15.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 185/79


Rectificare la Decizia 2011/332/PESC a Consiliului din 7 iunie 2011 de modificare a Deciziei 2011/137/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 149 din 8 iunie 2011, p. 10 )

La pagina 10, articolul 1, textul noului alineat (2a) al articolului 6 din Decizia 2011/137/PESC:

în loc de:

„ «(2a)   Interdicția privind punerea la dispoziția persoanelor sau entităților menționate la alineatul (1) litera (b) a fondurilor, a activelor financiare sau a resurselor economice, în măsura în care aceasta se aplică autorităților portuare, nu împiedică executarea, până la 15 iulie 2011, a contractelor încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei decizii, cu excepția contractelor privind petrolul, gazele și produsele rafinate.» ”,

se va citi:

„ «(2a)   Interdicția privind punerea la dispoziția persoanelor sau entităților menționate la alineatul (1) litera (b) a fondurilor, a activelor financiare sau a resurselor economice, în măsura în care aceasta se aplică autorităților portuare, nu împiedică executarea, până la 15 iulie 2011, a contractelor încheiate înainte de 7 iunie 2011, cu excepția contractelor privind petrolul, gazele și produsele rafinate.» ”.