24.6.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 164/14


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE 2011/367/PESC A CONSILIULUI

din 23 iunie 2011

privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/273/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 alineatul (2),

având în vedere Decizia 2011/273/PESC a Consiliului din 9 mai 2011 privind măsuri restrictive împotriva Siriei (1), în special articolul 5 alineatul (1),

întrucât:

Având în vedere gravitatea situației din Siria, ar trebui incluse și alte persoane și entități în lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzută în anexa la Decizia 2011/273/PESC,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Persoanele și entitățile menționate în anexa la prezenta decizie se adaugă la lista care figurează în anexa la Decizia 2011/273/PESC.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 23 iunie 2011.

Pentru Consiliu

Președintele

MARTONYI J.


(1)  JO L 121, 10.5.2011, p. 11.


ANEXĂ

PERSOANELE ȘI ENTITĂȚILE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

A.   Persoane

 

Nume

Informații de identificare (data nașterii, locul nașterii etc.)

Motive

Data includerii pe listă

1.

Zoulhima CHALICHE

(Dhu al-Himma SHALISH)

Născut în 1951 sau 1946 la Kerdaha.

Șeful serviciului de protecție a președintelui; implicat în reprimarea manifestanților; văr primar al președintelui Bachar Al-Assad.

23.6.2011

2.

Riyad CHALICHE

(Riyad SHALISH)

 

Director al Military Housing Establishment; sursă de finanțare a regimului; văr primar al președintelui Bachar Al-Assad.

23.6.2011

3.

Comandantul de brigadă Mohammad Ali JAFARI (alias JA'FARI, Aziz; alias JAFARI, Ali; alias JAFARI, Mohammad Ali; alias JA'FARI, Mohammad Ali; alias JAFARI-NAJAFABADI, Mohammad Ali)

Născut la 1 septembrie 1957 la Yazd, Iran.

Comandant al Gărzii revoluționare iraniene implicat în furnizarea de echipament și sprijin pentru a ajuta regimul din Siria să înăbușe protestele din Siria

23.6.2011

4.

General-maior Qasem SOLEIMANI;

(alias Qasim SOLEIMANY)

 

Comandant al Gărzii revoluționare iraniene, IRGC - Qods, implicat în furnizarea de echipament și sprijin pentru a ajuta regimul din Siria să înăbușe protestele din Siria.

23.6.2011

5.

Hossein TAEB (alias TAEB, Hassan; alias TAEB, Hosein; alias TAEB, Hossein; alias TAEB, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein TA'EB)

Născut în 1963

la Teheran, Iran.

Comandant Adjunct în cadrul Serviciilor Secrete ale Gărzii revoluționare iraniene, implicat în furnizarea de echipament și sprijin pentru a ajuta regimul din Siria să înăbușe protestele din Siria.

23.6.2011

6.

Khalid QADDUR

 

Om de afaceri asociat cu Maher Al-Assad;

sursă de finanțare a regimului.

23.6.2011

7.

Riad AL-QUWATLI (a.k.a. Ri'af AL-QUWATLI)

 

Om de afaceri asociat cu Maher Al-Assad;

sursă de finanțare a regimului.

23.6.2011


B.   Entități

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

1.

Bena Properties

 

Controlată de Rami Makhlouf; sursă de finanțare a regimului.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

PO Box 108, Damasc

Tel.: 963 112110059 / 963112110043

Fax: 963 933333149

Controlată de Rami Makhlouf; sursă de finanțare a regimului.

23.6.2011

3.

Hamcho International;

(alias Hamsho International Group)

rue Bagdad, PO Box 8254, Damasc

Tel.: 963 112316675

Fax: 963 112318875

Site internet: www.hamshointl.com

E-mail: info@hamshointl.com și hamshogroup@yahoo.com

Controlată de Mohamed Hamcho sau Hamsho; sursă de finanțare a regimului.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Societate de lucrări publice controlată de Riyad Shalish și de Ministerul Apărării; sursă de finanțare a regimului.

23.6.2011