11.5.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 124/56


Rectificare la Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012 al Comisiei din 1 martie 2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 123 din 9 mai 2012 )

La pagina 3, la articolul 8:

în loc de:

„29 mai 2012”,

se va citi:

„29 mai 2013”.

La pagina 3, la articolul 9 alineatul (1):

în loc de:

„29 septembrie 2012”,

se va citi:

„29 septembrie 2013”.

La pagina 3, la articolul 9 alineatul (2):

în loc de:

„29 mai 2012”,

se va citi:

„29 mai 2013”.

La pagina 3, la articolul 9 alineatul (3):

în loc de:

„29 mai 2012”,

se va citi:

„29 mai 2013”.

La pagina 3, articolul 10 alineatul (2):

în loc de:

„(2)   Se aplică de la 29 mai 2012. Cu toate acestea, articolul 3 literele (d) și (e) și articolul 4 literele (b), (c) și (d) se aplică de la 29 septembrie 2012.”,

se va citi:

„(2)   Se aplică de la 29 mai 2013. Cu toate acestea, articolul 3 literele (d) și (e) și articolul 4 literele (b), (c) și (d) se aplică de la 29 septembrie 2013.”