5.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 270/17


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1771 A COMISIEI

din 30 septembrie 2016

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre, în ceea ce privește rubricile pentru Lituania și Polonia

[notificată cu numărul C(2016) 6103]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsuri zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre. În părțile I, II, III și IV ale anexei la decizia de punere în aplicare menționată sunt menționate și delimitate anumite zone ale statelor membre respective, diferențiate în funcție de nivelul de risc pe baza situației epidemiologice. Lista respectivă include anumite zone din Polonia.

(2)

Pesta porcină africană nu a fost raportată niciodată în zonele cele mai nordice ale Poloniei, menționate în prezent în partea II din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(3)

Absența oricăror focare epidemice în zonele cele mai nordice ale Poloniei trebuie să fie luată în considerare, iar partea II din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui să fie revizuită. În consecință, ar trebui ca anumite zone ale Poloniei, menționate în prezent în partea II, să fie incluse în partea I din anexa respectivă.

(4)

În septembrie 2016, în rajono savivaldybė Kėdainiai din Lituania a apărut un focar de pestă porcină africană la porci domestici, într-o zonă care este menționată în prezent în partea II a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Apariția acestui focar, împreună cu modificarea recentă a situației epidemiologice, constituie o creștere a nivelului de risc de care trebuie să se țină seama. În consecință, anumite zone din Lituania menționate în partea II a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui să fie în prezent incluse în partea III a anexei respective.

(5)

În cadrul evaluării riscului pentru sănătatea animală determinat de situația bolii respective în Lituania și în Polonia ar trebui să fie luată în considerare evoluția situației epidemiologice actuale a pestei porcine africane în cazul populațiilor de porci sălbatici din Uniune. Pentru a focaliza măsurile zoosanitare prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE și pentru a preveni răspândirea în continuare a pestei porcine africane, precum și pentru a preveni orice perturbare inutilă a comerțului în Uniune și pentru a evita instituirea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, lista Uniunii cu zonele care fac obiectul unor măsuri zoosanitare prevăzută în anexa la decizia de punere în aplicare menționată ar trebui modificată astfel încât să țină seama de modificările survenite în situația epidemiologică actuală în ceea ce privește boala respectivă în Lituania și în Polonia.

(6)

Prin urmare, anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 30 septembrie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).


ANEXĂ

„ANEXĂ

PARTEA I

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

județul (maakond) Hiiumaa.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

în județul (novads) Bauskas, localitățile (pagasti) IĪslīces, Gailīšu, Brunavas și Ceraukstes;

în județul Dobeles, localitățile Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru și Krimūnu, Dobeles, Berzes, partea din localitatea Jaunbērzes aflată la vest de drumul P98, precum și orașul (pilsēta) Dobele;

în județul Jelgavas, localitățile Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas și Sesavas;

în județul Kandavas, localitățile Vānes și Matkules;

în județul Talsu, localitățile Lubes, Īves, Valdgales, Ģibuļu, Lībagu, Laidzes, Ārlavas, Abavas, orașele Sabile, Talsi, Stende și Valdemārpils;

județul Brocēnu;

județul Dundagas;

județul Jaunpils;

județul Rojas;

județul Rundāles;

județul Stopiņu;

județul Tērvetes;

orașul Bauska;

orașul (republikas pilsēta) Jelgava;

orașul Jūrmala.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Jurbarkas, comunele (seniūnijos) Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus și Juodaičių;

în municipalitatea districtului Pakruojis, comunele Klovainių, Rozalimo și Pakruojo;

în municipalitatea districtului Panevežys, partea comunei Krekenavos aflată la vest de râul Nevėžis;

în municipalitatea districtului Raseiniai, comunele Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų și Šiluvos;

în municipalitatea districtului Šakiai, comunele Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių;

municipalitatea districtului Pasvalys;

municipalitatea districtului Vilkaviškis;

municipalitatea districtului Radviliškis;

municipalitatea (savivaldybė) Kalvarija;

municipalitatea Kazlų Rūda;

municipalitatea Marijampolė.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

 

În voievodatul (województwo) Podlaskie:

municipalitățile (gminy) Augustów cu orașul Augustów, Lipsk, Nowinka, Płaska, Sztabin și Bargłów Kościelny din districtul (powiat) Augustów;

municipalitățile Brańsk cu orașul Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, partea din municipalitatea Bielsk Podlaski aflată la vest de linia creată de drumul 19 (mergând spre nord din orașul Bielsk Podlaski) și prelungită până la limita de est a orașului Bielsk Podlaski și de drumul 66 (mergând spre sud din orașul Bielsk Podlaski), orașul Bielsk Podlaski, partea din municipalitatea Orla aflată la vest de drumul 66, în districtul (powiat) Bielsko;

municipalitățile Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady și Dobrzyniewo Duże din districtul Białystok;

municipalitățile Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce și Perlejewo din districtul Siemiatycze;

municipalitățile Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki și Raczki din districtul Suwałki;

municipalitățile Suchowola și Korycin din districtul Sokólsk;

părțile din municipalitățile Kleszczele și Czeremcha aflate la vest de drumul 66, din districtul Hajnówka;

districtul Łomża;

capitala districtului (powiat M.) Białystok;

capitala districtului Łomża;

capitala districtului Suwałki;

districtul Mońki;

districtul Sejny;

districtul Wysokie Mazowieckie;

districtul (powiat) Zambrów.

 

În voievodatul (województwo) Mazovia:

municipalitățile (gminy) Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń și Repki din districtul Sokołów;

municipalitățile (gminy) Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce și Zbuczyn din districtul Siedlce;

capitala districtului (powiat M.) Siedlce;

municipalitățile (gminy) Rzekuń, Troszyn, Czerwin și Goworowo din districtul Ostrołęka;

municipalitățile Olszanka, Łosice și Platerów din districtul Łosice;

districtul (powiat) Ostrów.

 

În voievodatul (województwo) Lublin:

municipalitatea Hanna din districtul Włodawa;

municipalitățile Miedzyrzec Podlaski cu orașul Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna, Sławatycze, Wisznice și Sosnówka din districtul Biała Podlaska;

municipalitățile Kąkolewnica Wschodnia și Komarówka Podlaska din districtul Radzyń Podlaski.

PARTEA II

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

orașul (linn) Kallaste;

orașul Kuressaare;

orașul Rakvere;

orașul Tartu;

orașul Viljandi;

județul (maakond) Harjumaa [excluzând partea comunei (vald) Kuusalu aflată la sud de drumul 1 (E 20), comuna Aegviidu și comuna Anija];

județul Ida-Virumaa;

județul Läänemaa;

județul Pärnumaa;

județul Põlvamaa;

județul Raplamaa;

partea comunei Kuusalu aflată la nord de drumul 1 (E 20);

partea comunei Pärsti aflată la vest de drumul 24126;

partea comunei Suure-Jaani aflată la vest de drumul 49;

partea comunei Tamsalu aflată la nord-est de calea ferată Tallinn-Tartu;

partea comunei Tartu aflată la est de calea ferată Tallinn-Tartu;

partea comunei Viiratsi aflată la vest de linia definită de partea de vest a drumului 92 până la intersecția cu drumul 155, apoi drumul 155 până la intersecția cu drumul 24156, apoi drumul 24156 până unde acesta trece peste râul Verilaske, apoi râul Verilaske până când acesta ajunge la limita de sud a comunei;

comuna Abja;

comuna Alatskivi;

comuna Avanduse;

comuna Haaslava;

comuna Haljala;

comuna Halliste;

comuna Kambja;

comuna Karksi;

comuna Kihelkonna;

comuna Koonga;

comuna Kõpu;

comuna Lääne-Saare;

comuna Laekvere;

comuna Leisi;

comuna Luunja;

comuna Mäksa;

comuna Märjamaa;

comuna Meeksi;

comuna Muhu;

comuna Mustjala;

comuna Orissaare;

comuna Peipsiääre;

comuna Piirissaare;

comuna Pöide;

comuna Rägavere;

comuna Rakvere;

comuna Ruhnu;

comuna Saksi;

comuna Salme;

comuna Sõmeru;

comuna Torgu;

comuna Vara;

comuna Vihula;

comuna Võnnu.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

în județul Balvu, localitățile Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils și Krišjāņu;

în județul Bauskas, localitățile Mežotnes, Codes, Dāviņu și Vecsaules;

în județul Dobeles, partea localității Jaunbērzes aflată la est de drumul P98;

în județul Gulbenes, localitățile Lejasciema, Lizuma, Rankas, Druvienas, Tirzas și Līgo;

în județul Jelgavas, localitățile Kalnciema, Līvbērzes și Valgundes;

în județul Kandavas, localitățile Cēres, Kandavas, Zemītes și Zantes, orașul Kandava;

în județul Limbažu, localitățile Skultes, Vidrižu, Limbažu și Umurgas;

în județul Rugāju, localitatea Lazdukalna;

în județul Salacgrīvas, localitatea Liepupes;

în județul Talsu, localitățile Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu și Strazdes;

județul Ādažu;

județul Aizkraukles;

județul Aknīstes;

județul Alūksnes;

județul Amatas;

județul Apes;

județul Babītes;

județul Baldones;

județul Baltinavas;

județul Carnikavas;

județul Cēsu;

județul Cesvaines;

județul Engures;

județul Ērgļu;

județul Garkalnes;

județul Iecavas;

județul Ikšķiles;

județul Ilūkstes;

județul Inčukalna;

județul Jaunjelgavas;

județul Jaunpiebalgas;

județul Jēkabpils;

județul Ķeguma;

județul Ķekavas;

județul Kocēnu;

județul Kokneses;

județul Krimuldas;

județul Krustpils;

județul Lielvārdes;

județul Līgatnes;

județul Līvānu;

județul Lubānas;

județul Madonas;

județul Mālpils;

județul Mārupes;

județul Mērsraga;

județul Neretas;

județul Ogres;

județul Olaines;

județul Ozolnieki;

județul Pārgaujas;

județul Pļaviņu;

județul Priekuļu;

județul Raunas;

județul Ropažu;

județul Salas;

județul Salaspils;

județul Saulkrastu;

județul Sējas;

județul Siguldas;

județul Skrīveru;

județul Smiltenes;

județul Tukuma;

județul Varakļānu;

județul Vecpiebalgas;

județul Vecumnieku;

județul Viesītes;

județul Viļakas;

orașul Limbaži;

orașul Jēkabpils;

orașul Valmiera.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în municipalitatea districtului Anykščiai, comunele Kavarskas, Kurkliai și partea din Anykščiai aflată la sud-vest de drumurile 121 și 119;

în municipalitatea districtului Jonava, comunele Šilų și Bukonių, iar în comuna Žeimių, satele Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka și Naujokai;

în municipalitatea districtului Kaunas, comunele Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių și Zapyškio;

în municipalitatea districtului Kėdainiai, comunele Josvainių și Pernaravos;

în municipalitatea districtului Panevėžys, comunele Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio și partea din comuna Krekenavos aflată la est de râul Nevėžis;

în municipalitatea districtului Prienai, comunele Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių;

în municipalitatea districtului Šalčininkai, comunele Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių;

în municipalitatea districtului Varėna, comunele Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės;

în municipalitatea districtului Vilnius, părțile din comunele Sudervė și Dūkštai situate la nord-est de drumul 171, comunele Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių și Juodšilių;

municipalitatea Alytus;

în municipalitatea districtului Utena, comunele Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio;

în municipalitatea Alytus, comunele Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus;

municipalitatea Kaunas;

municipalitatea Panevėžys;

municipalitatea Prienai;

municipalitatea Vilnius;

municipalitatea districtului Biržai;

municipalitatea Druskininkai;

municipalitatea districtului Ignalina;

municipalitatea districtului Lazdijai;

municipalitatea districtului Molėtai;

municipalitatea districtului Rokiškis;

municipalitatea districtului Širvintos;

municipalitatea districtului Švenčionys;

municipalitatea districtului Ukmergė;

municipalitatea districtului Zarasai;

municipalitatea Birštonas;

municipalitatea Visaginas.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

În voievodatul Podlaskie:

municipalitățile Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków și Zabłudów din districtul Białystok;

municipalitățile Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka și Szudziałowo din districtul Sokółka;

municipalitatea Dubicze Cerkiewne, părțile din municipalitățile Kleszczele și Czeremcha aflate la est de drumul 66, din districtul Hajnówka;

partea din municipalitatea Bielsk Podlaski aflată la est de linia creată de drumul 19 (mergând spre nord din orașul Bielsk Podlaski) și prelungită de limita de est a orașului Bielsk Podlaski și de drumul 66 (mergând spre sud din orașul Bielsk Podlaski), partea din municipalitatea Orla aflată la est de drumul 66, în districtul Bielsko.

PARTEA III

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

orașul Elva;

orașul Võhma;

județul Jõgevamaa;

județul Järvamaa;

județul Valgamaa;

județul Võrumaa;

partea comunei Kuusalu aflată la sud de drumul 1 (E 20);

partea comunei Pärsti aflată la est de drumul 24126;

partea comunei Suure-Jaani aflată la est de drumul 49;

partea comunei Tamsalu aflată la sud-vest de calea ferată Tallinn-Tartu;

partea comunei Tartu aflată la vest de calea ferată Tallinn-Tartu;

partea comunei Viiratsi aflată la est de linia definită de partea de vest a drumului 92 până la intersecția cu drumul 155, apoi drumul 155 până la intersecția cu drumul 24156, apoi drumul 24156 până unde acesta trece peste râul Verilaske, apoi râul Verilaske până când acesta ajunge la limita de sud a comunei;

comuna Aegviidu;

comuna Anija;

comuna Kadrina;

comuna Kolga-Jaani;

comuna Konguta;

comuna Kõo;

comuna Laeva;

comuna Laimjala;

comuna Nõo;

comuna Paistu;

comuna Pihtla;

comuna Puhja;

comuna Rakke;

comuna Rannu;

comuna Rõngu;

comuna Saarepeedi;

comuna Tapa;

comuna Tähtvere;

comuna Tarvastu;

comuna Ülenurme;

comuna Väike-Maarja;

comuna Valjala.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

în județul Balvu, localitățile Kubuļu și Balvu;

în județul Gulbenes, localitățile Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes și Stāmerienas;

în județul Limbažu, localitățile Viļķenes, Pāles și Katvaru;

în județul Rugāju, localitatea Rugāju;

în județul Salacgrīvas, localitățile Ainažu și Salacgrīvas;

județul Aglonas;

județul Alojas;

județul Beverīnas;

județul Burtnieku;

județul Ciblas;

județul Dagdas;

județul Daugavpils;

județul Kārsavas;

județul Krāslavas;

județul Ludzas;

județul Mazsalacas;

județul Naukšēnu;

județul Preiļu;

județul Rēzeknes;

județul Riebiņu;

județul Rūjienas;

județul Strenču;

județul Valkas;

județul Vārkavas;

județul Viļānu;

județul Zilupes;

orașul Ainaži;

orașul Salacgrīva;

orașul Daugavpils;

orașul Rēzekne.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în municipalitatea districtului Anykščiai, comunele Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio și partea din comuna Anykščių aflată la nord-est de drumurile 121 și 119;

în municipalitatea districtului Alytus, comuna Butrimonių;

în municipalitatea districtului Jonava, comunele Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos și, în comuna Žeimiai, satele Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai și Žeimių miestelis;

municipalitatea districtului Kaišiadorys;

în municipalitatea districtului Kaunas, comunele Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos și Neveronių;

în municipalitatea districtului Kėdainiai, comunele Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto;

în municipalitatea districtului Prienai, comunele Jiezno și Stakliškių;

în municipalitatea districtului Panevėžys, comunele Miežiškių și Raguvos;

în municipalitatea districtului Šalčininkai, comunele Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos și Kalesninkų;

în municipalitatea districtului Varėna, comunele Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos și Vydenių;

în municipalitatea districtului Vilnius, părțile din comunele Sudervė și Dūkštai aflate la sud-vest de drumul 171;

în municipalitatea districtului Utena, comunele Užpalių, Vyžuonų și Leliūnų;

municipalitatea Elektrėnai;

municipalitatea Jonava;

municipalitatea Kaišiadorys;

municipalitatea districtului Kupiškis;

municipalitatea districtului Trakai.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

municipalitățile Czyże, Białowieża, Hajnówka cu orașul Hajnówka, Narew, Narewka din districtul Hajnówka;

municipalitățile Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze cu orașul Siemiatycze, din districtul Siemiatycze.

În voievodatul (województwo) Mazovia:

municipalitățile Sarnaki, Stara Kornica și Huszlew din districtul Łosice.

În voievodatul (województwo) Lublin:

municipalitățile Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie și Terespol cu orașul Terespol din districtul Biała Podlaska;

capitala districtului Biała Podlaska.

PARTEA IV

Italia

Următoarele zone din Italia:

toate zonele din Sardinia.”