28.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 293/46


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1900 A COMISIEI

din 26 octombrie 2016

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre, în ceea ce privește rubricile pentru Estonia, Letonia și Polonia

[notificată cu numărul C(2016) 6793]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsuri zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre. În părțile I, II, III și IV ale anexei la decizia de punere în aplicare menționată sunt delimitate și enumerate anumite zone ale statelor membre respective, diferențiate în funcție de nivelul de risc pe baza situației epidemiologice. Lista include anumite zone din Estonia, Letonia și Polonia.

(2)

În august 2016, în districtul Mońki din Polonia a apărut un focar individual de pestă porcină africană la porci domestici, într-o zonă enumerată în prezent în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE; în septembrie 2016 a apărut un alt caz individual de pestă porcină africană la porcii mistreți din aceeași zonă. În septembrie 2016, a fost constatat un mic număr de focare de pestă porcină africană la porcii domestici din districtul Łosice și în districtul Siemiatycze din Polonia, într-o zonă enumerată în prezent în partea III din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, în imediata apropiere a zonelor enumerate în părțile I și II ale anexei respective. Apariția acestei boli în zonele respective, împreună cu modificarea recentă a situației epidemiologice, constituie o creștere a nivelului de risc de care trebuie să se țină seama. În consecință, anumite zone din Polonia enumerate în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui să fie incluse în prezent în partea III a anexei respective.

(3)

Începând din octombrie 2015, nu au fost notificate focare de pestă porcină africană la porcii domestici din acele zone din Estonia enumerate în partea III a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE și aflate la sud de drumul 92. În plus, în zonele respective a fost pusă în aplicare supravegherea măsurilor de biosecuritate, pe baza programului național pentru biosecuritate destinat să prevină răspândirea pestei porcine africane. Aceste elemente indică o îmbunătățire a situației epidemiologice. În consecință, ar trebui ca acele zone din statul membru respectiv să fie enumerate în prezent în partea II, și nu în partea III a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(4)

În septembrie 2016, în municipalitatea Gulbenes din Letonia a apărut un focar individual de pestă porcină africană la porci domestici, într-o zonă enumerată în prezent în partea II a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Apariția acestui focar, împreună cu modificarea recentă a situației epidemiologice, constituie o creștere a nivelului de risc de care trebuie să se țină seama. În consecință, anumite zone din Letonia ar trebui să fie enumerate în prezent în partea III, și nu în partea II a anexei respective.

(5)

În cadrul evaluării riscului pentru sănătatea animală determinat de situația bolii respective în Estonia, Letonia și Polonia, ar trebui să fie luată în considerare evoluția situației epidemiologice actuale a pestei porcine africane la populațiile de porci domestici și sălbatici afectate din Uniune. Pentru a focaliza măsurile zoosanitare prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE și pentru a preveni răspândirea în continuare a pestei porcine africane, prevenind totodată orice perturbare inutilă a comerțului în Uniune și evitând instituirea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, lista Uniunii cu zonele care fac obiectul unor măsuri zoosanitare prevăzută în anexa la Decizia de punere în aplicare menționată ar trebui modificată astfel încât să țină seama de modificările survenite în situația epidemiologică actuală în ceea ce privește boala respectivă în Estonia, Letonia și Polonia.

(6)

Prin urmare, anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 octombrie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).


ANEXĂ

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXĂ

PARTEA I

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

comitatul (maakond) Hiiumaa.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

în municipalitatea (novads) Bauskas, localitățile (pagasti) IĪslīces, Gailīšu, Brunavas și Ceraukstes;

în municipalitatea (novads) Dobeles, localitățile (pagasti) Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru și Krimūnu, Dobeles, Berzes, partea din localitatea (pagasts) Jaunbērzes aflată la vest de drumul P98, precum și orașul (pilsēta) Dobele;

în municipalitatea (novads) Jelgavas, localitățile (pagasti) Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas și Sesavas;

în municipalitatea (novads) Kandavas, localitățile (pagasti) Vānes și Matkules;

în municipalitatea (novads) Talsu, localitățile (pagasti) Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas și orașele (pilsētas) Sabile, Talsi, Stende și Valdemārpils;

municipalitatea (novads) Brocēnu;

municipalitatea (novads) Dundagas;

municipalitatea (novads) Jaunpils;

municipalitatea (novads) Rojas;

municipalitatea (novads) Rundāles;

municipalitatea (novads) Stopiņu;

municipalitatea (novads) Tērvetes;

orașul (pilsēta) Bauska;

orașul (republikas pilsēta) Jelgava;

orașul (republikas pilsēta) Jūrmala.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Jurbarkas, comunele (seniūnijos) Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus și Juodaičių;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Pakruojis, comunele (seniūnijos) Klovainių, Rozalimo și Pakruojo;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Panevežys, partea comunei (seniūnija) Krekenavos aflată la vest de râul Nevėžis;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Raseiniai, comunele (seniūnijos) Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų și Šiluvos;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Šakiai, comunele (seniūnijos) Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų și Šakių;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Pasvalys;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Vilkaviškis;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Radviliškis;

municipalitatea (savivaldybė) Kalvarija;

municipalitatea (savivaldybė) Kazlų Rūda;

municipalitatea (savivaldybė) Marijampolė.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

 

în voievodatul (województwo) Warmińsko-Mazurskie:

municipalitățile (gminy) Kalinowo și Prostki din districtul (powiat) Ełcki;

municipalitatea (gmina) Biała Piska din districtul (powiat) Piski.

 

În voievodatul (województwo) Podlaskie:

districtul (powiat) Augustów;

municipalitățile (gminy) Brańsk cu orașul Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, partea din municipalitatea (gmina) Bielsk Podlaski aflată la vest de linia creată de drumul 19 (mergând spre nord din orașul Bielsk Podlaski) și prelungită până la limita de est a orașului Bielsk Podlaski și de drumul 66 (mergând spre sud din orașul Bielsk Podlaski), orașul Bielsk Podlaski, partea din municipalitatea (gmina) Orla aflată la vest de drumul 66, în districtul (powiat) Bielsko;

municipalitățile (gminy) Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy și Poświętne din districtul (powiat) Białystok;

municipalitățile (gminy) Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk și Perlejewo din districtul (powiat) Siemiatycze;

municipalitățile (gminy) Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki și Raczki din districtul (powiat) Suwałki;

municipalitățile (gminy) Grabowo și Stawiski din districtul (powiat) Kolneński;

districtul (powiat) Łomża;

capitala districtului (powiat M.) Białystok;

capitala districtului (powiat M.) Łomża;

capitala districtului (powiat M.) Suwałki;

districtul (powiat) Sejny;

districtul (powiat) Wysokie Mazowieckie;

districtul (powiat) Zambrów.

 

În voievodatul (województwo) Mazovia:

municipalitățile (gminy) Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń și Repki din districtul (powiat) Sokołów;

municipalitățile (gminy) Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce și Zbuczyn din districtul (powiat) Siedlce;

capitala districtului (powiat M.) Siedlce;

municipalitățile (gminy) Rzekuń, Troszyn, Czerwin și Goworowo din districtul (powiat) Ostrołęka;

municipalitățile (gminy) Olszanka, Łosice și Platerów din districtul (powiat) Łosice;

districtul (powiat) Ostrów.

 

În voievodatul (województwo) Lublin:

municipalitatea (gmina) Hanna din districtul (powiat) Włodawa;

municipalitățile (gminy) Miedzyrzec Podlaski cu orașul Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice și Sosnówka din districtul (powiat) Biała Podlaska;

municipalitățile (gminy) Kąkolewnica Wschodnia și Komarówka Podlaska din districtul (powiat) Radzyń Podlaski.

PARTEA II

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

orașul (linn) Elva;

orașul (linn) Võhma;

orașul (linn) Kuressaare;

orașul (linn) Rakvere;

orașul (linn) Tartu;

orașul (linn) Viljandi;

comitatul (maakond) Harjumaa [excluzând partea comunei (vald) Kuusalu aflată la sud de drumul 1 (E20), comuna (vald) Aegviidu și comuna (vald) Anija];

comitatul (maakond) Ida-Virumaa;

comitatul (maakond) Läänemaa;

comitatul (maakond) Pärnumaa;

comitatul (maakond) Põlvamaa;

comitatul (maakond) Võrumaa;

comitatul (maakond) Valgamaa;

comitatul (maakond) Raplamaa;

comuna (vald) Suure-Jaani;

partea comunei (vald) Tamsalu aflată la nord-est de calea ferată Tallinn-Tartu;

comuna (vald) Tartu;

comuna (vald) Abja;

comuna (vald) Alatskivi;

comuna (vald) Haaslava;

comuna (vald) Haljala;

comuna (vald) Tarvastu;

comuna (vald) Nõo;

comuna (vald) Ülenurme;

comuna (vald) Tähtvere;

comuna (vald) Rõngu;

comuna (vald) Rannu;

comuna (vald) Konguta;

comuna (vald) Puhja;

comuna (vald) Halliste;

comuna (vald) Kambja;

comuna (vald) Karksi;

comuna (vald) Kihelkonna;

comuna (vald) Kõpu;

comuna (vald) Lääne-Saare;

comuna (vald) Laekvere;

comuna (vald) Leisi;

comuna (vald) Luunja;

comuna (vald) Mäksa;

comuna (vald) Meeksi;

comuna (vald) Muhu;

comuna (vald) Mustjala;

comuna (vald) Orissaare;

comuna (vald) Peipsiääre;

comuna (vald) Piirissaare;

comuna (vald) Pöide;

comuna (vald) Rägavere;

comuna (vald) Rakvere;

comuna (vald) Ruhnu;

comuna (vald) Salme;

comuna (vald) Sõmeru;

comuna (vald) Torgu;

comuna (vald) Vara;

comuna (vald) Vihula;

comuna (vald) Viljandi;

comuna (vald) Vinni;

comuna (vald) Viru-Nigula;

comuna (vald) Võnnu.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

în municipalitatea (novads) Balvu, localitățile (pagasti) Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils și Krišjāņu;

în municipalitatea (novads) Bauskas, localitățile (pagasti) Mežotnes, Codes, Dāviņu și Vecsaules;

în municipalitatea (novads) Dobeles, partea localității (pagasts) Jaunbērzes aflată la est de drumul P98;

în municipalitatea (novads) Gulbenes, localitatea (pagasts) Līgo;

în municipalitatea (novads) Jelgavas, localitățile (pagasti) Kalnciema, Līvbērzes și Valgundes;

în municipalitatea (novads) Kandavas, localitățile (pagasti) Cēres, Kandavas, Zemītes și Zantes și orașul Kandava;

în municipalitatea (novads) Limbažu, localitățile (pagasti) Skultes, Vidrižu, Limbažu și Umurgas;

în municipalitatea (novads) Rugāju, localitatea (pagasts) Lazdukalna;

în municipalitatea (novads) Salacgrīvas, localitatea (pagasts) Liepupes;

în municipalitatea (novads) Talsu, localitățile (pagasti) Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu și Strazdes;

municipalitatea (novads) Ādažu;

municipalitatea (novads) Aizkraukles;

municipalitatea (novads) Aknīstes;

municipalitatea (novads) Alūksnes;

municipalitatea (novads) Amatas;

în municipalitatea (novads) Apes, localitățile (pagasti) Trapenes, Gaujienas și Apes și orașul (pilsēta) Ape;

municipalitatea (novads) Babītes;

municipalitatea (novads) Baldones;

municipalitatea (novads) Baltinavas;

municipalitatea (novads) Carnikavas;

municipalitatea (novads) Cēsu;

municipalitatea (novads) Cesvaines;

municipalitatea (novads) Engures;

municipalitatea (novads) Ērgļu;

municipalitatea (novads) Garkalnes;

municipalitatea (novads) Iecavas;

municipalitatea (novads) Ikšķiles;

municipalitatea (novads) Ilūkstes;

municipalitatea (novads) Inčukalna;

municipalitatea (novads) Jaunjelgavas;

municipalitatea (novads) Jēkabpils;

municipalitatea (novads) Ķeguma;

municipalitatea (novads) Ķekavas;

municipalitatea (novads) Kocēnu;

municipalitatea (novads) Kokneses;

municipalitatea (novads) Krimuldas;

municipalitatea (novads) Krustpils;

municipalitatea (novads) Lielvārdes;

municipalitatea (novads) Līgatnes;

municipalitatea (novads) Līvānu;

municipalitatea (novads) Lubānas;

municipalitatea (novads) Madonas;

municipalitatea (novads) Mālpils;

municipalitatea (novads) Mārupes;

municipalitatea (novads) Mērsraga;

municipalitatea (novads) Neretas;

municipalitatea (novads) Ogres;

municipalitatea (novads) Olaines;

municipalitatea (novads) Ozolnieki;

municipalitatea (novads) Pārgaujas;

municipalitatea (novads) Pļaviņu;

municipalitatea (novads) Priekuļu;

în municipalitatea (novads) Raunas, localitatea (pagasts) Raunas;

municipalitatea (novads) Ropažu;

municipalitatea (novads) Salas;

municipalitatea (novads) Salaspils;

municipalitatea (novads) Saulkrastu;

municipalitatea (novads) Sējas;

municipalitatea (novads) Siguldas;

municipalitatea (novads) Skrīveru;

în municipalitatea (novads) Smiltenes, localitățile (pagasti) Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas și Grundzāles și orașul (pilsēta) Smiltene;

municipalitatea (novads) Tukuma;

municipalitatea (novads) Varakļānu;

municipalitatea (novads) Vecpiebalgas;

municipalitatea (novads) Vecumnieku;

municipalitatea (novads) Viesītes;

municipalitatea (novads) Viļakas;

orașul (pilsēta) Limbaži;

orașul (republikas pilsēta) Jēkabpils;

orașul (republikas pilsēta) Valmiera.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Anykščiai, comunele (seniūnijos) Kavarskas, Kurkliai și partea din Anykščiai aflată la sud-vest de drumurile 121 și 119;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Jonava, comunele (seniūnijos) Šilų și Bukonių, iar în comuna (seniūnija) Žeimių, satele Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka și Naujokai;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kaunas, comunele (seniūnijos) Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių și Zapyškio;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kėdainiai, comunele (seniūnijos) Josvainių și Pernaravos;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Panevėžys, comunele (seniūnijos) Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių,Velžio și partea din comuna (seniūnija) Krekenavos aflată la est de râul Nevėžis;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Prienai, comunele (seniūnijos) Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Šalčininkai, comunele (seniūnijos) Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Varėna, comunele (seniūnijos) Kaniavos, Marcinkonių și Merkinės;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Vilnius, părțile din comunele (seniūnijos) Sudervė și Dūkštai situate la nord-est de drumul 171, comunele (seniūnijos) Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių și Juodšilių;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Alytus;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Utena, comunele (seniūnijos) Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio;

în municipalitatea (miesto savivaldybė) Alytus, comunele (seniūnijos) Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno și Alytaus;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Kaunas;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Panevėžys;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Prienai;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Vilnius;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Biržai;

municipalitatea (savivaldybė) Druskininkai;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Ignalina;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Lazdijai;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Molėtai;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Rokiškis;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Širvintos;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Švenčionys;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Ukmergė;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Zarasai;

municipalitatea (savivaldybė) Birštonas;

municipalitatea (savivaldybė) Visaginas.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

În voievodatul (województwo) Podlaskie:

municipalitățile (gminy) Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów și Zawady din districtul (powiat) Białystok;

districtul (powiat) Sokółka;

municipalitatea (gmina) Dubicze Cerkiewne, părțile din municipalitățile (gminy) Kleszczele și Czeremcha aflate la est de drumul 66, în districtul (powiat) Hajnówka;

partea din municipalitatea (gmina) Bielsk Podlaski aflată la est de linia creată de drumul 19 (mergând spre nord din orașul Bielsk Podlaski) și prelungită de limita de est a orașului Bielsk Podlaski și de drumul 66 (mergând spre sud din orașul Bielsk Podlaski), partea din municipalitatea (gmina) Orla aflată la est de drumul 66, în districtul (powiat) Bielsko.

PARTEA III

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

comitatul (maakond) Jõgevamaa;

comitatul (maakond) Järvamaa;

partea comunei (vald) Kuusalu aflată la sud de drumul 1 (E20);

partea comunei (vald) Tamsalu aflată la sud-vest de calea ferată Tallinn-Tartu;

comuna (vald) Aegviidu;

comuna (vald) Anija;

comuna (vald) Kadrina;

comuna (vald) Kolga-Jaani;

comuna (vald) Kõo;

comuna (vald) Laeva;

comuna (vald) Laimjala;

comuna (vald) Pihtla;

comuna (vald) Rakke;

comuna (vald) Tapa;

comuna (vald) Väike-Maarja;

comuna (vald) Valjala.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

în municipalitatea (novads) Balvu, localitățile (pagasti) Kubuļu și Balvu și orașul (pilsēta) Balvi;

în municipalitatea (novads) Gulbenes, localitățile (pagasti) Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma și Lejasciema și orașul (pilsēta) Gulbene;

municipalitatea (novads) Jaunpiebalgas;

în municipalitatea (novads) Rauna, localitatea (pagasts) Drustu;

în municipalitatea (novads) Smiltenes, localitățile (pagasti) Launkalnes, Variņu și Palsmanes;

în municipalitatea (novads) Apes, localitatea (pagasts) Virešu;

în municipalitatea (novads) Limbažu, localitățile (pagasti) Viļķenes, Pāles și Katvaru;

în municipalitatea (novads) Rugāju, localitatea (pagasts) Rugāju;

în municipalitatea (novads) Salacgrīvas, localitățile (pagasti) Ainažu și Salacgrīvas;

municipalitatea (novads) Aglonas;

municipalitatea (novads) Alojas;

municipalitatea (novads) Beverīnas;

municipalitatea (novads) Burtnieku;

municipalitatea (novads) Ciblas;

municipalitatea (novads) Dagdas;

municipalitatea (novads) Daugavpils;

municipalitatea (novads) Kārsavas;

municipalitatea (novads) Krāslavas;

municipalitatea (novads) Ludzas;

municipalitatea (novads) Mazsalacas;

municipalitatea (novads) Naukšēnu;

municipalitatea (novads) Preiļu;

municipalitatea (novads) Rēzeknes;

municipalitatea (novads) Riebiņu;

municipalitatea (novads) Rūjienas;

municipalitatea (novads) Strenču;

municipalitatea (novads) Valkas;

municipalitatea (novads) Vārkavas;

municipalitatea (novads) Viļānu;

municipalitatea (novads) Zilupes;

orașul (pilsēta) Ainaži;

orașul (pilsēta) Salacgrīva;

orașul (republikas pilsēta) Daugavpils;

orașul (republikas pilsēta) Rēzekne.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Anykščiai, comunele (seniūnijos) Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio și partea din comuna (seniūnija) Anykščių aflată la nord-est de drumurile 121 și 119;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Alytus, comuna (seniūnija) Butrimonių;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Jonava, comunele (seniūnijos) Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos și, în comuna (seniūnija) Žeimiai, satele Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai și Žeimių miestelis;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kaišiadorys;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kaunas, comunele (seniūnijos) Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos și Neveronių;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kėdainiai, comunele (seniūnijos) Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos și Kėdainių miesto;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Prienai, comunele (seniūnijos) Jiezno și Stakliškių;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Panevėžys, comunele (seniūnijos) Miežiškių și Raguvos;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Šalčininkai, comunele (seniūnijos) Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos și Kalesninkų;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Varėna, comunele (seniūnijos) Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos și Vydenių;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Vilnius, părțile din comunele (seniūnijos) Sudervė și Dūkštai aflate la sud-vest de drumul 171;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Utena, comunele (seniūnijos) Užpalių, Vyžuonų și Leliūnų;

municipalitatea (savivaldybė) Elektrėnai;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Jonava;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Kaišiadorys;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kupiškis;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Trakai.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

 

În voievodatul (województwo) Podlaskie:

districtul (powiat) Grajewski;

districtul (powiat) Mońki;

municipalitățile (gminy) Czyże, Białowieża și Hajnówka cu orașul Hajnówka, Narew, Narewka și părțile din municipalitățile (gminy) Czeremcha și Kleszczele aflate la vest de drumul 66 din districtul (powiat) Hajnówka;

municipalitățile (gminy) Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze cu orașul Siemiatycze, din districtul (powiat) Siemiatycze.

 

În voievodatul (województwo) Mazovia:

municipalitățile (gminy) Sarnaki, Stara Kornica și Huszlew din districtul (powiat) Łosice.

 

În voievodatul (województwo) Lublin:

municipalitățile (gminy) Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie și Terespol cu orașul Terespol din districtul (powiat) Biała Podlaska;

capitala districtului (powiat M.) Biała Podlaska.

PARTEA IV

Italia

Următoarele zone din Italia:

toate zonele din Sardinia.”