1.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/26


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1330 AL COMISIEI

din 31 iulie 2015

de modificare pentru a 234-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 conține lista persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(2)

La data de 20 iulie 2015, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a aprobat ștergerea unei persoane fizice de pe lista întocmită de Comitetul pentru sancțiuni împotriva Al-Qaida care cuprinde persoanele, grupurile și entitățile cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. De asemenea, la 20 iulie 2015, Comitetul pentru sancțiuni al CSONU a decis să modifice o mențiune din listă.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 31 iulie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Șef al Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1.

Se elimină următoarea mențiune de la rubrica „Persoane fizice”:

„Aliaskhab Alibulatovich Kebekov (Алиaсхаб Алибулатович Кебеков) [alias: (a) Sheikh Abu Muhammad; (b) Ali Abu Muhammad; (c) Abu Muhammad Ali Al-Dagestani]. Data nașterii: 1.1.1972. Locul nașterii: satul Teletl, districtul Shamilskiy, Republica Daghestan, Federația Rusă. Cetățenie: rusă. Pașaport nr.: 628605523 (număr de pașaport rusesc pentru călătorii în străinătate, eliberat, la 4.7.2006, de Serviciul Federal de Migrație al Federației Ruse, care expiră la 16.7.2016). Număr național de identificare: 8203883123 (număr de pașaport național rusesc eliberat, la 16.7.2005, de Ministerul Afacerilor Interne (OVD), districtul Kirovskiy, Republica Daghestan, Federația Rusă, care expiră la 1.1.2017). Adresă: Shosse Aeroporta, 5 Ap. 7 Makhachkala, Republica Daghestan, Federația Rusă. Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: căprui; culoarea părului: gri; înălțime: 170175 cm; constituția: solid, cu fața ovală, cu barbă; (b) numele tatălui: Alibulat Kebekovich Kebekov, născut în 1927; (c) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.3.2015.”

2.

Mențiunea „Mohammed Al Ghabra. Adresa: East London, Regatul Unit. Data nașterii: 1.6.1980. Locul nașterii: Damasc, Siria. Cetățenia: britanică. Număr pașaport: 094629366 (Regatul Unit). Alte informații: (a) numele tatălui este Mohamed Ayman Ghabra; (b) numele mamei este Dalal. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.12.2006” de la rubrica „Persoane fizice” se înlocuiește cu următorul text:

„Mohammed Al Ghabra. [alias: (a) Mohammed El' Ghabra; (b) Danial Adam]. Adresa: East London, Regatul Unit. Data nașterii: 1.6.1980. Locul nașterii: Damasc, Siria. Cetățenia: britanică. Număr pașaport: 094629366 (Regatul Unit). Alte informații: (a) numele tatălui este Mohamed Ayman Ghabra; (b) numele mamei este Dalal. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.12.2006.”