8.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 211/34


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1372 A COMISIEI

din 7 august 2015

de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre, în ceea ce privește rubricile pentru Estonia, Letonia și Lituania

[notificată cu numărul C(2015) 5715]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsuri zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre. Anexa la decizia respectivă delimitează și enumeră anumite zone ale statelor membre respective, diferențiate în funcție de nivelul de risc, pe baza situației epidemiologice. Lista include anumite zone din Estonia, Italia, Letonia, Lituania și Polonia.

(2)

În iulie și august 2015, Estonia a notificat un caz de pestă porcină africană la un porc mistreț și trei focare la porci domestici în zonele enumerate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Cazul porcului mistreț a fost constatat într-o zonă inclusă în enumerarea din partea I a anexei respective. Două focare la porci domestici au apărut în zone din partea II a aceleiași anexe, iar al treilea focar a apărut în zone din partea III a anexei respective.

(3)

În iulie și august 2015, Letonia a notificat cazuri de pestă porcină africană la porci mistreți în zone enumerate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Aceste cazuri au apărut în zone enumerate în partea I a anexei respective.

(4)

În iulie 2015, Lituania a notificat un focar de pestă porcină africană la porci domestici în zonele enumerate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Acest focar a apărut în zona menționată în partea II a anexei respective.

(5)

La evaluarea riscului reprezentat de situația sănătății animalelor în ceea ce privește pesta porcină africană din Estonia, Letonia și Lituania ar trebui să se ia în considerare evoluția situației epidemiologice actuale din Uniune în ceea ce privește boala respectivă. Pentru a se aplica măsuri cât mai specifice de control al sănătății animalelor și pentru a se preveni răspândirea în continuare a pestei porcine africane, precum și pentru a se preveni orice perturbare inutilă a comerțului în Uniune și pentru a se evita impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, lista Uniunii cu zonele care fac obiectul unor măsuri de control al sănătății animalelor prevăzută în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui modificată astfel încât să se țină seama de situația actuală a sănătății animalelor în ceea ce privește boala respectivă în statele membre menționate.

(6)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui să fie modificată pentru a se modifica zonele enumerate în părțile I, II și III din Estonia, Letonia și Lituania.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 august 2015.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).


ANEXĂ

„ANEXĂ

PARTEA I

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

orașul (linn) Kallaste;

orașul (linn) Kunda;

orașul (linn) Mustvee;

orașul (linn) Pärnu;

orașul (linn) Rakvere;

orașul (linn) Tartu;

județul (maakond) Harjumaa;

județul (maakond) Läänemaa;

comuna (vald) Alatskivi;

comuna (vald) Are;

comuna (vald) Audru;

comuna (vald) Haaslava;

comuna (vald) Halinga;

comuna (vald) Haljala;

comuna (vald) Kadrina;

comuna (vald) Kambja;

comuna (vald) Kasepää;

comuna (vald) Koonga;

comuna (vald) Laekvere;

comuna (vald) Lavassaare;

comuna (vald) Luunja;

comuna (vald) Mäksa;

comuna (vald) Meeksi;

comuna (vald) Paikuse;

comuna (vald) Pala;

comuna (vald) Palamuse;

comuna (vald) Peipsiääre;

comuna (vald) Piirissaare;

comuna (vald) Rägavere;

comuna (vald) Rakvere;

comuna (vald) Saare;

comuna (vald) Sauga;

comuna (vald) Sindi;

comuna (vald) Sõmeru;

comuna (vald) Surju;

comuna (vald) Tabivere;

comuna (vald) Tahkuranna;

comuna (vald) Tapa;

comuna (vald) Tartu;

comuna (vald) Tootsi;

comuna (vald) Tori;

comuna (vald) Tõstamaa;

comuna (vald) Vara;

comuna (vald) Varbla;

comuna (vald) Vihula;

comuna (vald) Vinni;

comuna (vald) Viru-Nigula;

comuna (vald) Võnnu.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

în județul (novads) Krimuldas, localitatea (pagasts) Krimuldas;

în județul (novads) Priekuļu, localitățile (pagasti) Priekuļu și Veselavas;

județul (novads) Amatas;

județul (novads) Cēsu;

județul (novads) Ikšķiles;

județul (novads) Inčukalna;

județul (novads) Jaunjelgavas;

județul (novads) Ķeguma;

județul (novads) Lielvārdes;

județul (novads) Līgatnes;

județul (novads) Mālpils;

județul (novads) Neretas;

în județul (novads) Ogres, localitățile (pagasti) Lauberes, Suntažu, Ķeipenes, Taurupes și Mazozolu;

județul (novads) Ropažu;

județul (novads) Salas;

județul (novads) Sējas;

județul (novads) Siguldas;

județul (novads) Vecumnieku;

județul (novads) Viesītes.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în districtul municipal (rajono savivaldybe) Jurbarkas, comunele (seniūnija) Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus și Juodaičių;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Pakruojis, comunele (seniūnija) Klovainių, Rozalimo și Pakruojo;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Panevežys, comunele (seniūnija) Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio și Smilgių;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Raseiniai, comunele (seniūnija) Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų și Šiluvos;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Šakiai, comunele (seniūnija) Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Pasvalys;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Vilkaviškis;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Radviliškis;

municipalitatea (savivaldybė) Kalvarija;

municipalitatea (savivaldybė) Kazlų Rūda;

municipalitatea (savivaldybė) Marijampolė.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

în voievodatul Podlaskie:

municipalitățile Augustów, cu orașul Augustów, Nowinka, Sztabin și Bargłów Kościelny din districtul Augustów;

municipalitățile Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże și partea din Zabłudów [partea de sud-vest a comunei (gmina) delimitată de linia creată de drumul având numărul 19 și prelungită până la drumul având numărul 685] din districtul Białostock;

municipalitățile Czyże, Hajnówka cu orașul Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele și Czeremcha din districtul Hajnowski;

municipalitățile Grodzisk, Dziadkowice și Milejczyce din districtul Siemiatycze;

municipalitățile Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie cu orașul Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo și Ciechanowiec din districtul Wysokie Mazowieckie;

municipalitățile Krasnopol și Puńsk din districtul Sejny;

municipalitățile Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki și Raczki din districtul Suwalski;

municipalitatea Rutki din districtul Zambrów;

municipalitățile Suchowola și Korycin din districtul Sokółka;

districtul Bielsko;

orașul Białystok;

orașul Suwałki;

districtul Mońki.

PARTEA II

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

orașul (linn) Vändra;

orașul (linn) Viljandi;

orașul (linn) Võru;

județul (maakond) Ida-Virumaa;

județul (maakond) Põlvamaa;

județul (maakond) Raplamaa;

partea comunei (vald) Suure-Jaani aflată la vest de șoseaua 49;

partea comunei (vald) Viiratsi aflată la vest de linia creată de partea de vest a șoselei 92 până la intersecția cu drumul 155, apoi de drumul 155 până la intersecția cu drumul 24156, apoi de drumul 24156 până unde acesta trece peste răul Varilaske, apoi de râul Verilaske până când acesta ajunge la granița de sud a comunei;

comuna (vald) Abja;

comuna (vald) Häädemeeste;

comuna (vald) Haanja;

comuna (vald) Halliste;

comuna (vald) Karksi;

comuna (vald) Kõpu;

comuna (vald) Lasva;

comuna (vald) Meremäe;

comuna (vald) Misso;

comuna (vald) Pärsti;

comuna (vald) Saarde;

partea comunei (vald) Tamsalu aflată la nord-est de linia de cale ferată Tallinn-Tartu;

comuna (vald) Vändra;

comuna (vald) Vastseliina;

comuna (vald) Võru.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

județul (novads) Alūksnes;

județul (novads) Apes;

județul (novads) Balvi;

în județul (novads) Krimuldas, localitatea (pagasts) Lēdurgas;

în județul (novads) Ogres, localitățile (pagasti) Krapes, Madlienas și Menģeles;

în județul (novads) Priekuļu, localitățile (pagasti) Liepas și Mārsnēnu;

județul (novads) Smiltenes;

județul (novads) Aizkraukles;

județul (novads) Aknīstes;

județul (novads) Alojas;

județul (novads) Baltinavas;

județul (novads) Cesvaines;

județul (novads) Ērgļu;

județul (novads) Gulbenes;

județul (novads) Ilūkstes;

județul (novads) Jaunpiebalgas;

județul (novads) Jēkabpils;

județul (novads) Kocēnu;

județul (novads) Kokneses;

județul (novads) Krustpils;

județul (novads) Limbažu;

județul (novads) Līvānu;

județul (novads) Lubānas;

județul (novads) Madonas;

județul (novads) Mazsalacas;

județul (novads) Pārgaujas;

județul (novads) Pļaviņu;

județul (novads) Raunas;

județul (novads) Rugāju;

județul (novads) Salacgrīvas;

județul (novads) Skrīveru;

județul (novads) Varakļānu;

județul (novads) Vecpiebalgas;

județul (novads) Viļakas, orașul (republikas pilsēta) Jēkabpils;

orașul (republikas pilsēta) Valmiera.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în districtul municipal (rajono savivaldybe) Anykšèiai, comunele (seniūnija) Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos și partea din Svėdasai situată la sud de drumul nr. 118;

în districtul municipal (rajono savivaldybe) Kupiškis, comunele (seniūnija) Alizava, Kupiškis, Noriūnai și Subačius;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Panevėžys, comunele (seniūnija) Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių și Velžio;

județul (apskritis) Alytus;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Kaunas;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Panevėžys;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Vilnius;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Biržai;

în districtul municipal (rajono savivaldybe) Jonava, comunele (seniūnija) Šilų și Bukonių și, în comuna (seniūnija) Žeimių, satele (kaimas) Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,

municipalitatea (miesto savivaldybė) Kaišiadorys;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Kaišiadorys, comunele (seniūnija) Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės și partea comunei (seniūnija) Rumšiškių care se află la sud de șoseaua N. A1;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Kaunas, comunele (seniūnija) Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių și Zapyškio;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Kėdainiai, comunele (seniūnija) Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Prienai;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Šalčininkai;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Širvintos;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Trakai;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Ukmergė;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Vilnius;

municipalitatea (savivaldybė) Birštonas;

municipalitatea (savivaldybė) Elektrėnai.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

în voievodatul Podlaskie:

municipalitățile Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków și partea din Zabłudów [partea de nord-est a comunei (gmina) delimitată de linia creată de drumul având numărul 19 și prelungită până la drumul având numărul 685] din districtul Białostock;

municipalitățile Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór și Sidra din districtul Sokółka;

municipalitățile Giby și Sejny cu orașul Sejny din districtul Sejny;

municipalitățile Lipsk și Płaska din districtul Augustów;

municipalitățile Narew, Narewka și Białowieża din districtul Hajnowski.

PARTEA III

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

orașul (linn) Põltsamaa;

orașul (linn) Võhma;

orașul (linn) Jõgeva;

orașul (linn) Elva;

județul (maakond) Järvamaa;

județul (maakond) Valgamaa;

partea comunei (vald) Suure-Jaani aflată la est de șoseaua 49;

partea comunei (vald) Viiratsi aflată la est de linia creată de partea de vest a șoselei 92 până la intersecția cu drumul 155, apoi de drumul 155 până la intersecția cu drumul 24156, apoi de drumul 24156 până unde acesta trece peste râul Verilaske, apoi de râul Verilaske până când acesta ajunge la granița de sud a comunei;

partea comunei (vald) Tamsalu aflată la sud-vest de linia de cale ferată Tallinn-Tartu;

comuna (vald) Rakke;

comuna (vald) Väike-Maarja;

comuna (vald) Jõgeva;

comuna (vald) Kolga-Jaani;

comuna (vald) Kõo;

comuna (vald) Saarepeedi;

comuna (vald) Paistu;

comuna (vald) Pajusi;

comuna (vald) Tarvastu;

comuna (vald) Torma;

comuna (vald) Antsla;

comuna (vald) Konguta;

comuna (vald) Laeva;

comuna (vald) Mõniste;

comuna (vald) Nõo;

comuna (vald) Põltsamaa;

comuna (vald) Puhja;

comuna (vald) Puurmani;

comuna (vald) Rannu;

comuna (vald) Rõngu;

comuna (vald) Rõuge;

comuna (vald) Sõmerpalu;

comuna (vald) Tähtvere;

comuna (vald) Ülenurme;

comuna (vald) Urvaste;

comuna (vald) Varstu.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

județul (novads) Aglonas;

județul (novads) Beverīinas;

județul (novads) Burtnieku;

județul (novads) Ciblas;

județul (novads) Dagdas;

județul (novads) Daugavpils;

județul (novads) Kārsavas;

județul (novads) Krāslavas;

județul (novads) Ludzas;

județul (novads) Naukšēnu;

județul (novads) Preiļu;

județul (novads) Rēzeknes;

județul (novads) Riebiņu;

județul (novads) Rūjienas;

județul (novads) Strenču;

județul (novads) Valkas;

județul (novads) Vārkavas;

județul (novads) Viļānu;

județul (novads) Zilupes;

orașul (republikas pilsēta) Daugavpils;

orașul (republikas pilsēta) Rēzekne.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în districtul municipal (rajono savivaldybe) Anykščiai, partea din comuna (seniūnija) Svėdasai situată la nord de drumul nr. 118;

în districtul municipal (rajono savivaldybe) Kupiškis, comunele (seniūnija) Šimonys și Skapiškis;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Ignalina;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Jonava, comunele (seniūnija) Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos și, în comuna (seniūnija) Žeimiai, satele (kaimas) Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai și Žeimių miestelis,

municipalitatea (miesto savivaldybė) Jonava;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Kaunas, comunele (seniūnija) Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos și Neveronių;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Kaišiadorys, comunele (seniūnija) Palomenės și Pravieniškių și partea comunei (seniūnija) Rumšiškių care se află la nord de șoseaua N. A1;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Kėdainiai, comuna (seniūnija) Pelėdnagių;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Moletai;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Rokiškis;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Švencionys;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Utena;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Zarasai;

municipalitatea Visaginas.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

în voievodatul Podlaskie:

municipalitățile Gródek și Michałowo din districtul Białostock;

municipalitățile Krynki, Kuźnica, Sokółka și Szudziałowo din districtul Sokółka.

PARTEA IV

Italia

Următoarele zone din Italia:

 

toate zonele din Sardinia.”