17.12.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 454/49


Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2014 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2014/C 454/14)

VENITURI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Bugetul 2014

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

2

SUBVENȚII ACORDATE DE COMISIE

2 0

CONTRIBUȚIE DIN BUGETUL UNIUNII EUROPENE LA AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU CERCETARE (REA)

52 162 600

– 767 568

51 395 032

 

Titlul 2 — Total

52 162 600

– 767 568

51 395 032

3

SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

3 0

SURPLUS DISPONIBIL DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR

 

 

Titlul 3 — Total

 

4

VENITURI DE LA ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

4 0

VENITURI DIN FURNIZAREA DE SERVICII ȘI DIN PLĂȚI LEGATE DE ÎNCHIRIERI CĂTRE ALTE INSTITUȚII SAU ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE

 

 

Titlul 4 — Total

 

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

141 168

141 168

 

Titlul 9 — Total

141 168

141 168

 

TOTAL GENERAL

52 162 600

– 626 400

51 536 200

CHELTUIELI

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2014

Bugetul rectificativ nr. 1

Sumă nouă

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL

1 1

REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI

31 708 000

1 179 100

32 887 100

1 2

CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE

1 836 350

– 150 300

1 686 050

 

Titlul 1 — Total

33 544 350

1 028 800

34 573 150

2

CHELTUIELI CU INFRASTRUCTURA ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

2 1

CHELTUIELI IMOBILIARE

5 611 000

– 307 380

5 303 620

2 2

CHELTUIELI TIC

2 754 850

24 890

2 779 740

2 3

PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCȚIONARE

320 350

–75 190

245 160

 

Titlul 2 — Total

8 686 200

– 357 680

8 328 520

3

CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI

3 1

CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI

2 061 450

– 188 845

1 872 605

3 2

CHELTUIELI CU SERVICIILE COMUNE DE ASISTENȚĂ

7 870 600

–1 108 675

6 761 925

 

Titlul 3 — Total

9 932 050

–1 297 520

8 634 530

 

TOTAL GENERAL

52 162 600

– 626 400

51 536 200