11.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 70/35


Rectificare la Decizia 2014/119/PESC a Consiliului din 5 martie 2014 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 66 din 6 martie 2014 )

La pagina 27, la articolul 1 alineatul (5):

în loc de:

„[…] anterior datei la care persoana, entitatea sau organismul a fost înscris pe listă, […]”,

se va citi:

„[…] anterior datei la care persoana, entitatea sau organismul a fost înscris pe lista din anexă, […]”.

La pagina 29, în anexă, la rubrica 12, Serhii Petrovych Kliuiev, în coloana „Informații de identificare”:

în loc de:

„născut la 12 august 1969, om de afaceri, fratele dlui Andrii K1iuiev”,

se va citi:

„născut la 19 august 1969, om de afaceri, fratele domnului Andrii Kliuiev”.