9.11.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 291/31


REGULAMENTUL (UE) NR. 1004/2010 AL COMISIEI

din 8 noiembrie 2010

privind operarea de deduceri din anumite cote de pescuit pentru 2010 din cauza depășirii cotelor de pescuit în anul precedent

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (1), în special articolul 105 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Cotele de pescuit pentru anul 2009 s-au stabilit prin:

Regulamentul (CE) nr. 1322/2008 al Consiliului din 28 noiembrie 2008 de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică pentru 2009 (2)

Regulamentul (CE) nr. 1139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru 2009 a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite resurse halieutice în Marea Neagră (3)

Regulamentul (CE) nr. 1359/2008 al Consiliului din 28 noiembrie 2008 de stabilire, pentru 2009 și 2010, a posibilităților de pescuit pentru navele comunitare în ceea ce privește anumite stocuri de pești de adâncime (4)

Regulamentul (CE) nr. 43/2009 al Consiliului din 16 ianuarie 2009 de stabilire pentru 2009 a posibilităților de pescuit și a condițiilor conexe pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește aplicabile în apele comunitare și, pentru navele comunitare, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor.

(2)

Cotele de pescuit pentru anul 2010 s-au stabilit prin:

Regulamentul (CE) nr. 1359/2008 al Consiliului,

Regulamentul (CE) nr. 1226/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Baltică pentru 2010 (5).

Regulamentul (CE) nr. 1287/2009 al Consiliului de stabilire a posibilităților de pescuit și a condițiilor aferente pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră pentru 2010 (6) și

Regulamentul (UE) nr. 53/2010 al Consiliului din 14 ianuarie 2010 de stabilire, pentru 2010, a posibilităților de pescuit pentru anumite resurse halieutice și grupe de resurse halieutice, aplicabile în apele UE și, pentru navele din UE, în ape în care sunt necesare limitări ale capturilor și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1359/2008, (CE) nr. 754/2009, (CE) nr. 1226/2009 și (CE) nr. 1287/2009 (7)

(3)

În conformitate cu articolul 105 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, atunci când Comisia a stabilit că un stat membru a depășit cotele de pescuit care i-au fost alocate, Comisia operează deduceri din viitoarele cote de pescuit ale statului membru respectiv.

(4)

Anumite state membre și-au depășit cotele de pescuit pentru anul 2009. Din acest motiv este necesar să se opereze deduceri din cotele de pescuit alocate acestora pentru anul 2010.

(5)

Prin Regulamentul (CE) nr. 649/2009 al Comisiei (8) s-au operat deduceri din cotele de pescuit pentru 2009 din cauza depășirii cotelor de pescuit în 2008. Cu toate acestea, pentru anumite state membre, deducerile care trebuiau aplicate au fost mai mari decât cotele lor respective pentru 2009, astfel că nu au putut fi aplicate integral în anul respectiv. Pentru a se garanta că și în astfel de cazuri se deduce cantitatea totală, cantitățile rămase trebuie luate în considerare la stabilirea deducerilor din cotele pe 2010.

(6)

Deducerile prevăzute în prezentul regulament trebuie aplicate fără a se aduce atingere deducerilor aplicabile cotelor pentru anul 2010 în conformitate cu:

Regulamentul (CE) nr. 147/2007 al Comisiei din 15 februarie 2007 de modificare a anumitor cote de pescuit pentru perioada 2007-2012 în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului (9);

Regulamentul (CE) nr. 635/2008 al Comisiei din 3 iulie 2008 de adaptare a cotelor de pescuit de cod care urmează să fie alocate Poloniei în Marea Baltică (subdiviziunile 25-32, apele CE) în perioada 2008-2011 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 338/2008 al Consiliului (10).

(7)

Articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 prevede că deducerile din cotele de pescuit trebuie operate cu aplicarea anumitor factori de multiplicare stabiliți la alineatul respectiv.

(8)

Totuși, având în vedere că deducerile care trebuie operate vizează depășirile cotelor de pescuit care au avut loc în 2009, așadar la o dată la care Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 nu era încă aplicabil, din rațiuni de predictibilitate juridică este oportun să se opereze deduceri care nu depășesc deducerile care ar fi rezultat din aplicarea normelor în vigoare la data respectivă, respectiv normele stabilite la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (11),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

1.   Cotele de pescuit stabilite prin Regulamentele (CE) nr. 1226/2009, (CE) nr. 1287/2009, (CE) nr. 1359/2008 și (UE) nr. 53/2010 se reduc în conformitate cu anexa.

2.   Alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere deducerilor prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 147/2007 și (CE) nr. 635/2008.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 noiembrie 2010.

Pentru Comisie

Președintele

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 345, 23.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 308, 19.11.2008, p. 3.

(4)  JO L 352, 31.12.2008, p. 1.

(5)  JO L 330, 16.12.2009, p. 1.

(6)  JO L 347, 24.12.2009, p. 1.

(7)  JO L 21, 26.1.2010, p. 1.

(8)  JO L 192, 24.7.2009, p. 14.

(9)  JO L 46, 16.2.2007, p. 10.

(10)  JO L 176, 4.7.2008, p. 8.

(11)  JO L 115, 9.5.1996, p. 1.


ANEXĂ

Stat membru

Codul speciei

Codul zonei 2009

Denumirea speciei

Denumirea zonei 2009

Sancțiuni Art.5(2) R.847/96

Cota finală 2009

Marjă

Cantitate totală adaptată 2009

Capturi CS 2009

Capturi 2009

Total capturi 2009

%

Deduceri

Cantitate inițială 2010

Deduceri restante din 2009 (R.649/09)

Cantitate revizuită 2010

Sold

BGR

TUR

F3742C

Calcan

Marea Neagră

da

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5 %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Cambulă de Baltica

Apele CE subdiviziunile 22-32

da

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2 %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C.

Câine de mare

Apele CE din zona IIIa

da

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9 %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Mihalț-de-mare

Zonele VI și VII (Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția unor țări terțe

da

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9 %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Cod

Apele CE subdiviziunile 22-24

da

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3 %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Hering

Subdiviziunea 28.1

da

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2 %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Sebastă

NAFO 3M

da

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7 %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Sprot

IIIa

da

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Mihalț-de-mare albastru

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția unor țări terțe din zonele II, IV și V

nu

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7 %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Ton roșu

Oceanul Atlantic, la est de longitudinea 45° W, și

nu

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0 %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Hering

Apele CE și internaționale din zonele I și II

da

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1 %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Hering

Apele norvegiene la nord de 62° N și zona de pescuit din jurul Jan Mayen

da

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0 %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Eglefin

VIIb-k, VIII, IX și X; Apele UE din zona CECAF 34.1.1

da

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6 %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN.

Cambulă de Baltica

Skagerrak

da

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9 %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Alte specii

Apele norvegiene din zona IV

da

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7 %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Sabie neagră

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția unor țări terțe din zonele V, VI, VII și XII

nu

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Doradă roșie

Zonele VI, VII, VIII; Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția unor țări terțe

nu

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0 %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B.

Cod

Apele internaționale din zonele I și Iib

da

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1 %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Hering

Subdiviziunile 22-24

da

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4 %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB.

Cod

Apele norvegiene din zonele I și II

da

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Halibut negru

Apele groelandeze din zonele V și XIV

da

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2 %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB.

Halibut negru

Apele norvegiene din zonele I și II

da

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Halibut negru

Apele groenlandeze din zonele V și XIV

da

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5 %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4.

Eglefin

IV; Apele CE din zona IIa

da

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3 %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Putasu

Apele CE și internaționale din zonele I, II, III,

da

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34.

Macrou

IIIa și IV; Apele CE din zonele IIa, IIIb, IIIc și IIId

da

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0 %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Merlucius alb

Apele comunitare și apele care nu se află sub suveranitatea sau jurisdicția unor țări terțe din zonele VIII și IX

nu

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0 %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214.

Sebastă

Apele CE și internaționale din zona V; Apele

da

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9 %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Pește pescar

VIIIc, IX și X; Apele CE din zona CECAF 34.1.1

da

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2 %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB.

Eglefin

Apele norvegiene din zonele I și II

da

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5 %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB.

Cod negru

Apele norvegiene din zonele I și II

da

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2 %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB.

Halibut negru

Apele norvegiene din zonele I și II

da

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0 %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Ton obez

Oceanul Atlantic

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0 %

0,00

0,00

–10,00

 

10