10.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 265/12


Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 290/2012 al Comisiei din 30 martie 2012 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 100 din 5 aprilie 2012 )

La pagina 19, în anexă, partea ARA subpartea FCL secțiunea II punctul ARA.FCL.250 litera (a) primul paragraf din noua anexă VI la Regulamentul (UE) nr. 1178/2011:

în loc de:

„Autoritatea competentă limitează, suspendă sau revocă, după caz, o licență de pilot și calificările sau certificatele asociate în conformitate cu ARA.GEN.315 în următoarele situații, dar fără a se limita la acestea:”,

se va citi:

„Autoritatea competentă limitează, suspendă sau revocă, după caz, o licență de pilot și calificările sau certificatele asociate în conformitate cu ARA.GEN.355 în următoarele situații, dar fără a se limita la acestea:”.