1.9.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 229/29


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 211 din 14 august 2009 )

La pagina 49, la articolul 32, paragraful al doilea:

în loc de:

„Se aplică începând cu 3 septembrie 2009.”,

se va citi:

„Se aplică începând cu 3 martie 2011.”