17.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 41/46


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/251 A COMISIEI

din 13 februarie 2015

de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

[notificată cu numărul C(2015) 710]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește măsuri zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre. Anexa la decizia respectivă delimitează și enumeră anumite zone ale statelor membre respective, diferențiate în funcție de nivelul de risc, pe baza situației epidemiologice. Lista include anumite zone din Estonia, Italia, Letonia, Lituania și Polonia.

(2)

Articolul 11 din Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, care prevede o interdicție privind expedierea către alte state membre și țări terțe a cărnii proaspete de porc și a anumitor preparate din carne de porc și produse din carne de porc din zonele enumerate în anexă, ar trebui revizuit pentru a se îmbunătăți consecvența acestuia în ceea ce privește derogările aplicabile exporturilor către țări terțe.

(3)

Începând din luna octombrie 2014, au fost raportate puține cazuri de pestă porcină africană la granița dintre Estonia și Letonia, în ambele state membre într-o zonă cuprinsă în partea I a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE. Două cazuri au fost raportate în Lituania, în Kaunas și în Kupiškis.

(4)

La evaluarea riscului reprezentat de situația sănătății animalelor din Estonia, Letonia și Lituania ar trebui să se ia în considerare evoluția situației epidemiologice actuale. Pentru a concentra măsurile de control al sănătății animale și pentru a se preveni răspândirea pestei porcine africane, precum și pentru a se preveni orice perturbare inutilă a comerțului în Uniune și pentru a se evita impunerea de către țările terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, lista Uniunii cu zonele care fac obiectul unor măsuri de control al sănătății animalelor prevăzută în Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui să fie modificată pentru a se ține seama de situația actuală a sănătății animale în ceea ce privește situația bolii respective din Estonia, Letonia și Lituania.

(5)

Așadar, este necesar să se modifice anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, pentru a include în partea a II-a a anexei respective zonele relevante din Estonia, Letonia și Lituania.

(6)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 11, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre în cauză cu zone enumerate în părțile II, III sau IV din anexă pot autoriza expedierea de carne proaspătă de porc menționată la alineatul (1) și de preparate din carne de porc și de produse din carne de porc care constau în sau conțin astfel de carne de porc către alte state membre și țări terțe, cu condiția ca acele preparate din carne de porc și produse din carne de porc să fie obținute de la porci care au fost prezenți încă de la naștere în exploatații situate în afara zonelor enumerate în părțile II, III și IV din anexă, iar carnea proaspătă de porc, preparatele din carne de porc și produsele din carne de porc să fie produse, depozitate și prelucrate în unități autorizate în conformitate cu articolul 12.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre în cauză cu zone enumerate în partea II din anexă pot autoriza expedierea de carne proaspătă de porc menționată la alineatul (1) și de preparate din carne de porc și de produse din carne de porc care constau în sau conțin astfel de carne de porc către alte state membre și țări terțe, cu condiția ca acele preparate din carne de porc și produse din carne de porc să fie obținute de la porci care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) și alineatul (2) sau alineatul (3).”

;

2.

anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 februarie 2015.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).


ANEXĂ

Anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se modifică după cum urmează:

1.

partea I se modifică după cum urmează:

(a)

rubrica referitoare la Estonia se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

județul (maakond) Põlvamaa;

comuna (vald) Häädemeeste;

comuna (vald) Kambja;

comuna (vald) Kasepää;

comuna (vald) Kolga-Jaani;

comuna (vald) Konguta;

comuna (vald) Kõo;

comuna (vald) Kõpu;

comuna (vald) Laekvere;

comuna (vald) Lasva;

comuna (vald) Meremäe;

comuna (vald) Nõo;

comuna (vald) Paikuse;

comuna (vald) Pärsti;

comuna (vald) Puhja;

comuna (vald) Rägavere;

comuna (vald) Rannu;

comuna (vald) Rõngu;

comuna (vald) Saarde;

comuna (vald) Saare;

comuna (vald) Saarepeedi;

comuna (vald) Sõmeru;

comuna (vald) Surju;

comuna (vald) Suure-Jaani;

comuna (vald) Tahkuranna;

comuna (vald) Torma;

comuna (vald) Vastseliina;

comuna (vald) Viiratsi;

comuna (vald) Vinni;

comuna (vald) Viru-Nigula;

comuna (vald) Võru;

orașul (linn) Võru;

orașul (linn) Kunda;

orașul (linn) Viljandi.”

;

(b)

rubrica referitoare la Letonia se înlocuiește cu următoarea rubrică:

„2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

județul (novads) Aizkraukles;

județul (novads) Alojas;

în județul (novads) Alūksnes, localitățile (pagasti) Ilzenes, Zeltiņu, Kalncempju, Annas, Malienas, Jaunannas, Mālupes și Liepnas;

județul (novads) Amatas;

în județul (novads) Apes, localitatea (pagasts) Virešu;

județul (novads) Baltinavas;

județul (novads) Balvu;

județul (novads) Cēsu;

județul (novads) Gulbenes;

județul (novads) Ikšķiles;

județul (novads) Inčukalna;

județul (novads) Jaunjelgavas;

județul (novads) Jaunpiepalgas;

județul (novads) Ķeguma;

județul (novads) Kocēnu;

județul (novads) Krimuldas;

județul (novads) Lielvārdes;

județul (novads) Līgatnes;

județul (novads) Limbažu;

județul (novads) Mālpils;

județul (novads) Mazsalacas;

județul (novads) Neretas;

județul (novads) Ogres;

județul (novads) Pārgaujas;

județul (novads) Priekuļu;

județul (novads) Raunas;

județul (novads) Ropažu;

județul (novads) Rugāju;

județul (novads) Salacgrīvas;

județul (novads) Salas;

județul (novads) Sējas;

județul (novads) Siguldas;

județul (novads) Skrīveru;

județul (novads) Smiltenes;

județul (novads) Vecpiebalgas;

județul (novads) Vecumnieku;

județul (novads) Viesītes;

județul (novads) Viļakas;

orașul (republikas pilsēta) Valmiera.”

;

(c)

rubrica referitoare la Lituania se înlocuiește cu următoarea rubrică:

„3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kėdainiai, comunele (seniūnija) Josvainių, Pernaravos, Krakių, Kėdainių miesto, Dotnuvos, Gudžiūnų și Surviliškio;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Panevežys, comunele (seniūnija) Krekenavos, Upytės, Velžio, Miežiškių, Karsakiškio, Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio și Smilgių;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Radviliškis, comunele (seniūnija) Skėmių și Sidabravo;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Kaunas;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Panevežys;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kaišiadorys;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kaunas;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Pasvalys;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Prienai;

municipalitatea (savivaldybė) Birštonas;

municipalitatea (savivaldybė) Kalvarija;

municipalitatea (savivaldybė) Kazlu Ruda;

municipalitatea (savivaldybė) Marijampole.”

;

2.

partea a II-a se modifică după cum urmează:

(a)

rubrica referitoare la Estonia se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

județul (maakond) Ida-Virumaa;

județul (maakond) Valgamaa;

comuna (vald) Abja;

comuna (vald) Halliste;

comuna (vald) Karksi;

comuna (vald) Paistu;

comuna (vald) Tarvastu;

comuna (vald) Antsla;

comuna (vald) Mõniste;

comuna (vald) Varstu;

comuna (vald) Rõuge;

comuna (vald) Sõmerpalu;

comuna (vald) Haanja;

comuna (vald) Misso;

comuna (vald) Urvaste.”

;

(b)

rubrica referitoare la Letonia se înlocuiește cu următoarea rubrică:

„2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

județul (novads) Aknīstes;

în județul (novads) Alūksnes, localitățile (pagasti) Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemeru, Alsviķu, Mārkalnes, Jaunalūksnes și Pededzes,

în județul (novads) Apes, localitățile (pagasts) Gaujienas, Trapenes și Apes;

județul (novads) Cesvaines;

județul (novads) Ērgļu;

județul (novads) Ilūkstes;

orașul (republikas pilsēta) Jēkabpils;

județul (novads) Jēkabpils;

județul (novads) Kokneses;

județul (novads) Krustpils;

județul (novads) Līvānu;

județul (novads) Lubānas;

județul (novads) Madonas;

județul (novads) Pļaviņu;

județul (novads) Varakļānu.”

;

(c)

rubrica referitoare la Lituania se înlocuiește cu următoarea rubrică:

„3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Anykščiai, comunele (seniūnija) Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos și partea din Svėdasai situată la sud de drumul nr. 118;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kėdainiai, comunele (seniūnija) Pelėdnagių, Vilainių, Truskavos și Šėtos;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Kupiškis, comunele (seniūnija) Alizava, Kupiškis, Noriūnai și Subačius;

în municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Panevėžys, comunele (seniūnija) Ramygalos, Vadoklių și Raguvos;

județul (apskritis) Alytus;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Vilnius;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Biržai;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Jonava;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Šalcininkai;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Širvintos;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Trakai;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Ukmerge;

municipalitatea districtului (rajono savivaldybė) Vilnius;

municipalitatea (savivaldybė) Elektrenai.”