25.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 145/2


Decizia Curții de Justiție

din 9 martie 2016

privind zilele de sărbătoare legală și vacanțele judecătorești

(2016/C 145/02)

CURTEA,

având în vedere articolul 24 alineatele (2), (4) și (6) din Regulamentul de procedură,

considerând că este necesar, în temeiul acestei dispoziții, să stabilească lista zilelor de sărbătoare legală și să fixeze datele vacanțelor judecătorești,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Lista zilelor de sărbătoare legală în sensul articolului 24 alineatele (4) și (6) din Regulamentul de procedură este stabilită după cum urmează:

Anul Nou;

Lunea Paștelui;

1 mai,

Înălțarea;

Lunea Rusaliilor;

23 iunie;

15 august;

1 noiembrie;

25 decembrie;

26 decembrie.

Articolul 2

Pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2016 și 31 octombrie 2017, datele vacanțelor judecătorești în sensul articolului 24 alineatele (2) și (6) din Regulamentul de procedură sunt fixate după cum urmează:

Crăciun 2016: de luni 19 decembrie 2016 până duminică 8 ianuarie 2017 inclusiv;

Paște 2017: de luni 10 aprilie 2017 până duminică 23 aprilie 2017 inclusiv;

Vara 2017: de vineri 21 iulie 2017 până duminică 3 septembrie 2017 inclusiv.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 9 martie 2016.

Grefierul

A. CALOT ESCOBAR

Președintele

K. LENAERTS