28.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 280/57


Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 167 din 27 iunie 2012 )

La pagina 50, anexa I, categoria 6, al treilea rând din tabel:

în loc de:

Număr CE

Denumire/Grup

Restricție

Observații

„250-753-6

Acetat de (Z,E)-tetradeca-9,12- dienil”

 

 

se citește:

Număr CE

Denumire/Grup

Restricție

Observații

„Nu este disponibil

Acetat de (9Z,12E)-tetradeca-9,12-dien-1-il

 

CAS 30507-70-1”