15.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 347/43


Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 181 din 12 iulie 2012 )

La pagina 41, la articolul 25 alineatul (1) al șaselea rând:

în loc de:

„3 664 t CO2/t C,”,

se va citi:

„3,664 t CO2/t C,”.

La pagina 45, la articolul 36 alineatul (3) al treilea rând:

în loc de:

„3 664 t CO2/t C.”,

se va citi:

„3,664 t CO2/t C.”