6.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 142/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/869 AL CONSILIULUI

din 5 iunie 2015

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 208/2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 208/2014 al Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (1), în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 5 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 208/2014.

(2)

La 5 martie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/364 (2) care prevede că măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/119/PESC a Consiliului (3) se aplică până la 6 martie 2016 în ceea ce privește paisprezece persoane și, până la 6 iunie 2015, în ceea ce privește patru persoane.

(3)

La 5 iunie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/876 (4), care prevede că, în ceea ce privește una dintre cele patru persoane, măsurile restrictive ar trebui să se aplice până la 6 octombrie 2015, iar în ceea ce privește alte două dintre persoanele respective, măsurile restrictive ar trebui să se aplice până la 6 martie 2016. De asemenea, expunerile de motive referitoare la aceste persoane ar trebui să fie actualizate.

(4)

Una dintre persoane nu ar mai trebui să fie menținute pe lista persoanelor fizice și juridice și a entităților și organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive, prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iunie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 66, 6.3.2014, p. 1.

(2)  Decizia (PESC) 2015/364 a Consiliului din 5 martie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO L 62, 6.3.2015, p. 25).

(3)  Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (JO L 66, 6.3.2014, p. 26).

(4)  Decizia (PESC) 2015/876 a Consiliului din 5 iunie 2015 de modificare a Deciziei 2014/119/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina (a se vedea pagina 30 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXĂ

1.

Persoana următoare se elimină de pe lista prevăzută la anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014, începând cu data de 6 iunie 2015:

Rubrica nr. 8 – Viktor Viktorovych Yanukovych (Віктор Вікторович Янукович) (fiu al fostului președinte)

2.

Rubricile pentru următoarele persoane care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 208/2014 se înlocuiesc cu următoarele:

4.

Olena Leonidivna Lukash (Oлена Леонідівна Лукаш), Elena Leonidovna Lukash (Елена Леонидовна Лукаш)

născută la 12 noiembrie 1976 în Rîbnița (Moldova), fost Ministru al Justiției

Persoană care face obiectul unor anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru implicarea în deturnarea de fonduri publice.

6.3.2014

10.

Serhii Petrovych Kliuiev (Сергій Петрович Клюєв), Serhiy Petrovych Klyuyev

născut la 19 august 1969 în Donețk, fratele lui Andrii Kliuiev, om de afaceri

Persoană care face obiectul unei anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru implicarea în deturnarea de fonduri publice. Persoană asociată cu o persoană desemnată (Andrii Petrovych Kliuiev) care face obiectul unor proceduri penale declanșate de către autoritățile ucrainene pentru deturnarea de fonduri sau active publice.

6.3.2014

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Дмитро Володимирович Табачник)

născut la 28 noiembrie 1963 în Kiev, fost Ministru al Educației și Științelor

Persoană care face obiectul unor anchete efectuate de către autoritățile ucrainene pentru implicarea în deturnarea de fonduri publice.

6.3.2014