14.5.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 140/177


Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 421/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2003/87/CE de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității în vederea punerii în aplicare, din 2020, a unui acord internațional privind aplicarea unei măsuri unice globale bazate pe piață pentru emisiile generate de aviația internațională

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 129 din 30 aprilie 2014 )

La pagina 3, la articolul 1 punctul 1, în noul articol 28a alineatul (2) al treilea paragraf:

în loc de:

„1 august 2014”,

se va citi:

„1 septembrie 2014”.