13.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 266/75


DECIZIA (PESC) 2015/1836 A CONSILIULUI

din 12 octombrie 2015

de modificare a Deciziei 2013/255/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 9 mai 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/273/PESC (1) privind măsuri restrictive împotriva Siriei.

(2)

De atunci, Consiliul a continuat să condamne ferm represiunea violentă împotriva populației civile din Siria desfășurată de regimul sirian. Consiliul și-a exprimat în repetate rânduri profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea situației din Siria și, în special, cu privire la încălcările generalizate și sistematice ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar.

(3)

La 14 aprilie 2014, în conformitate cu concluziile Consiliului din 23 ianuarie 2012, în care Consiliul a confirmat angajamentul Uniunii de a-și continua politica de impunere a unor măsuri suplimentare împotriva regimului atât timp cât represiunea continuă, Consiliul a afirmat că UE își va continua politica măsurilor restrictive împotriva regimului, atât timp cât represiunea va continua.

(4)

Consiliul a remarcat în repetate rânduri cu deosebită îngrijorare încercările regimului sirian de a eluda măsurile restrictive impuse de UE pentru a continua să finanțeze și să sprijine politica sa de represiune violentă împotriva populației civile.

(5)

Consiliul remarcă faptul că regimul sirian continuă să aplice politica sa de represiune și, având în vedere gravitatea persistentă a situației, Consiliul consideră că este necesar să mențină și să asigure eficacitatea măsurilor restrictive în vigoare prin continuarea dezvoltării acestora, menținându-și, în același timp, abordarea specifică și diferențiată și ținând cont de condițiile umanitare ale populației siriene. Consiliul consideră că anumite categorii de persoane și entități prezintă o relevanță specială pentru eficacitatea acestor măsuri restrictive, dat fiind contextul specific actual al Siriei.

(6)

Consiliul a evaluat că, din cauza controlului strict exercitat asupra economiei de către regimul sirian, un cerc restrâns de oameni de afaceri importanți care acționează în Siria este în măsură să își mențină acest statut doar bucurându-se de o strânsă colaborare cu regimul și de sprijinul acestuia și exercitând influență în cadrul regimului. Consiliul consideră că ar trebui să dispună măsuri restrictive pentru a impune restricții privind admiterea și înghețarea tuturor fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de oamenii de afaceri importanți care acționează în Siria identificați de Consiliu și enumerați în anexa I pentru a-i împiedica pe aceștia să acorde sprijin financiar sau material regimului și pentru a crește, prin influența lor, presiunea asupra regimului însuși, determinându-l să își modifice politicile de represiune.

(7)

Consiliul a evaluat că, în contextul în care puterea este exercitată în Siria, în mod tradițional, pe baza legăturilor de familie, în actualul regim sirian puterea este concentrată în principal în rândul membrilor influenți ai familiilor Assad și Makhlouf. Consiliul consideră că ar trebui să prevadă măsuri restrictive de înghețare a tuturor fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de anumiți membri ai familiilor Assad și Makhlouf și să impună restricții privind admiterea pentru aceste persoane identificate de Consiliu și enumerate în anexa I, atât pentru a influența în mod direct regimul, prin intermediul membrilor acestor familii, să își modifice politicile de represiune, cât și pentru a evita riscul de eludare a măsurilor restrictive prin intermediul membrilor familiei.

(8)

Miniștrii din cadrul guvernului sirian ar trebui să fie considerați responsabili în solidar de politica represivă desfășurată de regimul sirian. Consiliul a evaluat că, în contextul special al actualului regim sirian, foștii miniștri ai guvernului sirian sunt susceptibili de a exercita în continuare o influență în cadrul acestui regim. Prin urmare, Consiliul consideră că ar trebui să prevadă măsuri restrictive de înghețare a tuturor fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate atât de miniștrii din cadrul actualului guvern sirian, cât și de miniștrii care au deținut această funcție începând cu luna mai 2011, și să impună restricții privind admiterea pentru aceste persoane identificate de Consiliu și enumerate în anexa I.

(9)

Forțele armate siriene sunt un mijloc esențial prin care regimul își pune în aplicare politicile represive și comite încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar, iar ofițerii activi din cadrul acestor forțe armate prezintă un risc grav de a comite în continuare astfel de încălcări. În plus, în contextul special al forțelor armate siriene, Consiliul a evaluat că foștii ofițeri superiori din forțele armate sunt susceptibili de a exercita în continuare o influență în cadrul regimului. Prin urmare, Consiliul consideră că ar trebui să prevadă măsuri restrictive de înghețare a tuturor fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate atât de ofițeri superiori din forțele armate siriene, cât și de foști ofițeri superiori din forțele armate siriene care au deținut această funcție începând cu luna mai 2011 și să impună restricții privind admiterea pentru aceste persoane identificate de Consiliu și enumerate în anexa I.

(10)

Serviciile de securitate și de informații siriene sunt un mijloc esențial prin care regimul își pune în aplicare politicile represive și comite încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar, iar ofițerii activi din cadrul acestor servicii prezintă un risc grav de a comite în continuare astfel de încălcări. În plus, în contextul special al serviciilor de securitate și de informații siriene, Consiliul a evaluat că foștii ofițeri din cadrul acestor servicii sunt susceptibili de a exercita în continuare o influență în cadrul regimului. Prin urmare, Consiliul consideră că ar trebui să prevadă măsuri restrictive de înghețare a fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate atât de membrii serviciilor de securitate și de informații siriene, cât și de foști membri care au activat în cadrul acestor servicii începând cu luna mai 2011 și să impună restricții privind admiterea pentru aceste persoane identificate de Consiliu și enumerate în anexa I.

(11)

Consiliul a evaluat că milițiile afiliate regimului sprijină regimul sirian în politicile sale represive, comit încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar, la ordinul regimului sirian și în numele acestuia, și că membrii acestor miliții prezintă un risc grav de a comite în continuare astfel de încălcări. Prin urmare, Consiliul consideră că ar trebui să prevadă măsuri restrictive de înghețare a tuturor fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de membrii milițiilor afiliate regimului sirian și să impună restricții privind admiterea pentru aceste persoane identificate de Consiliu și enumerate în anexa I.

(12)

Pentru a preveni încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar prin utilizarea armelor chimice în Siria, Consiliul consideră că ar trebui să prevadă măsuri restrictive împotriva persoanelor, entităților, unităților, agențiilor, organismelor sau instituțiilor care își desfășoară activitatea în sectorul respectiv, identificate de Consiliu și enumerate în anexa I.

(13)

Măsurile restrictive nu aduc atingere privilegiilor și imunităților de care se bucură membrii misiunilor diplomatice și consulare acreditate într-un stat membru al UE, în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961 și Convenția de la Viena privind relațiile consulare din 1963. Mai mult, măsuri restrictive nu aduc atingere îndeplinirii funcțiilor diplomatice și asistenței consulare a statelor membre în Siria.

(14)

Persoanele sau entitățile din cadrul unei categorii menționate în considerentele (6)-(12) nu ar trebui să facă obiectul măsurilor restrictive în cazul în care există suficiente informații privind faptul că aceste persoane sau entități nu sunt sau nu mai sunt asociate regimului ori nu exercită influență asupra acestuia sau nu prezintă un risc real de eludare.

(14)

Toate deciziile de includere pe listă ar trebui luate la nivel individual și de la caz la caz, ținând seama de proporționalitatea măsurii.

(15)

Prin urmare, Decizia 2013/255/PESC (2), care a înlocuit Decizia 2011/273/PESC, ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2013/255/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Se adaugă următoarele considerente:

„(3)

Consiliul a remarcat în repetate rânduri cu deosebită îngrijorare încercările regimului sirian de a eluda măsurile restrictive impuse de UE pentru a continua să finanțeze și să sprijine politica sa de represiune violentă împotriva populației civile.

(4)

Consiliul remarcă faptul că regimul sirian continuă să aplice politica sa de represiune și, având în vedere gravitatea persistentă a situației, Consiliul consideră că este necesar să mențină și să asigure eficacitatea măsurilor restrictive în vigoare prin continuarea dezvoltării acestora, menținându-și, în același timp, abordarea specifică și diferențiată și ținând cont de condițiile umanitare ale populației siriene. Consiliul consideră că anumite categorii de persoane și entități prezintă o relevanță specială pentru eficacitatea acestor măsuri restrictive, dat fiind contextul specific actual al Siriei.

(5)

Consiliul a evaluat că, din cauza controlului strict exercitat asupra economiei de către regimul sirian, un cerc restrâns de oameni de afaceri importanți care acționează în Siria este în măsură să își mențină acest statut doar bucurându-se de o strânsă colaborare cu regimul și de sprijinul acestuia și exercitând influență în cadrul regimului. Consiliul consideră că ar trebui să dispună măsuri restrictive pentru a impune restricții privind admiterea și înghețarea tuturor fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de oamenii de afaceri importanți care acționează în Siria identificați de Consiliu și enumerați în anexa I pentru a-i împiedica pe aceștia să acorde sprijin financiar sau material regimului și pentru a crește, prin influența lor, presiunea asupra regimului însuși, determinându-l să își modifice politicile de represiune.

(6)

Consiliul a evaluat că, în contextul în care puterea este exercitată în Siria, în mod tradițional, pe baza legăturilor de familie, în actualul regim sirian puterea este concentrată în principal în rândul membrilor influenți ai familiilor Assad și Makhlouf. Consiliul consideră că ar trebui să prevadă măsuri restrictive de înghețare a tuturor fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de anumiți membri ai familiilor Assad și Makhlouf și să impună restricții privind admiterea pentru aceste persoane identificate de Consiliu și enumerate în anexa I, atât pentru a influența în mod direct regimul, prin intermediul membrilor acestor familii, să își modifice politicile de represiune, cât și pentru a evita riscul de eludare a măsurilor restrictive prin intermediul membrilor familiei.

(7)

Miniștrii din cadrul guvernului sirian ar trebui să fie considerați responsabili în solidar de politica represivă desfășurată de regimul sirian. Consiliul a evaluat că, în contextul special al actualului regim sirian, foștii miniștri ai guvernului sirian sunt susceptibili de a exercita în continuare o influență în cadrul acestui regim. Prin urmare, Consiliul consideră că ar trebui să prevadă măsuri restrictive de înghețare a tuturor fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate atât de miniștrii din cadrul actualului guvern sirian, cât și de miniștrii care au deținut această funcție începând cu luna mai 2011, și să impună restricții privind admiterea pentru aceste persoane identificate de Consiliu și enumerate în anexa I.

(8)

Forțele armate siriene sunt un mijloc esențial prin care regimul își pune în aplicare politicile represive și comite încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar, iar ofițerii activi din cadrul acestor forțe armate prezintă un risc grav de a comite în continuare astfel de încălcări. În plus, în contextul special al forțelor armate siriene, Consiliul a evaluat că foștii ofițeri superiori din forțele armate sunt susceptibili de a exercita în continuare o influență în cadrul regimului. Prin urmare, Consiliul consideră că ar trebui să prevadă măsuri restrictive de înghețare a tuturor fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate atât de ofițeri superiori din forțele armate siriene, cât și de foști ofițeri superiori din forțele armate siriene care au deținut această funcție începând cu luna mai 2011 și să impună restricții privind admiterea pentru aceste persoane identificate de Consiliu și enumerate în anexa I.

(9)

Serviciile de securitate și de informații siriene sunt un mijloc esențial prin care regimul își pune în aplicare politicile represive și comite încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar, iar ofițerii activi din cadrul acestor servicii prezintă un risc grav de a comite în continuare astfel de încălcări. În plus, în contextul special al serviciilor de securitate și de informații siriene, Consiliul a evaluat că foștii ofițeri din cadrul acestor servicii sunt susceptibili de a exercita în continuare o influență în cadrul regimului. Prin urmare, Consiliul consideră că ar trebui să prevadă măsuri restrictive de înghețare a fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate atât de membrii serviciilor de securitate și de informații siriene, cât și de foști membri care au activat în cadrul acestor servicii începând cu luna mai 2011 și să impună restricții privind admiterea pentru aceste persoane identificate de Consiliu și enumerate în anexa I.

(10)

Consiliul a evaluat că milițiile afiliate regimului sprijină regimul sirian în politicile sale represive, comit încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar, la ordinul regimului sirian și în numele acestuia, și că membrii acestor miliții prezintă un risc grav de a comite în continuare astfel de încălcări. Prin urmare, Consiliul consideră că ar trebui să prevadă măsuri restrictive de înghețare a tuturor fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de membrii milițiilor afiliate regimului sirian și să impună restricții privind admiterea pentru aceste persoane identificate de Consiliu și enumerate în anexa I.

(11)

Pentru a preveni încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar prin utilizarea armelor chimice în Siria, Consiliul consideră că ar trebui să prevadă măsuri restrictive împotriva persoanelor, entităților, unităților, agențiilor, organismelor sau instituțiilor care își desfășoară activitatea în acest sector identificate de Consiliu și enumerate în anexa I.

(12)

Măsurile restrictive nu aduc atingere privilegiilor și imunităților de care se bucură membrii misiunilor diplomatice și consulare acreditate într-un stat membru al UE, în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961 și Convenția de la Viena privind relațiile consulare din 1963. Mai mult, măsuri restrictive nu aduc atingere îndeplinirii funcțiilor diplomatice și asistenței consulare a statelor membre în Siria.

(13)

Persoanele sau entitățile din cadrul unei categorii menționate în considerentele (5)-(11) nu ar trebui să facă obiectul măsurilor restrictive în cazul în care există suficiente informații privind faptul că aceste persoane sau entități nu sunt sau nu mai sunt asociate regimului ori nu exercită influență asupra acestuia sau nu prezintă un risc real de eludare.

(14)

Toate deciziile de includere pe listă ar trebui luate la nivel individual și de la caz la caz, ținând seama de proporționalitatea măsurii.”.

2.

Considerentul (3) se renumerotează drept considerentul (15).

3.

Articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 27

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către persoane răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, de către persoane care beneficiază de pe urma regimului sau care sprijină regimul și de către persoane asociate cu acestea, enumerate în lista din anexa I.

(2)   În conformitate cu evaluările și determinările Consiliului în contextul situației din Siria astfel cum sunt prezentate în considerentele (5)-(11), statele membre iau, de asemenea, măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către:

(a)

oameni de afaceri importanți care acționează în Siria;

(b)

membri ai familiilor Assad sau Makhlouf;

(c)

miniștri în cadrul guvernelor siriene aflate la putere începând cu mai 2011;

(d)

membri ai forțelor armate siriene cu rang de «colonel» și alt rang echivalent sau mai înalt, aflați în funcție începând cu mai 2011;

(e)

membri ai serviciilor de securitate și de informații siriene, aflați în funcție începând cu mai 2011;

(f)

membri ai milițiilor afiliate regimului; sau

(g)

persoane care își desfășoară activitatea în sectorul de proliferare a armelor chimice,

și persoane asociate cu aceștia care figurează în lista din anexa I.

(3)   Persoanele dintr-una din categoriile menționate la alineatul (2) nu se includ sau se mențin pe lista persoanelor și entităților din anexa I în cazul în care există suficiente informații privind faptul că aceste persoane nu sunt sau nu mai sunt asociate regimului ori nu exercită influență asupra acestuia sau nu prezintă un risc real de eludare.

(4)   Toate deciziile de includere pe listă se iau la nivel individual și de la caz la caz, ținând seama de proporționalitatea măsurii.

(5)   Alineatele (1) și (2) nu obligă un stat membru să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.

(6)   Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere cazurilor în care unui stat membru îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

(a)

în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

(b)

în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale organizate de ONU sau sub auspiciile acesteia;

(c)

în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități sau

(d)

în temeiul Tratatului de Conciliere din 1929 (Pactul de la Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(7)   Se consideră că alineatul (6) se aplică de asemenea în cazul în care un stat membru este țara-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(8)   Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (6) sau (7).

(9)   Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse în temeiul alineatelor (1) și (2) atunci când deplasarea unei persoane se justifică din motive umanitare urgente sau atunci când persoana respectivă se deplasează pentru a asista la reuniuni interguvernamentale, inclusiv la reuniuni inițiate de Uniune sau la reuniuni găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cazul în care în cadrul acestora se poartă un dialog politic care vizează direct promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Siria.

(10)   Un stat membru care dorește să acorde derogările menționate la alineatul (9) notifică în scris Consiliul. Derogarea se consideră acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică obiecții în scris, în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o obiecție, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.

(11)   În cazul în care, în temeiul alineatelor (6)-(10), un stat membru autorizează intrarea sau tranzitul pe teritoriul său al unor persoane care figurează pe lista din anexa I, autorizația se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă.”.

4.

Articolul 28 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 28

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de către persoane răspunzătoare de represiunea violentă împotriva populației civile din Siria, precum și de către persoane și entități care beneficiază de pe urma regimului sau care sprijină regimul și de către persoane și entități asociate acestora, astfel cum figurează pe listele din anexele I și II.

(2)   În conformitate cu evaluările și determinările Consiliului în contextul situației din Siria astfel cum sunt prezentate în considerentele (5)-(11), se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de către:

(a)

oameni de afaceri importanți care acționează în Siria;

(b)

membri ai familiilor Assad sau Makhlouf;

(c)

miniștri în cadrul guvernelor siriene aflate la putere începând cu mai 2011;

(d)

membri ai forțelor armate siriene cu rang de «colonel» și alt rang echivalent sau mai înalt, aflați în funcție începând cu mai 2011;

(e)

membri ai serviciilor de securitate și de informații siriene, aflați în funcție începând cu mai 2011;

(f)

membri ai milițiilor afiliate regimului; sau

(g)

membri ai entităților, unităților, agențiilor, organismelor sau instituțiilor care își desfășoară activitatea în sectorul de proliferare a armelor chimice,

și persoane asociate cu aceștia care figurează în lista din anexa I.

(3)   Persoanele, entitățile sau organismele dintr-una din categoriile menționate la alineatul (2) nu se includ sau se mențin pe lista persoanelor și entităților din anexa I în cazul în care există suficiente informații privind faptul că aceste persoane nu sunt sau nu mai sunt asociate regimului ori nu exercită influență asupra acestuia sau nu prezintă un risc real de eludare.

(4)   Toate deciziile de includere pe listă se iau la nivel individual și de la caz la caz, ținând seama de proporționalitatea măsurii.

(5)   Niciun fond sau resursă economică nu se pune, în mod direct sau indirect, la dispoziția persoanelor fizice sau juridice sau a entităților care figurează pe listele din anexele I și II și nici nu pot fi utilizate în beneficiul acestora.

(6)   Autoritatea competentă a unui stat membru poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în anumite condiții pe care le consideră corespunzătoare, după ce a hotărât că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:

(a)

necesare pentru a satisface nevoile de bază ale persoanelor care figurează pe listele din anexele I și II și ale membrilor de familie aflați în întreținerea acestora, incluzând cheltuielile pentru alimente, chirie sau ipotecă, pentru medicamente și tratamente medicale, impozitele, primele de asigurare și plata facturilor la utilități;

(b)

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu furnizarea unor servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate sau

(d)

necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea acesteia;

(e)

necesare pentru scopuri umanitare, precum furnizarea asistenței sau facilitarea furnizării asistenței, incluzând materiale medicale, alimente, personal umanitar și asistență conexă, și cu condiția ca, în cazul deblocării fondurilor sau resurselor economice înghețate, fondurile sau resursele economice să fie deblocate către ONU în scopul furnizării sau facilitării furnizării de asistență în Siria în conformitate cu Planul de intervenții de asistență umanitară în Siria (SHARP);

(f)

planificate a fi achitate într-un sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare sau al unei organizații internaționale care se bucură de imunitate în conformitate cu prevederile dreptului internațional, în măsura în care scopul acestor plăți este acela de a deservi interese oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare sau ale organizației internaționale;

(g)

necesare pentru evacuări din Siria;

(h)

destinate Băncii Centrale a Siriei sau entităților aflate în proprietatea statului sirian, astfel cum sunt enumerate în anexele I și II, pentru efectuarea de plăți în numele Republicii Arabe Siriene către OIAC pentru activități legate de misiunea de verificare a OIAC și de distrugerea armelor chimice siriene și, în special, către Fondul fiduciar special sirian al OIAC pentru activități legate de distrugerea completă a armelor chimice siriene din afara teritoriului Republicii Arabe Siriene.

Un stat membru informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație pe care o acordă în temeiul prezentului alineat.

(7)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri și resurse economice înghețate, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate anterior datei la care persoana sau entitatea menționată la alineatul (1) sau (2) a fost înscrisă pe lista din anexa I sau II sau al unei hotărâri judiciare sau administrative pronunțate în Uniune, sau al unei hotărâri judiciare aplicabile în statul membru vizat, anterior sau ulterior datei respective;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface pretențiile garantate printr-o astfel de hotărâre sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de pretenții;

(c)

hotărârea nu este în beneficiul niciunei persoane sau entități menționate în anexa I sau II și

(d)

recunoașterea hotărârii respective nu contravine politicii publice a statului membru respectiv.

Statul membru informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat.

(8)   Alineatele (1) și (2) nu interzic unei persoane sau entități desemnate să efectueze plăți datorate în temeiul unui contract încheiat anterior datei la care persoana sau entitatea respectivă a fost înscrisă pe lista din anexă, cu condiția ca statul membru relevant să fi decis că beneficiarul plății respective nu este, în mod direct sau indirect, o persoană sau entitate menționată la alineatele (1) și (2).

(9)   Alineatele (1) și (2) nu interzic unei entități desemnate în lista din anexa II ca, pentru o perioadă de două luni de la data desemnării sale, să efectueze o plată din fondurile sau resursele economice înghețate primite de această entitate după data desemnării sale, în cazul în care această plată este datorată în temeiul unui contract în legătură cu finanțarea activităților comerciale, cu condiția ca statul membru relevant să fi stabilit faptul că plata nu este primită în mod direct sau indirect de o persoană sau o entitate menționată la alineatul (1) sau (2).

(10)   Alineatul (5) nu se aplică sumelor vărsate în conturile înghețate reprezentând:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective sau

(b)

plăți cuvenite în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau au survenit anterior datei la care aceste conturi au intrat sub incidența prezentei decizii,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână sub incidența alineatelor (1) și (2).

(11)   Alineatele (1), (2) și (5) nu se aplică unui transfer efectuat de către sau prin Banca Centrală a Siriei de fonduri sau resurse economice primite și înghețate după data desemnării sale sau unui transfer de fonduri sau resurse economice către sau prin Banca Centrală a Siriei după data desemnării sale, în cazul în care un astfel de transfer este legat de o plată efectuată de o instituție financiară nedesemnată în legătură cu un contract comercial specific, cu condiția ca statul membru relevant să fi stabilit, pentru fiecare caz în parte, faptul că plata nu este primită, în mod direct sau indirect, de o persoană sau o entitate menționată la alineatul (1) sau (2).

(12)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică unui transfer efectuat de către sau prin Banca Centrală a Siriei de fonduri sau resurse economice înghețate în cazul în care un astfel de transfer are scopul de a furniza instituțiilor financiare aflate sub jurisdicția statelor membre lichidități în vederea finanțării comerțului, cu condiția ca transferul să fi fost autorizat de statul membru relevant.

(13)   Alineatele (1), (2) și (5) nu se aplică în cazul unui transfer de fonduri sau resurse economice înghețate efectuat de către sau prin intermediul unei entități financiare enumerate în anexa I sau II atunci când transferul este legat de o plată efectuată de către o persoană sau entitate care nu figurează în anexa I sau II în legătură cu acordarea de sprijin financiar resortisanților sirieni care urmează studii, formare profesională sau desfășoară activități de cercetare academică în Uniune, cu condiția ca statul membru relevant să fi stabilit, de la caz la caz, că plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană sau entitate menționată la alineatul (1) sau (2).

(14)   Alineatele (1), (2) și (5) nu se aplică acțiunilor sau tranzacțiilor realizate în ceea ce privește Liniile Aeriene Arabe Siriene exclusiv în scopul evacuării din Siria a cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora.

(15)   Alineatele (1), (2) și (5) nu se aplică transferului efectuat de către sau prin Banca Comercială a Siriei de fonduri sau resurse economice provenite din afara Uniunii și înghețate după data desemnării acesteia, sau transferului efectuat de către sau prin Banca Comercială a Siriei de fonduri sau resurse economice provenite din afara Uniunii după data desemnării acesteia, în cazul în care transferul corespunde unei plăți a unei instituții financiare nedesemnate datorate în legătură cu un contract comercial specific pentru materiale medicale, alimente, adăpost, instalații sanitare sau igienă pentru folosință civilă, cu condiția ca statul membru relevant să stabilească, de la caz la caz, faptul că plata nu este primită în mod direct sau indirect de către o persoană sau entitate menționată la alineatul (1) sau (2).”.

5.

Articolul 30 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Consiliul comunică decizia sa privind includerea pe listă, inclusiv motivele acesteia, persoanei, entității sau organismului vizat, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, acordând persoanei, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații. În special în cazul în care o persoană, o entitate sau un organism este inclus pe lista din anexa I pe motivul că se încadrează într-una din categoriile de persoane, entități sau organisme prevăzute la articolul 27 alineatul (2) și la articolul 28 alineatul (2), acea persoană, entitate sau organism poate prezenta dovezi și observații cu privire la motivele pentru care consideră că desemnarea sa este nejustificată, deși se încadrează într-una dintre categoriile respective.”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 12 octombrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Decizia 2011/273/PESC a Consiliului din 9 mai 2011 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (JO L 121, 10.5.2011, p. 11).

(2)  Decizia 2013/255/PESC a Consiliului din 31 mai 2013 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (JO L 147, 1.6.2013, p. 14).