18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1225/2014 AL CONSILIULUI

din 17 noiembrie 2014

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special articolul 14 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(2)

Ar trebui să fie modificate informațiile referitoare la o persoană inclusă pe lista prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(3)

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 6.


ANEXĂ

Informațiile referitoare la următoarea persoană care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 se înlocuiesc cu informațiile de mai jos.

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Data nașterii: 25.4.1946, la Almaty (localitate cunoscută anterior și ca Alma-Ata), Kazahstan.

Membru al Consiliului Dumei de Stat; lider al Partidului Liberal Democratic Rus (LDPR). A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în Ucraina și anexarea Crimeii. A susținut în mod activ divizarea Ucrainei. A semnat în numele LDPR, partid pe care îl prezidează, un acord cu așa-numita „Republica Populară Donețk”.

12.9.2014