21.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 86/30


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI 2014/151/PESC

din 21 martie 2014

privind punerea în aplicare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC.

(2)

Având în vedere gravitatea situației, Consiliul consideră că ar trebui adăugate și alte persoane pe lista persoanelor, entităților și organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa la Decizia 2014/145/PESC.

(3)

Prin urmare, anexa la Decizia 2014/145/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Persoanele enumerate în anexa la prezenta decizie se adaugă pe lista prevăzută în anexa la Decizia 2014/145/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 21 martie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

D. KOURKOULAS


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 16.


ANEXĂ

Lista persoanelor, entităților și organismelor menționată la articolul 1

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Rogozin, Dmitry Olegovich

Născut la data de 21.12.1963, la Moscova

Viceprim-ministru al Federației Ruse.

A solicitat public anexarea Crimeii.

21.3.2014

2.

Glazyev, Sergey

Născut la data de 1.1.1961, Zaporozhye, (RSS Ucraineană)

Consilier al președintelui Federației Ruse.

A solicitat public anexarea Crimeii.

21.3.2014

3.

Matviyenko, Valentina Ivanova

Născută la data de 7.4.1949, Shepetovka, Khmelnitskyi oblast (RSS Ucraineană)

Purtător de cuvânt al Consiliului federativ. La 1 martie 2014, Matviyenko a susținut public în cadrul Consiliului federativ desfășurarea de forțe ruse în Ucraina.

21.3.2014

4.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

Născut la data de 27.10.1954,

St Petersburg (fostul Leningrad)

Purtător de cuvânt al Dumei de Stat. A susținut public desfășurarea de forțe ruse în Ucraina. A susținut public tratatul de reunificare Rusia-Crimeea și legea constituțională federală aferentă.

21.3.2014

5.

Kiselyov, Dmitry Konstantinovich

Născut la data de 26.4.1954

Numit prin decret prezidențial, la 9 decembrie 2013, șef al agenției de presă „Rossiya Segodnya” a Federației Ruse.

Figură centrală a propagandei guvernamentale în sprijinul desfășurării forțelor ruse în Ucraina.

21.3.2014

6.

Nosatov, Alexander Mihailovich

Născut la data de 27.3.1963 Sevastopol, (RSS Ucraineană)

Comandant-adjunct al flotei Mării Negre,

contraamiral. Responsabil de comanda forțelor ruse care au ocupat teritoriul suveran al Ucrainei.

21.3.2014

7.

Kulikov, Valery Vladimirovich

Născut la data de 1.9.1956, Zaporozhye, (RSS Ucraineană)

Comandant-adjunct al flotei Mării Negre, contraamiral.

Responsabil de comanda forțelor ruse care au ocupat teritoriul suveran al Ucrainei.

21.3.2014

8.

Surkov, Vladislav Yurievich

Născut la data de 21.9.1964, Solntsevo, Lipetsk

Apropiat al președintelui Federației Ruse. A fost unul dintre organizatorii procesului din Crimeea prin care comunitățile locale din Crimeea au fost mobilizate să orchestreze acțiuni de subminare a autorităților ucrainene din Crimeea.

21.3.2014

9.

Mikhail Malyshev

Președintele Comisiei electorale din Crimeea

Responsabil de gestionarea referendumului din Crimeea. Responsabil, în cadrul sistemului rus, de semnarea rezultatelor referendumului.

21.3.2014

10.

Valery Medvedev

Președintele Comisiei electorale din Sevastopol

Responsabil de gestionarea referendumului din Crimeea. Responsabil, în cadrul sistemului rus, de semnarea rezultatelor referendumului.

21.3.2014

11.

Gen. lt. Igor Turchenyuk

Comandantul forțelor ruse din Crimeea

Comandantul de facto al trupelor ruse desfășurate pe teren în Crimeea (pe care Rusia continuă să le numească oficial „miliții locale de autoapărare”).

21.3.2014

12.

Elena Borisovna Mizulina

Deputat al Dumei de Stat

Inițiatoare și cosusținătoare a propunerilor legislative recente din Rusia, care ar fi permis regiunilor altor țări să se unească cu Rusia fără acordul prealabil al autorităților lor centrale.

21.3.2014