24.5.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 136/105


Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 494/2011 al Comisiei din 20 mai 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește anexa XVII (Cadmiu)

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 134 din 21 mai 2011 )

La pagina 3, la articolul 2 paragraful al doilea:

în loc de:

„Se aplică de la 10 ianuarie 2012.”,

se va citi:

„Se aplică de la 10 decembrie 2011.”

La pagina 4, la punctul 1 din anexă, la punctul 1 paragraful al treilea din tabelul modificat:

în loc de:

„Prin derogare, al doilea paragraf nu se aplică în cazul articolelor introduse pe piață înainte de 10 ianuarie 2012.”,

se va citi:

„Prin derogare, al doilea paragraf nu se aplică în cazul articolelor introduse pe piață înainte de 10 decembrie 2011.”

La pagina 5, la punctul 2 din anexă, la punctul 11 din tabelul modificat:

în loc de:

„Prin derogare, punctul 10 nu se aplică în cazul articolelor introduse pe piață înainte de 10 ianuarie 2012 și al bijuteriilor care la 10 ianuarie 2012 au o vechime mai mare de 50 de ani.”,

se va citi:

„Prin derogare, punctul 10 nu se aplică în cazul articolelor introduse pe piață înainte de 10 decembrie 2011 și al bijuteriilor care la 10 decembrie 2011 au o vechime mai mare de 50 de ani.”