10.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 101/5


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 323/2013 AL COMISIEI

din 9 aprilie 2013

de adăugare la cotele de pescuit pentru 2013 a anumitor cantități reținute în anul 2012 în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (1), în special articolul 4 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96, statele membre pot solicita Comisiei, înaintea datei de 31 octombrie a anului de aplicare a unei cote de pescuit, să rețină un procentaj maxim de 10 din această cotă în vederea transferării pentru anul următor. Comisia adaugă cantitatea reținută la cota relevantă.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1225/2010 al Consiliului din 13 decembrie 2010 de stabilire, pentru 2011 și 2012, a posibilităților de pescuit pentru navele din UE în ceea ce privește stocurile de pește din anumite specii de adâncime (2), Regulamentul (UE) nr. 1256/2011 al Consiliului din 30 noiembrie 2011 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1124/2010 (3), Regulamentul (UE) nr. 5/2012 al Consiliului din 19 decembrie 2011 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește aplicabile în Marea Neagră (4), Regulamentul (UE) nr. 43/2012 al Consiliului din 17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit disponibile pentru navele din UE în privința anumitor stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care nu fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (5) și Regulamentul (UE) nr. 44/2012 al Consiliului din 17 ianuarie 2012 de stabilire, pentru 2012, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (6) stabilesc cote de pescuit pentru anumite stocuri pentru anul 2012 și precizează care sunt stocurile care pot face obiectul măsurilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 847/96.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 1262/2012 al Consiliului din 20 decembrie 2012 de stabilire, pentru 2013 și 2014, a posibilităților de pescuit pentru navele din UE în ceea ce privește anumite stocuri de pești de adâncime (7), Regulamentul (UE) nr. 1088/2012 al Consiliului din 20 noiembrie 2012 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică (8), Regulamentul (UE) nr. 1261/2012 al Consiliului din 20 decembrie 2012 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră (9), Regulamentul (UE) nr. 39/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile pentru navele din UE în privința anumitor stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care nu fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (10) și Regulamentul (UE) nr. 40/2013 al Consiliului din 21 ianuarie 2013 de stabilire, pentru 2013, a posibilităților de pescuit disponibile în apele UE și, pentru navele din UE, în anumite ape din afara UE pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește care fac obiectul unor negocieri sau acorduri internaționale (11) stabilesc cote de pescuit pentru anumite stocuri pentru anul 2013.

(4)

Înainte de 31 octombrie 2012, anumite state membre au solicitat, în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96, ca o parte din cotele lor pentru 2012 să fie reținute și transferate pentru anul următor. În limitele specificate în respectivul regulament, cantitățile reținute trebuie adăugate la cota pentru 2013.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cotele de pescuit stabilite pentru 2013 în Regulamentele (UE) nr. 1262/2012, (UE) nr. 1088/2012, (UE) nr. 1261/2012, (UE) nr. 39/2013 și (UE) nr. 40/2013 se măresc în conformitate cu anexa.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 aprilie 2013.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 115, 9.5.1996, p. 3.

(2)  JO L 336, 21.12.2010, p. 1.

(3)  JO L 320, 3.12.2011, p. 3.

(4)  JO L 3, 6.1.2012, p. 1.

(5)  JO L 25, 27.1.2012, p. 1.

(6)  JO L 25, 27.1.2012, p. 55.

(7)  JO L 356, 22.12.2012, p. 22.

(8)  JO L 323, 22.11.2012, p. 2.

(9)  JO L 356, 22.12.2012, p. 19.

(10)  JO L 23, 25.1.2013, p. 1.

(11)  JO L 23, 25.1.2013, p. 54.


ANEXĂ

Codul țării

Codul stocului

Specie

Denumirea zonei

Cota finală 2012 (1)

(în tone)

Capturi 2012

(în tone)

Capturi cu condiții speciale 2012

(în tone)

Cota finală

(%)

Cantitate transferată

(în tone)

BEL

ANF/07.

Specii de pește-pescar

VII

1 688

1 374,2

141,7

89,80

168,8

BEL

ANF/2AC4-C

Specii de pește-pescar

Apele UE din zonele IIa și IV

358

132,6

 

37,04

35,8

BEL

ANF/8ABDE.

Specii de pește-pescar

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

95

59,7

 

62,84

9,5

BEL

COD/07A.

Cod de Atlantic

VIIa

28

22,9

 

81,79

2,8

BEL

COD/07D.

Cod de Atlantic

VIId

71

39,8

 

56,06

7,1

BEL

COD/7XAD34

Cod de Atlantic

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

327

288,9

 

88,35

32,7

BEL

HAD/07A.

Eglefin

VIIa

39

12,8

 

32,82

3,9

BEL

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb și VIa

7

0

 

0

0,7

BEL

HAD/6B1214

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

8

0

 

0

0,8

BEL

HAD/7X7A34

Eglefin

VIIb-k, VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

243

235,4

 

96,87

7,6

BEL

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele UE din zonele IIa și IV

32

27,1

 

84,69

3,2

BEL

HKE/571214

Merluciu

VI și VII, apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

23

9,7

 

42,17

2,3

BEL

HKE/8ABDE.

Merluciu

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

10

2,6

 

26

1

BEL

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

659

600,9

 

91,18

58,1

BEL

LEZ/2AC4-C

Specii de cardină

Apele UE din zonele IIa și IV

9

0,2

 

2,2

0,9

BEL

LIN/04-C.

Mihalț-de-mare

Apele UE din zona IV

24

11,7

 

48,75

2,4

BEL

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

74

61,4

 

82,97

7,4

BEL

NEP/07.

Langustină

VII

72

6,4

 

8,89

7,2

BEL

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele UE din zonele IIa și IV

1 268

372,6

 

29,38

126,8

BEL

NEP/8ABDE.

Langustină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

6

1,4

 

23,33

0,6

BEL

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

433

235,6

 

54,41

43,3

BEL

PLE/7DE.

Cambulă de Baltica

VIId și VIIe

1 216

1 167,7

 

96,03

48,3

BEL

PLE/7HJK.

Cambulă de Baltica

VIIh, VIIj și VIIk

2

1,4

 

70

0,2

BEL

SOL/07A.

Limbă-de-mare comună

VIIa

246

221,7

 

90,12

24,3

BEL

SOL/07D.

Limbă-de-mare comună

VIId

1 689

939,2

 

55,61

168,9

BEL

SOL/07E.

Limbă-de-mare comună

VIIe

40

37,4

 

93,5

2,6

BEL

SOL/24-C

Limbă-de-mare comună

Apele UE din zonele II și IV

1 558

601,1

 

38,58

155,8

BEL

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

867,9

839,7

 

96,75

28,2

BEL

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

39

18,1

 

46,41

3,9

BEL

SOL/8AB.

Limbă-de-mare comună

VIIIa și VIIIb

386

385,2

 

99,79

0,8

BEL

SRX/07D.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zona VIId

63

8,3

46,8

87,46

6,3

BEL

SRX/2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele IIa și IV

208

28

156,9

88,89

20,8

BEL

SRX/67AKXD

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

1 422

112

1 183,6

91,11

126,4

BEL

SRX/89-C.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIII și IX

10

0,3

3,3

36

1

BEL

WHG/07A.

Merlan

VIIa

5

4,4

 

88

0,5

BEL

WHG/7X7A-C

Merlan

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

326

235,4

 

72,2

32,6

DEU

ANF/07.

Specii de pește-pescar

VII

339

269,926

 

79,62

33,9

DEU

ANF/2AC4-C

Specii de pește-pescar

Apele UE din zonele IIa și IV

386

260,977

 

67,61

38,6

DEU

ANF/56-14

Specii de pește-pescar

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

154

142,055

 

92,24

11,945

DEU

ARU/1/2.

Argentina silus

Apele UE și apele internaționale din zonele I și II

33

0

 

0

3,3

DEU

ARU/34-C

Argentina silus

Apele UE din zonele III și IV

22

0

 

0

2,2

DEU

ARU/567.

Argentina silus

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

1 036

537,699

 

51,9

103,6

DEU

BLI/03-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zona III

2

0

 

0

0,2

DEU

BLI/24-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zonele II și IV

4

0

 

0

0,4

DEU

BSF/1234-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II, III și IV

3

0

 

0

0,3

DEU

COD/03AS.

Cod de Atlantic

Kattegat

2

0,051

 

2,55

0,2

DEU

COD/3DX32.

Cod de Atlantic

Apele UE din subdiviziunile 25-32

4 811,48

2 457,146

 

51,07

481,148

DEU

GFB/1234-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II, III și IV

9

0

 

0

0,9

DEU

GFB/567-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

10

0

 

0

1

DEU

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb și VIa

8

0,079

 

0,99

0,8

DEU

HAD/6B1214

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

10

0

 

0

1

DEU

HER/5B6ANB

Hering

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

1 979

1 829,419

 

92,44

149,581

DEU

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

253

230,034

 

90,92

22,966

DEU

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele UE din zonele IIa și IV

102

101,746

 

99,75

0,254

DEU

JAX/2A-14

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

17 471

17 054,643

 

97,61

416,357

DEU

LEZ/2AC4-C

Specii de cardină

Apele UE din zonele IIa și IV

6

1,426

 

23,76

0,6

DEU

LIN/04-C

Mihalț-de-mare

Apele UE din zona IV

100,3

32,75

 

32,65

10,03

DEU

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele I și II

9

0,44

 

0,44

0,9

DEU

LIN/3A/BCD

Mihalț-de-mare

IIIa; apele UE din zona IIIbcd

1,5

0,561

 

37,4

0,15

DEU

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

4

3,927

 

98,18

0,073

DEU

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele UE din zonele IIa și IV

836,5

385,681

 

46,10

83,65

DEU

NEP/3A/BCD

Langustină

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

15

10,876

 

72,51

1,5

DEU

POK/56-14

Cod saithe

VI; apele UE și apele internaționale din zonele Vb, XII și XIV

12,7

8,509

 

67

1,27

DEU

RNG/03-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zona III

5

0

 

0

0,5

DEU

RNG/124-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II și IV

1

0

 

0

0,1

DEU

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

5

0

 

0

0,5

DEU

SAN/2A3A4.

Țipar

Apele UE din zonele IIa, IIIa și IV

1 739

1 708,431

 

98,24

30,569

DEU

SOL/24-C

Limbă-de-mare comună

Apele UE din zonele II și IV

1 075

440,31

 

40,96

107,5

DEU

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

34

11,875

 

34,93

3,4

DEU

SRX/2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele IIa și IV

17

16,689

 

98,17

0,311

DEU

SRX/67AKXD

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

14

0,532

 

3,8

1,4

DEU

USK/04-C.

Brosme

Apele UE din zona IV

18

0,564

 

3,13

1,8

DEU

USK/1214EI

Brosme

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II și XIV

7

0,02

 

0,29

0,7

DEU

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa, apele UE din subdiviziunile 22-32

7

0

 

0

0,7

DNK

ANF/2AC4-C

Specii de pește-pescar

Apele UE din zonele IIa și IV

789

278,33

 

35,28

78,9

DNK

ARU/34-C

Argentina silus

Apele UE din zonele III și IV

1 063

31,24

 

2,94

106,3

DNK

BLI/03-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zona III

4

0,16

 

4

0,4

DNK

BLI/24-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zonele II și IV

4

0,01

 

0,25

0,4

DNK

COD/03AS.

Cod de Atlantic

Kattegat

97

64,68

 

66,68

9,7

DNK

COD/3DX32.

Cod de Atlantic

Apele UE din subdiviziunile 25-32

16 164

0

11 712,46

72,46

1 616,4

DNK

GHL/2A-C46

Halibut negru

Apele UE din zonele IIa și IV, apele UE și apele internaționale din zonele Vb și VI

2

0

 

0

0,2

DNK

HKE/3A/BCD

Merluciu

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

1 698

300,23

 

17,68

169,8

DNK

JAX/2A-14

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

4 356

3 929,29

 

90,20

426,71

DNK

LEZ/2AC4-C

Specii de cardină

Apele UE din zonele IIa și IV

21

13,67

 

65,1

2,1

DNK

LIN/04-C.

Mihalț-de-mare

Apele UE din zona IV

173,3

92,76

 

53,53

17,33

DNK

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele I și II

9

0

 

0

0,9

DNK

LIN/3A/BCD

Mihalț-de-mare

IIIa; apele UE din zona IIIbcd

73,5

68,19

 

92,78

5,31

DNK

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

6

0

 

0

0,6

DNK

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele UE din zonele IIa și IV

1 284

496,22

 

38,65

128,4

DNK

NEP/3A/BCD

Langustină

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

4 775

2 972,18

 

62,24

477,5

DNK

PRA/2AC4-C

Crevete nordic

Apele UE din zonele IIa și IV

2 576

92,69

 

3,6

257,6

DNK

RNG/03-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zona III

804

0

 

0

80,4

DNK

SAN/2A3A4.

Țipar

Apele UE din zonele IIa, IIIa și IV

51 799

51 748,42

 

99,9

50,58

DNK

SOL/24-C.

Limbă-de-mare comună

Apele UE din zonele II și IV

601

418,4

 

69,62

60,1

DNK

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

589

321,3

 

54,55

58,9

DNK

SRX/03A-C.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zona IIIa

50

7,92

 

15,84

5

DNK

SRX/2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele IIa și IV

9

2,79

0,3

34,33

0,9

DNK

USK/04-C.

Brosme

Apele UE din zona IV

59

3,39

 

5,75

5,9

DNK

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

13

0,77

 

5,92

1,3

ESP

ANE/9/3411

Hamsie

IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

5 285,72

4 754,38

 

89,95

528,572

ESP

ANF/07.

Specii de pește-pescar

VII

2 974

2 533,7

 

85,2

297,4

ESP

ANF/56-14

Specii de pește-pescar

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

275

107,04

 

38,92

27,5

ESP

ANF/8ABDE.

Specii de pește-pescar

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

1 304

906,22

 

69,5

130,4

ESP

ANF/8C3411

Specii de pește-pescar

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

2 036,92

1 592,71

 

78,19

203,692

ESP

BLI/12INT-

Mihalț-de-mare albastru

Apele internaționale din zona XII

832,29

203,62

 

24,47

83,229

ESP

GFB/567-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

577,5

569,91

7,37

99,96

0,22

ESP

GHL/2A-C46

Halibut negru

Apele UE din zonele IIa și IV, apele UE și apele internaționale din zonele Vb și VI

2

0

 

0

0,2

ESP

HAD/6B1214

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

3

0

 

0

0,3

ESP

HKE/8ABDE.

Merluciu

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

8 005

6 116,55

1 836,31

99,35

52,14

ESP

HKE/8C3411

Merluciu

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

8 312

5 835,84

 

70,21

831,2

ESP

JAX/08C.

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

VIIIc

12 195,1

8 275,72

 

67,86

1 219,51

ESP

JAX/09.

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

IX

9 787,77

8 160,6

 

83,38

978,777

ESP

JAX/2A-14

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

5 510,1

5 505,97

 

99,93

4,13

ESP

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

5 599

3 578,9

 

63,92

559,9

ESP

LEZ/56-14

Specii de cardină

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

424

208,12

 

49,08

42,4

ESP

LEZ/8ABDE.

Specii de cardină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

601

418,23

 

69,59

60,1

ESP

LEZ/8C3411

Specii de cardină

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

877,7

657,16

 

74,87

87,77

ESP

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

2 457

1 600,71

 

65,15

245,7

ESP

NEP/07.

Langustină

VII

1 374,8

284,53

200,74

35,3

137,48

ESP

NEP/08C.

Langustină

VIIIc

77

20,19

 

26,22

7,7

ESP

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb

32

0,08

 

0,25

3,2

ESP

NEP/8ABDE.

Langustină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

22

1,56

 

7,09

2,2

ESP

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

118

117,94

 

99,95

0,06

ESP

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

3 798

3 386,93

134,35

92,71

276,72

ESP

SBR/09-

Doradă roșie

Apele UE și apele internaționale din zona IX

685

91,3

9

14,64

68,5

ESP

SBR/10-

Doradă roșie

Apele UE și apele internaționale din zona X

10

0

 

0

1

ESP

SBR/678-

Doradă roșie

Apele UE și internaționale din zonele VI, VII și VIII

122

119,77

 

98,17

2,23

ESP

SRX/67AKXD

 

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

767

5,11

279,23

37,07

76,7

ESP

SRX/89-C.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIII și IX

1 285

537,07

518,4

82,14

128,5

ESP

WHB/8C3411

Putasu

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

11 013,9

5 975,21

 

54,25

1 101,39

ESP

WHG/56-14

Merlan

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

1

0

 

0

0,1

ESP

WHG/7X7A-C

Merlan

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

12

5,98

 

49,83

1,2

EST

COD/3DX32.

Cod de Atlantic

Apele UE din subdiviziunile 25-32

1 236,6

0

685,796

55,46

123,66

EST

HER/03D.RG

Hering

Subdiviziunea 28.1

14 008

13 788,559

 

98,43

219,441

FIN

COD/3DX32.

Cod de Atlantic

Apele UE din subdiviziunile 25-32

1 680,92

0

1 512,153

89,96

168,092

FIN

HER/30/31.

Hering

Subdiviziunile 30-31

109 385

0

98 144,159

89,72

10 938,5

FRA

ALF/3X14-

Specii de beryx

Apele UE și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

22

7,5

 

34,09

2,2

FRA

ANF/07.

Specii de pește-pescar

VII

18 835

13 054,1

 

69,31

1 883,5

FRA

ANF/2AC4-C

Specii de pește-pescar

Apele UE din zonele IIa și IV

72

16,8

 

23,33

7,2

FRA

ANF/56-14

Specii de pește-pescar

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

2 516

1 660

 

65,98

251,6

FRA

ANF/8ABDE.

Specii de pește-pescar

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

7 786

5 541,4

 

71,17

778,6

FRA

ANF/8C3411

Specii de pește-pescar

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

25

16,5

 

66

2,5

FRA

ARU/1/2.

Argentina silus

Apele UE și apele internaționale din zonele I și II

9

0,3

 

3,33

0,9

FRA

ARU/34-C

Argentina silus

Apele UE din zonele III și IV

8

1,5

 

18,75

0,8

FRA

ARU/567.

Argentina silus

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

8

0

 

0

0,8

FRA

BLI/12INT-

Mihalț-de-mare albastru

Apele internaționale din zona XII

21

0

 

0

2,1

FRA

BLI/24-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zonele II și IV

27

9,3

 

34,44

2,7

FRA

BLI/5B67-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

1 926,4

1 601,9

 

83,16

192,64

FRA

BSF/1234-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II, III și IV

4

0,1

 

2,5

0,4

FRA

BSF/56712-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI, VII și XII

2 080,9

1 752,9

 

84,24

208,09

FRA

BSF/8910-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX și X

29

13,1

 

45,17

2,9

FRA

COD/07A.

Cod de Atlantic

VIIa

16

1

 

6,25

1,6

FRA

COD/07D.

Cod de Atlantic

VIId

1 444

885,3

 

61,31

144,4

FRA

COD/7XAD34

Cod de Atlantic

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

7 671

5 368,7

 

69,99

767,1

FRA

GFB/1012-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele X și XII

10

0

 

0

1

FRA

GFB/1234-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II, III și IV

10

1

 

10

1

FRA

GFB/567-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

610

385,6

4,4

63,93

61

FRA

GFB/89-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII și IX

35

34

 

97,14

1

FRA

GHL/2A-C46

Halibut negru

Apele UE din zonele IIa și IV, apele UE și apele internaționale din zonele Vb și VI

118

111,6

 

94,58

6,4

FRA

HAD/07A.

Eglefin

VIIa

99

2,6

 

2,63

9,9

FRA

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb și VIa

331

34,4

 

10,39

33,1

FRA

HAD/6B1214

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

408

0

 

0

40,8

FRA

HER/5B6ANB

Hering

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

484

474,8

 

98,1

9,2

FRA

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

1 384

3,6

 

0,26

138,4

FRA

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele UE din zonele IIa și IV

567,5

391,9

 

69,06

56,75

FRA

HKE/571214

Merluciu

VI și VII; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

13 474

12 086,4

 

89,7

1 347,4

FRA

HKE/8ABDE.

Merluciu

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

14 830

12 191,7

1 116,4

89,74

1 483

FRA

HKE/8C3411

Merluciu

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

827

210,1

 

25,41

82,7

FRA

JAX/08C.

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

VIIIc

231

54,2

 

23,46

23,1

FRA

JAX/2A-14

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

10 747

8 720,7

 

81,15

1 074,7

FRA

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

6 688

2 668

 

39,89

668,8

FRA

LEZ/2AC4-C

Specii de cardină

Apele UE din zonele IIa și IV

32

4,8

 

15

3,2

FRA

LEZ/56-14

Specii de cardină

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

1 646

125,4

 

7,62

164,6

FRA

LEZ/8ABDE.

Specii de cardină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

1 287

787

 

61,15

128,7

FRA

LEZ/8C3411

Specii de cardină

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

61

3,2

 

5,25

6,1

FRA

LIN/04-C

Mihalț-de-mare

Apele UE din zona IV

139

84,2

 

60,58

13,9

FRA

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele I și II

9

5,8

 

64,44

0,9

FRA

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

2 622

1 909,9

 

72,84

262,2

FRA

NEP/07.

Langustină

VII

4 416

518,9

 

11,75

441,6

FRA

NEP/08C.

Langustină

VIIIc

16

5,8

 

36,25

1,6

FRA

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele UE din zonele IIa și IV

38

0

 

0

3,8

FRA

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb

127

0

 

0

12,7

FRA

NEP/8ABDE.

Langustină

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

4 305

2 431,4

 

56,48

430,5

FRA

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

20

0

 

0

2

FRA

PLE/7DE.

Cambulă de Baltica

VIId și VIIe

2 381

2 219,6

 

93,22

161,4

FRA

PLE/7FG.

Cambulă de Baltica

VIIf și VIIg

92,5

80,8

 

87,35

9,25

FRA

PLE/7HJK.

Cambulă de Baltica

VIIh, VIIj și VIIk

66

61,7

 

93,48

4,3

FRA

POK/56-14

Cod saithe

VI; apele UE și apele internaționale din zonele Vb, XII și XIV

2 970

2 652,2

 

89,3

297

FRA

RNG/124-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II și IV

11

0,2

 

1,82

1,1

FRA

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

2 297,17

1 180,5

 

51,39

229,717

FRA

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

149

0,9

 

0,6

14,9

FRA

SBR/678-

Doradă roșie

Apele UE și internaționale din zonele VI, VII și VIII

69

51,5

 

74,64

6,9

FRA

SOL/07A.

Limbă-de-mare comună

VIIa

2

0,2

 

10

0,2

FRA

SOL/07D.

Limbă-de-mare comună

VIId

3 286

2 530,6

 

77,01

328,6

FRA

SOL/07E.

Limbă-de-mare comună

VIIe

285,5

261,4

 

91,56

24,1

FRA

SOL/24-C

Limbă-de-mare comună

Apele UE din zonele II și IV

791

632,9

 

80,01

79,1

FRA

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

85

47,9

 

56,35

8,5

FRA

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

98

85,5

 

87,24

9,8

FRA

SOL/8AB.

Limbă-de-mare comună

VIIIa și VIIIb

4 077

3 716,6

 

91,16

360,4

FRA

SRX/07D.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zona VIId

744

198,6

477,2

90,83

68,2

FRA

SRX/2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele IIa și IV

74

18,4

29

64,05

7,4

FRA

SRX/67AKXD

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

4 719

385,1

3 439,4

81,04

471,9

FRA

SRX/89-C.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIII și IX

1 979

378,4

830,1

61,07

197,9

FRA

USK/04-C.

Brosme

Apele UE din zona IV

37

13,3

 

35,95

3,7

FRA

USK/1214EI

Brosme

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II și XIV

7

6,2

 

88,57

0,7

FRA

USK/567EI.

Brosme

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

216,4

189,2

 

87,43

21,64

FRA

WHG/07A.

Merlan

VIIa

4

3,7

 

92,5

0,3

FRA

WHG/56-14

Merlan

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

40

0,2

 

0,5

4

FRA

WHG/7X7A-C

Merlan

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

11 899

6 724,2

 

56,51

1 189,9

GBR

ALF/3X14-

Specii de beryx

Apele UE și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

11

0,4

 

3,64

1,1

GBR

ANF/07.

Specii de pește-pescar

VII

6 814,55

5 333,2

148,8

80,45

681,455

GBR

ANF/2AC4-C

Specii de pește-pescar

Apele UE din zonele IIa și IV

8 199

4 827

338

63

819,9

GBR

ANF/56-14

Specii de pește-pescar

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

2 011

1 682,7

 

83,67

201,1

GBR

ARU/1/2.

Argentina silus

Apele UE și apele internaționale din zonele I și II

46

0

 

0

4,6

GBR

ARU/34-C

Argentina silus

Apele UE din zonele III și IV

19

0

 

0

1,9

GBR

ARU/567.

Argentina silus

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

267

4,6

 

1,72

26,7

GBR

BLI/12INT-

Mihalț-de-mare albastru

Apele internaționale din zona XII

7

0

 

0

0,7

GBR

BLI/24-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zonele II și IV

13

1,4

 

10,77

1,3

GBR

BLI/5B67-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

75,6

46,6

 

61,64

7,56

GBR

BSF/1234-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II, III și IV

4

0

 

0

0,4

GBR

BSF/56712-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI, VII și XII

38,6

34,4

 

89,12

3,86

GBR

COD/07A.

Cod de Atlantic

VIIa

124

110,1

 

88,79

12,4

GBR

COD/07D.

Cod de Atlantic

VIId

151,5

96,8

 

63,89

15,15

GBR

COD/7XAD34

Cod de Atlantic

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

865

688,8

 

79,63

86,5

GBR

GFB/1012-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele X și XII

10

0

 

0

1

GBR

GFB/1234-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II, III și IV

15

1,8

 

12

1,5

GBR

GFB/567-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

591

267

 

45,18

59,1

GBR

HAD/07A.

Eglefin

VIIa

660

236,4

 

35,82

66

GBR

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb și VIa

4 935

4 043,5

 

81,94

493,5

GBR

HAD/6B1214

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

3 008

577,2

 

19,19

300,8

GBR

HER/07A/MM

Hering

VIIa

5 696

5 676,3

 

99,65

19,7

GBR

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

28

1,2

 

4,29

2,8

GBR

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele UE din zonele IIa și IV

1 839,8

1 816

 

98,71

23,8

GBR

HKE/571214

Merluciu

VI și VII, apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

5 186,9

4 750,9

103,6

93,59

332,4

GBR

JAX/2A-14

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

15 997

14 520,2

 

90,77

1 476,8

GBR

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

2 887,5

2 163,2

 

74,92

288,75

GBR

LEZ/2AC4-C

Specii de cardină

Apele UE din zonele IIa și IV

1 936

1 378,1

 

71,18

193,6

GBR

LEZ/56-14

Specii de cardină

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

1 173

674,1

 

57,47

117,3

GBR

LIN/04-C

Mihalț-de-mare

Apele UE din zona IV

2 152,7

1 978,3

 

91,9

174,4

GBR

LIN/1/2.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele I și II

9

6,7

 

74,44

0,9

GBR

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

3 058

2 535,5

 

82,91

305,8

GBR

NEP/07.

Langustină

VII

7 766,2

7 124,6

134,2

93,47

507,4

GBR

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele UE din zonele IIa și IV

19 851,5

10 655,8

 

53,68

1 985,15

GBR

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb

15 261

13 840,5

 

90,69

1 420,5

GBR

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

506

156,3

 

30,89

50,6

GBR

PLE/7DE.

Cambulă de Baltica

VIId și VIIe

1 473,4

1 468

 

99,63

5,4

GBR

PLE/7HJK.

Cambulă de Baltica

VIIh, VIIj și VIIk

40

37,3

 

93,25

2,7

GBR

POK/56-14

Cod saithe

VI; apele UE și apele internaționale din zonele Vb, XII și XIV

5 468,3

4 508,8

 

82,45

546,83

GBR

PRA/2AC4-C

Crevete nordic

Apele UE din zonele IIa și IV

727

0

 

0

72,7

GBR

RNG/124-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II și IV

1

0

 

 

0,1

GBR

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

139

2,1

 

1,51

13,9

GBR

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

14

0

 

0

1,4

GBR

SAN/2A3A4.

Țipar

Apele UE din zonele IIa, IIIa și IV

280

0

 

0

28

GBR

SBR/10-

Doradă roșie

Apele UE și apele internaționale din zona X

11

0

 

0

1,1

GBR

SBR/678-

Doradă roșie

Apele UE și internaționale din zonele VI, VII și VIII

24

1,2

 

5

2,4

GBR

SOL/07A.

Limbă-de-mare comună

VIIa

37

20,8

 

56,22

3,7

GBR

SOL/07D.

Limbă-de-mare comună

VIId

1 132

616,2

 

54,43

113,2

GBR

SOL/07E.

Limbă-de-mare comună

VIIe

484,8

459,1

 

94,70

25,7

GBR

SOL/24-C

Limbă-de-mare comună

Apele UE din zonele II și IV

1 217

579,6

 

47,63

121,7

GBR

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

204,1

168,9

 

82,75

20,41

GBR

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

78

46,2

 

59,23

7,8

GBR

SRX/07D.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zona VIId

159

8,7

124,3

83,65

15,9

GBR

SRX/2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele IIa și IV

774

90,1

557,5

83,67

77,4

GBR

SRX/67AKXD

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

2 814

128,4

1 817,3

69,14

281,4

GBR

SRX/89C-

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIII și IX

10

0

 

0

1

GBR

USK/04-C.

Brosme

Apele UE din zona IV

93

64,4

 

69,25

9,3

GBR

USK/1214EI

Brosme

Apele UE și apele internaționale din zonele I, II și XIV

7

6,8

 

97,14

0,2

GBR

USK/567EI.

Brosme

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

71,6

52,3

 

73,04

7,16

GBR

WHG/07A.

Merlan

VIIa

37

10,5

 

28,38

3,7

GBR

WHG/7X7A-C

Merlan

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

1 750

986,8

 

56,39

175

IRL

ALF/3X14-

Specii de beryx

Apele UE și apele internaționale din zonele III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

11

0

 

0

1,1

IRL

ANF/07.

Specii de pește-pescar

VII

3 371

3 256,051

 

96,59

114,949

IRL

ANF/56-14

Specii de pește-pescar

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

613

559,644

 

91,3

53,356

IRL

ARU/34-C

Argentina silus

Apele UE din zonele III și IV

8

0

 

0

0,8

IRL

ARU/567.

Argentina silus

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

338

0

 

0

33,8

IRL

BLI/24-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zonele II și IV

4

0

 

0

0,4

IRL

BLI/5B67-

Mihalț-de-mare albastru

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

5

0,041

 

0,82

0,5

IRL

BSF/56712-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI, VII și XII

1

0

 

 

0,1

IRL

COD/07A.

Cod de Atlantic

VIIa

271

192,5

 

71,03

27,1

IRL

COD/7XAD34

Cod de Atlantic

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

1 597

1 489,991

 

93,3

107,009

IRL

GFB/567-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

267

7,824

 

2,93

26,7

IRL

HAD/07A.

Eglefin

VIIa

583

561,365

 

96,29

21,635

IRL

HAD/5BC6A.

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb și VIa

932

844,744

 

90,64

87,256

IRL

HAD/6B1214

Eglefin

Apele UE și apele internaționale din zonele VIb, XII și XIV

294

31,168

 

10,6

29,4

IRL

HER/07A/MM

Hering

VIIa

25

17,19

 

68,76

2,5

IRL

HER/5B6ANB

Hering

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

3 416

3 213,49

 

94,07

202,51

IRL

HER/6AS7BC

Hering

VIIb, VIIc; VIaS

4 777

4 037,394

 

84,52

477,7

IRL

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

18 320

16 584,548

 

90,53

1 735,452

IRL

HKE/571214

Merluciu

VI și VII, apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

1 873

1 850,101

0,741

98,82

22,158

IRL

JAX/2A-14

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

46 791

45 306,486

 

96,83

1 484,514

IRL

LEZ/07.

Specii de cardină

VII

3 384

3 098,1

 

91,55

285,9

IRL

LEZ/56-14

Specii de cardină

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

483

332,2

 

68,78

48,3

IRL

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

671

635,48

 

94,71

35,52

IRL

NEP/07.

Langustină

VII

10 533,8

9 743,982

608

98,27

181,818

IRL

NEP/*07U16

Langustină

VII (Porcupine Bank – Unitatea 16)

659,80

608

 

92,15

51,8

IRL

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb

211

28,501

 

13,51

21,1

IRL

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

848

107,413

 

12,67

84,8

IRL

POK/56-14

Cod saithe

VI; apele UE și apele internaționale din zonele Vb, XII și XIV

440

363,691

 

82,66

44

IRL

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

187

0

 

0

18,7

IRL

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

7

0

 

0

0,7

IRL

SBR/678-

Doradă roșie

Apele UE și internaționale din zonele VI, VII și VIII

6

0

 

0

0,6

IRL

SOL/07A.

Limbă-de-mare comună

VIIa

58

51,442

 

88,69

5,8

IRL

SOL/7FG.

Limbă-de-mare comună

VIIf și VIIg

37

32,799

 

88,65

3,7

IRL

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

194

85,031

 

43,83

19,4

IRL

SRX/67AKXD

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

1 311

277,698

975,598

95,6

57,704

IRL

USK/567EI.

Brosme

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

3

2,125

 

70,83

0,3

IRL

WHG/56-14

Merlan

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

101

95,634

 

94,69

5,366

IRL

WHG/7X7A-C

Merlan

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

6 102

5 836,044

 

95,64

265,956

LTU

BLI/12INT-

Mihalț-de-mare albastru

Apele internaționale din zona XII

7

3,21

 

45,86

0,7

LTU

COD/3DX32.

Cod de Atlantic

Apele UE din subdiviziunile 25-32

4 664

0

2 482,827

53,23

466,4

LTU

RNG/5B67-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VI, VII

48

38,35

 

79,9

4,8

LTU

SRX/67AKXD

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

21

0

 

0

2,1

LVA

COD/3DX32.

Cod de Atlantic

Apele UE din subdiviziunile 25-32

7 282

0

4 269,2

58,62

728,2

NLD

ANF/07.

Specii de pește-pescar

VII

43

0,671

 

1,56

4,3

NLD

ANF/2AC4-C

Specii de pește-pescar

Apele UE din zonele IIa și IV

281

50,156

 

17,85

28,1

NLD

ANF/56-14

Specii de pește-pescar

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

65

0

 

0

6,5

NLD

ARU/1/2.

Argentina silus

Apele UE și apele internaționale din zonele I și II

17

0

 

0

1,7

NLD

ARU/34-C

Argentina silus

Apele UE din zonele III și IV

39

0

 

0

3,9

NLD

ARU/567.

Argentina silus

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

3 136

1 784,522

 

56,9

313,6

NLD

COD/07D.

Cod de Atlantic

VIId

56,5

39,241

 

69,45

5,65

NLD

COD/7XAD34

Cod de Atlantic

VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

6

5,166

 

86,1

0,6

NLD

GFB/567-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele V, VI și VII

100

0

 

0

10

NLD

HAD/07A.

Eglefin

VIIa

2

0

 

0

0,2

NLD

HAD/7X7A34

Eglefin

VIIb-k, VIII, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

90

64,66

 

71,84

9

NLD

HER/5B6ANB.

Hering

Apele UE și apele internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN

3 799

3 697,245

 

97,32

101,755

NLD

HER/6AS7BC

Hering

VIIb, VIIc; VIaS

2

0

 

0

0,2

NLD

HER/7G-K.

Hering

VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

1 499

1 363,631

 

90,97

135,369

NLD

HKE/2AC4-C

Merluciu

Apele UE din zonele IIa și IV

112

111,977

 

99,98

0,023

NLD

HKE/8ABDE.

Merluciu

VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe

18

1,416

6,198

42,3

1,8

NLD

JAX/2A-14

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

71 420

65 194,416

 

91,28

6 225,584

NLD

LEZ/2AC4-C

Specii de cardină

Apele UE din zonele IIa și IV

26

15,09

 

58,04

2,6

NLD

LIN/04-C.

Mihalț-de-mare

Apele UE din zona IV

6

0,237

 

3,95

0,6

NLD

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

3

0,354

 

11,8

0,3

NLD

NEP/2AC4-C

Langustină

Apele UE din zonele IIa și IV

1 265

1 021,579

 

80,76

126,5

NLD

NEP/5BC6.

Langustină

VI; apele UE și apele internaționale din zona Vb

10

0

 

0

1

NLD

PLE/07A.

Cambulă de Baltica

VIIa

1

0

 

0

0,1

NLD

PLE/7DE.

Cambulă de Baltica

VIId și VIIe

65

64,289

 

98,91

0,711

NLD

PRA/2AC4-C

Crevete nordic

Apele UE din zonele IIa și IV

59

0

 

0

5,9

NLD

SAN/2A3A4.

Țipar

Apele UE din zonele IIa, IIIa și IV

366

317,07

 

86,63

36,6

NLD

SOL/24-C.

Limbă-de-mare comună

Apele UE din zonele II și IV

12 465

9 064,5

 

72,72

1 246,5

NLD

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

49

0

 

0

4,9

NLD

SOL/7HJK.

Limbă-de-mare comună

VIIh, VIIj și VIIk

51

0

 

0

5,1

NLD

SRX/2AC4-C

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele IIa și IV

457

3,226

427,344

94,22

26,43

NLD

SRX/67AKXD

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

12

1,014

0,434

12,07

1,2

NLD

WHG/7X7A-C

Merlan

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj și VIIk

624

571,753

 

91,63

52,247

POL

COD/3DX32.

Cod de Atlantic

apele UE din subdiviziunile 25-32

20 534

0

14 020,17

68,28

2 053,4

POL

RNG/8X14-

Grenadier de piatră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX, X, XII și XIV

30

0

0

0

3

PRT

ANE/9/3411

Hamsie

IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

2 073,8

800,079

 

38,58

207,38

PRT

ANF/8C3411

Specii de pește-pescar

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

934,35

811,583

 

86,86

93,435

PRT

BSF/8910-

Sabie neagră

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII, IX și X

3 044,58

2 918,887

 

95,87

125,693

PRT

BSF/C3412-

Sabie neagră

Apele din UE și apele internaționale din zona CECAF 34.1.2.

4 321

1 718,319

 

39,77

432,1

PRT

GFB/1012-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele X și XII

40

6,443

 

16,11

4

PRT

GFB/89-

Specie de merlucius (Ling american)

Apele UE și apele internaționale din zonele VIII și IX

11

6,253

 

56,85

1,1

PRT

HKE/8C3411

Merluciu

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

4 020

2 631,142

 

65,45

402

PRT

JAX/08C.

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

VIIIc

1 091

1 023,732

 

93,83

67,268

PRT

JAX/09.

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

IX

22 758

18 229,242

325,945

81,53

2 275,8

PRT

JAX/2A-14

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

21

0

 

0

2,1

PRT

LEZ/8C3411

Specii de cardină

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

192

163,84

 

85,33

19,2

PRT

LIN/6X14.

Mihalț-de-mare

Apele UE și apele internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV

5

0,022

 

0,44

0,5

PRT

NEP/9/3411

Langustină

IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

205

176,724

 

86,21

20,5

PRT

SBR/09-

Doradă roșie

Apele UE și apele internaționale din zona IX

182

117,817

 

64,73

18,2

PRT

SBR/10-

Doradă roșie

Apele UE și apele internaționale din zona X

1 240

618,781

 

49,90

124

PRT

SRX/67AKXD-

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIa, VIb, VIIa-c și VIIe-k

25

0,02

 

0,08

2,5

PRT

SRX/89-C.

Vulpi și pisici-de-mare

Apele UE din zonele VIII și IX

1 322

1 122,592

 

84,92

132,2

PRT

WHB/8C3411

Putasu

VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1

2 496,98

2 385,035

 

95,52

111,945

SWE

COD/3DX32.

Cod de Atlantic

apele UE din subdiviziunile 25-32

17 041

0

10 080,89

59,16

1 704,1

SWE

HER/30/31.

Hering

Subdiviziunile 30-31

7 975

0

6 459,58

81

797,5

SWE

HKE/3A/BCD

Merluciu

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

144

24,4

 

16,94

14,4

SWE

JAX/2A-14

Specii de stavrid și capturi accidentale asociate

Apele UE din zonele IIa, IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și apele internaționale din zona Vb; apele internaționale din zonele XII și XIV

23

14,46

 

62,87

2,3

SWE

LIN/04-C.

Mihalț-de-mare

Apele UE din zona IV

11

0,91

 

8,27

1,1

SWE

LIN/3A/BCD

Mihalț-de-mare

IIIa; apele UE din zona IIIbcd

23

19,28

 

83,83

2,3

SWE

NEP/3A/BCD

Langustină

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

1 714

1 359,15

 

79,3

171,4

SWE

PRA/2AC4-C

Crevete nordic

Apele UE din zonele IIa și IV

103

0

 

0

10,3

SWE

SAN/2A3A4.

Țipar

Apele UE din zonele IIa, IIIa și IV

4 739

4 735,06

 

99,92

3,94

SWE

SOL/3A/BCD

Limbă-de-mare comună

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

30

29,66

 

98,87

0,34

SWE

USK/04-C.

Brosme

Apele UE din zona IV

6

0,01

 

0,17

0,6

SWE

USK/3A/BCD

Brosme

IIIa; apele UE din subdiviziunile 22-32

7

1,69

 

24,14

0,7


(1)  Cote aflate la dispoziția unui stat membru în temeiul regulamentelor relevante privind oportunitățile de pescuit, după ce au fost luate în considerare schimburile de posibilități de pescuit în conformitate cu articolul 20 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului (JO L 358, 31.12.2002, p. 59), transferurile de cote în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 și/sau realocarea sau deducerea oportunităților de pescuit în conformitate cu articolele 37 și 105 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).