9.8.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 212/20


Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 673/2012 al Consiliului din 23 iulie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Siria

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 196 din 24 iulie 2012 )

La pagina 11, în anexă, la „Entități”, la rubrica 2, în a patra coloană „Data includerii pe listă”:

se adaugă data „24.7.2012”.