18.11.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 331/26


DECIZIA 2014/801/PESC A CONSILIULUI

din 17 noiembrie 2014

de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC (1).

(2)

Ar trebui să fie modificate informațiile referitoare la o persoană inclusă pe lista prevăzută în Decizia 2014/145/PESC.

(3)

Anexa la Decizia 2014/145/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2014/145/PESC se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 17 noiembrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

F. MOGHERINI


(1)  Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 16).


ANEXĂ

Informațiile referitoare la următoarea persoană care figurează în anexa la Decizia 2014/145/PESC se înlocuiesc cu informațiile de mai jos.

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

 

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

Владимир Вольфович Жириновский

Data nașterii: 25.4.1946, la Almaty (localitate cunoscută anterior și ca Alma-Ata), Kazahstan.

Membru al Consiliului Dumei de Stat; lider al Partidului Liberal Democratic Rus (LDPR). A susținut activ utilizarea forțelor armate ruse în Ucraina și anexarea Crimeii. A susținut în mod activ divizarea Ucrainei. A semnat în numele LDPR, partid pe care îl prezidează, un acord cu așa-numita „Republica Populară Donețk”.

12.9.2014