18.7.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 188/127


Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 444/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 142 din 6 iunie 2009 )

Pe copertă și la pagina 1, în titlu:

în loc de:

„… din 28 mai 2009 …”,

se va citi:

„… din 6 mai 2009 …”.