27.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/25


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 668/2010 AL CONSILIULUI

din 26 iulie 2010

de punere în aplicare a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 291 alineatul (2),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 423/2007 al Consiliului, din 19 aprilie 2007 (1) în special articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 19 aprilie 2007, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 423/2007. Articolul 15 alineatul (2) din regulamentul respectiv prevede stabilirea, reexaminarea și modificarea de către Consiliu a listei persoanelor, entităților și organismelor menționate la articolul 7 alineatul (2) din respectivul regulament.

(2)

Consiliul a stabilit că anumite persoane, entități și organisme îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 și că, în consecință, acestea ar trebui să fie incluse în lista din anexa V la respectivul regulament din motive individuale și specifice prevăzute de acesta.

(3)

Obligația de înghețare a resurselor economice aparținând entităților desemnate ale Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) nu presupune confiscarea sau reținerea vaselor aflate în proprietatea acestor entități, sau a încărcăturilor transportate de acestea în măsura în care aceste încărcături aparțin unor terțe părți, și nici nu presupune reținerea echipajelor angajate de acestea,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Persoanele, entitățile și organismele menționate în anexa la prezentul regulament sunt incluse în lista din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 423/2007.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iulie 2010.

Pentru Consiliu

Președintele

C. ASHTON


(1)  JO L 103, 20.4.2007, p. 1.


ANEXĂ

Lista persoanelor, entităților și organismelor menționate la articolul 1

„I.

Persoane, entități și organisme implicate în activități nucleare sau privind rachete balistice

A.   Persoane fizice

 

Nume

Informații de identificare

Motive

1.

Ali DAVANDARI

 

Directorul Bank Mellat (a se vedea partea B, nr. 2)

2.

Fereydoun

MAHMOUDIAN

Data nașterii: 7.11.1943; locul nașterii: Iran. Pașaport nr. 05HK31387 emis la 1.1.2002 în Iran, data expirării 7.8.2010.

A dobândit cetățenia franceză la 7.5.2008

Directorul Fulmen (a se vedea partea B, nr. 11)

3.

Mohammad MOKHBER

 

Președintele fundației Setad Ejraie, un fond de investiții care are legături cu Ali Khameneï, ghidul suprem. Membru al Consiliului de administrație al băncii Sina.

4.

Mohammad Reza MOVASAGHNIA

 

Președintele Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), cunoscut și sub numele de Cruise Missile Industry Group. Această organizație a fost desemnată în RCSONU nr. 1747 și inclusă pe lista din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 423/2007.


B.   Persoane juridice, entități și organisme

 

Nume

Informații de identificare

Motive

1.

Azarab Industries

Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran

Firmă din sectorul energetic care furnizează sprijin de producție pentru programul nuclear, inclusiv pentru activitățile sensibile de proliferare desemnate. Implicată în construirea reactorului cu apă grea de la Arak.

2.

Bank Mellat (inclusiv toate sucursalele) și filialele:

Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran;

P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran

Bank Mellat este o bancă iraniană deținută de stat. Bank Mellat are un model de conduită care sprijină și facilitează programele nucleare și de rachete balistice ale Iranului. Aceasta a furnizat servicii bancare entităților incluse pe listele ONU și UE sau entităților care acționează în numele sau la comanda acestora, sau entităților aflate în proprietatea sau sub controlul acestora. Este banca-mamă a First East Export Bank, care este desemnată în RCSONU 1929.

 

(a)

Mellat Bank SB CJSC

P.O. Box 24, Erevan 0010, Republica Armenia

100 % deținută de Bank Mellat

 

(b)

Persia International Bank Plc

Numberr 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Regatul Unit

60 % deținută de Bank Mellat

3.

Filialele Bank Melli

 

Bank Melli se află pe lista din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 423/2007, pe motiv că a furnizat sau a încercat să furnizeze sprijin financiar unor societăți care sunt implicate în programele nucleare sau de rachete ale Iranului sau care achiziționează mărfuri pentru aceste programe.

 

(a)

Arian Bank (cunoscută și sub denumirea de Aryan Bank)

House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan

Arian Bank este o întreprindere comună a Bank Melli și a Bank Saderat.

 

(b)

Assa Corporation

ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, SUA;

Număr de identificare fiscală 1368932 (Statele Unite ale Americii)

Assa Corporation este o firmă-paravan, creată și controlată de Bank Melli. A fost înființată de Bank Melli pentru a dirija bani din Statele Unite ale Americii către Iran.

 

(c)

Assa Corporation Ltd

6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Insulele Anglo-Normande

Assa Corporation Ltd este organizația mamă a Assa Corporation. Deținută sau controlată de banca Melli

 

(d)

Bank Kargoshaee (cunoscută și sub denumirea de Kargosai Bank, cunoscută și sub denumirea de Kargosa'i Bank)

587, Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran

Bank Kargoshaee este deținută de Bank Melli

 

(e)

Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)

No. 2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875;

Localizare alternativă: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, C.P. 15875-3898, Teheran, Iran 15116;

Localizare alternativă: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran; Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: 89584

Afiliată unor entități sancționate de Statele Unite ale Americii, Uniunea Eurpeană sau Organizația Națiunilor Unite începând din anul 2000. Desemnată de Statele Unite ale Americii ca fiind deținută sau controlată de Bank Melli

 

(f)

Banca Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)

18th Km Karaj Special Road, Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183;

Localizare alternativă: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran;

Număr de înregistrare la Registrul Comerțului 382231

Desemnată de Statele Unite ca fiind deținută sau controlată de Bank Melli

 

(g)

Cement Investment and Development Company (CIDCO) (cunoscută și sub denumirile de: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)

No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran

Deținută în totalitate de Bank Melli Investment Co. Holding Company pentru a gestiona toate companiile de ciment deținute de BMIIC

 

(h)

First Persian Equity Fund

Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Insulele Cayman;

Localizare alternativă: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Insulele Cayman;

Localizare alternativă: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O. Box 15875-3898

Fond cu sediul în Cayman, autorizat de guvernul iranian pentru investiții străine la Bursa de la Teheran

 

(i)

Future Bank BSC

Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain;

P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrain,

și toate sucursalele din întreaga lume; Certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului: 54514-1 (Bahrain) data expirării: 9 iunie 2009; Licența comercială nr. 13388 (Bahrain)

Întreprindere comună cu sediul în Bahrain, deținută în majoritate și aflată sub controlul Bank Melli și Bank Saderat. Președintele Bank Melli a fost și președintele Future Bank

 

(j)

Mazandaran Cement Company

Africa Street, Sattari Street nr. 40, C.P. 121, Teheran, Iran 19688;

Localizare alternativă: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.P. Box 19688, Teheran, Iran

Companie producătoare de ciment, cu sediul la Teheran, deținută în majoritate de CIDCO. Implicată în proiecte de construcții de anvergură

 

(k)

Mazandaran Textile Company

Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Teheran, Iran 11318;

Localizare alternativă: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., PO. Box. 11318, Teheran, Iran;

Localizare alternativă: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran

Companie de produse textile cu sediul în Teheran, deținută în majoritate de BMIIC și de Bank Melli Investment Management Co.

 

(l)

Mehr Cayman Ltd.

Insulele Cayman; Număr de înregistrare la Registrul Comerțului 188926 (Insulele Cayman)

Deținută sau controlată de Bank Melli

 

(m)

Melli Agrochemical Company PJS (cunoscută și sub denumirea de: Melli Shimi Keshavarz)

Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran

Deținută sau controlată de Bank Melli

 

(n)

Melli Investment Holding International

514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Emiratele Arabe Unite;

Numărul certificatului de înregistrare (Dubai) 0107 eliberat la 30 noiembrie 2005.

Deținută sau controlată de Bank Melli

 

(o)

Shomal Cement Company (Cunoscută și sub denumirea de: Siman Shomal)

Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446;

Localizare alternativă: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran

Aflată în proprietatea sau sub controlul sau care acționează în numele DIO

4.

Bank Refah

40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iran

Bank Refah a preluat operațiile în curs ale Bank Melli, în urma sancțiunilor impuse acesteia de către Uniunea Europeană

5.

Bank Saderat Iran(inclusiv toate sucursalele) și filialele:

Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran

Banca Saderat este o bancă iraniană deținută de stat (deținută de guvern în proporție de 94 %). Bank Saderat a furnizat servicii financiare entităților care efectuează achiziții în numele programelor nucleare și de rachete balistice ale Iranului, inclusiv entităților desemnate în RCSONU 1737. Bank Saderat a gestionat plăți și acreditive pentru DIO (sancționată în RCSONU 1737) și Iran Electronics Industries, cel mai recent în martie 2009. În 2003, Bank Saderat a gestionat acreditive în numele Mesbah Energy Company, cu activități legate de domeniul nuclear din IRN (ulterior sancționată în RCSONU 1737).

 

(a)

Bank Saderat PLC (London)

5 Lothbury, Londra, EC2R 7HD, UK

Filială 100 % deținută de Bank Saderat.

6.

Banque Sina

187, Avenue Motahari, Teheran, Iran

Această bancă are legături strânse cu interesele «Daftar» (biroul ghidului suprem iranian: administrație alcătuită din aproximativ 500 de colaboratori). Aceasta contribuie astfel la finanțarea intereselor strategice ale regimului.

7.

ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)

No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran

Achiziționează mărfuri industriale, în special pentru activități din cadrul programului nuclear desfășurate deAEOI, Novin Energy și Kalaye Electric Company (toate desemnate în RCSONU 1737). Directorul ESNICO este Haleh Bakhtiar (desemnat în RCSONU 1803).

8.

Etemad Amin Invest Co Mobin

Pasadaran Av. Teheran, Iran

Apropiată de Naftar și deBonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin contribuie la finanțarea intereselor strategice ale regimului și ale statului paralel iranian.

9.

Export Development Bank of Iran (EDBI) (inclusiv toate sucursalele) și filialele

Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran;

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran;

No. 129, 21's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran;

Numărul certificatului de înregistrare 86936

(Iran)

Export Development Bank of Iran (EDBI) a fost implicată în furnizarea de servicii financiare companiilor asociate programelor cu risc de proliferare ale Iranului și a oferit asistență entităților desemnate de ONU în eludarea și încalcarea sancțiunilor. Aceasta furnizează servicii financiare entităților subordonate MODAFL și firmelor-paravan ale acestora, care sprijină programele nucleare și de rachete balistice ale Iranului. A continuat să gestioneze plăți pentru Bank Sepah, desemnată ulterior de ONU, inclusiv plăți legate de programele nucleare și de rachete balistice ale Iranului. EDBI a gestionat tranzacții legate de entități din Iran implicate în programe de apărare și de rachete, dintre care numeroase au fost sancționate de CSONU. EDBI a acționat în calitate de intermediar principal pentru gestionarea finanțării Bank Sepah (sancționată de CSONU din 2007), susținând inclusiv plăți legate de AMD. EDBI furnizează servicii financiare diferitelor entități ale MODAFL și a facilitat activități de achiziții în curs ale firmelor paravan asociate entităților MODAFL.

 

(a)

EDBI Exchange Company

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

EDBI Exchange Company, cu sediul în Teheran, este deținută în proporție de 70 % de Export Development Bank of Iran (EDBI). Aceasta a fost desemnată de Statele Unite ale Americii în octombrie 2008 ca fiind deținută sau controlată de EDBI.

 

(b)

EDBI Stock Brokerage Company

Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran

EDBI Stock Brokerage Company, cu sediul în Teheran, este o filială deținută integral de Export Development Bank of Iran (EDBI).Aceasta a fost desemnată de Statele Unite în octombrie 2008 ca fiind deținută sau controlată de EDBI.

 

(c)

Banco Internacional De Desarrollo CA

Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas P.O. Box 1060, Venezuela

Banco Internacional De Desarrollo CA este deținută de Export Development Bank of Iran.

10.

Fajr Aviation Composite Industries

Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran

Filială a IAIO în cadrul MODAFL (inclusă pe lista din Poziția comună 2007/140/PESC a UE) care produce în special materiale compozite pentru industria aeronautică, însă care este asociată și cu dezvoltarea capacităților de fibre de carbon pentru aplicații nucleare și de rachete. Asociată cu Technology Cooperation Office. Iranul și-a anunțat recent intenția de a produce în masă centrifuge de generație nouă, care vor necesita capacități de producție de fibre de carbon FACI.

11.

Fulmen

167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.

Fulmen a fost implicată în instalarea de echipamente electrice în situl de la Qom/Fordoo într-un moment în care existența acestui sit nu fusese încă dezvăluită.

 

(a)

Arya Niroo Nik

Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square, Teheran

Arya Niroo Nik este o firmă paravan utilizată de Fulmen pentru unele dintre operațiile sale.

12.

Future Bank BSC

Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. P.O. Box 785;

Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului: 54514-1 (Bahrain), data expirării: 9 iunie 2009; Licența comercială nr. 13388 (Bahrain)

Future Bank cu sediul în Bahrain este deținută în proporție de două treimi de către bănci iraniene de stat. Bank Melli și Bank Saderat, desemnate de UE, dețin fiecare câte o treime din acțiuni, treimea rămasă fiind deținută de Ahli United Bank (AUB) din Bahrain. Deși AUB deține încă partea sa din Future Bank, conform raportului anual din 2007 AUB nu mai exercită o influență semnificativă asupra băncii care este controlată efectiv de către băncile mamă iraniene, ambele fiind evidențiate în RCSONU 1803 ca fiind bănci iraniene care necesită o «vigilență» aparte. Legăturile strânse dintre Future Bank și Iran sunt evidențiate în plus de faptul că președintele Bank Melli a deținut concomitent și poziția de președinte al Future Bank.

13.

Industrial Development &

Renovation Organization (IDRO)

 

Organism guvernamental responsabil de accelerarea industrializării Iranului. Controlează diverse companii implicate în acțiuni privind programele nucleare și de rachete și implicate în achiziții străine de tehnologie de producție avansată pentru sprijinirea acestora.

14.

Iran Aircraft Industries (IACI)

 

Filială a IAIO în cadrul MODAFL (inclusă pe lista din Poziția comună 2007/140/PESC a UE). Produce, asigură service și desfășoară revizii generale pentru avioane și motoare de aeronave și achiziționează părți legate de aviație, adesea având originea în SUA, în mod tipic prin intermediari externi. IACI și filialele sale au fost de asemenea identificate ca utilizând o rețea internațională de brokeri, urmărind să achiziționeze mărfuri asociate aviației.

15.

Iran Aircraft Manufacturing Company (cunoscută și sub denumirea de: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)

P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;

P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;

P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;

Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran

Aflată în proprietatea sau sub controlul sau care acționează în numele MODAFL (inclusă pe lista din Poziția comună 2007/140/PESC a UE).

16.

Iran Centrifuge Technology Company (cunoscută și sub denumirea de TSA sau TESA)

 

TESA a preluat activitățile societății Farayand Technique (desemnată în temeiul RCSONU 1737). Produce piese pentru centrifuge destinate îmbogățirii uraniului și susține în mod direct activitatea sensibilă din perspectiva proliferării pe care Iranul are obligația de a o suspenda conform rezoluțiilor CSONU. Desfășoară activități pentru societatea Kalaye Electric (desemnată în temeiul RCSONU 1737).

17.

Iran Communications Industries (ICI)

P.O. Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

Localizare alternativă: P.O. Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran;

Localizare alternativă: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran

Iran Communications Industries, filială a societății Iran Electronics Industries (inclusă pe lista Poziției comune a UE nr. 2007/140/PESC), produce diferite articole, inclusiv sisteme de telecomunicații, dispozitive pentru sisteme electronice de bord, optice și electro-optice, micro-electronice, pentru tehnologia informației, teste și măsurători, securitatea telecomunicațiilor, războiul electronic, produce și modernizează tuburi electronice pentru radare și lansatoare de rachete. Aceste articole pot fi utilizate în cadrul unor programe sancționate conform RCSONU 1737.

18.

Iran Insurance Company (cunoscută și sub denumirea de: Bimeh Iran)

P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran

Iran Insurance Company a asigurat achiziția diferitelor articole care pot fi utilizate în cadrul unor programe sancționate conform RCSONU 1737. Printre articolele achiziționate și asigurate se numără: piese de schimb pentru elicoptere, articole electronice și computere cu aplicații în domeniul navigării aeronavelor și rachetelor.

19.

Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)

107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran

O organizație a MODAFL (inclusă pe lista din Poziția comună a UE nr. 2007/140/PESC) responsabilă cu planificarea și gestionarea industriei aviației militare din Iran.

20.

Isfahan Optics

P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran

Deținută sau controlată de Iran Electronics Industries sau acționează în numele acestei societăți (inclusă pe lista din Poziția comună a UE nr. 2007/140/PESC)

21.

Javedan Mehr Toos

 

Societate de construcții de mașini care efectuează achiziții pentru Organizația iraniană a energiei atomice, care a fost desemnată în RCSONU 1737.

22.

Kala Naft

Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran;

No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;

Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;

Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, Londra Sw1H1

Comercializează echipamente pentru industria petrolului și gazelor naturale, care pot fi utilizate pentru programul nuclear al Iranului. A încercat să achiziționeze materiale (valve din aliaj foarte rezistent) cu unică utilizare în domeniul nuclear. Are legături cu societăți implicate în programul nuclear al Iranului.

23.

Machine Sazi Arak

4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran

Companie energetică, afiliată IDRO, care contribuie ca producător la programul nuclear, inclusiv cu activități desemnate drept susceptibile de proliferare. Implicată în construirea reactorului de apă grea de la Arak. Regatul Unit a distribuit în iulie 2009 un anunț privind refuzul de export la adresa Machine Sazi Arak pentru «tijă opritoare de grafit-alumină». În mai 2009, Suedia a refuzat exportul către Machine Sazi Arak de «protecție pentru funduri bombate de vase sub presiune».

24.

MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants

 

Subordonată a AEOI și a societății Novin Energy (ambele desemnate conform RCSONU 1737). Implicată în dezvoltarea de reactoare nucleare.

25.

Parto Sanat Co

No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, Iran.

Societate producătoare de transformatoare de frecvență, capabilă să dezvolte/să modifice transformatoare de frecvență străine, importate, astfel încât acestea să poată fi utilizate pentru îmbogățirea centrifugelor cu gaz. Se presupune că este implicată în activități de proliferare nucleară.

26.

Passive Defense Organization

 

Responsabilă cu selectarea și construcția instalațiilor strategice, inclusiv - conform declarațiilor iraniene - de situl de îmbogățire a uraniului de la Fordow (Qom) construit fără a fi declarat AIEA, contrar obligațiilor Iranului (afirmate într-o rezoluție a Consiliului guvernatorilor AIEA). Generalul de brigadă Gholam-Reza Jalali, care a făcut parte din IRGC, este președintele PDO.

27.

Post Bank

237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118

Post Bank a evoluat de la o bancă națională iraniană la una care facilitează comerțul internațional al Iranului. Acționează în numele Bank Sepah (citată în RCSONU 1747), realizând tranzacții ale Bank Sepah și ascunzând legătura Bank Sepah cu tranzacțiile pentru eludarea sancțiunilor. În 2009, Post Bank a facilitat relații comerciale în numele Bank Sepah între industriile de apărare ale Iranului și beneficiari externi. A facilitat relații comerciale cu o firmă-paravan pentru Tranchon Commercial Bank din RPDC, cunoscută pentru facilitarea relațiilor comerciale asociate cu proliferarea între Iran și RPDC.

28.

Raka

 

Departament al Kalaye Electric Company (citată în RCSONU 1737). Înființat la sfârșitul anului 2006, acesta a fost responsabil pentru construcția centralei de îmbogățire a uraniului de la Fordow (Qom).

29.

Research Institute of Nuclear Science & Technology (cunoscut și sub denumirea de Nuclear Science & Technology Research Institute)

 

Subordonat AEOI, acesta continuă acțiunile fostei divizii de cercetare a acesteia. Directorul care se ocupă de administrarea acestuia este vicepreședintele AEOI Mohammad Ghannadi (citat în RCSONU 1737).

30.

Schiller Novin

Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran

Acționează în numele Organizației Industriilor de Apărare (DIO).

31.

Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group

 

SAKIG dezvoltă și produce sisteme de rachete sol-aer pentru armata iraniană. Acesta desfășoară proiecte militare, de rachete și apărare aeriană și achiziționează bunuri din Rusia, Belarus și Coreea de Nord.

32.

Shakhese Behbud Sanat

 

Implicată în producția de echipamente și părți pentru ciclul combustibilului nuclear.

33.

Technology Cooperation Office (TCO) din cadrul administrației prezidențiale iraniene

Teheran, Iran

Responsabil pentru progresul tehnologic al Iranului prin achiziții străine și legături de formare relevante. Sprijină programul nuclear și programul de rachete.

34.

Yasa Part, (inclusiv toate sucursalele) și filialele:

 

Companie care se ocupă cu activități de achiziție legate de achiziționarea de materiale și tehnologii necesare pentru programul nuclear și cel balistic.

 

(a)

Arfa Paint Company

 

Acționează în numele Yasa Part.

 

(b)

Arfeh Company

 

Acționează în numele Yasa Part.

 

(c)

Farasepehr Engineering Company

 

Acționează în numele Yasa Part.

 

(d)

Hosseini Nejad Trading Co.

 

Acționează în numele Yasa Part.

 

(e)

Iran Saffron Company or Iransaffron Co.

 

Acționează în numele Yasa Part.

 

(f)

Shetab G.

 

Acționează în numele Yasa Part.

 

(g)

Shetab Gaman

 

Acționează în numele Yasa Part.

 

(h)

Shetab Trading

 

Acționează în numele Yasa Part.

 

(i)

Y.A.S. Co. Ltd

 

Acționează în numele Yasa Part.

II.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC)

A.   Persoane fizice

 

Nume

Informații de identificare

Motive

1.

Ali FADAVI, contraamiral

 

Comandant al marinei IRGC

2.

Parviz FATAH

născut în 1961

Numărul doi al Khatam al Anbiya

3.

Mohammad Reza NAQDI, general de brigadă

Născut în 1953, la Nadjaf (Irak)

Comandant al Forței de Rezistență Basij

4.

Mohammad PAKPUR, general de brigadă

 

Comandant al forțelor terestre IRGC

5.

Rostam QASEMI (cunoscut și sub numele de Rostam GHASEMI)

Născut în 1961

Comandant al Khatam al-Anbiya

6.

Hossein SALAMI, general de brigadă

 

Comandant adjunct al IRGC


B.   Persoane juridice, entități și organisme

 

Nume

Informații de identificare

Motive

1.

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)

Teheran, Iran

Responsabil de programul nuclear al Iranului. Deține controlul operațional asupra programului de rachete balistice al Iranului. A avut tentative de achiziții pentru a sprijini programul nuclear și programul de rachete balistice ale Iranului.

2.

Forțele Aeriene ale IRGG, unitatea de comandă a rachetelor Al-Ghadir

 

Unitatea de comandă a rachetelor Al-Ghadir a Forțelor Aeriene ale IRGC este un element specific din cadrul Forțelor Aeriene ale IRGC care lucrează cu SBIG (desemnată în RCSONU 1737), cu FATEH 110, rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, precum și cu rachetele balistice cu rază medie de acțiune Ashura. Această unitate de comandă pare să fie entitatea care deține în prezent controlul operațional asupra rachetelor.

3.

Naserin Vahid

 

Naserin Vahid produce părți de arme în numele IRGC. Firmă-paravan a IRGC.

4.

Forțele Qods ale IRGC

Teheran, Iran

Forțele Qods ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran sunt responsabile de operațiile din afara Iranului și reprezintă principalul instrument de politică externă al Teheranului pentru operațiile speciale și sprijinul acordat teroriștilor și militanților islamici din străinătate. Hezbollah a utilizat rachete nedirijate, rachete de croazieră anti-navă (ASCM), sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS) și vehicule aeriene fără pilot (UAV) furnizate de forțele Qods în conflictul din 2006 cu Israel și a beneficiat de instruire din partea forțelor Qods cu privire la aceste sisteme, potrivit mass-mediei. Potrivit unei varietăți de surse, forțele Qods continuă să furnizeze și să ofere pregătire Hezbollah cu privire la arme avansate, rachete antiaeriene și rachete nedirijate cu rază lungă de acțiune. Forțele Qods continuă să furnizeze sprijin letal limitat, pregătire și finanțare combatanților talibani din sudul și vestul Afganistanului, inclusiv arme de calibru mic, muniție, mortiere și rachete de teren cu rază scurtă de acțiune. Comandantul a fost sancționat prin RCSONU.

5.

Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (cunoscută și sub denumirea de Sepah Nir)

 

Filială a Khatam al-Anbya Construction Headquarters care a fost desemnată în RCSONU 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company participă la etapa 15-16 a proiectului de dezvoltare privind exploatarea zăcămintelor de gaze offshore de la South Pars.

III.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)

 

Nume

Informații de identificare

Motive

1.

Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (inclusiv toate sucursalele) și filialele:

No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teheran. Iran;

No. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran

IRISL a fost implicată în transportul de mărfuri asociate domeniului militar, inclusiv mărfuri interzise din Iran. Trei astfel de incidente au implicat încălcări clare care au fost raportate Comitetului de sancțiuni pentru Iran al Consiliului de Securitate al ONU. Legătura IRISL cu activitățile de proliferare a determinat CSONU să solicite statelor desfășurarea unor inspecții ale navelor IRISL, dacă există motive întemeiate să se considere că nava transportă bunuri interzise, conform RCSONU 1803 și 1929.

 

(a)

Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)

143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;

c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran

Deținută sau controlată de IRISL

 

(b)

CISCO Shipping Company Ltd (cunoscută și sub denumirea de IRISL Korea Ltd)

Are birouri în Seul și Busan, Coreea de Sud.

Acționează în numele IRISL în Coreea de Sud.

 

(c)

Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (cunoscută și sub denumirea de HDS Lines)

No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;

Adresă alternativă: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Acționează în numele IRISL, efectuând operațiuni de încărcare-descărcare a containerelor, utilizând nave deținute de IRISL

 

(d)

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germania;

Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,

Acționează în numele HDSL în Europa.

 

(e)

Irano Misr Shipping Company

No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran;

265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran;

18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran

Acționează în numele IRISL, de-a lungul Canalului Suez și în Alexandria și Port Said. Deținută în procent de 51 % de IRISL.

 

(f)

Irinvestship Ltd

Global House, 61 Petty France, Londra SW1H 9EU, Regatul Unit;

Numărul certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului # 4110179 (Regatul Unit)

Deținută de IRISL. Furnizează servicii financiare, juridice și de asigurare pentru IRISL, precum și marketing, navlosire și gestionarea echipajelor.

 

(g)

IRISL (Malta) Ltd

Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta

Acționează în numele IRISL în Malta. Asociație în participațiune cu acționariat german și maltez. IRISL utilizează ruta malteză din 2004 și folosește Freeport ca nod de transbordare între Golful Persic și Europa.

 

(h)

IRISL (UK) Ltd (Barking, Felixstowe)

Numărul certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului # 4765305

2 Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7 AX, Regatul Unit;

IRISL (UK) Ltd., Walton Ave., Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, Regatul Unit

Deținută în procent de 50 % de Irinvestship Ltd și 50 % de British Company Johnson Stevens Agencies Ltd. Furnizează un serviciu de transport de mărfuri și încărcare-descărcare a containerelor între Europa și Orientul Mijlociu, precum și două servicii separate între Orientul Îndepărtat și Orientul Mijlociu.

 

(i)

IRISL Club

No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran

Deținută de IRISL.

 

(j)

IRISL Europe GmbH (Hamburg)

Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germania

Număr TVA DE217283818 (Germania)

Agentul IRISL în Germania.

 

(k)

IRISL Marine Services and Engineering Company

Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;

Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran;

No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran

Deținută de IRISL. Furnizează combustibil, buncăre, apă, vopsea, ulei de lubrifiere și substanțe chimice necesare pentru navele IRISL. De asemenea, compania asigură supravegherea întreținerii navelor, precum și facilități și servicii pentru membrii echipajelor. Filialele IRISL au utilizat conturi bancare în dolari americani înregistrate sub nume de acoperire în Europa și Orientul Mijlociu pentru a facilita transferurile de fonduri obișnuite. IRISL a facilitat încălcarea repetată a dispozițiilor RCSONU 1747.

 

(l)

IRISL Multimodal Transport Company

No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran. Iran

Deținută de IRISL. Responsabilă cu transportul de mărfuri pe calea ferată. Este o filială controlată în totalitate de IRISL.

 

(m)

IRITAL Shipping SRL

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: GE 426505 (Italia); Cod fiscal italian: 03329300101 (Italia); Număr TVA: 12869140157 (Italia)

Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italia;

Punct de contact pentru serviciile ECL și PCL. Utilizată de Marine Industries Group (MIG; cunoscută în prezent ca Marine Industries Organization, MIO), filială a DIO, care este responsabilă cu proiectarea și construcția a diferite structuri marine și nave, atât militare cât și nemilitare. DIO a fost desemnată în RCSONU 1737.

 

(n)

ISI Maritime Limited (Malta)

147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;

c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran

Deținută sau controlată de IRISL

 

(o)

Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)

No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran;

M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran

Filială 100 % deținută de IRISL. Flotă totală de șase nave. Își desfășoară activitatea în Marea Caspică. A facilitat transporturi care au implicat entități desemnate de ONU și SUA, cum ar fi Bank Melli, transportând mărfuri cu risc de proliferare din țări precum Rusia și Kazahstan către Iran.

 

(p)

Leadmarine (cunoscută și sub denumirea de Asia Marine Network Pte Ltd cunoscută și sub denumirea de IRISL Asia Pte Ltd)

200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alternativ 199090)

Leadmarine acționează în numele HDSL în Singapore. Cunoscută anterior ca Asia Marine Network Pte Ltd și IRISL Asia Pte Ltd, aceasta a acționat în numele IRISL în Singapore.

 

(q)

Marble Shipping Limited (Malta)

143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta

Deținută sau controlată de IRISL.

 

(r)

Oasis Freight Agencies (cunoscută și sub denumirea de Pacific Shipping Company

Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai EAU;

Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Emiratele Arabe Unite;

Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Emiratele Arabe Unite,

Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Emiratele Arabe Unite

Asociere în participațiune între IRISL și firma Sharif Shipping Company cu sediul în EAU. Acționează în numele IRISL în EAU, asigurând combustibil și depozite, echipamente, părți de rezervă și reparații pentru nave. Cunoscută în prezent ca Pacific Shipping Company care acționează în numele HDSL.

 

(s)

Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)

33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;

Adresă alternativă: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower

Acționează în numele IRISL, asigurând servicii cargo

 

(t)

Santexlines (cunoscută și sub denumirea de IRISL China Shipping Company Ltd, cunoscută și sub denumirea de Yi Hang Shipping Company)

Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China

Adresă alternativă: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China

Santexlines acționează în numele HDSL. Cunoscută anterior ca IRISL China shipping Company, aceasta a acționat în numele IRISL în China.

 

(u)

Shipping Computer Services Company (SCSCOL)

No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran;

No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran.

Aflată în proprietatea sau sub controlul sau care acționează în numele IRISL

 

(v)

Soroush Saramin Asatir (SSA)

No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran Iran

Acționează în numele IRISL. A Companie de administrare a navelor cu sediul la Teheran, acționează ca manager tehnic pentru numeroase nave ale SAPID.

 

(w)

South Way Shipping Agency Co Ltd

No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran

Controlată de IRISL, aceasta acționează pentru IRISL în porturile iraniene, supraveghind activități cum ar fi cele de încărcare și descărcare.

 

(x)

Valfajr 8th Shipping Line Co. (cunoscută și sub denumirea de Valfajr)

Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iran;

Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,

Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iran

Filială 100 % deținută de IRISL. Aceasta desfășoară transferuri între Iran și statele din Golf cum ar fi Kuweit, Qatar, Bahrain, EAU și Arabia Saudită. Valfajr este o filială a Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) cu sediul în Dubai care furnizează servicii ferry și de legătură și câteodată curierat, mărfuri și pasageri în Golful Persic. Valfajr din Dubai a rezervat echipaje de nave, a rezervat servicii de aprovizionare a navelor, a pregătit nave pentru sosiri și plecări și pentru încărcarea și descărcarea în port. Valfajr Valfajr are escale în Golful Persic și India. Începând de la jumătatea lunii iunie 2009, Valfajr a împărțit aceeași clădire cu IRISL în Port Rashid din Dubai, Emiratele Arabe Unite (EAU) și a împărțit aceeași clădire cu IRISL și la Teheran, Iran.”