28.7.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 202/45


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1236 A COMISIEI

din 27 iulie 2016

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre, în ceea ce privește rubricile pentru Estonia, Letonia, Lituania și Polonia

[notificată cu numărul C(2016) 4983]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsuri zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre. În părțile I, II, III și IV ale anexei la decizia de punere în aplicare respectivă sunt delimitate și enumerate anumite zone ale statelor membre respective, diferențiate în funcție de nivelul de risc, pe baza situației epidemiologice. Lista include anumite zone din Estonia, Letonia, Lituania și Polonia.

(2)

În iunie și iulie 2016, noi cazuri de pestă porcină africană în populațiile de mistreți au fost constatate în zonele Jekabpils, Baldones și Riga în Letonia, în zonele Pärnu, Harju și Rapla din Estonia, precum și un caz în populațiile de mistreți din zona Czyże din Polonia. Zonele respective sunt enumerate în partea I din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, în imediata apropiere a zonelor enumerate în partea II a anexei respective. În consecință, în anumite zone din Estonia, Letonia și Polonia enumerate în partea I ar trebui enumerate în prezent în partea II și unele noi zone din Letonia ar trebui enumerate în partea I din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(3)

În iunie și iulie 2016, mai multe focare de pestă porcină africană la porci domestici au apărut în zonele Jõgeva și Lääne-Viru din Estonia; anumite zone din Estonia, enumerate în prezent în partea II ar trebui acum enumerate în partea III din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(4)

În iunie și iulie 2016, noi focare de pestă porcină africană la porci domestici au fost constatate în zonele Elektrėnai, Anykšciu și Kruonio din Lituania. Zonele respective sunt în prezent enumerate în partea II din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, în Lituania, anumite zone enumerate în partea II ar trebui să fie enumerate în partea III a anexei respective.

(5)

În iunie și iulie 2016, mai multe focare de pestă porcină africană la porci domestici au apărut în zona Hajnówka din Polonia. Această zonă este enumerată prezent în partea II a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. În consecință, în Polonia, lista prevăzută în partea I din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui extinsă către sud, iar anumite zone enumerate în părțile I și II ar trebui enumerate în partea III a anexei respective.

(6)

Evoluția situației epidemiologice actuale a pestei porcine africane la populațiile de mistreți afectate în Uniune ar trebui să fie luată în considerare în cadrul evaluării riscului pentru sănătatea animală reprezentat de situația legată de boala respectivă în Estonia, Letonia, Lituania și Polonia. Pentru a se aplica măsuri cât mai specifice de control al sănătății animalelor și pentru a se preveni răspândirea în continuare a pestei porcine africane, precum și pentru a se preveni orice perturbare inutilă a comerțului în Uniune și pentru a se evita impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, lista Uniunii cu zonele care fac obiectul unor măsuri de control al sănătății animalelor prevăzută în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui modificată astfel încât să se țină seama de modificările situației epidemiologice actuale în ceea ce privește boala respectivă în Estonia, Letonia, Lituania și Polonia.

(7)

Prin urmare, anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui modificată în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 27 iulie 2016

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).


ANEXĂ

„ANEXĂ

PARTEA I

1.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

în județul (novads) Bauskas, localitățile (pagasti) Islīces, Gailīšu, Brunavas și Ceraukstes,

în județul (novads) Dobeles, localitățile (pagasti) Jaunbērzes, Dobeles și Bērzes,

în județul (novads) Jelgavas, localitățile (pagasti) Kalnciema, Līvbērzes, Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas și Sesavas,

în județul (novads) Tukuma, localitățile (pagasti) Slampes și Džūkstes,

județul (novads) Engures,

județul (novads) Rundāles,

județul (novads) Stopiņu,

orașul (republikas pilsēta) Jelgava,

orașul (republikas pilsēta) Jūrmala,

orașul Bauska,

2.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Jurbarkas, comunele (seniūnijos) Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus și Juodaičių,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Pakruojis, comunele (seniūnijos) Klovainių, Rozalimo și Pakruojo,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Panevežys, partea comunei (seniūnijos) Krekenavos aflată la vest de râul Nevėžis,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Raseiniai, comunele (seniūnijos) Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų și Šiluvos,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Šakiai, comunele (seniūnijos) Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų și Šakių,

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Pasvalys,

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Vilkaviškis,

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Radviliškis,

municipalitatea (savivaldybė) Kalvarija,

municipalitatea (savivaldybė) Kazlų Rūda,

municipalitatea (savivaldybė) Marijampolė.

3.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

În voievodatul Podlaskie:

municipalitățile Augustów, cu orașul Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin și Bargłów Kościelny din districtul Augustów,

municipalitățile Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady și Dobrzyniewo Duże din districtul Białystok,

părțile din municipalitățile Kleszczele și Czeremcha aflate la vest de drumul cu numărul 66, din districtul Hajnowski,

municipalitățile Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie cu orașul Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo și Ciechanowiec din districtul Wysokie Mazowieckie,

districtul Sejny,

municipalitățile Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki și Raczki din districtul Suwalski,

municipalitatea Rutki din districtul Zambrów,

municipalitățile Suchowola și Korycin din districtul Sokólsk,

municipalitățile Brańsk cu orașul Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, partea din municipalitatea Bielsk Podlaski aflată la vest de linia creată de drumul cu numărul 19 (mergând spre nord din orașul Bielsk Podlaski) și prelungită până la granița de est de orașul Bielsk Podlaski și de drumul cu numărul 66 (mergând spre sud din orașul Bielsk Podlaski), orașul Bielsk Podlaski, partea din municipalitatea Orla aflată la vest de drumul cu numărul 66, în districtul Bielsko, orașul Białystok,

districtul M. Suwałki,

districtul Mońki;

districtul Siemiatycki.

PARTEA II

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

orașul (linn) Kallaste,

orașul (linn) Rakvere,

orașul (linn) Tartu,

orașul (linn) Viljandi,

județul (maakond) Harjumaa (exclusiv partea comunei (vald) Kuusalu aflată la sud de șoseaua 1 (E20), comuna (vald) Aegviidu și comuna (vald) Anija),

județul (maakond) Ida-Virumaa;

județul (maakond) Läänemaa,

județul (maakond Pärnumaa,

județul (maakond) Põlvamaa,

județul (maakond) Raplamaa,

partea comunei (vald) Kuusalu aflată la nord de șoseaua 1 (E20),

partea comunei (vald) Pärsti aflată la vest de șoseaua 24126,

partea comunei (vald) Suure-Jaani aflată la vest de șoseaua 49,

partea comunei (vald) Tamsalu aflată la nord-est de linia de cale ferată Tallinn-Tartu,

partea comunei (vald) Tartu aflată la est de linia de cale ferată Tallinn-Tartu,

partea comunei (vald) Viiratsi aflată la vest de linia creată de partea de vest a șoselei 92 până la intersecția cu drumul 155, apoi de drumul 155 până la intersecția cu drumul 24156, apoi de drumul 24156 până unde acesta trece peste râul Verilaske, apoi de râul Verilaske până când acesta ajunge la granița de sud a comunei,

comuna (vald) Abja,

comuna (vald) Alatskivi,

comuna (vald) Avanduse,

comuna (vald) Haaslava,

comuna (vald) Haljala,

comuna (vald) Halliste,

comuna (vald) Kambja,

comuna (vald) Karksi,

comuna (vald) Koonga,

comuna (vald) Kõpu,

comuna (vald) Laekvere,

comuna (vald) Luunja,

comuna (vald) Mäksa,

comuna (vald) Märjamaa,

comuna (vald) Meeksi,

comuna (vald) Peipsiääre,

comuna (vald) Piirissaare,

comuna (vald) Rägavere,

comuna (vald) Rakvere,

comuna (vald) Saksi,

comuna (vald) Sõmeru,

comuna (vald) Vara,

comuna (vald) Vihula,

comuna (vald) Võnnu.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

în județul (novads) Bauskas, localitățile (pagasti) Mežotnes, Codes, Dāviņu și Vecsaules,

în județul (novads) Jelgavas, localitatea (pagasts) Valgunde,

în județul (novads) Limbažu, localitățile (pagasti) Skultes, Vidrižu, Limbažu și Umurgas,

în județul (novads) Salacgrīvas, localitatea (pagasts) Liepupes,

județul (novads) Ādažu,

județul (novads) Aizkraukles, județul (novads) Aknīstes,

județul (novads) Alūksnes,

județul (novads) Amatas,

județul (novads) Apes,

județul (novads) Babītes,

județul (novads) Baldones,

județul (novads) Baltinavas,

județul (novads) Balvu;

județul (novads) Carnikavas,

județul (novads) Cēsu,

județul (novads) Cesvaines,

județul (novads) Ērgļu,

județul (novads) Garkalnes,

județul (novads) Gulbenes,

județul (novads) Iecavas,

județul (novads) Ikšķiles,

județul (novads) Ilūkstes,

județul (novads) Inčukalna, județul (novads) Jaunjelgavas,

județul (novads) Jaunpiebalgas,

județul (novads) Jēkabpils,

județul (novads) Ķeguma;

județul (novads) Ķekavas,

județul (novads) Kocēnu,

județul (novads) Kokneses,

județul (novads) Krimuldas,

județul (novads) Krustpils,

județul (novads) Lielvārdes,

județul (novads) Līgatnes, județul (novads) Līvānu,

județul (novads) Lubānas,

județul (novads) Madonas,

județul (novads) Mālpils,

județul (novads) Mārupes,

județul (novads) Neretas,

județul (novads) Ogres,

județul (novads) Olaines,

județul (novads) Ozolnieki,

județul (novads) Pārgaujas,

județul (novads) Pļaviņu,

județul (novads) Priekuļu,

județul (novads) Raunas,

județul (novads) Ropažu,

județul (novads) Rugāju,

județul (novads) Salas,

județul (novads) Salaspils,

județul (novads) Saulkrastu,

județul (novads) Sējas,

județul (novads) Siguldas,

județul (novads) Skrīveru,

județul (novads) Smiltenes,

județul (novads) Varakļānu,

județul (novads) Vecpiebalgas,

județul (novads) Vecumnieku,

județul (novads) Viesītes,

județul (novads) Viļakas,

orașul (pilsēta) Limbaži.

orașul (republikas pilsēta) Jēkabpils,

orașul (republikas pilsēta) Valmiera.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în districtul municipal (rajono savivaldybe) Anykščiai, comunele (seniūnijos) Kavarskas, Kurkliai și partea din Anykščiai situată la sud-vest de drumul nr. 121 și nr. 119,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Jonava, comunele (seniūnijos) Šilų și Bukonių și, în comuna (seniūnija) Žeimių, satele (kaimai) Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka și Naujokai,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kaunas, comunele (seniūnijos) Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių și Zapyškio,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kėdainiai, comunele (seniūnijos) Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos și Kėdainių miesto,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Panevėžys, comunele (seniūnijos) Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių,Velžio și partea din comuna (seniūnija) Krekenavos aflată la est de râul Nevėžis,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Prienai comunele (seniūnijos) Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Šalčininkai, comunele (seniūnijos) Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių și Dieveniškių,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Varėna, comunele (seniūnijos) Kaniavos, Marcinkonių și Merkinės,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Vilnius comunele (seniūnijos) Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės Miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių, Kuodiškių,

municipalitatea (miesto savivaldybė) Alytus,

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Utena comunele (seniūnijos) Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškių, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,

în municipalitatea (miesto savivaldybė) Alytus în comunele (seniūnijos) Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,

municipalitatea (miesto savivaldybė) Kaunas,

municipalitatea (miesto savivaldybė) Panevėžys,

municipalitatea (miesto savivaldybė) Prienai,

municipalitatea (miesto savivaldybė) Vilnius,

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Biržai,

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Druskininkai,

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Ignalina,

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Lazdijai,

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Molėtai,

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Rokiškis,

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Širvintos,

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Švenčionys,

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Ukmergė,

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Zarasai,

municipalitatea (savivaldybė) Birštonas,

municipalitatea (savivaldybė) Visaginas.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

În voievodatul Podlaskie:

municipalitățile Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków și Zabłudów din districtul Białystok,

municipalitățile Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka și Szudziałowo din districtul Sokółka.

municipalitatea Lipsk din districtul Augustów,

municipalitatea Dubicze Cerkiewne, părțile din municipalitățile Kleszczele și Czeremcha aflate la est de drumul numărul 66, din districtul Hajnowski,

partea din municipalitatea Bielsk Podlaski aflată la est de linia creată de drumul numărul 19 (mergând spre nord din orașul Bielsk Podlaski) și prelungită de granița de est a orașului Bielsk Podlaski și de drumul numărul 66 (mergând spre sud din orașul Bielsk Podlaski), partea din municipalitatea Orla aflată la est de drumul numărul 66, în districtul Bielsko.

PARTEA III

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

orașul (linn) Elva,

orașul (linn) Võhma,

județul (maakond) Jõgevamaa,

județul (maakond) Järvamaa,

județul (maakond) Valgamaa,

județul (maakond) Võrumaa,

partea comunei (vald) Kuusalu aflată la sud de șoseaua 1 (E20),

partea comunei (vald) Pärsti aflată la est de șoseaua 24126,

partea comunei (vald) Suure-Jaani aflată la est de șoseaua 49,

partea comunei (vald) Tamsalu aflată la sud-vest de linia de cale ferată Tallinn-Tartu,

partea comunei (vald) Tartu aflată la vest de linia de cale ferată Tallinn-Tartu,

partea comunei (vald) Viiratsi aflată la est de linia creată de partea de vest a șoselei 92 până la intersecția cu drumul 155, apoi de drumul 155 până la intersecția cu drumul 24156, apoi de drumul 24156 până unde acesta trece peste râul Verilaske, apoi de râul Verilaske până când acesta ajunge la granița de sud a comunei,

comuna (vald) Aegviidu,

comuna (vald) Anija,

comuna (vald) Kadrina,

comuna (vald) Kolga-Jaani,

comuna (vald) Konguta,

comuna (vald) Kõo,

comuna (vald) Laeva,

comuna (vald) Nõo,

comuna (vald) Paistu,

comuna (vald) Puhja,

comuna (vald) Rakke,

comuna (vald) Rannu,

comuna (vald) Rõngu,

comuna (vald) Saarepeedi,

comuna (vald) Tapa,

comuna (vald) Tähtvere,

comuna (vald) Tarvastu,

comuna (vald) Ülenurme,

comuna (vald) Väike-Maarja.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

în județul (novads) Limbažu, localitățile (pagasti) Viļķenes, Pāles și Katvaru,

în județul (novads) Salacgrīvas, localitățile (pagasti) Ainažu și Salacgrīvas,

județul (novads) Aglonas,

județul (novads) Alojas,

județul (novads) Beverīnas,

județul (novads) Burtnieku,

județul (novads) Ciblas,

județul (novads) Dagdas,

județul (novads) Daugavpils,

județul (novads) Kārsavas,

județul (novads) Krāslavas,

județul (novads) Ludzas,

județul (novads) Mazsalacas,

județul (novads) Naukšēnu,

județul (novads) Preiļu,

județul (novads) Rēzeknes,

județul (novads) Riebiņu,

județul (novads) Rūjienas,

județul (novads) Strenču,

județul (novads) Valkas,

județul (novads) Vārkavas,

județul (novads) Viļānu,

județul (novads) Zilupes,

orașul (republikas pilsēta) Daugavpils,

orașul (republikas pilsēta) Rēzekne,

orașul (pilsēta) Ainaži,

orașul (pilsēta) Salacgrīva.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în districtul municipal (rajono savivaldybe) Anykščiai, comunele (seniūnijos) Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio și partea din comuna (seniūnija) Anykščių situată la nord-est de drumul nr. 121 și nr. 119,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Alytus, comuna (seniūnija) Butrimonių,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Jonava, comunele (seniūnijos) Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos și, în comuna (seniūnija) Žeimiai, satele (kaimai) Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai și Žeimių miestelis,

districtul municipal (rajono savivaldybė) Kaišiadorys;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kaunas, comunele (seniūnijos) Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos și Neveronių,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kėdainiai, comuna (seniūnija) Pelėdnagių,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Prienai, comunele (seniūnijos) Jiezno, Stakliškių,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Panevėžys, comunele (seniūnijos) Miežiškių și Raguvos,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Šalčininkai, comunele (seniūnijos) Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos și Kalesninkų,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Varėna, comunele (seniūnijos) Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos și Vydenių,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Vilnius părțile din comuna (seniūnija) Sudervė și Dūkštai aflată la sud-vest de drumul nr. 171,

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Utena, comunele (seniūnijos) Užpalių, Vyžuonų, Leliūnų,

municipalitatea (savivaldybė) Elektrėnai,

municipalitatea (miesto savivaldybė) Jonava,

municipalitatea (miesto savivaldybė) Kaišiadorys,

districtul municipal (rajono savivaldybė) Kupiškis;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Trakai.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

municipalitățile (gminy) Czyże, Białowieża, Hajnówka cu orașul Hajnówka, Narew și Narewka din districtul Hajnowski.

PARTEA IV

Italia

Următoarele zone din Italia:

toate zonele din Sardinia.”