28.10.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/7


POZIȚIA COMUNĂ 2009/788/PESC A CONSILIULUI

din 27 octombrie 2009

privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 15,

întrucât:

(1)

La 29 septembrie 2009, Uniunea Europeană (UE) a condamnat cu fermitate represiunea violentă de către forțele de securitate a manifestanților politici din Conakry din 28 septembrie și a făcut apel la eliberarea manifestanților arestați și a membrilor opoziției. UE a îndemnat autoritățile din Republica Guineea să inițieze imediat o anchetă minuțioasă cu privire la incidente.

(2)

La 6 octombrie 2009, UE, consternată în fața încălcărilor raportate ale drepturilor omului ca urmare a represiunii și profund îngrijorată de evoluțiile din Republica Guineea, a îndemnat Consiliul Național pentru Democrație și Dezvoltare (CNDD), partidele politice și pe toți actorii relevanți din Republica Guineea să ia măsuri imediate pentru restaurarea statului de drept și pentru a readuce țara pe calea unui regim constituțional și a democrației.

(3)

Având în vedere gravitatea situației actuale din Republica Guineea, Consiliul consideră că este necesară adoptarea de măsuri care să îi vizeze pe membrii CNDD și pe indivizii asociați acestora care sunt responsabili de represiunea violentă sau de impasul politic din țară și să impună un embargo asupra armelor împotriva Republicii Guineea,

ADOPTĂ PREZENTA POZIȚIE COMUNĂ:

Articolul 1

Se interzice vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul, către Republica Guineea, de către resortisanți ai statelor membre sau de pe teritoriul statelor membre ori folosind nave sau aeronave aflate sub pavilionul statelor membre, de armament și materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme și muniții, vehicule și echipamente militare, echipamente paramilitare și piese de schimb pentru cele de mai sus, indiferent dacă acestea sunt sau nu originare de pe teritoriile acestora.

Articolul 2

(1)   Articolul 1 nu se aplică în ceea ce privește:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul echipamentelor militare neletale destinate exclusiv uzului umanitar sau de protecție, programelor de construcție instituțională ale Organizației Națiunilor Unite (ONU), UE și Comunității sau operațiilor UE și ONU de gestionare a crizelor;

(b)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de vehicule care nu sunt destinate luptei, care au fost construite sau echipate cu materiale care oferă protecție balistică și care sunt destinate exclusiv folosirii pentru protejarea personalului UE și al statelor membre ale acesteia în Republica Guineea,

cu condiția ca exporturile respective să fi fost în prealabil aprobate de autoritatea competentă.

(2)   Articolul 1 nu se aplică în ceea ce privește îmbrăcămintea de protecție, inclusiv veste antiglonț și căști militare, exportate temporar către Republica Guineea, exclusiv pentru uz personal, de către personalul ONU, al U E, al Comunității sau al statelor membre ale acesteia, de către reprezentanții mass-media și de către persoanele angajate în cadrul programelor umanitare și de dezvoltare și personalul asociat.

Articolul 3

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea sau tranzitul pe teritoriul lor al membrilor CNDD și al indivizilor asociați acestora responsabili de represiunea violentă din 28 septembrie 2009 sau de impasul politic pe care îl traversează țara, astfel cum figurează în lista din anexă.

(2)   Alineatul (1) nu obligă un stat membru să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți.

(3)   Alineatul (1) nu aduce atingere cazurilor în care unui stat membru îi revine o obligație de drept internațional, și anume:

(a)

în calitate de țară-gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;

(b)

în calitate de țară-gazdă a unei conferințe internaționale organizate de ONU sau sub auspiciile acesteia; sau

(c)

în temeiul unui acord multilateral care conferă privilegii și imunități; sau

(d)

în temeiul Tratatului de conciliere din 1929 (Pactul de la Lateran) încheiat de Sfântul Scaun (Statul Vatican) și Italia.

(4)   Se consideră că alineatul (3) se aplică de asemenea în cazul în care un stat membru este țara-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

(5)   Consiliul este informat în mod corespunzător în toate cazurile în care un stat membru acordă o derogare în temeiul alineatului (3) sau al alineatului (4).

(6)   Statele membre pot acorda derogări de la măsurile impuse în temeiul alineatului (1) în cazul în care călătoria este justificată de necesități umanitare urgente, sau de participarea la reuniuni interguvernamentale, inclusiv la cele promovate de UE sau găzduite de un stat membru care asigură președinția OSCE, în cadrul cărora se poartă un dialog politic vizând în mod direct promovarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept în Republica Guineea.

(7)   Un stat membru care dorește să acorde derogările menționate la alineatul (6) informează Consiliul în scris în acest sens. Derogarea se consideră acordată, cu excepția cazului în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică obiecții în scris, în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării privind derogarea propusă. În cazul în care unul sau mai mulți membri ai Consiliului ridică o obiecție, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate decide să acorde derogarea propusă.

(8)   În cazurile în care, în temeiul alineatelor (3), (4), (6) și (7), un stat membru autorizează intrarea sau tranzitul pe teritoriul său al persoanelor enumerate în anexă, autorizația se limitează la scopul pentru care a fost acordată și la persoanele la care se referă.

Articolul 4

Consiliul, hotărând la propunerea unui stat membru sau a Comisiei, modifică listele prevăzute în anexă, în cazul în care acest lucru este justificat de evoluția situației politice din Republica Guineea.

Articolul 5

Pentru ca măsurile menționate anterior să aibă un impact cât mai mare cu putință, UE încurajează statele terțe să adopte măsuri restrictive similare celor expuse în prezenta poziție comună.

Articolul 6

Prezenta poziție comună se aplică pentru o perioadă de 12 luni. Aceasta se reexaminează permanent. Se reînnoiește sau se modifică, după caz, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.

Articolul 7

Prezenta poziție comună produce efecte de la data adoptării.

Articolul 8

Prezenta poziție comună se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 27 octombrie 2009.

Pentru Consiliu

Președintele

C. BILDT


ANEXĂ

Lista persoanelor menționate la articolul 3 alineatul (1)

 

Nume (și nume alternative posibile)

Informații de identificare (funcție/titlu, data și locul nașterii (d.d. și l.n.), numărul pașaportului (Pas.)/cărții de identitate...)

1.

Căpitan Moussa Dadis CAMARA

Președinte al CNDD

d.n.: 1.1.1964 sau 29.12.1968

Pas.: R0001318

2.

General Mamadouba Toto CAMARA

Ministru al Securității și Protecției Civile și membru al CNDD

3.

General Sékouba KONATÉ

Ministru al Apărării Naționale și membru al CNDD

d.n.: 1.1.1964

Pas.: R0003405

4.

Colonel Mathurin BANGOURA

Ministru al Telecomunicațiilor și Noilor Tehnologii ale Informației și membru al CNDD

d.n.: 15.11.1962

Pas.: R0003491

5.

Locotenent-colonel Aboubacar Sidiki (alias Idi Amin) CAMARA

Ministru secretar permanent al CNDD, destituit din cadrul armatei la 26.1.2009

6.

Comandant Oumar BALDÉ

Membru al CNDD

d.n.: 26.12.1964

Pas.: R0003076

7.

Comandant Mamadi MARA

Membru al CNDD

8.

Comandant Almamy CAMARA

Membru al CNDD

d.n.: 17.10.1975

Pas.: R0023013

9.

Locotenent Col. Mamadou Bhoye DIALLO

Membru al CNDD

d.n.: 1.1.1956

Pas. (de serviciu): R0001855

10.

Căpitan Koulako BÉAVOGUI

Membru al CNDD

11.

Locotenent-colonel Kandia MARA

Membru al CNDD

Pas.: R0178636

12.

Colonel Sékou MARA

Director adjunct al Poliției Naționale, membru al CNDD

13.

Morciré CAMARA

Membru al CNDD

d.n.: 1.1.1949

Pas.: R0003216

14.

Alpha Yaya DIALLO

Membru al CNDD

15.

Comandant Mamadou Korka DIALLO

Ministru al Comerțului, Industriei și IMM-urilor și membru al CNDD

d.n.: 19.2.1962

16.

Comandant Kelitigui FARO

Ministru secretar general al Președinției Republicii și membru al CNDD

d.n.: 3.8.1972

Pas.: R0003410

17.

Colonel Fodeba TOURÉ

Ministru al Tineretului și membru al CNDD,

destituit din cadrul armatei la 7.5.2009,

d.n.: 7.6.1961

Pas.: R0003417 /R0002132

18.

Comandant Cheick Tidiane CAMARA

Membru al CNDD

19.

Colonel Sékou (alias Sékouba) SAKO

Membru al CNDD

20.

Locotenent Jean-Claude PIVI (alias COPLAN)

Ministru însărcinat cu securitatea prezidențială și membru al CNDD

21.

Locotenent Saa Alphonse TOURÉ

Membru al CNDD

22.

Comandant Moussa KEITA

Ministru secretar permanent al CNDD însărcinat cu relațiile cu instituțiile republicane și membru al CNDD

23.

Lt. Col. Aïdor (alias Aëdor) BAH

Membru al CNDD

24.

Comandant Bamou LAMA

Membru al CNDD

25.

Dl Mohamed Lamine KABA

Membru al CNDD

26.

Căpitan Daman (alias Dama) CONDÉ

Membru al CNDD

27.

Comandant Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

Membru al CNDD

28.

Căpitan Moussa Tiégboro CAMARA

Ministru al Președinției însărcinat cu serviciile speciale, lupta antidrog și combaterea marelui banditism și membru al CNDD

d.n.: 1.1.1968

Pas.: 7190

29.

Căpitan Issa CAMARA

Guvernator al regiunii Mamou și membru al CNDD

30.

Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

Ministru al Sănătății și Igienei Publice și membru al CNDD

d.n.: 26.2.1957

Pas.: 13683

31.

Mamady CONDÉ

Membru al CNDD (Reprezentant permanent la ONU)

d.n.: 28.11.1952

Pas.: R0003212

32.

Slt. Cheikh Ahmed TOURÉ

Membru al CNDD

33.

Comandant Aboubacar Biro CONDÉ

Membru al CNDD

d.n.: 15.10.1962

Pas.: 2443

34.

Bouna KEITA

Membru al CNDD

35.

Idrissa CHERIF

Cabinetul Președintelui

d.n.: 13.11.1967

Pas.: R0105758

36.

Dl Mamoudou CONDÉ

Secretar de stat însărcinat cu chestiunile strategice și dezvoltarea durabilă

d.n.: 9.12.1960

Pas.: R0020803

37.

Locotenent Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

Asistent personal al Președintelui

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

Consilier special al lui „Toumba” Diakité

d.n.: 1.1.1976

Pas.: R0000968

39.

Slt. Marcel KOIVOGUI

Adjunct al lui Toumba Diakité

40.

Dl Papa Koly KOUROUMA

Ministru al Mediului și Dezvoltării Durabile

d.n.: 3.11.1962

Pas.: R11914

41.

Nouhou THIAM

Purtător de cuvânt al CNDD

42.

Căpitan de poliție Théodore KOUROUMA

Atașat la cabinetul Președinției

d.n.: 13.5.1971

Pas. (de serviciu): R0001204