2.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 87/40


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 343 din 29 decembrie 2015 )

La pagina 565, articolul 2, alineatul (3) se citește:

„(3)   Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, până la data introducerii primei etape a modernizării sistemului ITO și a sistemului Supraveghere 2, codurile și formatele din anexa A nu se aplică, iar codurile și formatele respective sunt cele prevăzute în anexele 2-5 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei (1).

Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, până la data modernizării sistemului AEO, codurile și formatele din anexa A nu se aplică, iar codurile și formatele respective sunt cele prevăzute în anexele 6-7 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341.

Prin derogare de la alineatul (2) din prezentul articol, până la datele introducerii sau modernizării sistemelor informatice relevante, astfel cum sunt prevăzute în anexa 1 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341, formatele și codurile prevăzute în anexa B sunt opționale pentru statele membre.

Până la datele introducerii sau modernizării sistemelor informatice relevante, astfel cum sunt prevăzute în anexa 1 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341, formatele și codurile necesare pentru declarații, notificări și dovada statutului vamal fac obiectul cerințelor în materie de date prevăzute în anexa 9 la Regulamentul delegat (UE) 2016/341.

Până la data introducerii sistemului automatizat de export în cadrul CVU și respectiv până la data modernizării sistemelor naționale pentru import, astfel cum sunt menționate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/255/UE a Comisiei (2), statele membre se asigură că formatele și codurile pentru notificarea prezentării permit prezentarea mărfurilor în conformitate cu articolul 139 din cod.