20.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 124/16


Rectificare la Directiva 2014/107/UE a Consiliului din 9 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 359 din 16 decembrie 2014 )

În tot textul directivei, cuvântul „precauție” se înlocuiește cu cuvintele „diligență fiscală”.