5.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 114/25


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 255 din 28 august 2014 )

La pagina 86, la articolul 34 alineatul (6):

în loc de:

„alineatul (3) al doilea paragraf”,

se va citi:

„alineatul (3) al treilea paragraf”.

La pagina 89, la articolul 40 alineatul (1):

în loc de:

„articolul 34 alineatul (3) al doilea paragraf”,

se va citi:

„articolul 34 alineatul (3) al treilea paragraf”.