23.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 246/11


Rectificare la Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 60 din 28 februarie 2014 )

La pagina 38, considerentul (26):

în loc de:

„…standarde de evaluare recunoscute la nivel internațional, în special cele elaborate de Comitetul internațional pentru standarde de evaluare, de Grupul european al asociațiilor de evaluatori sau …”,

se va citi:

„…standarde de evaluare recunoscute la nivel internațional, în special cele elaborate de Comitetul pentru standarde internaționale de evaluare, de Grupul european al asociațiilor de evaluatori sau …”;

la pagina 80, anexa II partea B secțiunea 4 „Rata dobânzii și alte costuri” punctul 2 penultima teză:

în loc de:

„Avertismentul se însoțește de o altă DAE cu caracter ilustrativ, calculată în conformitate cu articolul 17 alineatul (4).”,

se va citi:

„Avertismentul se însoțește de o DAE suplimentară cu caracter ilustrativ, calculată în conformitate cu articolul 17 alineatul (5).”