10.3.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 64/116


Rectificare la Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 173 din 12 iunie 2014 )

1.

La pagina 421, articolul 34 alineatul (9) primul paragraf:

în loc de:

„(9)   ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formulare standard, modele și proceduri pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu alineatele (3), (4), (5) și (7).”,

se citește:

„(9)   ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formulare standard, modele și proceduri pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu alineatele (2), (3), (4), (5) și (7).”

2.

La pagina 423, articolul 35 alineatul (12) primul paragraf:

în loc de:

„(12)   ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formulare standard, modele și proceduri pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu alineatele (3), (4), (7) și (10).”,

se citește:

„(12)   ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare pentru a stabili formulare standard, modele și proceduri pentru transmiterea informațiilor în conformitate cu alineatele (2), (3), (4), (7) și (10).”