” eliberat înainte de 1 aprilie 1957 (D2a) și al unui permis „Klasse 4” eliberat după 31 martie 1957 (D2b) are și dreptul de a conduce un vehicul din categoria CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nu mai mult de trei osii în total).

3.

Titularul unui permis „Klasse 3” eliberat înainte de 1 aprilie 1957 (D2a) sau al unui permis „Klasse 4” eliberat după 31 martie 1957 (D2b) are dreptul de a conduce autobuze fără călători cu o greutate maximă mai mică de 7,5 tone, inclusiv în traficul internațional.

Titularul unui permis „Klasse 2” eliberat înainte de 1 aprilie 1957 (D2a) sau al unui permis „Klasse 5” eliberat după 31 martie 1957 (D2b) are dreptul de a conduce autobuze fără călători pe teritoriul național.

4.

Titularul unui permis „Klasse 2”, „Klasse 3” sau „Klasse 4” model D2a sau al unui permis „Klasse 2”, „Klasse 4” sau „Klasse 5” model D2b eliberat înainte de 1 decembrie 1954 are dreptul de a conduce vehicule din categoria A.

5.

Permisul pentru categoria BE este, de asemenea, valabil pentru vehiculele din categoria BE în cazul cărora masa maximă autorizată a remorcii depășește 3 500 kg (codul 79.06).

6.

Permisul pentru categoria A1 este, de asemenea, valabil pentru motocicletele din categoria A1 cu un raport putere/greutate de peste 0,1 kW/kg (codul 79.05).

Model Germania 3 (D3)

Eliberat în Republica Democrată Germană din 1969 până la 31 mai 1982

Descriere: permis sub forma unui livret de 12 pagini cu coperte gri.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul D3

Categorii corespunzătoare

Observații

1

AM, A1, A2, A

5

2

AM, B

4, 5, 7

3

AM

7

4

AM, B, BE, C1, C1E

2, 3, 4, 7, 8

5

AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE

1, 3, 4, 7, 8, 9

§ 6 StVZO, § 85 StVZO

7

Informații suplimentare:

Pot apărea alte drepturi foarte specifice și limitate, care nu sunt prezentate în tabele. În rarele cazuri în care apare această situație, se vor contacta autoritățile germane care le-au eliberat, atunci când există îndoieli privind domeniul de aplicare al unui anumit drept.

1.

Dacă titularul unui drept pentru „Klasse 5” a împlinit vârsta de 50 de ani înainte de 31 decembrie 1999, valabilitatea dreptului său a încetat la 1 ianuarie 2000. În cazul în care un astfel de titular și-a preschimbat permisul cu unul de tip nou până la 1 ianuarie 2001, se aplică perioada de valabilitate și periodicitatea examinării medicale pentru noul tip de permis. Dacă titularul a împlinit vârsta de 50 de ani după 31 decembrie 1999, el trebuie să-și preschimbe permisul de conducere cu unul de tip nou cel mai târziu la data împlinirii vârstei de 50 de ani, noul permis având o perioadă de valabilitate de cinci ani.

2.

Titularul unui permis „Klasse 4” are și dreptul de a conduce un vehicul din categoria CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nu mai mult de trei osii în total).

3.

Titularul unui permis „Klasse 4” are dreptul de a conduce autobuze fără călători cu o greutate maximă de 7, 5 tone pe teritoriul național. Titularul unui permis de conducere „Klasse 5” are dreptul de a conduce autobuze fără călători pe teritoriul național.

4.

Titularul unui permis „Klasse 2”, „Klasse 4” sau „Klasse 5” eliberat inițial înainte de 1 decembrie 1954 are dreptul de a conduce, nerestricționat, vehicule din categoria A.

5.

Dacă un permis „Klasse 1” a fost eliberat înainte de 1 aprilie 1957, titularul are dreptul de a conduce numai vehicule din categoria B.

6.

Dacă un permis „Klasse 2” a fost eliberat înainte de 1 decembrie 1954, titularul are dreptul de a conduce vehicule din categoria B 79.

7.

Dacă titularul a obținut permisul „Klasse 2”, „Klasse 3”, „Klasse 4” sau „Klasse 5” înainte de 1 aprilie 1980 sau dacă l-a obținut în temeiul articolelor 6 sau 85 din legea StVZO, el are dreptul de a conduce și vehicule din categoria A1.

8.

Permisul pentru categoria BE este, de asemenea, valabil pentru vehiculele din categoria BE în cazul cărora masa maximă autorizată a remorcii depășește 3 500 kg (codul 79.06).

9.

Categoriile A1 și A sunt limitate la tricicluri (codul 79.03).

Model Germania 4 (D4)

Eliberat în Republica Democrată Germană de la 1 iunie 1982 până la 2 octombrie 1990

Descriere: model de patru pagini, din hârtie roz aprins.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul D4

Categorii corespunzătoare

Observații

A

AM, A1, A2, A

4,

B

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6,

C

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C

1, 3, 5, 6,

D

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D

1, 5, 6,

BE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3, 5, 6,

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 5, 6,

DE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE

1, 5, 6,

Informații suplimentare:

Pot apărea alte drepturi foarte specifice și limitate, care nu sunt prezentate în tabele. În rarele cazuri în care apare această situație, se vor contacta autoritățile germane care le-au eliberat, atunci când există îndoieli privind domeniul de aplicare al unui anumit drept.

1.

Dacă titularul unui drept pentru „Klasse C”, „CE”, „D” și „DE” a împlinit vârsta de 50 de ani înainte de 1 ianuarie 2000, valabilitatea dreptului său a încetat la 31 decembrie 2000. În cazul în care un astfel de titular și-a preschimbat permisul cu unul de tip nou până la 1 ianuarie 2001, se aplică perioada de valabilitate și periodicitatea examinării medicale pentru noul tip de permis. Dacă titularul a împlinit vârsta de 50 de ani după 31 decembrie 1999, el trebuie să-și preschimbe permisul de conducere cu unul de tip nou cel mai târziu la data împlinirii vârstei de 50 de ani, noul permis având o perioadă de valabilitate de cinci ani.

2.

Titularul unui permis „Klasse B” și „BE” are, de asemenea, dreptul de a conduce un vehicul din categoria CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nu mai mult de trei osii în total).

3.

Titularul unui permis „Klasse B” și „BE” are dreptul de a conduce autobuze fără călători cu o greutate maximă de 7,5 tone pe teritoriul național.

Titularul unui permis „Klasse C” are dreptul de a conduce autobuze fără călători pe teritoriul național.

4.

Permisul pentru categoria A1 este, de asemenea, valabil pentru motocicletele din categoria A1 cu un raport putere/greutate de peste 0,1 kW/kg (codul 79.05).

5.

Categoriile A1 și A sunt limitate la tricicluri (codul 79.03).

6.

Permisul pentru categoria BE este, de asemenea, valabil pentru vehiculele din categoria BE în cazul cărora masa maximă autorizată a remorcii depășește 3 500 kg (codul 79.06).

Model Germania 5 (D5)

Eliberat în Germania de la 1 aprilie 1986 până la 31 decembrie 1998

Descriere: model de șase pagini, din hârtie roz aprins.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul D5

Categorii corespunzătoare

Observații

1

AM, A1, A2, A

2, 7

1a

AM, A1, A2, A

7

1b

AM, A1

7

2

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 3, 5, 8, 9

3

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

3, 4, 5, 8, 9

(4)

AM

6

(5)

AM

 

Informații suplimentare:

Pot apărea alte drepturi foarte specifice și limitate, care nu sunt prezentate în tabele. În rarele cazuri în care apare această situație, se vor contacta autoritățile germane care le-au eliberat, atunci când există îndoieli privind domeniul de aplicare al unui anumit drept.

1.

Dacă titularul unui permis „Klasse 2” a împlinit vârsta de 50 de ani înainte de 31 decembrie 1999, valabilitatea dreptului său a încetat la 1 ianuarie 2000. În cazul în care un astfel de titular și-a preschimbat permisul cu unul de tip nou până la 1 ianuarie 2001, se aplică perioada de valabilitate și periodicitatea examinării medicale pentru noul tip de permis. Dacă titularul a împlinit vârsta de 50 de ani după 31 decembrie 1999, el trebuie să-și preschimbe permisul de conducere cu unul de tip nou cel mai târziu la data împlinirii vârstei de 50 de ani, noul permis având o perioadă de valabilitate de cinci ani.

2.

Dacă un permis „Klasse 1” model D1 a fost obținut înainte de 1 aprilie 1954 (înainte de 1 octombrie 1960 în Landul Saar), titularul are dreptul de a conduce vehicule din categoria B.

Regulile enunțate mai sus se aplică modelului D5 numai dacă titularului i s-a eliberat un permis model D1 înainte de datele menționate, ulterior preschimbat cu un permis model D5.

3.

Dacă un permis „Klasse 2” sau „Klasse 3” model D1 a fost obținut înainte de 1 decembrie 1954 (înainte de 1 octombrie 1960 în Landul Saar), titularul are dreptul de a conduce și vehicule din categoria A. Dacă un permis „Klasse 2” sau „Klasse 3” a fost obținut după termenele menționate anterior, dar înainte de 1 aprilie 1980, titularul are dreptul de a conduce și vehicule din categoria A1.

Regulile enunțate mai sus se aplică modelului D5 numai dacă titularului i s-a eliberat un permis model D1 înainte de datele menționate, ulterior preschimbat cu un permis model D5.

4.

Titularul unui permis „Klasse 3” are și dreptul de a conduce un vehicul din categoria CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nu mai mult de trei osii în total).

5.

Titularul unui permis „Klasse 3” are dreptul de a conduce autobuze fără călători cu o masă maximă de 7,5 tone pe teritoriul național. Titularul unui permis de conducere „Klasse 2” are dreptul de a conduce autobuze fără călători pe teritoriul național.

6.

Dacă un drept pentru „Klasse 4” model D1 a fost acordat înainte de 1 decembrie 1954 (înainte de 1 octombrie 1960 în Landul Saar), el nu vizează numai o categorie națională, ci acordă titularului și dreptul de a conduce următoarele categorii de vehicule: A și B. Dacă un permis „Klasse 4” a fost eliberat după termenele menționate anterior, dar înainte de 1 aprilie 1980, el conferă dreptul de a conduce vehicule din categoria A1.

Regulile enunțate mai sus se aplică modelului D5 numai dacă titularului i s-a eliberat un permis model D1 înainte de datele menționate, ulterior preschimbat cu un permis model D5.

7.

Permisul pentru categoria A1 este, de asemenea, valabil pentru motocicletele din categoria A1 cu un raport putere/greutate de peste 0,1 kW/kg (codul 79.05).

8.

Categoriile A1 și A sunt restricționate la tricicluri (cod nou 79.03) și la tricicluri combinate cu o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg (cod 79.04).

9.

Permisul pentru categoria BE este, de asemenea, valabil pentru vehiculele din categoria BE în cazul cărora masa maximă autorizată a remorcii depășește 3 500 kg (codul 79.06).

Model Germania 6 (D6)

Eliberat în Germania de la 1 ianuarie 1999 până la 18 ianuarie 2013

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul D6

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

AM, A1

1

A (beschränkt)

AM, A1, A2

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A, B

2

BE

AM, A1, A, B, BE

2, 3

C1

AM, A1, A, B, C1

2

C1E

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E

2, 3

C

AM, A1, A, B, C1, C

2

CE

AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE

2, 3

D1

AM, A1, A, B, D1

2

D1E

AM, A1, A, B, BE, D1, D1E

2, 3

D

AM, A1, A, B, D1, D

2

DE

AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE

2, 3

M

AM

 

S

AM

 

Informații suplimentare:

1.

Permisul pentru categoria A1 este, de asemenea, valabil pentru motocicletele din categoria A1 cu un raport putere/greutate de peste 0,1 kW/kg (cod 79.05).

2.

Categoriile A1 și A sunt restricționate la tricicluri (cod 79.03) și la tricicluri combinate cu o remorcă având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 kg (cod 79.04).

3.

Permisul pentru categoria BE este, de asemenea, valabil pentru vehiculele din categoria BE în cazul cărora masa maximă autorizată a remorcii depășește 3 500 kg (codul 79.06).

MODELE ELIBERATE ÎN ESTONIA

Model Estonia 1 (EST1)

Eliberat în Estonia de la 1 noiembrie 1999 până la 30 septembrie 2004

Descriere: culoarea permisului de conducere este roz, iar acesta este confecționat dintr-o hârtie sintetică specială numită (TESLIN, ISO 9002; 1994) care este acoperită integral cu o folie de plastic de securitate. Hârtia are un model de securitate net; folia de plastic are gravate pe verso literele „EST” în relief cu șase linii ondulate. Datele sunt imprimate, iar fotografia este scanată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul EST1

Categorii corespunzătoare

Observații

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

Puterea maximă pentru categoria A nu trebuie să depășească 25 kW sau 0,16 kW/kg

Informații suplimentare:

 

Restricție (restricții), sub formă de cod:

1

ochelari sau lentile de contact necesare;

2

aparat auditiv necesar;

3

valabil pentru vehiculele acționate manual;

4

puterea maximă pentru categoria A nu trebuie să depășească 25 kW sau 0,16 kW/kg;

5

cutie de viteze automată.

 

Cuvântul „ESMANE” de pe partea centrală inferioară a feței permisului arată că titularul permisului este șofer începător; valabilitatea permiselor de acest tip este de doi ani.

Model Estonia 2 (EST2)

Eliberat în Estonia de la 1 octombrie 2004 până la 7 septembrie 2008

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Permisul este confecționat din material plastic și are pe fundal un model roz unic care este comun numai permiselor de conducere estoniene. S-a utilizat gravarea cu laser pentru personalizarea datelor care sunt transferate pe permisul de conducere (inclusiv fotografia digitală și semnătura titularului).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul EST 2

Categorii corespunzătoare

Observații

AM

 

A1

A1

1

A

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

1.

Puterea maximă pentru categoria A nu trebuie să depășească 25 kW sau 0,16 kW/kg

Informații suplimentare:

Restricție (restricții), sub formă de cod:

101– permis de conducere provizoriu. Este obligatoriu pentru șoferii începători să afișeze o imagine a unei frunze verzi de arțar pe fereastra automobilului (parbriz și lunetă) în cazul în care dețin un permis de conducere provizoriu (2 ani). Viteza maximă este limitată la 90 km/h;

102– pentru aceste categorii, condusul este autorizat numai pe perioada în care titularul este în armată;

103– categoria D – conducătorul auto este autorizat să conducă numai troleibuze;

105– motociclete cu o putere care nu depășește 25 kW sau cu o putere efectivă a motorului care nu depășește 0,16 kW/kg;

106– categoria D – limitată la rute de 50 km.

Model Estonia 3 (EST3)

Eliberat în Estonia de la 8 septembrie 2008

Descriere: aceeași la ca la permisul model 2; doar cuvintele „Driving Licence” și „Permis de conduire” sunt adăugate pe prima pagină lângă cuvântul „JUHILUBA”.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul EST 3

Categorii corespunzătoare

Observații

AM

AM

 

A1

A1

 

A

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(R)

 

(T)

 

MODELE ELIBERATE ÎN GRECIA

Model Grecia 1 (GR1a)

Eliberat în Grecia până la 11 ianuarie 1987

Descriere: albastru și galben, cu caractere negre.

Acest permis are 12 pagini și vizează categoriile Β, Γ, Δ, Ε.

Model Grecia 1 (GR1b)

Eliberat în Grecia până la 11 ianuarie 1987

Descriere: roz și galben, cu caractere negre.

Acest permis are opt pagini și vizează numai categoria A.

Până la 30 ianuarie 1985, permisele de conducere din orice categorie (Β, Γ, Δ, Ε) includeau dreptul de a conduce și un vehicul din categoria AM. Din acel moment până la 18 ianuarie 2013, categoria AM a fost acordată numai de secțiile elene de poliție rutieră pe un permis de conducere separat.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelele GR1a și GR1b

Categorii corespunzătoare

Observații

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

E

BE

1

Γ

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ

D1, D

 

E

BE, D1E, DE,

1

Informații suplimentare:

Deși punctul „4b” indică faptul că aceste modele specifice au o anumită perioadă de valabilitate, această perioadă a fost prelungită până la vârsta de 65 de ani, în conformitate cu Decretul prezidențial 255/1984.

1.

Categoria E era o categorie distinctă, dar era considerată valabilă numai în combinație cu altă categorie.

Model Grecia 2 (GR2)

Eliberat în Grecia de la 12 ianuarie 1987 până în 31 martie 1997

Descriere: roz cu caractere negre. Acest permis are șase pagini.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul GR2

Categorii corespunzătoare

Observații

A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

 

E

BE

1

Γ/C

C1, C

 

E

BE, C1E, CE

1

Δ/D

D1, D

 

E

BE, D1E, DE

1

Informații suplimentare:

Începând de la 30 ianuarie 1985 până la 18 ianuarie 2013, categoria AM a fost acordată numai de secțiile elene de poliție rutieră pe un permis de conducere separat.

1.

Categoria E era o categorie distinctă, dar era considerată valabilă numai în combinație cu altă categorie („B” sau „Γ” sau „Δ”).

Model Grecia 3 (GR3)

Eliberat în Grecia de la 1 aprilie 1997 până la 30 aprilie 2001

Descriere: roz, cu caractere negre.

Acest permis are șase pagini.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul GR3

Categorii corespunzătoare

Observații

A/A1

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B/B1

B1

 

B/B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E,

 

Γ/C

C1, C

 

ΓΕ/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔΕ/DE

BE, D1E, DE

 

Informații suplimentare:

Începând de la 30 ianuarie 1985 până la 18 ianuarie 2013, categoria AM a fost acordată numai de secțiile elene de poliție rutieră pe un permis de conducere separat.

1.

În conformitate cu Directiva 91/439/CEE, care este transpusă în legislația elenă prin Decretul prezidențial 19/1995, titularul permiselor pentru categoriile B1, B are dreptul de a conduce tricicluri și cvadricicluri cu motor. Astfel, se poate înscrie categoria A cu codul 79.03.

Model Grecia 4 (GR4)

Eliberat în Grecia de la 1 mai 2001 până la 18 ianuarie 2009

Descriere: roz, cu caractere negre.

Acest permis are șase pagini.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul GR4

Categorii corespunzătoare

Observații

A/A (≤ 25 KW ȘI ≤ 0, 16 KW/Kg), A/A

AM, A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE, C1E

 

Γ/C

C

 

ΓΕ/CE

BE, C1E, CE

 

Δ1/D1

D1

 

Δ1E/D1E

BE, D1E

 

Δ/D

D1, D

 

ΔΕ/DE

BE, D1E, DE

 

Informații suplimentare:

Începând de la 30 ianuarie 1985 până la 18 ianuarie 2013, categoria AM a fost acordată numai de secțiile elene de poliție rutieră pe un permis de conducere separat.

1.

În conformitate cu Directiva 91/439/CEE, care este transpusă în legislația elenă prin Decretul prezidențial 19/1995, titularul unui permis pentru categoriile B1, B are dreptul de a conduce tricicluri și cvadricicluri cu motor. Astfel, se poate înscrie categoria A cu codul 79.03.

Model Grecia 5 (GR5)

Eliberat în Grecia de la 19 ianuarie 2009 până la 18 ianuarie 2013

Descriere: roz, cu caractere negre.

Dimensiuni: lățime: 85,6 mm, înălțime: 54 mm (grosime 0,75 mm).

Permisele de conducere noi sunt imprimate sub forma unui card din plastic, în conformitate cu standardele internaționale de calitate (ISO) și cu toate cerințele tehnice stabilite în anexa I la Directiva 2006/126/CE. Pe față prezintă o hologramă de siguranță (colțul stâng). Toate caracterele sunt microimprimate pe un fundal de siguranță cu cerneală optic variabilă (O.V.I.). Sunt prevăzute, de asemenea, imagini duale și elemente de siguranță perceptibile la atingere. Versoul cuprinde o hologramă de siguranță 3D și un fundal de siguranță care constă în imagini exclusive și linii care se intersectează. Imprimarea pe ambele părți este vizibilă prin expunere la raze ultraviolete, însă acest lucru nu afectează în niciun fel calitatea permisului.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul GR5

Categorii corespunzătoare

Observații

A/A (≤ 25 kW și ≤ 0, 16 kW/Kg), A/A

AM A1

 

A/A

AM, A1, A2, A

 

B

B1, B

1

BE

BE

 

Γ1/C1

C1

 

Γ1E/C1E

BE; C1E

 

Γ/C

C1, C

 

ΓΕ/CE

BE; C1E, CE

 

Δ/D

D1, D

 

ΔΕ/DE

BE, D1E, DE

 

Informații suplimentare:

Începând de la 30 ianuarie 1985 până la 18 ianuarie 2013, categoria AM a fost acordată numai de secțiile elene de poliție rutieră pe un permis de conducere separat.

1.

În conformitate cu Directiva 91/439/CEE, care este transpusă în legislația elenă prin Decretul prezidențial 19/1995, titularul unui permis pentru categoriile B1, B are dreptul de a conduce tricicluri și cvadricicluri cu motor. Astfel, se poate înscrie categoria A cu codul 79.03.

MODELE ELIBERATE ÎN SPANIA

Model Spania 1 (E1)

Eliberat în Spania de la 27 iunie 1997 până la 1 noiembrie 2004

Descriere: model de șase pagini, din hârtie roz, conform anexei I la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul E1

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Model Spania 2 (E2)

Eliberat în Spania de la 2 noiembrie 2004 până la 7 decembrie 2009

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul E2

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Model Spania 3 (E3)

Eliberat în Spania de la 8 decembrie 2009

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei I.3 la Directiva 2006/126/CE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul E3

Categorii corespunzătoare

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(btp)

Informații suplimentare:

Permisele pentru categoriile AM și A2 sunt eliberate de la 8 decembrie 2009.

MODELE ELIBERATE ÎN FRANȚA

Model Franța 1 (F1)

Eliberat în Franța până la 31 decembrie 1954

Descriere: card de culoare roz, de două pagini, cu fotografie pe fața cardului.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul F1

Categorii corespunzătoare

Observații

AM, A1. B1. B

1, 2

1o

Voitures affectés à des transports en commun

AM, A1, B1, B, D1, D

2

2o

véhicules pesant en charge plus de 3 000 kg

AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE

2

3o

Motocycles à deux roues

AM, A1, A2, A, B1

 

Informații suplimentare:

1.

Dacă nu există nicio mențiune pe versoul permisului, acesta nu este valabil pentru a conduce autovehicule din categoriile 1o, 2o, 3o. Prin urmare, dreptul echivalent pentru o categorie B, care nu este inclus într-una dintre cele trei categorii menționate, nu a fost indicat în document. Acest lucru este indicat în tabel astfel: „—”.

2.

Echivalența cu categoria A1 (motorete și vehicule din categoria L4e) este valabilă numai în cazuri de experiență dovedită de conducere în cei cinci ani anteriori datei de 1 ianuarie 2011 (informații furnizate de societatea de asigurări) sau după prezentarea unui certificat de participare la un curs de pregătire de 3 sau 7 ore.

Model Franța 2 (F2)

Eliberat în Franța de la 1 ianuarie 1955 până la 19 ianuarie 1975

Descriere: permis de șase pagini, din hârtie roz (de dimensiuni cu mult mai mari decât modelele din anexa I la Directiva 91/439/CEE).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul F2

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1*, B1, B + cod 79

1, 2

C

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 3

E(B)

AM, A1*, B1, B, BE

1

E(C)

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

3

FA1

AM, A1, B1 + cod (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + cod (10, 15, …)

 

FB

B1, B + cod (10, 15, …)

 

Informații suplimentare:

1.

A1*: În acest caz, echivalența cu categoria A1 (motorete ușoare și vehicule din categoria L5e) este valabilă cu condiția prezentării unei dovezi de experiență efectivă de conducere a acestui tip de vehicul în cei cinci ani anteriori datei de 1 ianuarie 2011 (declarație întocmită de societatea de asigurări) sau, în cazul lipsei acestei experiențe, cu condiția prezentării unui certificat de participare la un curs de pregătire de trei sau șapte ore oferit de o instituție acreditată.

2.

B: Titularul unui permis de conducere pentru categoria B eliberat înainte de 20 ianuarie 1975 cu codul 79 (autorulotă – GVWR > 3 500 kg) este autorizat să conducă vehicule utilizate pentru transportul de călători, cu mai mult de opt locuri pe scaune în plus față de locul conducătorului auto și având o greutate maximă brută a vehiculului de peste 3 500 kg

3.

Dacă vehiculul cu care titularul permisului a trecut proba practică a testului de conducere pentru categoria D sau DE avea o greutate mai mică de 3 500 kg, titularul are dreptul de a conduce numai vehicule din categoriile AM, A1*, B1, B, BE, D1 79 (< 3 500 kg) și D79 (< 3 500 kg).

Model Franța 3 (F3)

Eliberat în Franța de la 20 ianuarie 1975 până la 29 februarie 1980

Descriere: permis de șase pagini, din hârtie roz (de dimensiuni cu mult mai mari decât modelele din anexa I la Directiva 91/439/CEE).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul F3

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12, 5 t)

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

FA1

AM, A1, B1, + cod (10, 15, …)

 

FA

AM, A1, A2, A, B1 + cod (10, 15, …)

 

FB

B1, B + cod (10, 15, …)

 

Informații suplimentare:

1.

Echivalența cu categoria A1 (motorete ușoare și vehicule din categoria L5e) este valabilă numai în cazuri de experiență dovedită de conducere efectivă a acestui tip de vehicul în cei cinci ani anteriori datei de 1 ianuarie 2011 (informații furnizate de societatea de asigurări) sau după prezentarea unui certificat de participare la un curs de pregătire de 3 sau 7 ore.

2.

Dacă vehiculul utilizat pentru testarea titularului permisului de conducere în proba practică de conducere pentru categoria D sau DE a avut o masă ≤ 3 500 kg (în perioada 20 ianuarie 1975 și 31 mai 1979) sau ≤ 7 000 kg în perioada 1 iunie 1979 și 1 martie 1980), titularul are dreptul de a conduce numai vehicule din categoriile AM, A1 (a se vedea observația 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) și D 79 (≤ 3 500 kg).

Model Franța 4 (F4)

Eliberat în Franța între 1 martie 1980 până la 31 decembrie 1984

Descriere: permis de șase pagini, din hârtie roz (de dimensiuni cu mult mai mari decât modelele din anexa I la Directiva 91/439/CEE).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul F4

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

AM, A1, B1

 

A2

AM, A1, A2, A, B1

 

A3

AM, A1, A2, A, B1

 

A4

AM, A1, B1

3

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12, 5 t)

1

C1

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12, 5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12, 5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

FA1

AM, A1, B1 + cod (10, 15, …)

 

FA2

AM, A, A2, A, B1 + cod (10, 15, …)

 

FA3

AM, A1, A2, A, B1 + cod (10, 15, …)

 

FA4

AM, B1 + cod (10, 15, …)

 

FB

AM, B1, B + cod (10, 15, …)

 

Informații suplimentare:

1.

Echivalența cu categoria A1 (motorete ușoare și vehicule din categoria L5e) este valabilă numai în cazuri de experiență dovedită de conducere efectivă a acestui tip de vehicul în cei cinci ani anteriori datei de 1 ianuarie 2011 (informații furnizate de societatea de asigurări) sau după prezentarea unui certificat de participare la un curs de pregătire de 3 sau 7 ore.

2.

Dacă vehiculul utilizat pentru testarea titularul permisului de conducere în proba practică de conducere pentru categoria D a avut o masă ≤ 7 000 kg, titularul are dreptul de a conduce numai vehicule din categoriile AM, A1 (a se vedea punctul 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) și D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

Pentru A1: Codul 79 L5e ≤ 15 kW.

Model Franța 5 (F5)

Eliberat în Franța de la 1 ianuarie 1985 până la 30 iunie 1990

Descriere: permis de șase pagini, din hârtie roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul F5

Categorii corespunzătoare

Observații

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

C limité

AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12, 5 t)

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12, 5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12, 5 t), D1, D1E, D, DE

1, 2

Informații suplimentare:

1.

Echivalența cu categoria A1 (motorete ușoare și vehicule din categoria L5e) este valabilă numai în cazuri de experiență dovedită de conducere efectivă a acestui tip de vehicul în cei cinci ani anteriori datei de 1 ianuarie 2011 (informații furnizate de societatea de asigurări) sau după prezentarea unui certificat de participare la un curs de pregătire de 3 sau 7 ore.

2.

Dacă vehiculul utilizat pentru testarea titularul permisului de conducere în proba practică de conducere pentru categoria D a avut o masă ≤ 3 500 kg, titularul are dreptul de a conduce numai vehicule din categoriile AM, A1 (a se vedea punctul 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) și D 79 (≤ 3 500 kg).

3.

Pentru A1: Codul 79 L5e ≤ 15 kW.

Model Franța 6 (F6)

Eliberat în Franța de la 1 iulie 1990 până la 15 noiembrie 1994

Descriere: permis de șase pagini, din hârtie roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul F6

Categorii corespunzătoare

Observații

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Echivalența cu categoria A1 (motorete ușoare și vehicule din categoria L5e) este valabilă numai în cazuri de experiență dovedită de conducere efectivă a acestui tip de vehicul în cei cinci ani anteriori datei de 1 ianuarie 2011 (informații furnizate de societatea de asigurări) sau după prezentarea unui certificat de participare la un curs de pregătire de 3 sau 7 ore.

2.

Pentru A1: Codul 79 L5e ≤ 15 kW.

Model Franța 7 (F7)

Eliberat în Franța de la 16 noiembrie 1994 până la 28 februarie 1999

Descriere: permis de șase pagini, din hârtie roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul F7

Categorii corespunzătoare

Observații

AT

AM, A1, B1

2

AL

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Echivalența cu categoria A1 (motorete ușoare și vehicule din categoria L5e) este valabilă numai în cazuri de experiență dovedită de conducere efectivă a acestui tip de vehicul în cei cinci ani anteriori datei de 1 ianuarie 2011 (informații furnizate de societatea de asigurări) sau după prezentarea unui certificat de participare la un curs de pregătire de 3 sau 7 ore.

2.

Pentru A1: Codul 79 L5e ≤ 15 kW.

Model Franța 8 (F8)

Eliberat în Franța de la 1 martie 1999 până la 18 ianuarie 2013

Descriere: permis din hârtie roz, conform anexei I la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul F8

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

AM, A1, B1

 

A

AM, A1, A2, A, B1

 

B1

AM, A1, B1

2

B

AM, A1, B1, B

1

E(B)

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

E(C)

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE

1, 3

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

E(D)

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Echivalența cu categoria A1 (motorete ușoare și vehicule din categoria L5e) este valabilă numai în cazuri de experiență dovedită de conducere efectivă a acestui tip de vehicul în cei cinci ani anteriori datei de 1 ianuarie 2011 (informații furnizate de societatea de asigurări) sau după prezentarea unui certificat de participare la un curs de pregătire de 3 sau 7 ore.

2.

Pentru A1: Codul 79 L5e ≤ 15 kW.

3.

Categoria CE autorizată pentru conducerea vehiculelor din categoria DE în cazul în care titularul deține și permisul pentru categoria D.

MODELE ELIBERATE ÎN CROAȚIA

Model Croația 1 (HR 1)

Eliberat în Croația de la 1 aprilie 1993 până la 19 noiembrie 2004

Descriere: model de șase pagini, pliate, din hârtie roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul HR 1

Categorii corespunzătoare

Observații

H

AM,

1

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

C

AM, B1, B, C1, C

 

D

AM, B1, B, C1, C, D1, D

 

E(B)

AM, B1, B, BE

3

E(C)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

3

E(D)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

3

F

4

G

2

H

1

Informații suplimentare:

1.

Permisul pentru categoria H era valabil pentru motorete și pentru utilaje precum excavatoarele, motostivuitoarele etc.

2.

Permisul pentru categoria G era valabil pentru tractoare. Permisele pentru categoriile G și H erau separate, dar erau eliberate și titularilor de permise de conducere pentru categoria B, C sau D.

3.

Permisele pentru categoria E erau separate, însă erau valabile numai în combinație cu altă categorie (B, C sau D).

4.

Permisul pentru categoria F era valabil pentru tramvaie.

Model Croația 2 (HR2)

Eliberat în Croația de la 20 noiembrie 2004 până la 31 ianuarie 2009

Descriere: model de șase pagini, pliate, din hârtie roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul HR 2

Categorii corespunzătoare

Observații

M

AM

 

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

B + E

AM, B1, B, BE

 

C1

AM, B1, B, C1

 

C1 + E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

 

C

AM, B1, B, C1, C

 

C + E

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

AM, B1, B, C1, C, D1, D

 

D + E

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

F

1

G

2

H

3

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria F sunt valabile pentru tractoarele cu sau fără remorcă.

2.

Permisele pentru categoria G sunt valabile pentru utilaje precum excavatoarele, motostivuitoarele etc. Permisele pentru categoriile F, G și M erau separate, dar erau eliberate și titularilor de permise de conducere pentru categoria B, C sau D.

3.

Permisul pentru categoria H este valabil pentru tramvaie.

Model Croația 3 (HR 3)

Eliberat în Croația de la 1 februarie 2009 până la 30 iunie 2013

Descriere: model de șase pagini, pliate, din hârtie roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul HR 2

Categorii corespunzătoare

Observații

M

AM

 

A1

AM, A1

 

A2

AM, A1, A2

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, B1, B

 

B + E

AM, B1, B, BE

 

C1

AM, B1, B, C1

 

C1 + E

AM, B1, B, BE, C1, C1E

 

C

AM, B1, B, C1, C

 

C + E

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

 

D

AM, B1, B, C1, C, D1, D

 

D + E

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

 

F

1

G

2

H

3

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria F sunt valabile pentru tractoarele cu sau fără remorcă.

2.

Permisele pentru categoria G sunt valabile pentru utilaje precum excavatoarele, motostivuitoarele etc. Permisele pentru categoriile F, G și M erau separate, dar erau eliberate și titularilor de permise de conducere pentru categoria B, C sau D.

3.

Permisul pentru categoria H este valabil pentru tramvaie.

MODELE ELIBERATE ÎN IRLANDA

Model Irlanda 1 (IRL1)

Eliberat în Irlanda de la 25 iunie 1992 până la 16 noiembrie 1999

Descriere: model din hârtie roz, în folie laminată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul IRL1

Categorii corespunzătoare

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Informații suplimentare:

Document bilingv, textul în limba irlandeză precedând textul în limba engleză.

Model Irlanda 2 (IRL2)

Eliberat în Irlanda de la 17 noiembrie 1999 (aproximativ) până la 4 iulie 2005

Descriere: model din hârtie roz, în folie laminată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul IRL2

Categorii corespunzătoare

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

W

Informații suplimentare:

Document bilingv, textul în limba irlandeză precedând textul în limba engleză.

Model Irlanda 3 (IRL3)

Eliberat în Irlanda de la 4 iulie 2007

Descriere: model din hârtie roz, în folie laminată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul IRL3

Categorii corespunzătoare

M

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

MODELE ELIBERATE ÎN ITALIA

Model Italia 1 (I1)

Eliberat în Italia în perioada 1959-1989

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I1

Categorii corespunzătoare

Observații

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, A2, A, B1, B

1, 2

BE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE

1, 2

C

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C

1, 2

CE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1, 2

D

AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1, 2

F

 

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru fiecare categorie sunt, de asemenea, valabile pentru categoriile A1, A2 și A, numai dacă au fost eliberate înainte de 1 ianuarie 1986.

2.

Permisele pentru fiecare categorie sunt, de asemenea, valabile pentru categoria A1 numai pe teritoriul național dacă au fost eliberate înainte de 1 ianuarie 1986.

Model Italia 2 (I2)

Eliberat în Italia în perioada 1989-1990

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I2

Categorii corespunzătoare

Observații

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1 B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1 C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria A1 sunt valabile numai pe teritoriul național

Model Italia 3 (I3)

Eliberat în Italia în perioada 1990-1995

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I3

Categorii corespunzătoare

Observații

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria A1 sunt valabile numai pe teritoriul național.

Model Italia 4 (I4)

Eliberat în Italia în anul 1995

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I4

Categorii corespunzătoare

Observații

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria A1 sunt valabile numai pe teritoriul național.

Model Italia 5 (I5)

Eliberat în Italia în anul 1996

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I5

Categorii corespunzătoare

Observații

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria A1 sunt valabile numai pe teritoriul național.

Model Italia 6 (I6)

Eliberat în Italia în perioada 1996-1997

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I6

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria A1 sunt valabile numai pe teritoriul național.

Model Italia 7 (I7)

Eliberat în Italia în perioada 1997-1999

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I7

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B1

AM, B1

 

B

AM, A1, A2, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C1

AM, A1, B1, B, C1

1

C1E

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D1

AM, A1, B1, B, D1

1

D1E

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria A1 sunt valabile numai pe teritoriul național.

Model Italia 8 (I8)

Eliberat în Italia în perioada 1999-2004

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I8

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D

1, 2

DE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE

1, 2

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria A1 sunt valabile numai pe teritoriul național.

2.

Permisele pentru categoriile C1, C1E, C și CE sunt valabile numai în cazul în care permisul de conducere pentru categoria D a fost eliberat înainte de 1 octombrie 2004.

Model Italia 9 (I9)

Eliberat în Italia în perioada 2005-2007

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I9

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria A1 sunt valabile numai pe teritoriul național.

Model Italia 10 (I10)

Eliberat în Italia în perioada 2007-2013

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul I10

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

AM, A1

 

A

AM, A1, A2, A

 

B

AM, A1, B1, B

1

BE

AM, A1, B1, B, BE

1

C

AM, A1, B1, B, C1, C

1

CE

AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

1

D

AM, A1, B1, B, D1, D

1

DE

AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE

1

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria A1 sunt valabile numai pe teritoriul național.

MODELE ELIBERATE ÎN CIPRU

Model Cipru 1 (CY1)

Eliberat în Cipru de la 1 mai 2004

Descriere: model de șase pagini, din hârtie roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul CY1

Categorii corespunzătoare

I

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

Γ1/C1

C1

Γ1E/C1E

C1E

Γ/C

C

ΓΕ/CE

CE

Δ1/D1

D1

Δ1E/D1E

D1E

Δ/D

D

ΔΕ/DE

DE

(ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)

MODELE ELIBERATE ÎN LETONIA

Model Letonia 1 (LV1)

Eliberat în Letonia de la 28 septembrie 1993 până la 30 aprilie 2004

Descriere: model tip card, din plastic, de culoare roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul LV1

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Informații suplimentare:

 

Categoriile naționale TRAM și TROL dau dreptul de a conduce tramvaie, respectiv troleibuze.

 

Se eliberează permise separate pentru tractoare agricole și forestiere.

Model Letonia 2 (LV2)

Eliberat în Letonia de la 1 mai 2004

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul LV2

Categorii corespunzătoare

M

AM

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Informații suplimentare:

1.

Categoriile naționale TRAM și TROL dau dreptul de a conduce tramvaie, respectiv troleibuze.

2.

Se eliberează permise separate pentru tractoare agricole și forestiere.

MODELE ELIBERATE ÎN LITUANIA

Model Lituania 1 (LT1)

Eliberat în Lituania până la 1 aprilie 2000

Descriere: model tip card, galben, cu două fețe, în folie plastificată, laminată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul LT1

Categorii corespunzătoare

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

Informații suplimentare:

 

Pe acest model nu se indică data expirării.

 

Titularul oricărui permis are, în plus, dreptul de a conduce vehicule AM (cu cutie de viteze cu transmisie automată).

Model Lituania 2 (LT2)

Eliberat în Lituania de la 1 aprilie 2000 până la 31 decembrie 2002

Descriere: model tip card, galben, cu două fețe, în folie plastificată, laminată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul LT2

Categorii corespunzătoare

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Informații suplimentare:

 

Permisele din acest model sunt valabile până la data de expirare indicată pe document.

 

Titularul oricărui permis are, în plus, dreptul de a conduce vehicule AM (cu cutie de viteze cu transmisie automată).

Model Lituania 3 (LT3)

Eliberat în Lituania de la 1 ianuarie 2003 până la 31 octombrie 2005

Descriere: model tip card, din plastic, de culoare roz. Datele (poză, categorii și date personale) sunt gravate cu laser pe stratul de policarbonat.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul LT3

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0, 16 kW/kg)

A2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Informații suplimentare:

1.

Titularul unui permis pentru categoria A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) poate avea, după doi ani, dreptul de a conduce nerestricționat vehicule din categoria A numai după preschimbarea permisului.

Titularul oricărui permis are, în plus, dreptul de a conduce vehicule AM (cu cutie de viteze cu transmisie automată).

Model Lituania 4 (LT4)

Eliberat în Lituania de la 1 noiembrie 2005

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul LT4

Categorii corespunzătoare

Observații

AM

AM

 

A1

A1

 

A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)

A 2

1

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(T)

 

Informații suplimentare:

1.

Titularul unui permis pentru categoria A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) poate avea, după doi ani, dreptul de a conduce nerestricționat vehicule din categoria A numai după preschimbarea permisului.

Titularul oricărui permis are, în plus, dreptul de a conduce vehicule AM (cu cutie de viteze cu transmisie automată).

Valabilitate: 3 luni, 2 ani, 10 ani.

MODELE ELIBERATE ÎN LUXEMBURG

Model Luxemburg 1 (L1)

Eliberat în Luxemburg până la 31 decembrie 1985

Descriere: model de șase pagini, din hârtie roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul L1

Categorii corespunzătoare

Observații

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1/C2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Informații suplimentare:

1.

Dacă un permis pentru categoria B1/B2 a fost eliberat înainte de 1 iulie 1977, titularul are dreptul de a conduce vehicule din categoria A.

2.

Categoria E2 include dreptul de a conduce vehicule cu remorci și semiremorci care au o masă maximă autorizată ce depășește 1 750 kg

3.

Categorii naționale.

Model Luxemburg 2 (L2)

Eliberat în Luxemburg până la 31 decembrie 1985

Descriere: model de șase pagini, din hârtie roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul L2

Categorii corespunzătoare

Observații

(A3)

AM

3

(A2)

3

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/B2

B

1

BE

 

C1

 

C1E

 

C1 + 2

C

 

CE2

CE

2

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

3

Informații suplimentare:

1.

Dacă un permis pentru categoria B1/B2 a fost eliberat înainte de 1 iulie 1977, titularul are dreptul de a conduce vehicule din categoria A.

2.

Categoria E2 include dreptul de a conduce vehicule cu remorci și semiremorci care au o masă maximă autorizată ce depășește 1 750 kg

3.

Categorii naționale.

Model Luxemburg 3 (L3)

Eliberat în Luxemburg de la 1 ianuarie 1986 până la 30 septembrie 1996

Descriere: model de șase pagini, din hârtie roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul L3

Categorii corespunzătoare

Observații

(A3)

AM

1

(A2)

1

A1

 

A2

 

A1

A

 

B1

 

B1/BE1

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE2

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

(F1/2/3)

1

Informații suplimentare:

1.

Categorii naționale.

Model Luxemburg 4 (L4)

Eliberat în Luxemburg de la 1 octombrie 1996

Descriere: model din hârtie roz, conform anexei I la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul L4

Categorii corespunzătoare

Observații

(A3)

AM

2

(A2)

2

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

1

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(F1/2/3)

2

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria B sunt valabile și pentru a conduce autovehicule din categoria B1.

2.

Categorii naționale.

MODELE ELIBERATE ÎN UNGARIA

Model Ungaria 1 (H1)

Eliberat în Ungaria de la 1 ianuarie 1964 până la 1 ianuarie 1984

Descriere: model de șase pagini, pliate, din hârtie roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul H1

Categorii corespunzătoare

Observații

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D1

 

E

E

1

F

 

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria „E” sunt valabile numai împreună cu categoriile armonizate pe care conducătorul auto are deja dreptul de a le conduce. Exemplu: dreptul de a conduce categoria „B” și categoria „E” se consideră o categorie combinată „B + E”.

Model Ungaria 2 (H2)

Eliberat în Ungaria de la 1 ianuarie 1984 până la 31 decembrie 2000

Descriere: model de patru pagini, din hârtie roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul H2

Categorii corespunzătoare

Observații

A

A, A1

 

B

B

 

C

C, C1

 

D

D, D1

 

E

E

1

F

 

Informații suplimentare:

1.

Permisele pentru categoria „E” sunt valabile numai împreună cu categoriile armonizate pe care conducătorul auto are deja dreptul de a le conduce. Exemplu: dreptul de a conduce categoria „B”și categoria „E” se consideră o categorie combinată „B + E”.

Model Ungaria 3 (H3)

Eliberat în Ungaria de la 1 ianuarie 2000 până la 31 decembrie 2004

Descriere: model tip card, din plastic, de culoare roz. Acest model este, de asemenea, recunoscut ca document de identitate național în limitele granițelor Ungariei. Este un document securizat de categoria „A”, eliberat la nivel central, realizat prin gravare cu laser.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul H3

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Informații suplimentare:

Un permis de conducere cu o categorie combinată poate fi eliberat numai celor care au dreptul de a conduce vehiculul tractor.

1.

Categoria combinată „E” care a fost obținută cu categoria „C1” este, de asemenea, valabilă pentru categoriile „B” și „D1”.

2.

Categoria combinată „E” care a fost obținută cu categoria „D1” este, de asemenea, valabilă pentru categoria „B”.

3.

Categoria combinată „E” care a fost obținută cu categoria „C” este valabilă pentru toate categoriile pe care titularul este autorizat să le conducă și care sunt validate pe permisul de conducere.

4.

Categoria combinată „E” care a fost obținută cu categoria „D” este, de asemenea, valabilă pentru categoriile „B” și „D1”.

Model Ungaria 4 (H4)

Eliberat în Ungaria de la 5 august 2004

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE. Acest model este recunoscut ca document de identitate național în limitele granițelor Ungariei. Este un document securizat de categoria „A”, eliberat la nivel central, realizat prin gravare cu laser.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul H4

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

A1

 

A

A, A1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

1

C

C, C1

 

CE

CE, C1E

3

D1

D1

 

D1E

D1E

2

D

D, D1

 

DE

DE, D1E

4

Informații suplimentare:

Un permis de conducere cu o categorie combinată poate fi eliberat numai celor care au dreptul de a conduce vehiculul tractor.

1.

Categoria combinată „E” care a fost obținută cu categoria „C1” este, de asemenea, valabilă pentru categoriile „B” și „D1”.

2.

Categoria combinată „E” care a fost obținută cu categoria „D1” este, de asemenea, valabilă pentru categoria „B”.

3.

Categoria combinată „E” care a fost obținută cu categoria „C” este valabilă pentru toate categoriile pe care titularul este autorizat să le conducă și care sunt validate pe permisul de conducere.

4.

Categoria combinată „E” care a fost obținută cu categoria „D” este, de asemenea, valabilă pentru categoriile „B” și „D1”.

MODELE ELIBERATE ÎN MALTA

Model Malta 1 (M1)

Eliberat în Malta de la 1 iulie 1991 până la 31 decembrie 2000

Descriere: permis de șase pagini, din hârtie roz, de 221 mm × 100 mm atunci când este deschis, eliberat pentru prima dată în iulie 1991.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul M1

Categorii corespunzătoare

A

A, A1, B1

B

B, BE

C

C, CE, C1, C1E

D

D, DE, D1, D1E

Informații suplimentare:

Permisul este imprimat în malteză și în engleză. Documentul are un număr de serie pe ambele fețe și este acoperit cu mici embleme ale poliției malteze. O emblemă mai mare este gravată în relief parțial peste fotografie, parțial pe permis, iar o emblemă a Maltei în format mare este vizibilă în cadranul mare central peste numărul de serie.

Model Malta 2 (M2)

Eliberat în Malta de la 1 ianuarie 2001

Descriere: model tip card, din plastic, de culoare roz, cu dimensiuni de 85,4 mm × 54 mm – format carte de identitate – eliberat în 2001, în conformitate cu Directiva 91/439/CEE.

Permisul de conducere este format din două părți – cardul de plastic cu fotografia și anexa permisului. Cardul cu fotografia conține fotografia titularului, detalii privind adresa, semnătura și drepturile. Anexa însoțește permisul de conducere și conține numărul de serie, datele cu caracter personal ale conducătorului auto, numărul permisului, semnătura scanată a titularului, drepturile acordate, valabilitatea, codurile informațiilor, punctele de penalizare, data expirării valabilității pentru titularii cu vârsta peste 70 de ani și alte informații relevante. Partea inferioară servește drept dovadă a obținerii permisului. Pe verso, anexa conține adresa autorității emitente și descrierea categoriilor permisului și descrierea codurilor UE și naționale ale informațiilor.

În ceea ce privește elementele de securitate, permisul este realizat dintr-un card cu fotografie flexibil și foarte solid (de tipul cardului de credit) sensibil la raze ultraviolete. Pe rectoul cardului, în centru, se află o cruce malteză roz. Cuvintele „Driving Licence” traduse în limbile statelor membre ale UE (fără spații între cuvinte) sunt repetate sub forma unor linii curbe pe aproape întreaga suprafața a rectoului. Pe card se mai află și o imagine fantomă a titularului și litera M împreună cu douăsprezece stele galbene microimprimate în jurul pătratului albastru. Pe versoul permisului în partea stângă sunt gravate în relief cinci embleme malteze. Pe întreaga suprafață a versoului sunt reluate linii similare conținând cuvintele „Driving Licence”. Pe versoul cardului figurează de asemenea categoriile, datele de valabilitate ale acestora și alte coduri ale informațiilor. Anexa este un document în nuanțe de galben (care, anterior, era de culoare albastru cu roz) cu filigran. Numărul de serie apare în colțul din dreapta sus sub logoul autorității. Numărul de serie apare și pe dovada obținerii permisului.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul M2

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A1

A

A2

A +

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

MODELE ELIBERATE ÎN ȚĂRILE DE JOS

Model Țările de Jos 1 (NL1)

Eliberat în Țările de Jos de la 1 iulie 1987 până la 1 iunie 1996

Descriere: permis din hârtie roz, cu dimensiuni de 106 mm × 222 mm.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul NL1

Categorii corespunzătoare

Observații

A

A1, A2, A

 

B

B

1

BE

BE

2

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1, DE

 

Informații suplimentare:

 

Deși perioada de valabilitate a acestor permise de conducere a expirat, acest model este inclus în prezentul decret, deoarece permisele în cauză sunt eligibile pentru reînnoire.

 

În cazul în care un astfel de permis de conducere se preschimbă, se aplică următoarele drepturi dobândite.

1.

Dreptul dobândit de a conduce un autovehicul cu trei roți cu categoria B (în acest scop poate fi utilizat codul armonizat 79.03).

2.

Dreptul dobândit de a tracta o remorcă de peste 3 500 kg cu categoria BE (în acest scop poate fi utilizat codul armonizat 79.06).

Model Țările de Jos 2 (NL2)

Eliberat în Țările de Jos de la 1 iunie 1996 până la 1 iunie 2002

Descriere: permis din hârtie roz, cu dimensiuni de 106 mm × 222 mm.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul NL2

Categorii corespunzătoare

Observații

A

A1, A2, A

 

B

B

1

BE

BE

2

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1, DE

 

Informații suplimentare:

 

Deși perioada de valabilitate a acestor permise de conducere a expirat, acest model este inclus în prezentul decret, deoarece permisele în cauză sunt eligibile pentru reînnoire.

 

În cazul în care un astfel de permis de conducere se preschimbă, se aplică următoarele drepturi dobândite.

1.

Dreptul dobândit de a conduce un autovehicul cu trei roți cu categoria B (în acest scop poate fi utilizat codul armonizat 79.03).

2.

Dreptul dobândit de a tracta o remorcă de peste 3 500 kg cu categoria BE (în acest scop poate fi utilizat codul armonizat 79.06).

Model Țările de Jos 3 (NL3)

Eliberat în Țările de Jos de la 1 iunie 2002 până la 1 octombrie 2006

Descriere: permis din hârtie roz, cu dimensiuni de 106 mm × 222 mm.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul NL3

Categorii corespunzătoare

Observații

A ușoară

A1, A2

 

A

A1, A2, A

 

B

B

1

BE

BE

2

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1, DE

 

Informații suplimentare:

 

S-ar putea ca permisele cu acest model să fie încă valabile sau ca perioada lor de valabilitate să fi expirat. Aceste permise de conducere sunt eligibile pentru reînnoire după expirarea termenului.

 

Pentru acest permis de conducere se aplică următoarele drepturi dobândite:

1.

Dreptul dobândit de a conduce un autovehicul cu trei roți cu categoria B (în acest scop poate fi utilizat codul armonizat 79.03).

2.

Dreptul dobândit de a tracta o remorcă de peste 3 500 kg cu categoria BE (în acest scop poate fi utilizat codul armonizat 79.06).

Model Țările de Jos 4 (NL4)

Eliberat în Țările de Jos de la 1 octombrie 2006 până la 19 ianuarie 2013

Descriere: permis tip card, din plastic, de culoare roz, de tipul cardului de credit.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul NL4

Categorii corespunzătoare

Observații

AM

AM

 

A ușoară

A1, A2

 

A

A

 

B

B

1

BE

BE

2

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Informații suplimentare:

Pentru acest permis de conducere se aplică următoarele drepturi dobândite:

1.

Dreptul dobândit de a conduce un autovehicul cu trei roți cu categoria B (în acest scop poate fi utilizat codul armonizat 79.03).

2.

Dreptul dobândit de a tracta o remorcă de peste 3 500 kg cu categoria BE (în acest scop poate fi utilizat codul armonizat 79.06).

Model Țările de Jos 5 (NL5)

Eliberat în Țările de Jos de la 19 ianuarie 2013 până la 14 noiembrie 2014

Descriere: permis tip card, din plastic, de culoare roz, de tipul cardului de credit.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul NL5

Categorii corespunzătoare

Observații

AM

AM

 

A1

A1

 

A2

A2

 

A

A

 

B

B

1

BE

BE

2

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Informații suplimentare:

 

În Țările de Jos, se aplică numai drepturile dobândite ca urmare a intrării în vigoare a Directivei 2006/126/CE. Comisia Europeană a precizat că drepturile dobândite pot fi indicate cu ajutorul codurilor armonizate, dar că acest lucru nu este obligatoriu. Aceste drepturi pot fi indicate pe permis în alte moduri.

 

întrucât este vorba despre drepturi dobândite care se aplică în întreaga UE, Țările de Jos au ales să nu utilizeze codurile. Drepturile dobândite pot fi deduse pornind de la data primei eliberării a categoriei. În cazul în care data primei eliberării este anterioară datei de 19 ianuarie 2013, se aplică dreptul dobândit.

 

Această prevedere se referă la următoarele drepturi dobândite:

1.

Dreptul dobândit de a conduce un autovehicul cu trei roți cu categoria B pentru permisele de conducere în cazul cărora data primei eliberări a categoriei era anterioară datei de 19 ianuarie 2013. (În acest scop poate fi utilizat codul armonizat 79.03.)

2.

Dreptul dobândit de a tracta o remorcă de peste 3 500 kg cu categoria BE, dacă data primei eliberări este anterioară datei de 19 ianuarie 2013. (În acest scop poate fi utilizat codul armonizat 79.06.)

Model Țările de Jos 6 (NL6)

Eliberat în Țările de Jos începând cu 14 noiembrie 2014

Descriere: permis de culoare roz, din material plastic, de format card de credit (dotat cu microcip fără contact).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul NL6

Categorii corespunzătoare

Observații

AM

AM

 

A1

A1

 

A2

A2

 

A

A

 

B1

B1

3

B

B

1

BE

BE

2

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Informații suplimentare:

 

În Țările de Jos, se aplică numai drepturile dobândite ca urmare a intrării în vigoare a Directivei 2006/126/CE. Comisia Europeană a precizat că drepturile dobândite pot fi indicate cu ajutorul codurilor armonizate, dar că acest lucru nu este obligatoriu. Aceste drepturi pot fi indicate pe permis în alte moduri.

 

întrucât este vorba despre drepturi dobândite care se aplică în întreaga UE, Țările de Jos au ales să nu utilizeze codurile. Drepturile dobândite pot fi deduse pornind de la data primei eliberării a categoriei. În cazul în care data primei eliberării este anterioară datei de 19 ianuarie 2013, se aplică dreptul dobândit.

 

Această prevedere se referă la următoarele drepturi dobândite:

1.

Dreptul dobândit de a conduce un autovehicul cu trei roți cu categoria B pentru permisele de conducere în cazul cărora data primei eliberări a categoriei era anterioară datei de 19 ianuarie 2013. (În acest scop poate fi utilizat codul armonizat 79.03.)

2.

Dreptul dobândit de a tracta o remorcă de peste 3 500 kg cu categoria BE, dacă data primei eliberări este anterioară datei de 19 ianuarie 2013. (În acest scop poate fi utilizat codul armonizat 79.06.)

3.

După caz, categoria B1 se înscrie pe permisul de conducere neerlandez introducând codul 73 la categoria B.

MODELE ELIBERATE ÎN AUSTRIA

Model Austria 1 (A1)

Eliberat în Austria de la 25 martie 1947 până la 15 mai 1952

Descriere: document din hârtie groasă, dar simplă, de culoare gri, cu dimensiunile 15 × 10,5 cm.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul A1

Categorii corespunzătoare

AM

a

A1

A2

b

A

B1

c 1

B

c 2

B

BE

C1

C1E

d 1

C, CE

D1

D1E

d 2

D, DE

(e)

(f)

Informații suplimentare:

Pe modelele eliberate din 1947 până în septembrie 1951, la pagina 4 există o mențiune tipărită conform căreia acest model a fost eliberat în urma preschimbării unui permis de conducere german.

Model Austria 2 (A2)

Eliberat în Austria de la 16 mai 1952 până la 31 decembrie 1955

Descriere: document din hârtie groasă, dar simplă, de culoare gri, cu dimensiunile 22 × 10,5 cm.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul A2

Categorii corespunzătoare

Observații

AM

 

a

A1

 

A2

 

b

A

 

B1

 

c 1

B

 

c 2

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

d 1

C, CE

 

D1

 

D1E

 

d 2

D, DE

1

(e)

 

(f)

 

Informații suplimentare:

1.

Clasa d2: valabilitate de 5 ani.

Model Austria 3 (A3)

Eliberat în Austria de la 1 ianuarie 1956 până la 1 noiembrie 1997

Descriere: 22 × 10,5 cm, culoare roz; confecționat din hârtie rezistentă. Aspectul acestui model poate varia. Cu toate acestea, în perioada eliberării acestui tip de permis, nu au avut loc modificări semnificative cu privire la conținutul drepturilor.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul A3

Categorii corespunzătoare

Observații

AM

 

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

 

B

B

 

B

 

BE

 

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

 

E

1

F

 

G

 

H

 

Informații suplimentare:

1.

Categoriile BE, CE și DE nu existau în Directiva 91/439/CEE înainte de introducerea modelului A4. Clasa E este valabilă numai în legătură cu cel puțin una dintre clasele B, C sau D; perioada de valabilitate de 5 ani pentru clasa D este, de asemenea, valabilă pentru clasa E în legătură cu clasa D.

Model Austria 4 (A4)

Eliberat în Austria de la 1 noiembrie 1997 până la 1 martie 2006

Descriere: 22 × 10,5 cm, culoare roz; confecționat din hârtie rezistentă, cu pagina 2 în folie laminată (pagina care include datele și fotografia titularului permisului).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul A4

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

Model Austria 5 (A5)

Eliberat în Austria de la 1 martie 2006

Descriere: 8, 5 × 5,5 cm, culoare roz; model tip card, din plastic.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul A5

Categorii corespunzătoare

AM

A (≤ 25 KW și ≤ 0,16 KW/Kg)

A2

A

A

B1

B

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

F

MODELE ELIBERATE ÎN POLONIA

Model Polonia 1 (PL1)

Eliberat în Polonia de la 1 iulie 1999 până la 30 septembrie 2001

Descriere: card de identitate (structură orizontală), cu dimensiunile 53,98 × 85,60 mm. Grosime: 0,76 mm, card din plastic, în nuanțe roz cu o folie de protecție transparentă.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul PL1

Categorii corespunzătoare

Observații

*

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Informații suplimentare:

1.

Documentul care confirmă dreptul unei persoane cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani de a conduce o motoretă este permisul de motoretă; persoanele cu vârsta de peste 18 ani pot conduce motorete fără permis.

2.

Categoria „T” conferă dreptul de a conduce un tractor agricol cu remorcă (remorci) sau vehicule lente cu remorcă (remorci) numai pe teritoriul Poloniei.

Model Polonia 2 (PL2)

Eliberat în Polonia de la 1 octombrie 2001 până la 30 aprilie 2004

Descriere: card de identitate (structură orizontală), cu dimensiuni de 53,98 × 85,60 mm. Grosime: 0,76 mm, card din plastic, în nuanțe roz cu o folie de protecție transparentă.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul PL2

Categorii corespunzătoare

Observații

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Informații suplimentare:

1.

Documentul care confirmă dreptul unei persoane cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani de a conduce o motoretă este permisul de motoretă; persoanele cu vârsta de peste 18 ani pot conduce motorete fără permis.

2.

Categoria „T” conferă dreptul de a conduce un tractor agricol cu remorcă (remorci) sau vehicule lente cu remorcă (remorci) numai pe teritoriul Poloniei.

Model Polonia 3 (PL3)

Eliberat în Polonia de la 1 mai 2004

Descriere: card de identitate (structură orizontală), cu dimensiunile 53,98 × 85,60 mm. Grosime: 0,76 mm, card din plastic, în nuanțe roz cu o folie de protecție transparentă.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul PL3

Categorii corespunzătoare

Observații

 

AM

1

A1

A1

 

A2

 

A

A

 

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

T

2

Informații suplimentare:

1.

Documentul care confirmă dreptul unei persoane cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani de a conduce o motoretă este permisul de motoretă; persoanele cu vârsta de peste 18 ani pot conduce motorete fără permis.

2.

Categoria „T” conferă dreptul de a conduce un tractor agricol cu remorcă (remorci) sau vehicule lente cu remorcă (remorci) numai pe teritoriul Poloniei.

MODELE ELIBERATE ÎN PORTUGALIA

Model Portugalia 1 (P1)

Eliberat în Portugalia de la 30 august 1965 până la 1 septembrie 1984

Descriere: model de șase pagini, din hârtie roz, cu caractere negre, 105 × 222 mm.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul P1

Categorii corespunzătoare

A

AM, A1, A2, A

B

B1, B, BE

C

C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

D

Tractoare agricole

Model Portugalia 2 (P2)

Eliberat în Portugalia de la 1 septembrie 1984 până la 1 iulie 1994

Descriere: model de patru pagini, din hârtie roz, cu caractere negre, 106 × 148 mm.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul P2

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

AM

 

A

A1, A2, A

1

B

B1, B

 

C

C1, C

 

E

E

2

D

D1, D

 

F (tractoare agricole)

 

G (șoferi profesioniști)

 

Informații suplimentare:

1.

Există un permis special pentru motociclete cu o capacitate cilindrică mai mică de 50 cm3 și pentru motorete. Titularii unui permis pentru categoria A au dreptul de a le conduce și pe acestea.

2.

Permisele pentru categoria E sunt eliberate numai conducătorilor auto care dețin un permis pentru altă categorie.

Model Portugalia 3 (P3)

Eliberat în Portugalia de la 1 iulie 1994 până la 18 octombrie 1998

Descriere: model din hârtie roz, cu caractere negre; șase pagini. Înălțime/lățime 106 × 221 mm.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul P3

Categorii corespunzătoare

Observații

A

AM, A1, A2, A

1

B

B1, B

 

E

BE, C1E, CE, D1E, DE

2

C

C1, C

 

D

D1, D

 

Informații suplimentare:

1.

Există un permis special pentru motociclete cu o capacitate cilindrică mai mică de 50 cm3 și pentru motorete. Titularii unui permis pentru categoria A au dreptul de a le conduce și pe acestea.

2.

Permisele pentru categoria E sunt eliberate numai împreună cu permisele pentru o altă categorie.

Model Portugalia 4 (P4)

Eliberat în Portugalia de la 18 octombrie 1998 până la 1 iulie 1999

Descriere: model din hârtie roz, cu caractere negre; șase pagini. Înălțime/lățime 106 × 221 mm.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul P4

Categorii corespunzătoare

Observații

A1, A

AM

 

A1

A1

 

A < 25 kW și 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 kW și 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1, C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1, D

 

DE

D1E, DE

 

Informații suplimentare:

1.

Există un permis special pentru motociclete cu o capacitate cilindrică mai mică de 50 cm3 și pentru motorete. Titularii unui permis pentru categoria A au dreptul de a le conduce și pe acestea.

Model Portugalia 5 (P5)

Eliberat în Portugalia de la 1 iulie 1999 până la 25 mai 2005

Descriere: model tip card, din plastic, în conformitate cu Directiva 91/439/CEE și cu ISO 7810/7816. Mijloace de verificare în conformitate cu ISO 10 373.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul P5

Categorii corespunzătoare

Observații

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW și 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 k și 0,16 kW/kg

A

1

B

B1 B

 

BE

BE

 

C

C1 C

 

CE

C1E, CE

 

D

D1 D

 

DE

D1E DE

 

Informații suplimentare:

1.

Există un permis special pentru motociclete cu o capacitate cilindrică mai mică de 50 cm3 și pentru motorete. Titularii unui permis pentru categoria A au dreptul de a le conduce și pe acestea.

De la 1 iulie 1999 până la 31 decembrie 1999, s-au eliberat atât modelele P5, cât și modelele P6 de permis de conducere.

Model Portugalia 6 (P6)

Eliberat în Portugalia de la 25 mai 2005

Descriere: model tip card, din plastic, în conformitate cu Directiva 91/439/CEE și cu ISO 7810/7816. Mijloace de verificare în conformitate cu ISO 10 373.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul P6

Categorii corespunzătoare

Observații

A1, A

AM

1

A1

A1

 

A < 25 kW și 0,16 kW/kg

A2

1

A ≥ 25 k și 0,16 kW/kg

A

1

B1

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Informații suplimentare:

1.

Există un permis special pentru motociclete cu o capacitate cilindrică mai mică de 50 cm3 și pentru motorete. Titularii unui permis pentru categoria A au dreptul de a le conduce și pe acestea.

MODELE ELIBERATE ÎN ROMÂNIA

Model România 1 (ROU1)

Eliberat în România de la 29 aprilie 1966 până la 28 iunie 1984

Descriere: livret cu o foaie de hârtie în interior. Culoare: roz. Dimensiunile paginii: 74 × 105 mm.

Acest model nu mai este valabil pentru conducerea autovehiculelor în România, deoarece în perioada 1995-2001 s-a impus preschimbarea obligatorie a tuturor permiselor. Cu toate acestea, acest tip de permis poate fi preschimbat cu un nou permis de conducere eliberat în România și trebuie recunoscut de celelalte state membre până la data de 19 ianuarie 2033.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ROU1

Categorii corespunzătoare

Observații

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

Informații suplimentare:

1.

Categoria E era o categorie de sine stătătoare și era valabilă doar în combinație cu o altă categorie, după cum urmează: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Model România 2 (ROU2)

Eliberat în România de la 1 iulie 1984 până la 9 aprilie 1990

Descriere: hârtie (roz) de tip bancnotă, pe care este supraimprimat un model de securitate. Dimensiuni: 76 × 112 mm.

Acest model nu mai este valabil pentru conducerea autovehiculelor în România, deoarece în perioada 1995-2001 s-a impus preschimbarea obligatorie a tuturor permiselor. Cu toate acestea, acest tip de permis poate fi preschimbat cu un nou permis de conducere eliberat în România și trebuie recunoscut de celelalte state membre până la data de 19 ianuarie 2033.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ROU2

Categorii corespunzătoare

Observații

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Informații suplimentare:

1.

Categoria E era o categorie de sine stătătoare și era valabilă doar în combinație cu o altă categorie, după cum urmează: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Model România 3 (ROU3)

Eliberat în România de la 9 aprilie 1990 până la 1 decembrie 1995

Descriere: model de șase pagini, din hârtie roz. Dimensiunile paginii: 75 × 103 mm. Două pagini sunt detașate pentru examinarea medicală periodică.

Acest model nu mai este valabil pentru conducerea autovehiculelor în România, deoarece în perioada 1995-2001 s-a impus preschimbarea obligatorie a tuturor permiselor. Cu toate acestea, acest tip de permis poate fi preschimbat cu un nou permis de conducere eliberat în România și trebuie recunoscut de celelalte state membre până la data de 19 ianuarie 2033.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ROU3

Categorii corespunzătoare

Observații

A

A

 

B

B

 

C

C

 

D

D

 

E

E

1

F

 

G

A1

 

H

 

I

 

Informații suplimentare:

1.

Categoria E era o categorie de sine stătătoare și era valabilă doar în combinație cu o altă categorie, după cum urmează: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.

Model România 4 (ROU4)

Eliberat în România de la 1 decembrie 1995 până în 2008

Descriere: model tip card, în folie laminată. Culoare: roz. Dimensiuni în conformitate cu standardul ISO 7810. Permisul tip card a fost introdus, progresiv, începând cu 1 decembrie 1995. În perioada 1 decembrie 1995-31 octombrie 1996, s-au eliberat atât modelul ROU3, cât și modelul ROU4.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ROU4

Categorii corespunzătoare

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Informații suplimentare:

 

Permisele de acest tip sunt valabile până la data de expirare indicată pe document (10 ani).

 

Protecție multiplă împotriva falsificării: hârtie specială al cărei model nu poate fi reprodus (litho multiplex, fabricare anticopie, dispozitiv optic variabil, imprimare prismatică, imprimare în pigment de culoare argintie); fotografia este aplicată prin scanare; o hologramă lângă fotografie; protecție vizibilă la raze UV (fluorescente/vizibile/invizibile); microlitere (ROMANIA) pe marginile fotografiei și Microplex pe imaginea vehiculului de pe versoul documentului.

Model România 5 (ROU5)

Eliberat în România de la 2008 până la 19 ianuarie 2013

Descriere: modelul de permis ROU5 este în conformitate cu Directiva 2006/126/CE: card din policarbonat în conformitate cu ISO 7810 și cu ISO 7816-1; măsuri împotriva falsificării: holograme personalizate; cerneluri UV vizibile și invizibile; pigmenți cu infraroșu și fosforescenți; câmpuri tactile; materiale fără agenți de strălucire; fundal cu modele de securitate; elemente optic variabile; gravare cu laser; fundal de securitate în zona fotografiei.

Caracteristici suplimentare: fereastră transparentă, model cu valuri.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ROU5

Categorii corespunzătoare

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

Tb

Tr

Tv

Informații suplimentare:

 

Permisele de acest tip sunt valabile până la data de expirare indicată pe document (10 ani).

 

În 2008, s-au eliberat atât modelul ROU4, cât și modelul ROU5.

MODELE ELIBERATE ÎN SLOVENIA

Model Slovenia 1 (SLO1)

Eliberat în Slovenia de la 15 februarie 1992 până în 2006

Descriere: model de șase pagini, pliate, din hârtie roz.

Modelul poate fi eliberat în limbile următoare: slovenă; slovenă și italiană (bilingv); slovenă și maghiară (bilingv).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul SLO1

Categorii corespunzătoare

Observații

A

A

1

B

B

2

C

B, C

 

D

B, C, D

 

E

BE, CE

3

(F)

 

(G)

 

H

A1 79 (< 50 km/h)

 

Informații suplimentare:

1.

Pentru categoria A se pot aplica următoarele restricții (indicate la rubrica „Observații”):

 

„A – LE DO 50 KM/H” sau „21800 A LE DO 50 KM/H” sau „A 79 (< 50 KM/H)”: restricționat la conducerea motocicletelor A1 79 (< 50 km/h);

 

„A – DO 125 CCM” sau „20500 A <= 125 CCM” sau „A <= 125 CCM IN <= 11 KW” sau „20800 A <= 125 CCM IN <= 11 KW” sau „72. (A1)”: restricționat la conducerea motocicletelor A1;

 

„A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG”, sau „20900 A <= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG”; sau „A 209. (<= 25 KW ALI <= 0,16 KW/KG)”: permite conducerea motocicletelor din categoria A cu o putere care nu depășește 25 kW și cu un raport putere/greutate care nu depășește 0,16 kW/kg;

 

„A – DO 350 CCM” sau „20700 A <= 350 CCM”: permite conducerea motocicletelor din categoria A de la vârsta minimă de 20 de ani.

2.

Dacă la rubrica „Observații” sunt indicate următoarele:

„E – LE Z VOZILI B KATEGORIJE” sau „20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE” sau „E 206. LE Z VOZILI B KAT.”: titularul are, în plus, dreptul de a conduce vehicule din categoria BE.

3.

Titularii unui permis pentru categoria E au, în plus, dreptul de a conduce vehicule din categoria DE dacă au obținut, în prealabil, un permis pentru categoria D.

Model Slovenia 2 (SLO2)

Eliberat în Slovenia de la 1 ianuarie 2006 până la 13 iulie 2009

Descriere: hârtie roz, în folie termoplastică.

Modelul poate fi eliberat în limbile următoare: slovenă; slovenă și italiană (bilingv), slovenă și maghiară (bilingv).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul SLO2

Categorii corespunzătoare

A1

A1

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

H

Model Slovenia 3 (SLO3)

Eliberat în Slovenia de la 13 iulie 2009 până la 18 ianuarie 2013

Descriere: card din policarbonat în conformitate cu ISO/IEC 7810:2003; 85,6 × 53,98 mm.

Modelul poate fi eliberat în limbile următoare: slovenă; slovenă și italiană (bilingv), slovenă și maghiară (bilingv).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul SLO3

Categorii corespunzătoare

AM

AM

A1

A1

A2

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F

G

MODELE ELIBERATE ÎN SLOVACIA

Model Slovacia 1 (SK1)

Eliberate de la 1 ianuarie 1993 la 30 aprilie 2004

Descriere: model tip card, roz, de două pagini, în folie plastificată.

Dimensiuni 105 × 74 mm; hârtie în folie termoplastică.

Elemente de securitate: o imprimare specială UV fluorescentă folosită pentru numărul permisului de conducere și ghiloșuri. Imprimare pe fundal pe ambele paginile documentului.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul SK1

Categorii corespunzătoare

A/50

AM

A1

A2

A

AM, A1, A2 A

B1

B

AM, B1, B

E (B + E)

AM, B1, B, BE

C1

C1E

C

AM, B1, B, C1, C

E (C + E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE

D1

D1E

D

AM, B1, B, C1. C. D1, D

E (D + E)

AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE

(T)

Informații suplimentare:

 

Până la 1 ianuarie 2004, textul „skúšobná lehota” (perioada de probă) era înregistrat în tabelul „Osobitné záznamy” (registre suplimentare) pe ultima pagină a documentului. Perioada de probă de doi ani se calcula de la data eliberării. Prin urmare, astfel de documente au o perioadă de valabilitate limitată de doi ani, indicată la punctul 7. După preschimbarea unui astfel de permis, în permisul nou nu s-a indicat nicio perioadă de valabilitate. Toate categoriile sunt valabile pe viață.

 

Coduri armonizate:

Okuliare potrebné= 01

Ručné riadenie= această restricție depinde de handicapul fizic al titularului și se poate referi la mai multe coduri UE – ea poate acoperi unul sau mai multe dintre următoarele coduri UE: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 și 44.

Model Slovacia 2 (SK2)

Eliberat de la 1 mai 2004

Descriere: model tip card de culoare roz, din plastic, conform anexei la Directiva 91/439/CEE.

Elemente de securitate:

(a)

un dispozitiv optic variabil de difracție transparent și rotund situat pe prima pagină între folia transparentă și stratul de policarbonat care acoperă doar parțial imaginea scanată a feței titularului documentului;

(b)

elemente privind aspecte legate de trafic, grafice sub formă de semne rutiere și pictograme ale vehiculelor pe prima pagină pe suprafața de policarbonat;

(c)

elementul în relief „SLOVENSKÁ REPUBLIKA” situat în partea superioară stângă a imaginii feței titularului și pe restul cardului;

(d)

fir de securitate (pe verso) cu un caracter variabil optic și cu textul SLOVENSKO/SLOVAKIA aplicat în mod repetat;

(e)

două culori pastel vizibile aplicate pe ambele părți cu imprimare iris dublă care conferă culoarea finală, roz, a documentului;

(f)

o bandă de aproximativ 15 mm lățime, de culoare albastră, aplicată pe margine, care este roșie atunci când este expusă la unde scurte și albastră atunci când este expusă la radiații UV (unde lungi); drapelul albastru al UE în colțul din stânga sus, textul: „VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA” pe prima pagină și simboluri de vehicule pe verso.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul SK2

Categorii corespunzătoare

AM

AM

A1

A1

A ≤ 25 kW

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

T

MODELE ELIBERATE ÎN FINLANDA

Model Finlanda 1 (FIN1)

Eliberat în Finlanda de la 1 iulie 1972 până la 30 septembrie 1990

Descriere: model de două pagini, din hârtie roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FIN1

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Model Finlanda 2 (FIN2)

Eliberat în Finlanda de la 1 octombrie 1990 până la 30 iunie 1996

Descriere: model tip card, din plastic, de culoare roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FIN2

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Model Finlanda 3 (FIN3)

Eliberat în Finlanda de la 1 iulie 1996 până la 31 decembrie 1997

Descriere: model tip card, din plastic, de culoare roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FIN3

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Model Finlanda 4 (FIN4)

Eliberat în Finlanda de la 1 ianuarie 1998

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FIN4

Categorii corespunzătoare

Observații

M

AM

1,4

A1

A1

 

A2

 

A

A

3

B1

 

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

(M)

 

(T)

2

Informații suplimentare:

1.

Categoria națională M (pentru vehicule ușoare cu patru roți, motorete standard, cu excepția motoretelor cu putere joasă) a fost introdusă la 1 ianuarie 2000. Persoanele care au împlinit vârsta de 15 ani înainte de data respectivă au încă dreptul de a conduce motorete (cvadriciclurile ușoare nu sunt incluse în această categorie) fără permis de conducere.

2.

Categoria T a fost introdusă chiar înainte de primul model (FIN1). Categoria T este pentru tractoare (cu excepția tractoarelor rutiere), utilaje motorizate și snowmobile și orice alt fel de vehicule tractate de acestea. Dreptul de a conduce vehicule din categoria T este inclus în toate celelalte categorii cu excepția categoriei M/AM. Categoria T nu se înregistrează pe permis dacă pe acesta sunt înscrise alte categorii care o includ. Ea poate fi înscrisă doar dacă testul pentru această categorie a fost trecut cu succes, în mod separat. Începând cu 19 ianuarie 2013 va fi introdusă o nouă categorie LT pentru tractoarele rutiere. Dreptul de a conduce un vehicul din categoria LT este inclus în categoriile C1 și C.

3.

Începând cu 19 ianuarie 2013, categoria A corespunde categoriei A2 dacă perioada respectivă de doi ani nu a expirat sau categoriei A dacă permisul a fost acordat înainte de această dată.

4.

Începând cu 19 ianuarie 2013, pe permis se înscrie testul practic pentru motorete (test de manevrare) și cvadricicluri ușoare (test de conducere) din categoria AM utilizând coduri naționale separate.

Model Finlanda 5 (FIN5)

Eliberat pe teritoriul insulelor Åland de la 1 august 1973 până la 31 mai 1992

Descriere: permis de două pagini, din hârtie roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FIN5

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A2

A

A

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1E

D

D

DE

DE

(KT)

A

(T)

Model Finlanda 6 (FIN6)

Eliberat pe teritoriul insulelor Åland de la 1 iunie 1992 până la 31 decembrie 1997

Descriere: model tip card, din plastic, de culoare roz.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FIN6

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

(T)

Informații suplimentare:

 

Categoria A1 a fost introdusă la 1 iulie 1996.

 

Categoriile B1, C1, C1E, D1 și D1E au fost introduse la 1 septembrie 1996.

 

Aspectul permisului de conducere nu a fost modificat atunci când s-au introdus categoriile A1, B1, C1, C1E, D1 și D1E.

Model Finlanda 7 (FIN7)

Eliberat pe teritoriul insulelor Åland de la 1 ianuarie 1998

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FIN7

Categorii corespunzătoare

Observații

AM

 

A1

A1

 

A2

5

A

A

3

B1

B1

4, 6

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

M

AM

1, 7

(T)

2

Informații suplimentare:

1.

Categoria M (pentru vehicule ușoare cu patru roți, motorete standard, cu excepția motoretelor cu putere scăzută) a fost introdusă la 1 iunie 2004.

2.

Categoria T este pentru tractoare (cu excepția tractoarelor rutiere), utilaje motorizate și snowmobile și orice alt fel de vehicule tractate de acestea.

3.

Permisele de conducere pentru categoria A sunt eliberate fie pentru motociclete cu o putere de până la 25 de kilowați și un raport putere/greutate care nu depășește 0,16 kilowați pe kilogram, fie pentru orice tip de motociclete. O persoană care a deținut, timp de doi ani, un permis de conducere pentru categoria A pentru motociclete cu o putere de până la 25 de kilowați și cu un raport putere/greutate care nu depășește 0,16 kilowați pe kilogram are dreptul de a conduce orice tip de motociclete.

4.

Categoria B1 nu este indicată pe pagina 2 a permisului de conducere.

5.

Categoria A2 va fi introdusă începând cu 19 ianuarie 2013.

6.

Categoria B1 va fi eliminată la 19 ianuarie 2013.

7.

Categoria M se înlocuiește cu categoria AM începând cu 19 ianuarie 2013.

MODELE ELIBERATE ÎN SUEDIA

Model Suedia 1

Eliberat în Suedia de la 1 iunie 1999 până la 30 noiembrie 2007

Descriere: permisul de conducere a fost eliberat sub forma unui card ID-1, confecționat din policarbonat.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul S1

Categorii corespunzătoare

Observații

AM

 

A1

A1

1, 3, 4

A2

 

A

A

1, 3, 5

B1

 

B

B

2, 6

BE

BE

7

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Informații suplimentare:

1.

Titularii de permise de conducere care au obținut dreptul pentru categoria A restricționat la motocicletele ușoare înainte de 1 iulie 1996 au dreptul de a conduce autovehicule cu capacitate cilindrică de maximum 125 cm3, fără limită de putere (kW). Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă doar vehicule din categoria A1, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau eliberarea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare..

2.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria B înainte de 1 iulie 1996 au dreptul de a conduce autoturisme cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t, cu condiția ca vehiculul să fie înregistrat ca autoturism proprietate particulară, și nu ca o camionetă. Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă doar vehicule din categoria B, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau eliberarea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

3.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria A1 sau A înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce motociclete cu patru roți. Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă doar vehicule din categoria A1 sau A, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau eliberarea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

4.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria A1 înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce motociclete din categoria A1 cu un raport putere/greutate care depășește 0,1 kW/kg (cod 79.05). Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă doar vehicule din categoria A1, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau eliberarea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

5.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria A înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce motociclete cu o putere mai mare de 25 kW sau cu un raport putere/greutate mai mare de 0,16 kW/kg numai în cazul în care au deținut un permis pentru categoria A timp de cel puțin doi ani sau dacă au trecut cu succes un test de conducere pentru acest tip de motocicletă după împlinirea vârstei de 21 de ani.

6.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria B înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce tricicluri cu motor cu orice putere. Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. Permisele de conducere pentru categoria B eliberate după retragere după 19 ianuarie 2013 dau titularului dreptul de a conduce tricicluri cu motor cu o putere netă mai mare de 15 kW numai pe teritoriul suedez și cu condiția ca titularul să fi împlinit deja vârsta de 21 de ani. Reînnoirea sau eliberarea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

7.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria BE înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce vehicule în cazul cărora masa maximă autorizată a remorcii este mai mare de 3,5 t (cod 79.06). Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă numai vehicule din categoria BE, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau eliberarea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

Model Suedia 2 (S2)

Eliberat în Suedia de la 27 noiembrie 2007 până la 18 ianuarie 2013

Descriere: permisul de conducere este eliberat sub forma unui card ID-1, confecționat din policarbonat. Cardul este de culoare roz, iar caracteristicile sale sunt o fereastră transparentă în mijlocul cardului, sub semnătură.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul S2

Categorii corespunzătoare

Observații

AM

AM

3

A1

A1

1, 4, 5

A2

 

A

A

1, 4, 6

B1

 

B

B

2, 7

BE

BE

8

C1

 

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

 

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

Informații suplimentare:

1.

Titularii de permise de conducere care au obținut dreptul pentru categoria A restricționat la motocicletele ușoare înainte de 1 iulie 1996 au dreptul de a conduce autovehicule cu capacitate cilindrică de maximum 125 cm3, fără limită de putere (kW). Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă doar vehicule din categoria A1, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau eliberarea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

2.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria B înainte de 1 iulie 1996 au dreptul de a conduce autoturisme cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, cu condiția ca vehiculul să fie înregistrat ca autoturism proprietate particulară, și nu ca o camionetă. Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă doar vehicule din categoria B, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau eliberarea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

3.

Categoria AM a fost introdusă în Suedia la 1 octombrie 2009 drept categorie națională.

4.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria A1 sau A înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce motociclete cu patru roți. Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă doar vehicule din categoria A1 sau A, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau eliberarea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

5.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria A1 înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce motociclete din categoria A1 cu un raport putere/greutate mai mare de 0,1 kW/kg (cod nou 79.05 din 31 decembrie 2013). Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă doar vehicule din categoria A1, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau eliberarea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

6.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria A înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce motociclete cu o putere mai mare de 25 kW sau cu un raport putere/greutate mai mare de 0,16 kW/kg numai în cazul în care au deținut un permis pentru categoria A timp de cel puțin doi ani sau dacă au trecut cu succes un test de conducere pentru acest tip de motocicletă după împlinirea vârstei de 21 de ani.

7.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria B înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce tricicluri cu motor cu orice putere. Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. Permisele de conducere pentru categoria B eliberate după retragere după 19 ianuarie 2013 dau titularului dreptul de a conduce tricicluri cu motor cu o putere netă mai mare de 15 kW numai pe teritoriul suedez și cu condiția ca titularul să fi împlinit deja vârsta de 21 de ani. Reînnoirea sau eliberarea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

8.

Titularii de permise de conducere care au obținut un permis pentru categoria BE înainte de 19 ianuarie 2013 au dreptul de a conduce vehicule în cazul cărora masa maximă autorizată a remorcii este mai mare de 3,5 t (cod nou 79.06 începând cu 31 decembrie 2013). Acest drept este menținut până la expirarea permisului de conducere. La eliberarea unui nou permis după retragerea celui vechi, titularul are dreptul să conducă numai vehicule din categoria BE, conform Directivei 2006/126/CE. Reînnoirea sau eliberarea unui permis de conducere în alte cazuri decât după retragerea acestuia nu afectează drepturile anterioare.

MODELE ELIBERATE ÎN REGATUL UNIT

Model Regatul Unit 1 (UK1)

Eliberat în Regatul Unit din ianuarie 1976 până în ianuarie 1986

Descriere: model de culoare verde, cu formă alungită, pliat.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul UK1 (Regatul Unit)

Categorii corespunzătoare

Observații

A

B, BE, C1, C1E 79 (≤ 8, 25 t)

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78, 79 (≤ 8, 25 t)

2

C

B1 79 (≤ 425 kg)

 

D

A

 

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Informații suplimentare:

1.

Titularii permiselor de conducere pentru categoria A au dreptul de a conduce vehicule din categoriile D1 și D1E care nu sunt destinate transportului contra cost în numele unui terț (nu sunt destinate utilizării profesionale, nu transportă călători plătitori, indiferent de forma de plată – directă sau indirectă) și vehicule din categoria C1E, cu condiția ca greutatea remorcii plus cea a vehiculului tractor să nu depășească 8,25 tone.

2.

La fel ca titularii de permise pentru categoria A, dar exclusiv pentru vehicule cu transmisie automată.

Model Regatul Unit 2 (UK2)

Eliberat în Regatul Unit din ianuarie 1986 până în iunie 1990

Descriere: model de culoare roz, pliat. Numai o parte a acestuia constituie permisul propriu-zis, cealaltă reprezentând o anexă.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul UK2 (Regatul Unit)

Categorii corespunzătoare

Observații

A

B, BE, C1, C1E

1

B

B 78, BE 78, C1 78, C1E 78

2

C

A79 (≥ 550kg) B1 79

3

D

A

 

E

AM, A1

4

(E, F, G, H, J, K, L, M, N)

 

Informații suplimentare:

1.

Titularii permiselor de conducere pentru categoria A au dreptul de a conduce vehicule din categoriile D1 și D1E care nu sunt destinate transportului contra cost în numele unui terț (nu sunt destinate utilizării profesionale, nu transportă călători plătitori, indiferent de forma de plată – directă sau indirectă) și vehicule din categoria C1E, cu condiția ca greutatea remorcii plus cea a vehiculului tractor să nu depășească 8,25 tone.

2.

La fel ca titularii de permise pentru categoria A, dar exclusiv pentru vehicule cu transmisie automată.

3.

Limitat la vehiculele din categoria A de tip triciclu motorizat sau la vehiculele din categoria B1 de tip cvadriciclu, cu masa maximă autorizată ≥ 550 kg în ambele cazuri.

4.

Limitat la vehiculele din categoria A1 cu capacitate cilindrică ≤ 50 cm cubi limitate la o viteză maximă prin construcție ≤ 50 de kilometri pe oră.

Model Regatul Unit 3 (UK3)

Eliberat în Regatul Unit din iunie 1990 până în decembrie 1996

Descriere: model de culoare roz și verde, pliat. Numai o parte a acestuia constituie permisul propriu-zis, cealaltă reprezentând o anexă.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul UK3 (Regatul Unit)

Categorii corespunzătoare

Observații

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550kg), B1

1

B

B, C1E

2

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

3

B1 (vehicule pentru invalizi)

4

F, G, H, K, L

 

 

Informații suplimentare:

1.

Limitat la vehiculele din categoria A de tip triciclu motorizat sau la vehiculele din categoria B1 de tip cvadriciclu, cu masa maximă autorizată ≥ 550 kg în ambele cazuri.

2.

Titularii permiselor de conducere pentru categoria A au dreptul de a conduce vehicule din categoriile D1 și D1E care nu sunt destinate transportului contra cost în numele unui terț (nu sunt destinate utilizării profesionale, nu transportă călători plătitori, indiferent de forma de plată – directă sau indirectă) și vehicule din categoria C1E, cu condiția ca greutatea remorcii plus cea a vehiculului tractor să nu depășească 8,25 tone.

3.

Limitat la vehiculele din categoria A1 cu capacitate cilindrică ≤ 50 cm cubi și limitate la o viteză maximă prin construcție ≤ 50 de kilometri pe oră.

4.

Categorie națională, vehicule proiectate și construite pentru persoanele cu handicap, care sunt ≤ 254 kg

Model Regatul Unit 4 (UK4)

Eliberat în Regatul Unit din ianuarie 1997 până în martie 2000

Descriere: model de culoare roz și verde, pliat. Numai o parte a acestuia constituie permisul propriu-zis, cealaltă reprezentând o anexă.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul UK4 (Regatul Unit)

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (vehicule pentru invalizi)

F, G, H, K, P

 

3

Informații suplimentare:

1.

Limitat la vehiculele din categoria A de tip triciclu motorizat sau la vehiculele din categoria B1 de tip cvadriciclu, cu masa maximă autorizată ≥ 550 kg în ambele cazuri.

2.

Limitat la vehiculele din categoria A1 cu capacitate cilindrică ≤ 50 cm cubi și limitate la o viteză maximă prin construcție ≤ 50 de kilometri pe oră.

3.

Eliberat numai pentru cei care au deținut acest drept înainte de 12 noiembrie 1999.

Perioadele în care s-au eliberat modelele 4 și 5 se suprapun.

Model Regatul Unit 5 (UK5)

Eliberat în Regatul Unit din iulie 1998 și înainte de 19 ianuarie 2013

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Anexa, pe care se înscriu sancțiunile pentru nerespectarea codului rutier, se eliberează separat. Perioada eliberării acestui nou model de permis se suprapune celei în care s-a eliberat modelul UK4 datorită introducerii progresive a noului model.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul UK5 (Regatul Unit)

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 kg), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (vehicule pentru invalizi)

F, G, H, K, P

 

3

Informații suplimentare:

1.

Limitat la vehiculele din categoria A de tip triciclu motorizat sau la vehiculele din categoria B1 de tip cvadriciclu (cu masa maximă autorizată ≥ 550 kg în ambele cazuri).

2.

Limitat la vehiculele din categoria A1 cu capacitate cilindrică ≤ 50 cm cubi și limitate la o viteză maximă prin construcție ≤ 50 de kilometri pe oră.

3.

Eliberat numai pentru cei care au deținut acest drept înainte de 12 noiembrie 1999.

Model Regatul Unit 6 (UK6)

Eliberat în Irlanda de Nord de la 1 aprilie 1999 și înainte de 19 ianuarie 2013

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Anexa, pe care se înscriu sancțiunile pentru nerespectarea codului rutier, se eliberează separat.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul UK6 (Irlanda de Nord)

Categorii corespunzătoare

Observații

A1

A1

 

A

A

 

B1

A 79 (≥ 550 KG), B1

1

B

B

 

BE

BE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

C

C

 

CE

CE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

D

D

 

DE

DE

 

P

AM, A1

2

B1 (vehicule pentru invalizi)

 

F, G, H, K

 

Informații suplimentare

1.

Limitat la vehiculele din categoria A de tip triciclu motorizat sau la vehiculele din categoria B1 de tip cvadriciclu (cu masa maximă autorizată ≥ 550 kg în ambele cazuri).

2.

Limitat la vehiculele din categoria A1 cu capacitate cilindrică ≤ 50 cm cubi și limitate la o viteză maximă prin construcție ≤ 50 de kilometri pe oră.

Model Regatul Unit 7 (UK7)

Eliberat în Gibraltar de la 2 decembrie 1990 până la 15 ianuarie 1997

Descriere: model de șase pagini, din hârtie roz, conform anexei I la Directiva 80/1263/CEE a Consiliului (2).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul UK7 (Gibraltar)

Categorii corespunzătoare

A

A, B1 79 (≤ 400 kg) numai tricicluri

B

B, B1 (numai cvadricicluri)

BE

BE

C

C, C1

CE

CE. C1E

C1

BE, C, C1E, CE și pentru titularii categoriilor D, D1E și DE

D

D, D1

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Model Regatul Unit 8 (UK8)

Eliberat în Gibraltar de la 16 ianuarie 1997 până la 24 august 2006

Descriere: model de șase pagini, din hârtie roz, conform anexei I la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul UK8 (Gibraltar)

Categorii corespunzătoare

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

Model Regatul Unit 9 (UK 9)

Eliberat în Gibraltar de la 15 august 2006

Descriere: model de șase pagini, din hârtie roz, conform anexei I la Directiva 91/439/CEE. Similar cu modelul UK8, însă prima copertă a fost modificată pentru a reflecta aderarea noilor state membre.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul UK9 (Gibraltar)

Categorii corespunzătoare

A1

A1

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, H, I, J, K

MODELE ELIBERATE ÎN ISLANDA

Model Islanda 1 (ÍS1)

Eliberat în Islanda de la 12 aprilie 1960 până în 1981

Descriere: model de două pagini, din hârtie de culoare verde, în folie laminată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ÍS1

Categorii corespunzătoare

Observații

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Informații suplimentare:

1.

Dreptul de a conduce un vehicul din categoria C asociat acestor permise este acordat numai conducătorilor auto profesioniști ai vehiculelor din categoriile B și/sau E și nu are relevanță din perspectiva Directivei 91/439/CEE.

Model Islanda 2 (ÍS2)

Eliberat în Islanda din 1981 până la 1 martie 1988

Descriere: model de două pagini, din hârtie de culoare roz, în folie laminată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ÍS2

Categorii corespunzătoare

Observații

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E, D1, D1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Informații suplimentare:

1.

Dreptul de a conduce un vehicul din categoria C asociat acestor permise este acordat numai conducătorilor auto profesioniști ai vehiculelor din categoriile B și/sau E și nu are relevanță din perspectiva Directivei 91/439/CEE.

Model Islanda 3 (ÍS3)

Eliberat în Islanda de la 1 martie 1988 până la 31 mai 1993

Descriere: model de două pagini, din hârtie de culoare roz, în folie laminată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ÍS3

Categorii corespunzătoare

Observații

A

A, B1 79 (≤ 400 kg)

 

B

B, BE, C1, C1E

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Informații suplimentare:

1.

Dreptul de a conduce un vehicul din categoria C asociat acestor permise este acordat numai conducătorilor auto profesioniști ai vehiculelor din categoriile B și/sau E și nu are relevanță din perspectiva Directivei 91/439/CEE.

Model Islanda 4 (ÍS4)

Eliberat în Islanda de la 1 iunie 1993 până la 14 august 1997

Descriere: model de două pagini, din hârtie de culoare roz, în folie laminată.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ÍS4

Categorii corespunzătoare

Observații

A

A

 

B

B, BE

 

C

 

1

D

C, CE

 

E

D, DE

 

Informații suplimentare:

1.

Dreptul de a conduce un vehicul din categoria C asociat acestor permise este acordat numai conducătorilor auto profesioniști ai vehiculelor din categoriile B și/sau E și nu are relevanță din perspectiva Directivei 91/439/CEE.

Model Islanda 5 (ÍS5)

Eliberat în Islanda de la 15 august 1997

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul ÍS5

Categorii corespunzătoare

A

A

B

B

BE

BE

C

C

CE

CE

D

D

DE

DE

MODELE ELIBERATE ÎN LIECHTENSTEIN

Model Liechtenstein 1 (FL1)

Eliberat în Liechtenstein din 1978 până în 1993

Descriere: model din hârtie albastră, de dimensiune A5.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FL1

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B (pentru uz profesional)

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Model Liechtenstein 2 (FL2)

Eliberat în Liechtenstein din 1993 până în aprilie 2003

Descriere: din hârtie albastră, dimensiune: A5.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FL2

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A1

A2

A

A

A2-79 (≤ 400 kg)

B1

B

B

BE

BE

C1

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G

Model Liechtenstein 3 (FL3)

Eliberat în Liechtenstein din aprilie 2003

Descriere: format card de credit, model UE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul FL3

Categorii corespunzătoare

AM

A1

A1

A2

A

A

B1

B1

B

B

BE

BE

C1

C1

C1E

C1E

C

C

CE

CE

D1

D1

D1E

D1E

D

D

DE

DE

F, G, M

MODELE ELIBERATE ÎN NORVEGIA

Observație generală pentru toate modelele: toate permisele de conducere norvegiene conțin text preimprimat în „bokmål” sau „nynorsk”. Cele două forme ale limbii au un statut egal. Cuvintele „førerkort” și „Norge” arată că textul este în „bokmål”; „førarkort” și „Noreg” indică forma „nynorsk”.

Modelul Norvegia 1 (N1)

Eliberat în Norvegia de la 23 aprilie 1967 până la 31 martie 1979

Descriere: copertă verde închis, model pliat în format A7, de șase pagini. Cuvântul „Førerkort” sau „Førarkort” este tipărit pe prima copertă.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul N1

Categorii corespunzătoare

Klasse 1

AM, A1, B, BE

Klasse 2

AM, A1, B, BE

Klasse 3

AM, A

Klasse 4

Informații suplimentare:

Acest model este valabil până la cea de-a 100-a aniversare a zilei de naștere a titularului, cu condiția ca permisul să aibă o perioadă de valabilitate de zece ani și să fi fost valabil la 2 aprilie 1982. Autoritățile naționale recomandă titularilor să își preschimbe permisul cu modelul N4 înainte de a conduce în străinătate sau să aibă la ei, în plus, o traducere autorizată sau un permis internațional de conducere în conformitate cu Convenția de la Viena privind traficul rutier din 1968.

Model Norvegia 2 (N2)

Eliberat în Norvegia de la 1 aprilie 1979 până la 1 martie 1989

Descriere: model de două pagini, din hârtie roz aprins, în folie de plastic transparentă. Permisele eliberate după iulie 1985 poartă data primei eliberării a oricărui permis de conducere către deținător („Første førerkort”).

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul N2

Categorii corespunzătoare

Observații

A

AM, A

 

A + „Klasse A gjelder bare lett motorsykkel”

AM, A1

1

B

B

2

BE

BE

3

C

C

 

CE

CE

 

D

D

 

DE

DE

 

A + „Klasse A gjelder bare beltemotorsykkel”

 

T

 

Informații suplimentare:

1.

Ștampila cu textul restrictiv este aplicată pe versoul permisului de conducere.

2.

Dreptul imprimat pe versoul permisului de conducere și-a pierdut valabilitatea la 1 ianuarie 2002.

3.

Titularii permiselor de conducere Klasse 1 sau 2 eliberate înainte de 1 aprilie 1979 și preschimbate ulterior cu un model N2 din categoria BE, au, în plus, dreptul de a conduce vehicule din categoriile AM și A1.

Model Norvegia 3 (N3)

Eliberat în Norvegia de la 1 martie 1989 până la 31 decembrie 1997

Descriere: model de două pagini, din hârtie de culoare roz aprins și gri, în folie de plastic transparentă.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul N3

Categorii corespunzătoare

Observații

A

AM, A

 

A + „Klasse A gjelder bare lett motorsykkel”

AM, A1

1

A1

AM, A1

2

B

B

3

BE

BE

4

B1

B1

 

C

C

 

CE

CE

 

C1

C1

5

C1E

C1E

5

D

D

 

DE

DE

 

D1

D1

6

D1E

D1E

6

D2

D1

 

D2E

D1E

 

A + „Klasse A gjelder bare beltemotorsykkel”

 

S

 

T

 

Informații suplimentare:

1.

Ștampila cu textul restrictiv este aplicată pe versoul permisului de conducere.

2.

Categoria A1 a fost introdusă la 1 ianuarie 1997.

3.

Dreptul imprimat pe versoul permisului de conducere și-a pierdut valabilitatea la 1 ianuarie 2002.

4.

Titularii permiselor de conducere Klasse 1 sau 2 eliberate înainte de 1 aprilie 1979 și preschimbate ulterior cu un model N 2 sau/și cu un model N3 din categoria BE au, în plus, dreptul de a conduce vehicule din categoria A1.

5.

Categoriile C1 și C1E au fost introduse la 1 ianuarie 1997.

6.

Categoriile D1 și D1E au fost introduse la 1 ianuarie 1997 și au înlocuit categoriile D2 și D2E introduse în 1989.

Model Norvegia 4 (N4)

Eliberat în Norvegia de la 1 ianuarie 1998

Descriere: model tip card, din plastic, conform anexei Ia la Directiva 91/439/CEE.

Tabel de echivalențe

Categorii vizate de modelul N4

Categorii corespunzătoare

Observații

A

AM, A2, A

 

A1

AM, A1

 

B

B

 

BE

BE

 

B1

B1

 

C

C

 

CE

CE

 

C1

C1

 

C1E

C1E

 

D

D

 

DE

DE

 

D1

D1

 

D1E

D1E

 

M

AM

1

S, T

 

Informații suplimentare:

1.

Categoria națională M cuprinde toate motoretele, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2006/126/CE. Dreptul ar putea fi limitat la motoretele cu două roți și la motoretele cu trei/patru roți, cu o masă fără încărcătură care nu depășește 150 de kilograme, adică M 145 sau M 146. De asemenea, dreptul ar putea fi limitat exclusiv la toate motoretele cu trei/patru roți, adică M 147.


(1)  Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere (JO L 237, 24.8.1991, p. 1).

(2)  JO L 375, 31.12.1980, p. 1.