16.7.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 188/39


DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1168 A COMISIEI

din 15 iulie 2015

de modificare a Directivelor 2003/90/CE și 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului și, respectiv, a articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului în ceea ce privește caracteristicile minime de analizat și condițiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole și specii de legume

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2002/53/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole (1), în special articolul 7 alineatul (2) literele (a) și (b),

având în vedere Directiva 2002/55/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de legume (2), în special articolul 7 alineatul (2) literele (a) și (b),

întrucât:

(1)

Directivele 2003/90/CE (3) și 2003/91/CE (4) ale Comisiei au fost adoptate pentru a se asigura că soiurile incluse de statele membre în cataloagele naționale sunt conforme cu orientările stabilite de Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) în ceea ce privește caracteristicile minime de analizat în cadrul verificării diferitelor specii și condițiile minime de verificare a soiurilor, în măsura în care au fost stabilite astfel de orientări. În privința altor soiuri, directivele menționate prevăd că trebuie aplicate orientările Uniunii Internaționale pentru Protecția Noilor Soiuri de Plante (UPOV).

(2)

UPOV a stabilit între timp noi orientări și le-a actualizat pe cele existente.

(3)

Prin urmare, Directivele 2003/90/CE și 2003/91/CE ar trebui modificate în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele I și II la Directiva 2003/90/CE se înlocuiesc cu textul din partea A a anexei la prezenta directivă.

Articolul 2

Anexele la Directiva 2003/91/CE se înlocuiesc cu textele din partea B a anexei la prezenta directivă.

Articolul 3

Pentru verificările începute înainte de 1 iulie 2016, statele membre pot aplica dispozițiile Directivelor 2003/90/CE și 2003/91/CE din versiunea aplicabilă înainte de modificarea acestora prin prezenta directivă.

Articolul 4

Statele membre adoptă și publică, până la 30 iunie 2016 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 iulie 2016.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 5

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 6

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 iulie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 193, 20.7.2002, p. 1.

(2)  JO L 193, 20.7.2002, p. 33.

(3)  Directiva 2003/90/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directiva 2002/53/CE a Consiliului în ceea ce privește caracteristicile minime de analizat și condițiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole (JO L 254, 8.10.2003, p. 7).

(4)  Directiva 2003/91/CE a Comisiei din 6 octombrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a dispozițiilor articolului 7 din Directiva 2002/55/CE a Consiliului privind numărul minim de caracteristici care trebuie examinate și condițiile minime necesare pentru examinarea anumitor soiuri de legume, (JO L 254, 8.10.2003, p. 11).


ANEXĂ

PARTEA A

ANEXA I

Lista speciilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2) litera (a) care trebuie să respecte protocoalele de testare OCSP

Denumire științifică

Denumire comună

Protocol OCSP

Festuca filiformis Pourr.

Păiușul oilor, cu frunze mici

TP 67/1 din 23.6.2011

Festuca ovina L.

Păiușul oilor

TP 67/1 din 23.6.2011

Festuca rubra L.

Păiuș roșu

TP 67/1 din 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Păiuș tare

TP 67/1 din 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Raigras aristat

TP 4/1 din 23.6.2011

Lolium perenne L.

Raigras peren

TP 4/1 din 23.6.2011

Lolium × boucheanum Kunth

Raigras hibrid

TP 4/1 din 23.6.2011

Pisum sativum L.

Mazăre furajeră

TP 7/2 din 11.3.2015

Brassica napus L.

Colză (rapiță)

TP 36/2 din 16.11.2011

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Gulie furajeră

TP 89/1 din 11.3.2015

Cannabis sativa L.

Cânepă

TP 276/1 din 28.11.2012

Helianthus annuus L.

Floarea-soarelui

TP 81/1 din 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

In textil/in oleaginos

TP 57/2 din 19.3.2014

Avena nuda L.

Ovăz nud mic, ovăz Hulless

TP 20/1 din 6.11.2003

Avena sativa L. (include A. byzantina K. Koch)

Ovăz și ovăz roșu

TP 20/1 din 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Orz

TP 19/3 din 21.3.2012

Oryza sativa L.

Orez

TP 16/2 din 21.3.2012

Secale cereale L.

Secară

TP 58/1 din 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hibrizi rezultați din încrucișarea unei specii din genul Triticum cu o specie din genul Secale

TP 121/2 rev. 1 din 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Grâu

TP 3/4 rev. 2 din 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Grâu dur

TP 120/3 din 19.3.2014

Zea mays L.

Porumb

TP 2/3 din 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Cartof

TP 23/2 din 1.12.2005

Textul acestor protocoale este disponibil pe site-ul web al OCSP (www.cpvo.europa.eu).

ANEXA II

Lista speciilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care trebuie să respecte orientările UPOV privind testarea

Denumire științifică

Denumire comună

Orientare UPOV

Beta vulgaris L.

Sfeclă furajeră

TG/150/3 din 4.11.1994

Agrostis canina L.

Bucățel

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Bucățel mare

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Bucățel cu stoloni

TG/30/6 din 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Bucățel comun

TG/30/6 din 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Iarbă bromică laxativă

TG/180/3 din 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Iarbă bromică sitchensis (obsigă)

TG/180/3 din 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Golomăț

TG/31/8 din 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreb.

Păiuș înalt

TG/39/8 din 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Păiuș de pășune

TG/39/8 din 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hibrizi rezultați din încrucișarea unei specii din genul Festuca cu o specie din genul Lolium

TG/243/1 din 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Timoftică noduroasă

TG/34/6 din 7.11.1984

Phleum pratense L.

Timoftică

TG/34/6 din 7.11.1984

Poa pratensis L.

Firuță

TG/33/7 din 9.4.2014

Lotus corniculatus L.

Ghizdei

TG/193/1 din 9.4.2008

Lupinus albus L.

Lupin alb

TG/66/4 din 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupin albastru

TG/66/4 din 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupin galben

TG/66/4 din 31.3.2004

Medicago sativa L.

Lucernă

TG/6/5 din 6.4.2005

Medicago × varia T. Martyn

Lucernă de nisip

TG/6/5 din 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Trifoi roșu

TG/5/7 din 4.4.2001

Trifolium repens L.

Trifoi alb

TG/38/7 din 9.4.2003

Vicia faba L.

Bob

TG/8/6 din 17.4.2002

Vicia sativa L.

Măzăriche

TG/32/7 din 20.3.2013

 

 

 

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ridiche furajeră

TG/178/3 din 4.4.2001

Arachis hypogaea L.

Arahidă

TG/93/4 din 9.4.2014

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Rapiță sălbatică

TG/185/3 din 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Șofrănaș

TG/134/3 din 12.10.1990

Gossypium spp.

Bumbac

TG/88/6 din 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Mac

TG/166/4 din 9.4.2014

Sinapis alba L.

Muștar alb

TG/179/3 din 4.4.2001

Glycine max (L.) Merr.

Boabe de soia

TG/80/6 din 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sorg

TG/122/3 din 6.10.1989

Textul acestor orientări este disponibil pe site-ul web al UPOV (www.upov.int).

PARTEA B

ANEXA I

Lista speciilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2) litera (a) care trebuie să respecte protocoalele de testare OCSP

Denumire științifică

Denumire comună

Protocol OCSP

Allium cepa L. (Grupul Cepa)

Ceapă și ceapă eșalotă tip «banană»

TP 46/2 din 1.4.2009

Allium cepa L. (grupul Aggregatum)

Hașmă

TP 46/2 din 1.4.2009

Allium fistulosum L.

Ceapă de stufat

TP 161/1 din 11.3.2010

Allium porrum L.

Praz

TP 85/2 din 1.4.2009

Allium sativum L.

Usturoi

TP 162/1 din 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

Ceapă de tuns

TP 198/2 din 11.3.2015

Apium graveolens L.

Țelină

TP 82/1 din 13.3.2008

Apium graveolens L.

Țelină de rădăcină

TP 74/1 din 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

Sparanghel

TP 130/2 din 16.2.2011

Beta vulgaris L.

Sfeclă roșie, inclusiv sfeclă Cheltenham

TP 60/1 din 1.4.2009

Beta vulgaris L.

Sfeclă de pețiol sau mangold

TP 106/1 din 11.3.2015

Brassica oleracea L.

Varză creață

TP 90/1 din 16.2.2011

Brassica oleracea L.

Conopidă

TP 45/2 din 11.3.2010

Brassica oleracea L.

Broccoli

TP 151/2 din 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Varză de Bruxelles

TP 54/2 din 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Gulie

TP 65/1 din 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Varză creață de Milano, varză albă, varză roșie

TP 48/3 din 16.2.2011

Brassica rapa L.

Varză chinezească

TP 105/1 din 13.3.2008

Capsicum annuum L.

Ardei iute

TP 76/2 din 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Cicoare creață și scarola

TP 118/3 din 19.3.2014

Cichorium intybus L.

Cicoare industrială

TP 172/2 din 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Andivă

TP 173/1 din 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Pepene verde

TP 142/2 din 19.3.2014

Cucumis melo L.

Pepene galben

TP 104/2 din 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Castravete cu fruct semilung și lung și castravete cu fruct scurt

TP 61/2 din 13.3.2008

Cucurbita maxima Duchesne

Dovleac comestibil

TP 155/1 din 11.3.2015

Cucurbita pepo L.

Dovlecel

TP 119/1rev. din 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

Anghinare și cardon

TP 184/2 din 27.2.2013

Daucus carota L.

Morcov și morcov furajer

TP 49/3 din 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

Fenicul

TP 183/1 din 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Salată

TP 13/5 din 16.2.2011

Solanum lycopersicum L.

Tomată

TP 44/4 din 27.2.2013

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pătrunjel

TP 136/1 din 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Fasole de Spania

TP 9/1 din 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Fasole pitică și fasole urcătoare

TP 12/4 din 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

Mazăre cu bob zbârcit, mazăre cu bob neted și mazăre dulce

TP 7/2 din 11.3.2015

Raphanus sativus L.

Ridiche, ridiche neagră

TP 64/2 din 11.3.2015

Scorzonera hispanica L.

Scorționeră

TP 116/1 din 11.3.2015

Solanum melongena L.

Pătlăgea vânătă

TP 117/1 din 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

Spanac

TP 55/5 din 27.2.2013

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Fetică

TP 75/2 din 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Bob

TP Broadbean/1 din 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Porumb dulce și porumb de floricele

TP 2/3 din 11.3.2010

Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Portaltoaie pentru tomate

TP 294/1 din 19.3.2014

Textul acestor protocoale este disponibil pe site-ul web al OCSP (www.cpvo.europa.eu).

ANEXA II

Lista speciilor prevăzute la articolul 1 alineatul (2) litera (b) care trebuie să respecte orientările UPOV privind testarea

Denumire științifică

Denumire comună

Orientare UPOV

Brassica rapa L.

Gulie furajeră

TG/37/10 din 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană

TG/154/3 din 18.10.1996

Rheum rhabarbarum L.

Rubarbă

TG/62/6 din 24.3.1999

Textul acestor orientări este disponibil pe site-ul web al UPOV (www.upov.int).